מפת כיסוי מקלטי ADS-B של FlightAwareלמידע נוסף על אתרים ספציפיים ועל כמויות הנתונים שהתקבלו, ניתן לצפות בנתונים סטטיסטיים של ADS-B של FlightAware, כולל נתונים סטטיסטיים בחתך מדינה ואזור.