יומן מעקב טיסה - קישורים רלוונטיים

עקוב אחר טיסה ב-Google Earth

זמנים ואזורי זמן

All times are in EST time to prevent confusion due to time zone crossing. See the AVN30 flight status page for this flight to view local times or setup timezone preferences in your user account.


זמן (EST)EST קו רוחבLat קו אורךLon כיוון כיווןDir קשר km/h מטר מהירות גורם מדווח
FlightAware Approximate
ה 01:43:0001:43AM -17.9246-17.92 168.0070168.01 233° דרום-מערבדרום-מערב  Level FlightAware Approximate
ה 01:44:0001:44AM -17.9996-18.00 167.9026167.90 233° דרום-מערבדרום-מערב  Level FlightAware Approximate
ה 01:45:0001:45AM -18.0745-18.07 167.7980167.80 233° דרום-מערבדרום-מערב  Level FlightAware Approximate
ה 01:46:0001:46AM -18.1494-18.15 167.6934167.69 233° דרום-מערבדרום-מערב  Level FlightAware Approximate
ה 01:47:0001:47AM -18.2242-18.22 167.5887167.59 233° דרום-מערבדרום-מערב  Level FlightAware Approximate
ה 01:48:0001:48AM -18.2990-18.30 167.4839167.48 233° דרום-מערבדרום-מערב  Level FlightAware Approximate
ה 01:49:0001:49AM -18.3737-18.37 167.3790167.38 233° דרום-מערבדרום-מערב  Level FlightAware Approximate
ה 01:50:0001:50AM -18.4483-18.45 167.2740167.27 233° דרום-מערבדרום-מערב  Level FlightAware Approximate
ה 01:51:0001:51AM -18.5229-18.52 167.1690167.17 233° דרום-מערבדרום-מערב  Level FlightAware Approximate
ה 01:52:0001:52AM -18.5974-18.60 167.0638167.06 233° דרום-מערבדרום-מערב  Level FlightAware Approximate
ה 01:53:0001:53AM -18.6719-18.67 166.9585166.96 233° דרום-מערבדרום-מערב  Level FlightAware Approximate
ה 01:54:0001:54AM -18.7463-18.75 166.8532166.85 233° דרום-מערבדרום-מערב  Level FlightAware Approximate
ה 01:55:0001:55AM -18.8207-18.82 166.7478166.75 233° דרום-מערבדרום-מערב  Level FlightAware Approximate
ה 01:56:0001:56AM -18.8949-18.89 166.6422166.64 233° דרום-מערבדרום-מערב  Level FlightAware Approximate
ה 01:57:0001:57AM -18.9692-18.97 166.5366166.54 233° דרום-מערבדרום-מערב  Level FlightAware Approximate
ה 01:58:0001:58AM -19.0433-19.04 166.4309166.43 233° דרום-מערבדרום-מערב  Level FlightAware Approximate
ה 01:59:0001:59AM -19.1175-19.12 166.3250166.32 233° דרום-מערבדרום-מערב  Level FlightAware Approximate
ה 02:00:0002:00AM -19.1915-19.19 166.2191166.22 233° דרום-מערבדרום-מערב  Level FlightAware Approximate
ה 02:01:0002:01AM -19.2655-19.27 166.1131166.11 234° דרום-מערבדרום-מערב  Level FlightAware Approximate
ה 02:02:0002:02AM -19.3394-19.34 166.0070166.01 234° דרום-מערבדרום-מערב  Level FlightAware Approximate
ה 02:03:0002:03AM -19.4133-19.41 165.9008165.90 234° דרום-מערבדרום-מערב  Level FlightAware Approximate
ה 02:04:0002:04AM -19.4871-19.49 165.7945165.79 234° דרום-מערבדרום-מערב  Level FlightAware Approximate
ה 02:05:0002:05AM -19.5608-19.56 165.6881165.69 234° דרום-מערבדרום-מערב  Level FlightAware Approximate
ה 02:06:0002:06AM -19.6345-19.63 165.5816165.58 234° דרום-מערבדרום-מערב  Level FlightAware Approximate
ה 02:07:0002:07AM -19.7081-19.71 165.4751165.48 234° דרום-מערבדרום-מערב  Level FlightAware Approximate
ה 02:08:0002:08AM -19.7817-19.78 165.3684165.37 234° דרום-מערבדרום-מערב  Level FlightAware Approximate
ה 02:09:0002:09AM -19.8552-19.86 165.2616165.26 234° דרום-מערבדרום-מערב  Level FlightAware Approximate
ה 02:10:0002:10AM -19.9286-19.93 165.1547165.15 234° דרום-מערבדרום-מערב  Level FlightAware Approximate
ה 02:11:0002:11AM -20.0020-20.00 165.0477165.05 234° דרום-מערבדרום-מערב  Level FlightAware Approximate
ה 02:12:0002:12AM -20.0753-20.08 164.9406164.94 234° דרום-מערבדרום-מערב  Level FlightAware Approximate
ה 02:13:0002:13AM -20.1485-20.15 164.8335164.83 234° דרום-מערבדרום-מערב  Level FlightAware Approximate
ה 02:14:0002:14AM -20.2217-20.22 164.7262164.73 234° דרום-מערבדרום-מערב  Level FlightAware Approximate
ה 02:15:0002:15AM -20.2948-20.29 164.6188164.62 234° דרום-מערבדרום-מערב  Level FlightAware Approximate
ה 02:16:0002:16AM -20.3678-20.37 164.5113164.51 234° דרום-מערבדרום-מערב  Level FlightAware Approximate
ה 02:17:0002:17AM -20.4408-20.44 164.4037164.40 234° דרום-מערבדרום-מערב  Level FlightAware Approximate
ה 02:18:0002:18AM -20.5137-20.51 164.2960164.30 234° דרום-מערבדרום-מערב  Level FlightAware Approximate
ה 02:19:0002:19AM -20.5866-20.59 164.1882164.19 234° דרום-מערבדרום-מערב  Level FlightAware Approximate
ה 02:20:0002:20AM -20.6593-20.66 164.0804164.08 234° דרום-מערבדרום-מערב  Level FlightAware Approximate
ה 02:21:0002:21AM -20.7321-20.73 163.9724163.97 234° דרום-מערבדרום-מערב  Level FlightAware Approximate
ה 02:22:0002:22AM -20.8047-20.80 163.8642163.86 234° דרום-מערבדרום-מערב  Level FlightAware Approximate
ה 02:23:0002:23AM -20.8773-20.88 163.7560163.76 234° דרום-מערבדרום-מערב  Level FlightAware Approximate
ה 02:24:0002:24AM -20.9498-20.95 163.6477163.65 234° דרום-מערבדרום-מערב  Level FlightAware Approximate
ה 02:25:0002:25AM -21.0222-21.02 163.5393163.54 234° דרום-מערבדרום-מערב  Level FlightAware Approximate
ה 02:26:0002:26AM -21.0946-21.09 163.4308163.43 234° דרום-מערבדרום-מערב  Level FlightAware Approximate
ה 02:27:0002:27AM -21.1669-21.17 163.3222163.32 234° דרום-מערבדרום-מערב  Level FlightAware Approximate
Aus ATC (Calculated)
ה 02:27:0302:27AM -21.6634-21.66 163.8511163.85 222° דרום-מערבדרום-מערב 9,7549754  Level Aus ATC (Calculated)
Estimated
ה 02:29:0002:29AM -21.8452-21.85 163.6779163.68 216° דרום-מערבדרום-מערב  Level Estimated
FlightAware Approximate
ה 02:30:0002:30AM -21.9299-21.93 163.5797163.58 227° דרום-מערבדרום-מערב  Level FlightAware Approximate
Aus ATC (Calculated)
ה 02:30:0302:30AM -21.8953-21.90 163.5855163.59 222° דרום-מערבדרום-מערב 9,7549754  Level Aus ATC (Calculated)
FlightAware Approximate
ה 02:32:0002:32AM -22.0613-22.06 163.3945163.39 227° דרום-מערבדרום-מערב  Level FlightAware Approximate
Aus ATC (Calculated)
ה 02:32:0002:32AM -22.0661-22.07 163.3890163.39 222° דרום-מערבדרום-מערב 9,7549754  Level Aus ATC (Calculated)
FlightAware Approximate
ה 02:33:0002:33AM -22.1511-22.15 163.2909163.29 227° דרום-מערבדרום-מערב  Level FlightAware Approximate
Aus ATC (Calculated)
ה 02:33:3702:33AM -22.1860-22.19 163.2506163.25 222° דרום-מערבדרום-מערב 9,7549754  Level Aus ATC (Calculated)
FlightAware Approximate
ה 02:35:0002:35AM -22.3030-22.30 163.1152163.12 227° דרום-מערבדרום-מערב  Level FlightAware Approximate
ה 02:36:0002:36AM -22.3876-22.39 163.0172163.02 227° דרום-מערבדרום-מערב  Level FlightAware Approximate
ה 02:37:0002:37AM -22.4720-22.47 162.9191162.92 227° דרום-מערבדרום-מערב  Level FlightAware Approximate
ה 02:38:0002:38AM -22.5564-22.56 162.8208162.82 227° דרום-מערבדרום-מערב  Level FlightAware Approximate
ה 02:39:0002:39AM -22.6408-22.64 162.7224162.72 227° דרום-מערבדרום-מערב  Level FlightAware Approximate
ה 02:40:0002:40AM -22.7250-22.73 162.6239162.62 227° דרום-מערבדרום-מערב  Level FlightAware Approximate
ה 02:41:0002:41AM -22.8093-22.81 162.5253162.53 227° דרום-מערבדרום-מערב  Level FlightAware Approximate
ה 02:42:0002:42AM -22.8934-22.89 162.4266162.43 227° דרום-מערבדרום-מערב  Level FlightAware Approximate
Aus ATC (Calculated)
ה 02:42:2202:42AM -22.9453-22.95 162.3656162.37 221° דרום-מערבדרום-מערב 9,7549754  Level Aus ATC (Calculated)
FlightAware Approximate
ה 02:44:0002:44AM -23.0826-23.08 162.2039162.20 227° דרום-מערבדרום-מערב  Level FlightAware Approximate
ה 02:45:0002:45AM -23.1665-23.17 162.1048162.10 227° דרום-מערבדרום-מערב  Level FlightAware Approximate
ה 02:46:0002:46AM -23.2504-23.25 162.0055162.01 227° דרום-מערבדרום-מערב  Level FlightAware Approximate
ה 02:47:0002:47AM -23.3342-23.33 161.9061161.91 227° דרום-מערבדרום-מערב  Level FlightAware Approximate
ה 02:48:0002:48AM -23.4180-23.42 161.8066161.81 227° דרום-מערבדרום-מערב  Level FlightAware Approximate
ה 02:49:0002:49AM -23.5017-23.50 161.7070161.71 227° דרום-מערבדרום-מערב  Level FlightAware Approximate
ה 02:50:0002:50AM -23.5854-23.59 161.6072161.61 228° דרום-מערבדרום-מערב  Level FlightAware Approximate
ה 02:51:0002:51AM -23.6689-23.67 161.5073161.51 228° דרום-מערבדרום-מערב  Level FlightAware Approximate
ה 02:52:0002:52AM -23.7525-23.75 161.4073161.41 228° דרום-מערבדרום-מערב  Level FlightAware Approximate
ה 02:53:0002:53AM -23.8359-23.84 161.3072161.31 228° דרום-מערבדרום-מערב  Level FlightAware Approximate
ה 02:54:0002:54AM -23.9193-23.92 161.2069161.21 228° דרום-מערבדרום-מערב  Level FlightAware Approximate
ה 02:55:0002:55AM -24.0026-24.00 161.1065161.11 228° דרום-מערבדרום-מערב  Level FlightAware Approximate
ה 02:56:0002:56AM -24.0859-24.09 161.0059161.01 228° דרום-מערבדרום-מערב  Level FlightAware Approximate
ה 02:57:0002:57AM -24.1691-24.17 160.9053160.91 228° דרום-מערבדרום-מערב  Level FlightAware Approximate
ה 02:58:0002:58AM -24.2522-24.25 160.8045160.80 228° דרום-מערבדרום-מערב  Level FlightAware Approximate
ה 02:59:0002:59AM -24.3352-24.34 160.7035160.70 228° דרום-מערבדרום-מערב  Level FlightAware Approximate
ה 03:00:0003:00AM -24.4182-24.42 160.6025160.60 228° דרום-מערבדרום-מערב  Level FlightAware Approximate
ה 03:01:0003:01AM -24.5012-24.50 160.5013160.50 228° דרום-מערבדרום-מערב  Level FlightAware Approximate
ה 03:02:0003:02AM -24.5840-24.58 160.3999160.40 228° דרום-מערבדרום-מערב  Level FlightAware Approximate
ה 03:03:0003:03AM -24.6838-24.68 160.3109160.31 217° דרום-מערבדרום-מערב  Level FlightAware Approximate
ה 03:04:0003:04AM -24.7823-24.78 160.2280160.23 217° דרום-מערבדרום-מערב  Level FlightAware Approximate
Aus ATC (Calculated)
ה 03:04:0003:04AM -24.8126-24.81 160.2025160.20 217° דרום-מערבדרום-מערב 9,7549754  Level Aus ATC (Calculated)
FlightAware Approximate
ה 03:05:0003:05AM -24.9110-24.91 160.1194160.12 217° דרום-מערבדרום-מערב  Level FlightAware Approximate
ה 03:06:0003:06AM -25.0093-25.01 160.0363160.04 217° דרום-מערבדרום-מערב  Level FlightAware Approximate
Aus ATC (Calculated)
ה 03:06:2403:06AM -25.0274-25.03 160.0210160.02 217° דרום-מערבדרום-מערב 9,7549754  Level Aus ATC (Calculated)
FlightAware Approximate
ה 03:08:0003:08AM -25.1840-25.18 159.8882159.89 218° דרום-מערבדרום-מערב  Level FlightAware Approximate
ה 03:09:0003:09AM -25.2818-25.28 159.8049159.80 218° דרום-מערבדרום-מערב  Level FlightAware Approximate
ה 03:10:0003:10AM -25.3795-25.38 159.7216159.72 218° דרום-מערבדרום-מערב  Level FlightAware Approximate
ה 03:11:0003:11AM -25.4772-25.48 159.6382159.64 218° דרום-מערבדרום-מערב  Level FlightAware Approximate
ה 03:12:0003:12AM -25.5749-25.57 159.5546159.55 218° דרום-מערבדרום-מערב  Level FlightAware Approximate
ה 03:13:0003:13AM -25.6725-25.67 159.4708159.47 218° דרום-מערבדרום-מערב  Level FlightAware Approximate
ה 03:14:0003:14AM -25.7701-25.77 159.3869159.39 218° דרום-מערבדרום-מערב  Level FlightAware Approximate
ה 03:15:0003:15AM -25.8676-25.87 159.3029159.30 218° דרום-מערבדרום-מערב  Level FlightAware Approximate
ה 03:16:0003:16AM -25.9651-25.97 159.2188159.22 218° דרום-מערבדרום-מערב  Level FlightAware Approximate
ה 03:17:0003:17AM -26.0625-26.06 159.1345159.13 218° דרום-מערבדרום-מערב  Level FlightAware Approximate
ה 03:18:0003:18AM -26.1599-26.16 159.0501159.05 218° דרום-מערבדרום-מערב  Level FlightAware Approximate
ה 03:19:0003:19AM -26.2572-26.26 158.9655158.97 218° דרום-מערבדרום-מערב  Level FlightAware Approximate
ה 03:20:0003:20AM -26.3545-26.35 158.8808158.88 218° דרום-מערבדרום-מערב  Level FlightAware Approximate
ה 03:21:0003:21AM -26.4518-26.45 158.7959158.80 218° דרום-מערבדרום-מערב  Level FlightAware Approximate
ה 03:22:0003:22AM -26.5489-26.55 158.7109158.71 218° דרום-מערבדרום-מערב  Level FlightAware Approximate
ה 03:23:0003:23AM -26.6461-26.65 158.6258158.63 218° דרום-מערבדרום-מערב  Level FlightAware Approximate
ה 03:24:0003:24AM -26.7432-26.74 158.5405158.54 218° דרום-מערבדרום-מערב  Level FlightAware Approximate
ה 03:25:0003:25AM -26.8402-26.84 158.4550158.46 218° דרום-מערבדרום-מערב  Level FlightAware Approximate
ה 03:26:0003:26AM -26.8893-26.89 158.4117158.41 218° דרום-מערבדרום-מערב  Level FlightAware Approximate
Aus ATC (Calculated)
ה 03:26:4303:26AM -27.0288-27.03 158.2884158.29 217° דרום-מערבדרום-מערב 9,7549754  Level Aus ATC (Calculated)
FlightAware Approximate
ה 03:28:0003:28AM -27.1531-27.15 158.1781158.18 218° דרום-מערבדרום-מערב  Level FlightAware Approximate
Aus ATC (Calculated)
ה 03:28:0003:28AM -27.1785-27.18 158.1556158.16 207° דרום-מערבדרום-מערב 9,7549754  Level Aus ATC (Calculated)
ה 03:28:4303:28AM -27.2533-27.25 158.0890158.09 43° צפון-מזרחצפון-מזרח 9,7549754  Level Aus ATC (Calculated)
FlightAware Approximate
ה 03:30:0003:30AM -27.3774-27.38 157.9783157.98 218° דרום-מערבדרום-מערב  Level FlightAware Approximate
Aus ATC (Calculated)
ה 03:30:2503:30AM -27.4028-27.40 157.9557157.96 40° צפון-מזרחצפון-מזרח 9,7549754  Level Aus ATC (Calculated)
Aus ATC (RADAR)
ה 03:31:4603:31AM -27.2059-27.21 158.1396158.14 218° דרום-מערבדרום-מערב 458 848 9,7549754  Level Aus ATC (RADAR)
ה 03:32:1103:32AM -27.2443-27.24 158.1037158.10 220° דרום-מערבדרום-מערב 445 824 9,7549754  Level Aus ATC (RADAR)
ה 03:32:5103:32AM -27.3003-27.30 158.0452158.05 223° דרום-מערבדרום-מערב 428 793 9,7549754  Level Aus ATC (RADAR)
ה 03:33:3103:33AM -27.3661-27.37 157.9891157.99 217° דרום-מערבדרום-מערב 436 808 9,7549754  Level Aus ATC (RADAR)
ה 03:34:0603:34AM -27.4248-27.42 157.9396157.94 217° דרום-מערבדרום-מערב 443 821 9,7549754  Level Aus ATC (RADAR)
ה 03:35:0103:35AM -27.5120-27.51 157.8610157.86 219° דרום-מערבדרום-מערב 439 813 9,7549754  Level Aus ATC (RADAR)
ה 03:35:1603:35AM -27.5355-27.54 157.8396157.84 219° דרום-מערבדרום-מערב 438 811 9,7549754  Level Aus ATC (RADAR)
ה 03:35:5103:35AM -27.5912-27.59 157.7892157.79 219° דרום-מערבדרום-מערב 439 813 9,7549754 173 Level Aus ATC (RADAR)
ה 03:36:5103:36AM -27.6880-27.69 157.7030157.70 218° דרום-מערבדרום-מערב 439 813 10,02810028 301 Climbing Aus ATC (RADAR)
ה 03:37:1603:37AM -27.7280-27.73 157.6670157.67 219° דרום-מערבדרום-מערב 438 811 10,18010180 366 Climbing Aus ATC (RADAR)
ה 03:37:5103:37AM -27.7838-27.78 157.6167157.62 219° דרום-מערבדרום-מערב 437 810 10,39410394 137 Climbing Aus ATC (RADAR)
ה 03:38:3603:38AM -27.8558-27.86 157.5522157.55 218° דרום-מערבדרום-מערב 439 813 10,36310363 -23 Descending Aus ATC (RADAR)
ה 03:39:1103:39AM -27.9102-27.91 157.5015157.50 219° דרום-מערבדרום-מערב 436 808 10,36310363  Level Aus ATC (RADAR)
ה 03:39:4603:39AM -27.9660-27.97 157.4513157.45 218° דרום-מערבדרום-מערב 437 810 10,36310363  Level Aus ATC (RADAR)
ה 03:40:2503:40AM -28.0299-28.03 157.3936157.39 219° דרום-מערבדרום-מערב 439 813 10,36310363  Level Aus ATC (RADAR)
ה 03:41:0003:41AM -28.0856-28.09 157.3431157.34 219° דרום-מערבדרום-מערב 439 813 10,36310363  Level Aus ATC (RADAR)
ה 03:42:0003:42AM -28.1811-28.18 157.2562157.26 219° דרום-מערבדרום-מערב 440 814 10,36310363  Level Aus ATC (RADAR)
ה 03:42:2503:42AM -28.2212-28.22 157.2201157.22 218° דרום-מערבדרום-מערב 441 816 10,36310363  Level Aus ATC (RADAR)
ה 03:43:0503:43AM -28.2841-28.28 157.1623157.16 219° דרום-מערבדרום-מערב 438 811 10,36310363  Level Aus ATC (RADAR)
ה 03:43:4503:43AM -28.3475-28.35 157.1045157.10 219° דרום-מערבדרום-מערב 437 810 10,36310363  Level Aus ATC (RADAR)
ה 03:44:2003:44AM -28.4011-28.40 157.0541157.05 220° דרום-מערבדרום-מערב 432 800 10,36310363  Level Aus ATC (RADAR)
ה 03:44:5503:44AM -28.4567-28.46 157.0035157.00 219° דרום-מערבדרום-מערב 435 806 10,36310363  Level Aus ATC (RADAR)
ה 03:45:3503:45AM -28.5189-28.52 156.9463156.95 219° דרום-מערבדרום-מערב 433 801 10,36310363  Level Aus ATC (RADAR)
ה 03:46:1003:46AM -28.5760-28.58 156.8955156.90 218° דרום-מערבדרום-מערב 438 811 10,36310363  Level Aus ATC (RADAR)
ה 03:47:2003:47AM -28.6839-28.68 156.7950156.79 219° דרום-מערבדרום-מערב 433 801 10,36310363 19 Level Aus ATC (RADAR)
ה 03:47:4503:47AM -28.7233-28.72 156.7592156.76 219° דרום-מערבדרום-מערב 431 798 10,39410394 30 Climbing Aus ATC (RADAR)
ה 03:48:2003:48AM -28.7784-28.78 156.7089156.71 219° דרום-מערבדרום-מערב 435 806 10,39410394 -23 Level Aus ATC (RADAR)
ה 03:49:0503:49AM -28.8483-28.85 156.6438156.64 219° דרום-מערבדרום-מערב 433 801 10,36310363 -24 Descending Aus ATC (RADAR)
ה 03:49:3503:49AM -28.8955-28.90 156.6005156.60 219° דרום-מערבדרום-מערב 433 801 10,36310363  Level Aus ATC (RADAR)
ה 03:50:1403:50AM -28.9582-28.96 156.5426156.54 219° דרום-מערבדרום-מערב 435 806 10,36310363 27 Level Aus ATC (RADAR)
ה 03:50:4403:50AM -29.0051-29.01 156.4992156.50 219° דרום-מערבדרום-מערב 435 806 10,39410394 28 Climbing Aus ATC (RADAR)
ה 03:51:1903:51AM -29.0596-29.06 156.4484156.45 219° דרום-מערבדרום-מערב 434 803 10,39410394  Level Aus ATC (RADAR)
ה 03:52:1903:52AM -29.1526-29.15 156.3615156.36 219° דרום-מערבדרום-מערב 431 798 10,39410394  Level Aus ATC (RADAR)
ה 03:52:4403:52AM -29.1910-29.19 156.3257156.33 219° דרום-מערבדרום-מערב 432 800 10,39410394  Level Aus ATC (RADAR)
ה 03:53:1903:53AM -29.2454-29.25 156.2749156.27 219° דרום-מערבדרום-מערב 433 801 10,39410394  Level Aus ATC (RADAR)
ה 03:54:0403:54AM -29.3151-29.32 156.2095156.21 219° דרום-מערבדרום-מערב 432 800 10,39410394  Level Aus ATC (RADAR)
ה 03:54:3903:54AM -29.3695-29.37 156.1584156.16 219° דרום-מערבדרום-מערב 432 800 10,39410394  Level Aus ATC (RADAR)
ה 03:55:2903:55AM -29.4483-29.45 156.0846156.08 219° דרום-מערבדרום-מערב 439 813 10,39410394  Level Aus ATC (RADAR)
ה 03:55:5403:55AM -29.4876-29.49 156.0476156.05 219° דרום-מערבדרום-מערב 438 811 10,39410394  Level Aus ATC (RADAR)
ה 03:56:2903:56AM -29.5418-29.54 155.9953156.00 220° דרום-מערבדרום-מערב 438 811 10,39410394  Level Aus ATC (RADAR)
ה 03:57:3903:57AM -29.6499-29.65 155.8879155.89 221° דרום-מערבדרום-מערב 439 813 10,39410394  Level Aus ATC (RADAR)
ה 03:58:0303:58AM -29.6889-29.69 155.8512155.85 219° דרום-מערבדרום-מערב 436 808 10,39410394  Level Aus ATC (RADAR)
ה 03:58:3803:58AM -29.7441-29.74 155.7999155.80 219° דרום-מערבדרום-מערב 437 810 10,39410394  Level Aus ATC (RADAR)
ה 03:59:2303:59AM -29.8150-29.82 155.7336155.73 219° דרום-מערבדרום-מערב 438 811 10,39410394  Level Aus ATC (RADAR)
ה 03:59:5803:59AM -29.8697-29.87 155.6819155.68 219° דרום-מערבדרום-מערב 437 810 10,39410394  Level Aus ATC (RADAR)
ה 04:00:4304:00AM -29.9396-29.94 155.6150155.62 220° דרום-מערבדרום-מערב 436 808 10,39410394  Level Aus ATC (RADAR)
ה 04:01:0804:01AM -29.9786-29.98 155.5780155.58 219° דרום-מערבדרום-מערב 436 808 10,39410394  Level Aus ATC (RADAR)
ה 04:02:0304:02AM -30.0644-30.06 155.4955155.50 220° דרום-מערבדרום-מערב 438 811 10,39410394  Level Aus ATC (RADAR)
ה 04:02:2804:02AM -30.1032-30.10 155.4582155.46 220° דרום-מערבדרום-מערב 437 810 10,39410394  Level Aus ATC (RADAR)
ה 04:02:5304:02AM -30.1421-30.14 155.4212155.42 219° דרום-מערבדרום-מערב 437 810 10,39410394  Level Aus ATC (RADAR)
ה 04:03:2804:03AM -30.1969-30.20 155.3685155.37 220° דרום-מערבדרום-מערב 439 813 10,39410394  Level Aus ATC (RADAR)
ה 04:04:1804:04AM -30.2740-30.27 155.2921155.29 221° דרום-מערבדרום-מערב 439 813 10,39410394  Level Aus ATC (RADAR)
ה 04:04:5304:04AM -30.3285-30.33 155.2390155.24 220° דרום-מערבדרום-מערב 440 814 10,39410394  Level Aus ATC (RADAR)
ה 04:05:3304:05AM -30.3920-30.39 155.1793155.18 219° דרום-מערבדרום-מערב 441 816 10,39410394  Level Aus ATC (RADAR)
ה 04:05:5804:05AM -30.4315-30.43 155.1418155.14 219° דרום-מערבדרום-מערב 441 816 10,39410394  Level Aus ATC (RADAR)
ה 04:06:3804:06AM -30.4948-30.49 155.0813155.08 219° דרום-מערבדרום-מערב 443 821 10,39410394  Level Aus ATC (RADAR)
ה 04:07:3804:07AM -30.5895-30.59 154.9900154.99 220° דרום-מערבדרום-מערב 444 822 10,39410394  Level Aus ATC (RADAR)
ה 04:08:0304:08AM -30.6286-30.63 154.9516154.95 220° דרום-מערבדרום-מערב 444 822 10,39410394  Level Aus ATC (RADAR)
ה 04:08:3704:08AM -30.6834-30.68 154.8977154.90 220° דרום-מערבדרום-מערב 443 821 10,39410394  Level Aus ATC (RADAR)
ה 04:09:2204:09AM -30.7536-30.75 154.8280154.83 220° דרום-מערבדרום-מערב 444 822 10,39410394  Level Aus ATC (RADAR)
ה 04:09:5704:09AM -30.8083-30.81 154.7740154.77 220° דרום-מערבדרום-מערב 443 821 10,39410394  Level Aus ATC (RADAR)
ה 04:10:3204:10AM -30.8631-30.86 154.7204154.72 220° דרום-מערבדרום-מערב 442 819 10,39410394  Level Aus ATC (RADAR)
ה 04:11:0704:11AM -30.9179-30.92 154.6668154.67 220° דרום-מערבדרום-מערב 442 819 10,39410394  Level Aus ATC (RADAR)
ה 04:11:4204:11AM -30.9729-30.97 154.6128154.61 220° דרום-מערבדרום-מערב 443 821 10,39410394  Level Aus ATC (RADAR)
ה 04:12:3704:12AM -31.0585-31.06 154.5286154.53 220° דרום-מערבדרום-מערב 441 816 10,39410394  Level Aus ATC (RADAR)
ה 04:13:0204:13AM -31.0976-31.10 154.4908154.49 220° דרום-מערבדרום-מערב 440 814 10,39410394  Level Aus ATC (RADAR)
ה 04:13:3704:13AM -31.1518-31.15 154.4379154.44 220° דרום-מערבדרום-מערב 437 810 10,39410394  Level Aus ATC (RADAR)
ה 04:14:2704:14AM -31.2290-31.23 154.3626154.36 220° דרום-מערבדרום-מערב 435 806 10,39410394  Level Aus ATC (RADAR)
ה 04:15:0204:15AM -31.2822-31.28 154.3089154.31 221° דרום-מערבדרום-מערב 434 803 10,39410394  Level Aus ATC (RADAR)
ה 04:15:4704:15AM -31.3498-31.35 154.2395154.24 221° דרום-מערבדרום-מערב 433 801 10,39410394  Level Aus ATC (RADAR)
ה 04:16:1204:16AM -31.3875-31.39 154.2005154.20 221° דרום-מערבדרום-מערב 435 806 10,39410394  Level Aus ATC (RADAR)
ה 04:16:4704:16AM -31.4399-31.44 154.1468154.15 221° דרום-מערבדרום-מערב 431 798 10,39410394  Level Aus ATC (RADAR)
ה 04:17:3704:17AM -31.5150-31.52 154.0706154.07 221° דרום-מערבדרום-מערב 430 797 10,39410394  Level Aus ATC (RADAR)
ה 04:18:0204:18AM -31.5529-31.55 154.0317154.03 221° דרום-מערבדרום-מערב 434 803 10,39410394  Level Aus ATC (RADAR)
ה 04:18:3604:18AM -31.6052-31.61 153.9784153.98 221° דרום-מערבדרום-מערב 429 795 10,39410394  Level Aus ATC (RADAR)
ה 04:19:2104:19AM -31.6729-31.67 153.9086153.91 221° דרום-מערבדרום-מערב 433 801 10,39410394  Level Aus ATC (RADAR)
ה 04:19:5604:19AM -31.7255-31.73 153.8546153.85 221° דרום-מערבדרום-מערב 434 803 10,39410394  Level Aus ATC (RADAR)
ה 04:20:3104:20AM -31.7779-31.78 153.8002153.80 221° דרום-מערבדרום-מערב 433 801 10,39410394  Level Aus ATC (RADAR)
ה 04:21:0604:21AM -31.8309-31.83 153.7455153.75 221° דרום-מערבדרום-מערב 436 808 10,39410394  Level Aus ATC (RADAR)
ה 04:21:4104:21AM -31.8837-31.88 153.6907153.69 221° דרום-מערבדרום-מערב 435 806 10,39410394  Level Aus ATC (RADAR)
ה 04:22:3604:22AM -31.9671-31.97 153.6046153.60 221° דרום-מערבדרום-מערב 438 811 10,39410394  Level Aus ATC (RADAR)
ה 04:23:0104:23AM -32.0047-32.00 153.5649153.56 222° דרום-מערבדרום-מערב 437 810 10,39410394  Level Aus ATC (RADAR)
ה 04:23:3604:23AM -32.0581-32.06 153.5097153.51 221° דרום-מערבדרום-מערב 438 811 10,39410394  Level Aus ATC (RADAR)
ה 04:24:2104:24AM -32.1258-32.13 153.4387153.44 222° דרום-מערבדרום-מערב 438 811 10,39410394  Level Aus ATC (RADAR)
ה 04:24:5604:24AM -32.1784-32.18 153.3832153.38 222° דרום-מערבדרום-מערב 437 810 10,39410394  Level Aus ATC (RADAR)
ה 04:25:4604:25AM -32.2536-32.25 153.3041153.30 222° דרום-מערבדרום-מערב 435 806 10,39410394  Level Aus ATC (RADAR)
ה 04:26:1104:26AM -32.2910-32.29 153.2647153.26 222° דרום-מערבדרום-מערב 434 803 10,39410394  Level Aus ATC (RADAR)
ה 04:26:4804:26AM -32.3455-32.35 153.2065153.21 222° דרום-מערבדרום-מערב 424 785 10,39410394  Level Aus ATC (RADAR)
ה 04:27:5304:27AM -32.4417-32.44 153.1032153.10 222° דרום-מערבדרום-מערב 423 784 10,39410394  Level Aus ATC (RADAR)
ה 04:28:2104:28AM -32.4843-32.48 153.0581153.06 222° דרום-מערבדרום-מערב 436 808 10,39410394  Level Aus ATC (RADAR)
ה 04:28:5504:28AM -32.5364-32.54 153.0033153.00 222° דרום-מערבדרום-מערב 433 801 10,39410394  Level Aus ATC (RADAR)
ה 04:29:4204:29AM -32.6060-32.61 152.9299152.93 222° דרום-מערבדרום-מערב 424 785 10,39410394  Level Aus ATC (RADAR)
ה 04:30:1704:30AM -32.6582-32.66 152.8745152.87 222° דרום-מערבדרום-מערב 424 785 10,39410394  Level Aus ATC (RADAR)
ה 04:31:0704:31AM -32.7329-32.73 152.7951152.80 222° דרום-מערבדרום-מערב 426 789 10,39410394  Level Aus ATC (RADAR)
ה 04:31:2204:31AM -32.7552-32.76 152.7710152.77 222° דרום-מערבדרום-מערב 425 787 10,39410394  Level Aus ATC (RADAR)
ה 04:31:5704:31AM -32.8076-32.81 152.7155152.72 222° דרום-מערבדרום-מערב 426 789 10,39410394  Level Aus ATC (RADAR)
ה 04:32:5704:32AM -32.8971-32.90 152.6193152.62 222° דרום-מערבדרום-מערב 427 790 10,39410394  Level Aus ATC (RADAR)
ה 04:33:2204:33AM -32.9345-32.93 152.5786152.58 222° דרום-מערבדרום-מערב 429 795 10,39410394  Level Aus ATC (RADAR)
ה 04:33:5704:33AM -32.9870-32.99 152.5224152.52 222° דרום-מערבדרום-מערב 429 795 10,39410394  Level Aus ATC (RADAR)
ה 04:34:3504:34AM -33.0451-33.05 152.4614152.46 221° דרום-מערבדרום-מערב 439 813 10,39410394  Level Aus ATC (RADAR)
ה 04:35:1004:35AM -33.0976-33.10 152.4044152.40 222° דרום-מערבדרום-מערב 439 813 10,39410394  Level Aus ATC (RADAR)
ה 04:35:4504:35AM -33.1497-33.15 152.3470152.35 223° דרום-מערבדרום-מערב 439 813 10,39410394  Level Aus ATC (RADAR)
ה 04:36:1704:36AM -33.1970-33.20 152.2947152.29 223° דרום-מערבדרום-מערב 430 797 10,39410394  Level Aus ATC (RADAR)
ה 04:36:5104:36AM -33.2500-33.25 152.2381152.24 222° דרום-מערבדרום-מערב 431 798 10,39410394  Level Aus ATC (RADAR)
ה 04:37:5204:37AM -33.3396-33.34 152.1407152.14 222° דרום-מערבדרום-מערב 428 793 10,39410394  Level Aus ATC (RADAR)
ה 04:38:1604:38AM -33.3768-33.38 152.1006152.10 222° דרום-מערבדרום-מערב 428 793 10,39410394  Level Aus ATC (RADAR)
ה 04:38:5204:38AM -33.4287-33.43 152.0438152.04 222° דרום-מערבדרום-מערב 426 789 10,39410394  Level Aus ATC (RADAR)
ה 04:39:3604:39AM -33.4953-33.50 151.9708151.97 222° דרום-מערבדרום-מערב 427 790 10,39410394  Level Aus ATC (RADAR)
ה 04:40:1604:40AM -33.5546-33.55 151.9058151.91 222° דרום-מערבדרום-מערב 428 793 10,39410394  Level Aus ATC (RADAR)
ה 04:40:4604:40AM -33.5991-33.60 151.8569151.86 223° דרום-מערבדרום-מערב 428 793 10,39410394  Level Aus ATC (RADAR)
ה 04:41:2604:41AM -33.6583-33.66 151.7917151.79 223° דרום-מערבדרום-מערב 428 793 10,39410394  Level Aus ATC (RADAR)
ה 04:42:0104:42AM -33.7102-33.71 151.7349151.73 222° דרום-מערבדרום-מערב 428 793 10,39410394  Level Aus ATC (RADAR)
ה 04:42:5904:42AM -33.7972-33.80 151.6401151.64 222° דרום-מערבדרום-מערב 436 808 10,39410394  Level Aus ATC (RADAR)
ה 04:43:2604:43AM -33.8366-33.84 151.5959151.60 223° דרום-מערבדרום-מערב 429 795 10,39410394  Level Aus ATC (RADAR)
ה 04:44:0104:44AM -33.8886-33.89 151.5381151.54 223° דרום-מערבדרום-מערב 430 797 10,39410394  Level Aus ATC (RADAR)
ה 04:44:4604:44AM -33.9558-33.96 151.4641151.46 222° דרום-מערבדרום-מערב 431 798 10,39410394  Level Aus ATC (RADAR)
ה 04:45:2104:45AM -34.0075-34.01 151.4075151.41 222° דרום-מערבדרום-מערב 428 793 10,39410394  Level Aus ATC (RADAR)
ה 04:46:0604:46AM -34.0746-34.07 151.3328151.33 223° דרום-מערבדרום-מערב 430 797 10,39410394  Level Aus ATC (RADAR)
ה 04:46:3304:46AM -34.1163-34.12 151.2868151.29 222° דרום-מערבדרום-מערב 437 810 10,39410394  Level Aus ATC (RADAR)
ה 04:47:0804:47AM -34.1676-34.17 151.2292151.23 223° דרום-מערבדרום-מערב 438 811 10,39410394  Level Aus ATC (RADAR)
ה 04:47:4804:47AM -34.2260-34.23 151.1637151.16 223° דרום-מערבדרום-מערב 432 800 10,39410394  Level Aus ATC (RADAR)
ה 04:48:1504:48AM -34.2656-34.27 151.1199151.12 222° דרום-מערבדרום-מערב 425 787 10,39410394  Level Aus ATC (RADAR)
ה 04:48:4804:48AM -34.3137-34.31 151.0657151.07 223° דרום-מערבדרום-מערב 436 808 10,39410394  Level Aus ATC (RADAR)
ה 04:49:3304:49AM -34.3791-34.38 150.9919150.99 223° דרום-מערבדרום-מערב 438 811 10,39410394  Level Aus ATC (RADAR)
ה 04:50:0804:50AM -34.4296-34.43 150.9347150.93 223° דרום-מערבדרום-מערב 433 801 10,39410394  Level Aus ATC (RADAR)
ה 04:50:4304:50AM -34.4803-34.48 150.8771150.88 223° דרום-מערבדרום-מערב 431 798 10,39410394  Level Aus ATC (RADAR)
ה 04:51:1504:51AM -34.5273-34.53 150.8250150.82 222° דרום-מערבדרום-מערב 426 789 10,39410394  Level Aus ATC (RADAR)
ה 04:51:5004:51AM -34.5748-34.57 150.7626150.76 227° דרום-מערבדרום-מערב 425 787 10,39410394  Level Aus ATC (RADAR)
ה 04:52:3504:52AM -34.6277-34.63 150.6733150.67 234° דרום-מערבדרום-מערב 429 795 10,39410394  Level Aus ATC (RADAR)
ה 04:53:1004:53AM -34.6696-34.67 150.6045150.60 234° דרום-מערבדרום-מערב 428 793 10,39410394  Level Aus ATC (RADAR)
ה 04:53:4804:53AM -34.7146-34.71 150.5296150.53 234° דרום-מערבדרום-מערב 437 810 10,39410394  Level Aus ATC (RADAR)
ה 04:54:3304:54AM -34.7679-34.77 150.4408150.44 234° דרום-מערבדרום-מערב 436 808 10,39410394  Level Aus ATC (RADAR)
ה 04:54:5804:54AM -34.7979-34.80 150.3905150.39 234° דרום-מערבדרום-מערב 442 819 10,39410394  Level Aus ATC (RADAR)
ה 04:55:3304:55AM -34.8396-34.84 150.3210150.32 234° דרום-מערבדרום-מערב 444 822 10,39410394  Level Aus ATC (RADAR)
ה 04:56:1404:56AM -34.8891-34.89 150.2374150.24 234° דרום-מערבדרום-מערב 432 800 10,39410394  Level Aus ATC (RADAR)
ה 04:56:4904:56AM -34.9308-34.93 150.1670150.17 234° דרום-מערבדרום-מערב 434 803 10,39410394  Level Aus ATC (RADAR)
ה 04:57:5004:57AM -35.0023-35.00 150.0454150.05 234° דרום-מערבדרום-מערב 436 808 10,39410394  Level Aus ATC (RADAR)
ה 04:58:1404:58AM -35.0322-35.03 149.9945149.99 234° דרום-מערבדרום-מערב 437 810 10,39410394  Level Aus ATC (RADAR)
ה 04:58:3904:58AM -35.0620-35.06 149.9434149.94 234° דרום-מערבדרום-מערב 438 811 10,39410394  Level Aus ATC (RADAR)
ה 04:59:1404:59AM -35.1040-35.10 149.8720149.87 234° דרום-מערבדרום-מערב 438 811 10,39410394  Level Aus ATC (RADAR)
ה 04:59:5904:59AM -35.1580-35.16 149.7806149.78 234° דרום-מערבדרום-מערב 438 811 10,39410394  Level Aus ATC (RADAR)
ה 05:00:3405:00AM -35.1999-35.20 149.7095149.71 234° דרום-מערבדרום-מערב 437 810 10,39410394  Level Aus ATC (RADAR)
ה 05:01:0705:01AM -35.2399-35.24 149.6428149.64 234° דרום-מערבדרום-מערב 441 816 10,39410394  Level Aus ATC (RADAR)
ה 05:01:3905:01AM -35.2768-35.28 149.5774149.58 235° דרום-מערבדרום-מערב 435 806 10,39410394  Level Aus ATC (RADAR)
ה 05:02:1405:02AM -35.3186-35.32 149.5060149.51 234° דרום-מערבדרום-מערב 437 810 10,39410394  Level Aus ATC (RADAR)
ה 05:03:0905:03AM -35.3845-35.38 149.3951149.40 234° דרום-מערבדרום-מערב 436 808 10,39410394  Level Aus ATC (RADAR)
ה 05:03:3405:03AM -35.4145-35.41 149.3440149.34 234° דרום-מערבדרום-מערב 438 811 10,39410394  Level Aus ATC (RADAR)
ה 05:04:0905:04AM -35.4566-35.46 149.2721149.27 234° דרום-מערבדרום-מערב 441 816 10,39410394  Level Aus ATC (RADAR)
ה 05:04:5405:04AM -35.5099-35.51 149.1794149.18 235° דרום-מערבדרום-מערב 439 813 10,39410394  Level Aus ATC (RADAR)
ה 05:05:2805:05AM -35.5514-35.55 149.1072149.11 235° דרום-מערבדרום-מערב 439 813 10,39410394  Level Aus ATC (RADAR)
ה 05:06:0205:06AM -35.5909-35.59 149.0368149.04 235° דרום-מערבדרום-מערב 447 827 10,39410394  Level Aus ATC (RADAR)
ה 05:06:3305:06AM -35.6293-35.63 148.9729148.97 233° דרום-מערבדרום-מערב 441 816 10,39410394  Level Aus ATC (RADAR)
ה 05:07:0605:07AM -35.6685-35.67 148.9022148.90 236° דרום-מערבדרום-מערב 447 827 10,39410394  Level Aus ATC (RADAR)
ה 05:08:0305:08AM -35.7373-35.74 148.7867148.79 234° דרום-מערבדרום-מערב 443 821 10,39410394  Level Aus ATC (RADAR)
ה 05:08:2805:08AM -35.7670-35.77 148.7344148.73 235° דרום-מערבדרום-מערב 442 819 10,39410394  Level Aus ATC (RADAR)
ה 05:09:0305:09AM -35.8091-35.81 148.6616148.66 234° דרום-מערבדרום-מערב 443 821 10,39410394  Level Aus ATC (RADAR)
ה 05:09:4605:09AM -35.8600-35.86 148.5692148.57 236° דרום-מערבדרום-מערב 449 832 10,39410394  Level Aus ATC (RADAR)
ה 05:10:2105:10AM -35.9014-35.90 148.4951148.50 235° דרום-מערבדרום-מערב 451 835 10,39410394  Level Aus ATC (RADAR)
ה 05:10:5605:10AM -35.9433-35.94 148.4219148.42 235° דרום-מערבדרום-מערב 449 832 10,39410394 27 Level Aus ATC (RADAR)
ה 05:11:2805:11AM -35.9819-35.98 148.3566148.36 234° דרום-מערבדרום-מערב 446 826 10,42410424  Climbing Aus ATC (RADAR)
ה 05:12:0105:12AM -36.0216-36.02 148.2851148.29 236° דרום-מערבדרום-מערב 453 838 10,39410394  Descending Aus ATC (RADAR)
ה 05:12:4305:12AM -36.0718-36.07 148.1985148.20 234° דרום-מערבדרום-מערב 445 824 10,42410424 -24 Climbing Aus ATC (RADAR)
ה 05:13:1805:13AM -36.1123-36.11 148.1237148.12 236° דרום-מערבדרום-מערב 446 826 10,36310363 -52 Descending Aus ATC (RADAR)
ה 05:13:5305:13AM -36.1543-36.15 148.0499148.05 235° דרום-מערבדרום-מערב 447 827 10,36310363 46 Level Aus ATC (RADAR)
ה 05:14:3705:14AM -36.2071-36.21 147.9545147.95 235° דרום-מערבדרום-מערב 446 826 10,42410424 27 Climbing Aus ATC (RADAR)
ה 05:15:0105:15AM -36.2346-36.23 147.9043147.90 236° דרום-מערבדרום-מערב 451 835 10,39410394 -31 Descending Aus ATC (RADAR)
ה 05:15:3605:15AM -36.2768-36.28 147.8307147.83 235° דרום-מערבדרום-מערב 451 835 10,39410394 -48 Level Aus ATC (RADAR)
ה 05:16:1705:16AM -36.3251-36.33 147.7416147.74 236° דרום-מערבדרום-מערב 447 827 10,33310333  Descending Aus ATC (RADAR)
ה 05:16:5105:16AM -36.3642-36.36 147.6700147.67 236° דרום-מערבדרום-מערב 451 835 10,39410394 54 Climbing Aus ATC (RADAR)
ה 05:17:2505:17AM -36.4034-36.40 147.5924147.59 238° דרום-מערבדרום-מערב 457 847 10,39410394 -48 Level Aus ATC (RADAR)
ה 05:18:0705:18AM -36.4541-36.45 147.5067147.51 234° דרום-מערבדרום-מערב 447 827 10,33310333 -27 Descending Aus ATC (RADAR)
ה 05:18:3205:18AM -36.4853-36.49 147.4542147.45 234° דרום-מערבדרום-מערב 449 832 10,36310363  Climbing Aus ATC (RADAR)
ה 05:19:0705:19AM -36.5260-36.53 147.3793147.38 236° דרום-מערבדרום-מערב 448 830 10,33310333 -24 Descending Aus ATC (RADAR)
ה 05:19:4705:19AM -36.5721-36.57 147.2933147.29 236° דרום-מערבדרום-מערב 446 826 10,33310333 24 Level Aus ATC (RADAR)
ה 05:20:2205:20AM -36.6126-36.61 147.2181147.22 236° דרום-מערבדרום-מערב 446 826 10,36310363  Climbing Aus ATC (RADAR)
ה 05:20:5205:20AM -36.6476-36.65 147.1537147.15 236° דרום-מערבדרום-מערב 447 827 10,33310333 -26 Descending Aus ATC (RADAR)
ה 05:21:3205:21AM -36.6940-36.69 147.0682147.07 236° דרום-מערבדרום-מערב 445 824 10,33310333  Level Aus ATC (RADAR)
ה 05:22:0705:22AM -36.7348-36.73 146.9934146.99 236° דרום-מערבדרום-מערב 447 827 10,33310333 20 Level Aus ATC (RADAR)
ה 05:23:0205:23AM -36.8186-36.82 146.9014146.90 221° דרום-מערבדרום-מערב 431 798 10,36310363  Climbing Aus ATC (RADAR)
ה 05:23:2205:23AM -36.8548-36.85 146.8743146.87 211° דרום-מערבדרום-מערב 446 826 10,33310333  Descending Aus ATC (RADAR)
ה 05:23:4605:23AM -36.8985-36.90 146.8395146.84 212° דרום-מערבדרום-מערב 448 830 10,36310363  Climbing Aus ATC (RADAR)
ה 05:24:2105:24AM -36.9591-36.96 146.7899146.79 213° דרום-מערבדרום-מערב 448 830 10,33310333 -69 Descending Aus ATC (RADAR)
ה 05:25:0605:25AM -37.0373-37.04 146.7303146.73 211° דרום-מערבדרום-מערב 437 810 10,27210272 -244 Descending Aus ATC (RADAR)
ה 05:25:3605:25AM -37.0940-37.09 146.7139146.71 193° דרוםדרום 413 764 10,02810028 -450 Descending Aus ATC (RADAR)
ה 05:26:1105:26AM -37.1594-37.16 146.6952146.70 193° דרוםדרום 414 766 9,7849784 -444 Descending Aus ATC (RADAR)
ה 05:26:4605:26AM -37.2210-37.22 146.6751146.68 195° דרוםדרום 401 742 9,5109510 -470 Descending Aus ATC (RADAR)
ה 05:27:2105:27AM -37.2653-37.27 146.6141146.61 228° דרום-מערבדרום-מערב 429 795 9,2359235 -569 Descending Aus ATC (RADAR)
ה 05:28:1605:28AM -37.2810-37.28 146.4944146.49 261° מערבמערב 378 700 8,6568656 -617 Descending Aus ATC (RADAR)
ה 05:28:4105:28AM -37.2904-37.29 146.4421146.44 257° מערבמערב 371 687 8,4128412 -579 Descending Aus ATC (RADAR)
ה 05:29:1605:29AM -37.3057-37.31 146.3698146.37 255° מערבמערב 366 678 8,0778077 -617 Descending Aus ATC (RADAR)
ה 05:30:0105:30AM -37.3255-37.33 146.2780146.28 255° מערבמערב 362 671 7,5907590 -617 Descending Aus ATC (RADAR)
ה 05:30:3605:30AM -37.3395-37.34 146.2080146.21 256° מערבמערב 356 660 7,2547254 -549 Descending Aus ATC (RADAR)
ה 05:31:1105:31AM -37.3530-37.35 146.1377146.14 256° מערבמערב 355 658 6,9496949 -563 Descending Aus ATC (RADAR)
ה 05:31:4105:31AM -37.3653-37.37 146.0778146.08 256° מערבמערב 354 655 6,6456645 -591 Descending Aus ATC (RADAR)
ה 05:32:1605:32AM -37.3787-37.38 146.0088146.01 256° מערבמערב 349 647 6,3096309 -520 Descending Aus ATC (RADAR)
ה 05:33:1605:33AM -37.4012-37.40 145.8949145.89 256° מערבמערב 333 616 5,8225822 -514 Descending Aus ATC (RADAR)
ה 05:33:4505:33AM -37.4116-37.41 145.8388145.84 257° מערבמערב 331 613 5,5475547 -560 Descending Aus ATC (RADAR)
ה 05:34:0505:34AM -37.4192-37.42 145.8023145.80 255° מערבמערב 326 604 5,3645364 -532 Descending Aus ATC (RADAR)
ה 05:34:4005:34AM -37.4318-37.43 145.7387145.74 256° מערבמערב 323 599 5,0605060 -526 Descending Aus ATC (RADAR)
ה 05:35:2505:35AM -37.4477-37.45 145.6582145.66 256° מערבמערב 316 586 4,6634663 -503 Descending Aus ATC (RADAR)
ה 05:36:0005:36AM -37.4520-37.45 145.5955145.60 265° מערבמערב 310 575 4,3894389 -522 Descending Aus ATC (RADAR)
ה 05:36:3505:36AM -37.4502-37.45 145.5345145.53 272° מערבמערב 299 554 4,0544054 -507 Descending Aus ATC (RADAR)
ה 05:37:0505:37AM -37.4511-37.45 145.4844145.48 269° מערבמערב 288 533 3,8403840 -450 Descending Aus ATC (RADAR)
ה 05:37:4005:37AM -37.4505-37.45 145.4265145.43 271° מערבמערב 284 526 3,5663566 -470 Descending Aus ATC (RADAR)
ה 05:38:1505:38AM -37.4468-37.45 145.3692145.37 275° מערבמערב 281 520 3,2923292 -470 Descending Aus ATC (RADAR)
ה 05:38:5005:38AM -37.4469-37.45 145.3123145.31 270° מערבמערב 278 515 3,0183018 -450 Descending Aus ATC (RADAR)
ה 05:39:2005:39AM -37.4468-37.45 145.2639145.26 270° מערבמערב 276 512 2,8042804 -450 Descending Aus ATC (RADAR)
ה 05:39:5505:39AM -37.4459-37.45 145.2074145.21 271° מערבמערב 277 513 2,5302530 -450 Descending Aus ATC (RADAR)
ה 05:40:2505:40AM -37.4456-37.45 145.1583145.16 271° מערבמערב 280 518 2,3162316 -450 Descending Aus ATC (RADAR)
ה 05:41:0005:41AM -37.4447-37.44 145.1011145.10 271° מערבמערב 280 518 2,0422042 -470 Descending Aus ATC (RADAR)
ה 05:41:3505:41AM -37.4433-37.44 145.0436145.04 272° מערבמערב 280 518 1,7681768 -341 Descending Aus ATC (RADAR)
ה 05:42:1505:42AM -37.4423-37.44 144.9817144.98 271° מערבמערב 262 486 1,6151615 -293 Descending Aus ATC (RADAR)
ה 05:42:5005:42AM -37.4428-37.44 144.9293144.93 269° מערבמערב 256 475 1,4021402 -297 Descending Aus ATC (RADAR)
ה 05:43:3505:43AM -37.4524-37.45 144.8663144.87 259° מערבמערב 242 447 1,2191219 -338 Descending Aus ATC (RADAR)
ה 05:43:5505:43AM -37.4566-37.46 144.8377144.84 260° מערבמערב 247 457 1,0361036 -279 Descending Aus ATC (RADAR)
ה 05:44:3405:44AM -37.4819-37.48 144.7979144.80 231° דרום-מערבדרום-מערב 234 433 945945 -109 Descending Aus ATC (RADAR)
ה 05:45:1905:45AM -37.5233-37.52 144.8108144.81 166° דרוםדרום 199 369 884884 -206 Descending Aus ATC (RADAR)
ה 05:45:5405:45AM -37.5544-37.55 144.8164144.82 172° דרוםדרום 192 356 671671 -309 Descending Aus ATC (RADAR)
ה 05:46:2405:46AM -37.5807-37.58 144.8212144.82 172° דרוםדרום 190 352 549549 -253 Descending Aus ATC (RADAR)
ה 05:46:5905:46AM -37.6083-37.61 144.8265144.83 171° דרוםדרום 171 317 396396 -261 Descending Aus ATC (RADAR)
ה 05:47:3405:47AM -37.6322-37.63 144.8309144.83 172° דרוםדרום 147 272 244244 -229 Descending Aus ATC (RADAR)
ה 05:48:1905:48AM -37.6617-37.66 144.8364144.84 172° דרוםדרום 139 257 9191 -183 Descending Aus ATC (RADAR)
ה 05:48:2405:48AM -37.6647-37.66 144.8364144.84 180° דרוםדרום 135 249 9191  Level Aus ATC (RADAR)

כניסה לאתר

עדיין אין לך חשבון? הירשם כעת (ללא תשלום) כדי ליהנות מתכונות מותאמות-אישית, מהתראות טיסה ועוד!