יומן מעקב טיסה - קישורים רלוונטיים

זמנים ואזורי זמן

All times are in EDT time to prevent confusion due to time zone crossing. See the UAL5915 flight status page for this flight to view local times or setup timezone preferences in your user account.

זמן מיקום כיוון מהירות קרקעית רום טיסה גורם מדווח
EDT קו רוחב קו אורך כיוון כיוון קשר km/h רגל מהירות מיקום/סוג
16:53 36.1947 -95.9075 276° מערב 154 285 1,200  Level Kansas City Center
16:54 36.1958 -95.9203 276° מערב 155 286 1,800 2,231 Climbing Kansas City Center
16:55 36.1842 -95.9786 256° מערב 193 357 4,100 2,231 Climbing Kansas City Center
16:56 36.1239 -95.9372 151° דרום-מזרח 298 552 6,300 2,284 Climbing Kansas City Center
16:57 36.1144 -95.8169 96° מזרח 291 539 9,200 1,985 Climbing Kansas City Center
16:58 36.1028 -95.7061 97° מזרח 315 583 10,700 1,392 Climbing Kansas City Center
16:59 36.0872 -95.5778 98° מזרח 367 679 12,100 1,440 Climbing Kansas City Center
17:00 36.0722 -95.4442 98° מזרח 389 721 13,700 1,623 Climbing Kansas City Center
17:01 36.0567 -95.3058 98° מזרח 405 750 15,400 1,659 Climbing Kansas City Center
17:02 36.0406 -95.1672 98° מזרח 409 758 17,100 1,820 Climbing Kansas City Center
17:02 36.0297 -95.0794 99° מזרח 410 760 18,100 1,636 Climbing Memphis Center
17:03 36.0225 -94.9328 93° מזרח 415 769 19,500 1,400 Climbing Memphis Center
17:04 36.0281 -94.7842 87° מזרח 426 789 20,900 1,450 Climbing Memphis Center
17:05 36.0353 -94.6306 87° מזרח 431 798 22,400 1,500 Climbing Memphis Center
17:06 36.0406 -94.4769 88° מזרח 436 808 23,900 1,450 Climbing Memphis Center
17:07 36.0453 -94.3308 88° מזרח 436 808 25,300 1,450 Climbing Memphis Center
17:08 36.0500 -94.1822 88° מזרח 431 798 26,800 1,350 Climbing Memphis Center
17:09 36.0556 -94.0617 87° מזרח 431 798 28,000 1,350 Climbing Memphis Center
17:10 36.0564 -93.8975 90° מזרח 431 798 29,500 1,400 Climbing Memphis Center
17:11 36.0606 -93.7489 88° מזרח 431 798 30,800 1,200 Climbing Memphis Center
17:12 36.0644 -93.6025 88° מזרח 431 798 31,900 900 Climbing Memphis Center
17:13 36.0683 -93.4486 88° מזרח 437 810 32,600 800 Climbing Memphis Center
17:14 36.0742 -93.2922 87° מזרח 442 819 33,500 950 Climbing Memphis Center
17:15 36.0778 -93.1331 88° מזרח 455 843 34,500 750 Climbing Memphis Center
17:16 36.0811 -92.9767 88° מזרח 460 851 35,000 250 Climbing Memphis Center
17:17 36.0847 -92.8047 88° מזרח 470 871 35,000  Level Memphis Center
17:18 36.0878 -92.6325 89° מזרח 482 893 35,000  Level Memphis Center
17:19 36.0931 -92.4581 88° מזרח 495 917 35,000 950 Level Memphis Center
17:20 36.0978 -92.2886 88° מזרח 495 917 36,900 1,000 Climbing Memphis Center
17:21 36.1025 -92.1244 88° מזרח 488 904 37,000 50 Climbing Memphis Center
17:22 36.1067 -91.9575 88° מזרח 483 895 37,000  Level Memphis Center
17:23 36.1086 -91.7906 89° מזרח 477 884 37,000  Level Memphis Center
17:24 36.1147 -91.6211 87° מזרח 477 884 37,000  Level Memphis Center
17:25 36.1183 -91.4542 88° מזרח 477 884 37,000  Level Memphis Center
17:26 36.1219 -91.2819 88° מזרח 477 884 37,000  Level Memphis Center
17:27 36.1250 -91.1072 89° מזרח 493 912 37,000  Level Memphis Center
17:28 36.1303 -90.9353 88° מזרח 498 922 37,000  Level Memphis Center
17:29 36.1331 -90.7656 89° מזרח 498 922 37,000  Level Memphis Center
17:30 36.1356 -90.5958 89° מזרח 493 912 37,000  Level Memphis Center
17:31 36.1378 -90.4289 89° מזרח 493 912 37,000  Level Memphis Center
17:32 36.1397 -90.2594 89° מזרח 493 912 37,000  Level Memphis Center
17:33 36.1417 -90.0844 89° מזרח 493 912 37,000  Level Memphis Center
17:34 36.1453 -89.9072 89° מזרח 499 924 37,000  Level Memphis Center
17:35 36.1467 -89.7272 89° מזרח 504 933 37,000  Level Memphis Center
17:36 36.1456 -89.5447 90° מזרח 518 959 37,000  Level Memphis Center
17:37 36.1461 -89.3622 90° מזרח 528 978 37,000  Level Memphis Center
17:38 36.1489 -89.1797 89° מזרח 528 978 37,000  Level Memphis Center
17:39 36.1511 -88.9869 89° מזרח 526 974 37,000  Level Memphis Center
17:40 36.1531 -88.8172 89° מזרח 511 946 37,000  Level Memphis Center
17:41 36.1531 -88.6425 90° מזרח 498 922 37,000  Level Memphis Center
17:42 36.1544 -88.4675 89° מזרח 498 922 37,000  Level Memphis Center
17:43 36.1539 -88.2878 90° מזרח 498 922 37,000  Level Memphis Center
17:44 36.1531 -88.1308 90° מזרח 509 943 37,000  Level Memphis Center
17:45 36.1519 -87.9561 90° מזרח 509 943 37,000  Level Memphis Center
17:46 36.1486 -87.7867 91° מזרח 494 914 37,000  Level Memphis Center
17:47 36.1492 -87.6194 90° מזרח 489 906 37,000  Level Memphis Center
17:48 36.1472 -87.4397 91° מזרח 483 895 37,000  Level Memphis Center
17:49 36.1431 -87.2753 92° מזרח 478 885 37,000  Level Memphis Center
17:50 36.1411 -87.1161 91° מזרח 472 874 37,000  Level Memphis Center
17:51 36.1367 -86.9492 92° מזרח 472 874 37,000  Level Memphis Center
17:52 36.1339 -86.7772 91° מזרח 482 893 37,000  Level Memphis Center
17:53 36.1625 -86.6164 78° מזרח 476 882 37,000  Level Memphis Center
17:54 36.2333 -86.4742 58° צפון-מזרח 471 872 37,000  Level Memphis Center
17:55 36.3039 -86.3319 58° צפון-מזרח 471 872 37,000  Level Memphis Center
17:56 36.3742 -86.1892 59° צפון-מזרח 481 892 37,000  Level Memphis Center
17:57 36.4403 -86.0492 60° צפון-מזרח 481 892 37,000  Level Memphis Center
17:58 36.4994 -85.8989 64° צפון-מזרח 487 901 37,000  Level Memphis Center
17:59 36.5358 -85.7547 73° מזרח 477 884 37,000  Level Memphis Center
18:00 36.5722 -85.6222 71° מזרח 498 922 37,000  Level Indianapolis Center
18:01 36.6347 -85.4336 68° מזרח 490 908 37,000  Level Indianapolis Center
18:02 36.7103 -85.2856 57° צפון-מזרח 499 924 37,000  Level Indianapolis Center
18:03 36.7825 -85.1367 59° צפון-מזרח 500 925 37,000  Level Indianapolis Center
18:04 36.8544 -84.9886 59° צפון-מזרח 498 922 37,000  Level Indianapolis Center
18:05 36.9256 -84.8414 59° צפון-מזרח 493 912 37,000  Level Indianapolis Center
18:06 36.9969 -84.6936 59° צפון-מזרח 492 911 37,000  Level Indianapolis Center
18:07 37.0722 -84.5381 59° צפון-מזרח 485 898 37,000  Level Indianapolis Center
18:08 37.1419 -84.3933 59° צפון-מזרח 482 893 37,000  Level Indianapolis Center
18:10 37.2108 -84.2506 59° צפון-מזרח 478 885 37,000  Level Indianapolis Center
18:11 37.2786 -84.1081 59° צפון-מזרח 473 875 37,000  Level Indianapolis Center
18:12 37.3475 -83.9639 59° צפון-מזרח 477 884 37,000  Level Indianapolis Center
18:13 37.4250 -83.7981 59° צפון-מזרח 470 871 37,000  Level Indianapolis Center
18:14 37.4928 -83.6547 59° צפון-מזרח 471 872 37,000  Level Indianapolis Center
18:15 37.5586 -83.5136 59° צפון-מזרח 465 861 37,000  Level Indianapolis Center
18:16 37.6244 -83.3722 60° צפון-מזרח 466 863 37,000  Level Indianapolis Center
18:17 37.6897 -83.2294 60° צפון-מזרח 466 863 37,000  Level Indianapolis Center
18:18 37.7558 -83.0881 59° צפון-מזרח 464 859 37,000  Level Indianapolis Center
18:19 37.8225 -82.9431 60° צפון-מזרח 469 869 37,000  Level Indianapolis Center
18:20 37.8881 -82.8000 60° צפון-מזרח 467 864 37,000  Level Indianapolis Center
18:21 37.9667 -82.6264 60° צפון-מזרח 480 888 37,000  Level Indianapolis Center
18:22 38.0331 -82.4797 60° צפון-מזרח 478 885 37,000  Level Indianapolis Center
18:23 38.0992 -82.3322 60° צפון-מזרח 479 887 37,000  Level Indianapolis Center
18:24 38.1689 -82.1742 61° צפון-מזרח 478 885 37,000  Level Indianapolis Center
18:25 38.2333 -82.0328 60° צפון-מזרח 466 863 37,000  Level Indianapolis Center
18:26 38.2975 -81.8886 60° צפון-מזרח 467 864 37,000  Level Indianapolis Center
18:27 38.3458 -81.7381 68° מזרח 472 874 37,000  Level Indianapolis Center
18:28 38.3431 -81.5722 91° מזרח 473 875 37,000  Level Indianapolis Center
18:29 38.3378 -81.4083 92° מזרח 470 871 37,000  Level Indianapolis Center
18:30 38.3306 -81.2100 93° מזרח 471 872 37,000  Level Indianapolis Center
18:31 38.3247 -81.0864 93° מזרח 466 863 37,000  Level Washington Center
18:32 38.3192 -80.9353 93° מזרח 466 863 37,000  Level Washington Center
18:33 38.3139 -80.7708 92° מזרח 466 863 37,000  Level Washington Center
18:34 38.3083 -80.6036 92° מזרח 461 855 37,000 -100 Level Washington Center
18:35 38.3067 -80.4419 91° מזרח 461 855 36,800 -1,250 Descending Washington Center
18:36 38.3386 -80.2719 76° מזרח 455 843 34,500 -1,900 Descending Washington Center
18:37 38.3697 -80.1097 76° מזרח 460 851 33,000 -1,500 Descending Washington Center
18:38 38.4025 -79.9608 74° מזרח 454 840 31,500 -1,750 Descending Washington Center
18:39 38.4394 -79.8011 74° מזרח 454 840 29,500 -2,200 Descending Washington Center
18:40 38.4758 -79.6522 73° מזרח 466 863 27,100 -1,450 Descending Washington Center
18:41 38.5078 -79.5025 75° מזרח 459 850 26,600 -1,350 Descending Washington Center
18:42 38.5397 -79.3556 74° מזרח 441 816 24,400 -1,950 Descending Washington Center
18:43 38.5650 -79.2056 78° מזרח 428 793 22,700 -1,650 Descending Washington Center
18:44 38.5881 -79.0606 78° מזרח 428 793 21,100 -1,750 Descending Washington Center
18:45 38.6086 -78.9233 79° מזרח 415 769 19,200 -1,900 Descending Washington Center
18:46 38.6353 -78.7944 75° מזרח 393 727 17,300 -2,050 Descending Washington Center
18:47 38.6636 -78.6653 74° מזרח 378 700 15,100 -2,300 Descending Washington Center
18:48 38.6939 -78.5414 73° מזרח 367 679 12,700 -2,050 Descending Washington Center
18:49 38.7217 -78.4228 73° מזרח 355 658 11,000 -1,250 Descending Washington Center
18:50 38.7794 -78.3533 43° צפון-מזרח 301 557 10,200 -1,000 Descending Washington Center
18:51 38.8561 -78.2919 32° צפון-מזרח 293 542 9,000 -1,100 Descending Washington Center
18:52 38.9322 -78.2361 30° צפון-מזרח 304 563 8,000 -1,000 Descending Washington Center
18:53 39.0064 -78.1800 30° צפון-מזרח 309 573 7,000 -1,000 Descending Washington Center
18:54 39.0828 -78.1211 31° צפון-מזרח 298 552 6,000 -950 Descending Washington Center
18:55 39.1547 -78.0728 28° צפון-מזרח 293 542 5,100 -500 Descending Washington Center
18:56 39.2142 -78.0106 39° צפון-מזרח 293 542 5,000 -50 Descending Washington Center
18:57 39.2306 -77.9200 77° מזרח 257 476 5,000  Level Washington Center
18:58 39.2500 -77.8000 78° מזרח 229 425 5,000  Level Potomac TRACON
18:59 39.2500 -77.7167 90° מזרח 221 409 5,000  Level Potomac TRACON
19:00 39.2333 -77.6500 108° מזרח 228 422 5,000  Level Potomac TRACON
19:01 39.2500 -77.5667 75° מזרח 240 444 5,000 50 Level Potomac TRACON
19:02 39.2667 -77.4833 75° מזרח 242 447 5,100 48 Climbing Potomac TRACON
19:03 39.2167 -77.4667 166° דרום 163 303 5,100 -450 Level Potomac TRACON
19:04 39.1667 -77.4667 180° דרום 171 317 4,200 -939 Descending Potomac TRACON
19:05 39.1333 -77.4667 180° דרום 168 311 3,300 -800 Descending Potomac TRACON
19:06 39.0833 -77.4667 180° דרום 170 315 2,600 -842 Descending Potomac TRACON
19:07 39.0333 -77.4667 180° דרום 155 286 1,700 -1,000 Descending Potomac TRACON

כניסה לאתר

עדיין אין לך חשבון? הירשם כעת (ללא תשלום) כדי ליהנות מתכונות מותאמות-אישית, מהתראות טיסה ועוד!