יומן מעקב טיסה - קישורים רלוונטיים

זמנים ואזורי זמן

All times are in EDT time to prevent confusion due to time zone crossing. See the UAL5915 flight status page for this flight to view local times or setup timezone preferences in your user account.


זמן מיקום כיוון מהירות קרקעית רום טיסה גורם מדווח
EDT קו רוחב קו אורך כיוון כיוון קשר km/h רגל מהירות מיקום/סוג
Mon 13:36:48 36.1956 -95.8658 88° מזרח 161 298 1,300  Level Kansas City Center
Mon 13:37:16 36.1967 -95.8322 88° מזרח 169 312 2,500 2,132 Climbing Kansas City Center
Mon 13:38:04 36.1894 -95.7783 99° מזרח 198 367 4,000 1,982 Climbing Kansas City Center
Mon 13:39:08 36.1697 -95.6881 105° מזרח 255 472 6,200 2,220 Climbing Kansas City Center
Mon 13:40:11 36.1478 -95.5844 105° מזרח 303 562 8,700 2,195 Climbing Kansas City Center
Mon 13:41:11 36.1239 -95.4778 105° מזרח 316 586 10,700 1,645 Climbing Kansas City Center
Mon 13:42:15 36.0914 -95.3239 105° מזרח 369 684 12,100 1,584 Climbing Kansas City Center
Mon 13:43:16 36.0636 -95.1892 104° מזרח 399 739 14,000 1,820 Climbing Kansas City Center
Mon 13:44:17 36.0333 -95.0519 105° מזרח 414 766 15,800 1,744 Climbing Kansas City Center
Mon 13:44:42 36.0242 -95.0022 103° מזרח 403 747 16,500 1,553 Climbing Memphis Center
Mon 13:45:42 36.0253 -94.8561 89° מזרח 408 756 18,000 1,550 Climbing Memphis Center
Mon 13:46:42 36.0306 -94.7075 87° מזרח 419 776 19,600 1,550 Climbing Memphis Center
Mon 13:47:42 36.0378 -94.5589 87° מזרח 430 797 21,100 1,500 Climbing Memphis Center
Mon 13:48:42 36.0431 -94.4053 88° מזרח 435 806 22,600 1,350 Climbing Memphis Center
Mon 13:49:42 36.0478 -94.2514 88° מזרח 435 806 23,800 1,150 Climbing Memphis Center
Mon 13:50:42 36.0506 -94.0975 89° מזרח 440 814 24,900 1,000 Climbing Memphis Center
Mon 13:51:42 36.0553 -93.9333 88° מזרח 450 834 25,800 950 Climbing Memphis Center
Mon 13:52:42 36.0597 -93.7719 88° מזרח 461 855 26,800 1,000 Climbing Memphis Center
Mon 13:53:42 36.0661 -93.6103 87° מזרח 461 855 27,800 1,000 Climbing Memphis Center
Mon 13:54:42 36.0683 -93.4461 89° מזרח 461 855 28,800 1,050 Climbing Memphis Center
Mon 13:55:42 36.0722 -93.2844 88° מזרח 461 855 29,900 1,050 Climbing Memphis Center
Mon 13:56:42 36.0781 -93.1178 87° מזרח 474 877 30,900 1,000 Climbing Memphis Center
Mon 13:57:42 36.0817 -92.9533 88° מזרח 485 898 31,900 1,000 Climbing Memphis Center
Mon 13:58:42 36.0872 -92.7842 88° מזרח 480 888 32,900 1,000 Climbing Memphis Center
Mon 13:59:42 36.0903 -92.6172 89° מזרח 480 888 33,900 1,000 Climbing Memphis Center
Mon 14:00:42 36.0931 -92.4503 89° מזרח 480 888 34,900 1,000 Climbing Memphis Center
Mon 14:01:42 36.0958 -92.2861 89° מזרח 474 877 35,900 1,000 Climbing Memphis Center
Mon 14:02:42 36.1025 -92.1244 87° מזרח 474 877 36,900 550 Climbing Memphis Center
Mon 14:03:42 36.1361 -91.9503 77° מזרח 474 877 37,000 50 Climbing Memphis Center
Mon 14:04:42 36.1756 -91.7867 73° מזרח 479 887 37,000  Level Memphis Center
Mon 14:05:42 36.2211 -91.6228 71° מזרח 491 909 37,000  Level Memphis Center
Mon 14:06:42 36.2664 -91.4561 71° מזרח 497 921 37,000  Level Memphis Center
Mon 14:07:42 36.3075 -91.2892 73° מזרח 497 921 37,000  Level Memphis Center
Mon 14:08:42 36.3522 -91.1275 71° מזרח 497 921 37,000  Level Memphis Center
Mon 14:09:42 36.3928 -90.9653 73° מזרח 492 911 37,000  Level Memphis Center
Mon 14:10:42 36.4372 -90.8033 71° מזרח 492 911 37,000  Level Memphis Center
Mon 14:11:42 36.4794 -90.6408 72° מזרח 492 911 37,000  Level Memphis Center
Mon 14:12:42 36.5214 -90.4783 72° מזרח 492 911 37,000  Level Memphis Center
Mon 14:13:42 36.5567 -90.3311 73° מזרח 492 911 37,000  Level Memphis Center
Mon 14:14:42 36.5983 -90.1683 72° מזרח 492 911 37,000  Level Memphis Center
Mon 14:15:42 36.6397 -90.0028 73° מזרח 497 921 37,000  Level Memphis Center
Mon 14:16:42 36.6808 -89.8394 73° מזרח 497 921 37,000  Level Memphis Center
Mon 14:17:42 36.7217 -89.6736 73° מזרח 497 921 37,000  Level Memphis Center
Mon 14:18:42 36.7622 -89.5050 73° מזרח 497 921 37,000  Level Memphis Center
Mon 14:19:42 36.8047 -89.3386 72° מזרח 497 921 37,000  Level Memphis Center
Mon 14:20:42 36.8450 -89.1694 73° מזרח 497 921 37,000  Level Memphis Center
Mon 14:21:42 36.8850 -89.0031 73° מזרח 497 921 37,000  Level Memphis Center
Mon 14:22:42 36.9247 -88.8361 73° מזרח 497 921 37,000  Level Memphis Center
Mon 14:23:42 36.9642 -88.6667 74° מזרח 497 921 37,000  Level Memphis Center
Mon 14:24:42 37.0053 -88.4969 73° מזרח 497 921 37,000  Level Memphis Center
Mon 14:25:42 37.0464 -88.3139 74° מזרח 497 921 37,000  Level Memphis Center
Mon 14:26:42 37.0872 -88.1439 73° מזרח 497 921 37,000  Level Memphis Center
Mon 14:27:42 37.1197 -87.9894 75° מזרח 497 921 37,000  Level Memphis Center
Mon 14:28:42 37.1581 -87.8219 74° מזרח 497 921 37,000  Level Memphis Center
Mon 14:31:09 37.2508 -87.3983 74° מזרח 501 929 37,000  Level Indianapolis Center
Mon 14:32:11 37.2878 -87.2300 75° מזרח 497 921 37,000  Level Indianapolis Center
Mon 14:33:12 37.3253 -87.0581 75° מזרח 501 929 37,000  Level Indianapolis Center
Mon 14:34:14 37.3631 -86.8883 74° מזרח 501 929 37,000  Level Indianapolis Center
Mon 14:35:16 37.4000 -86.7158 75° מזרח 503 932 37,000  Level Indianapolis Center
Mon 14:36:18 37.4369 -86.5442 75° מזרח 502 930 37,000  Level Indianapolis Center
Mon 14:37:19 37.4739 -86.3731 75° מזרח 502 930 37,000  Level Indianapolis Center
Mon 14:38:21 37.5097 -86.2014 75° מזרח 503 932 37,000  Level Indianapolis Center
Mon 14:39:23 37.5456 -86.0292 75° מזרח 503 932 37,000  Level Indianapolis Center
Mon 14:40:24 37.5817 -85.8544 75° מזרח 500 925 37,000  Level Indianapolis Center
Mon 14:41:26 37.6192 -85.6847 74° מזרח 503 932 37,000  Level Indianapolis Center
Mon 14:42:28 37.6564 -85.4942 76° מזרח 505 935 37,000  Level Indianapolis Center
Mon 14:43:30 37.6903 -85.3228 76° מזרח 503 932 37,000  Level Indianapolis Center
Mon 14:44:31 37.7253 -85.1494 76° מזרח 507 938 37,000  Level Indianapolis Center
Mon 14:45:33 37.7650 -84.9483 76° מזרח 506 937 37,000  Level Indianapolis Center
Mon 14:46:35 37.7994 -84.7761 76° מזרח 506 937 37,000  Level Indianapolis Center
Mon 14:47:36 37.8339 -84.6008 76° מזרח 513 950 37,000  Level Indianapolis Center
Mon 14:48:38 37.8819 -84.4389 69° מזרח 501 929 37,000  Level Indianapolis Center
Mon 14:49:40 37.9644 -84.2964 54° צפון-מזרח 496 919 37,000  Level Indianapolis Center
Mon 14:50:42 38.0486 -84.1553 53° צפון-מזרח 497 921 37,000  Level Indianapolis Center
Mon 14:51:43 38.1317 -84.0114 54° צפון-מזרח 502 930 37,000  Level Indianapolis Center
Mon 14:52:45 38.2306 -83.8447 53° צפון-מזרח 502 930 37,000  Level Indianapolis Center
Mon 14:53:47 38.3119 -83.7050 53° צפון-מזרח 494 914 37,000  Level Indianapolis Center
Mon 14:54:49 38.3942 -83.5656 53° צפון-מזרח 490 908 37,000  Level Indianapolis Center
Mon 14:55:50 38.4475 -83.4039 67° מזרח 499 924 37,000  Level Indianapolis Center
Mon 14:56:52 38.4250 -83.2314 99° מזרח 492 911 37,000  Level Indianapolis Center
Mon 14:57:54 38.3658 -83.0739 116° דרום-מזרח 492 911 37,000  Level Indianapolis Center
Mon 14:58:56 38.3419 -82.9017 100° מזרח 497 921 37,000  Level Indianapolis Center
Mon 14:59:58 38.3403 -82.6942 91° מזרח 501 929 37,000  Level Indianapolis Center
Mon 15:00:59 38.3386 -82.5156 91° מזרח 502 930 37,000  Level Indianapolis Center
Mon 15:02:01 38.3375 -82.3519 90° מזרח 501 929 37,000  Level Indianapolis Center
Mon 15:03:03 38.3350 -82.1750 91° מזרח 502 930 37,000  Level Indianapolis Center
Mon 15:04:05 38.3344 -81.9994 90° מזרח 499 924 37,000  Level Indianapolis Center
Mon 15:05:07 38.3314 -81.7869 91° מזרח 503 932 37,000  Level Indianapolis Center
Mon 15:06:09 38.3275 -81.6100 92° מזרח 505 935 37,000  Level Indianapolis Center
Mon 15:07:11 38.3247 -81.4336 91° מזרח 502 930 37,000 -244 Level Indianapolis Center
Mon 15:08:12 38.3214 -81.2572 91° מזרח 504 933 36,500 -683 Descending Indianapolis Center
Mon 15:09:14 38.3167 -81.0792 92° מזרח 506 937 35,600 -1,016 Descending Indianapolis Center
Mon 15:10:16 38.3128 -80.8642 91° מזרח 509 943 34,400 -1,016 Descending Indianapolis Center
Mon 15:11:18 38.3094 -80.6836 91° מזרח 513 950 33,500 -677 Descending Indianapolis Center
Mon 15:12:20 38.3244 -80.5106 84° מזרח 493 912 33,000 -281 Descending Indianapolis Center
Mon 15:13:26 38.3614 -80.3239 76° מזרח 487 901 32,900 -857 Descending Washington Center
Mon 15:14:26 38.3933 -80.1508 77° מזרח 487 901 31,200 -2,000 Descending Washington Center
Mon 15:15:26 38.4267 -79.9781 76° מזרח 487 901 28,900 -2,100 Descending Washington Center
Mon 15:16:26 38.4600 -79.8050 76° מזרח 492 911 27,000 -1,900 Descending Washington Center
Mon 15:17:26 38.4911 -79.6289 77° מזרח 503 932 25,100 -1,500 Descending Washington Center
Mon 15:18:26 38.5192 -79.4767 77° מזרח 498 922 24,000 -545 Descending Washington Center
Mon 15:19:27 38.5450 -79.3186 78° מזרח 479 887 24,000 -744 Level Washington Center
Mon 15:20:27 38.5642 -79.1656 81° מזרח 448 830 22,500 -1,613 Descending Washington Center
Mon 15:21:26 38.5914 -79.0183 77° מזרח 432 800 20,800 -1,765 Descending Washington Center
Mon 15:22:26 38.6142 -78.8758 78° מזרח 421 779 19,000 -1,950 Descending Washington Center
Mon 15:23:26 38.6428 -78.7442 74° מזרח 403 747 16,900 -2,350 Descending Washington Center
Mon 15:24:26 38.6731 -78.6153 73° מזרח 383 710 14,300 -2,479 Descending Washington Center
Mon 15:25:27 38.7033 -78.4914 73° מזרח 370 686 11,900 -1,650 Descending Washington Center
Mon 15:26:26 38.7331 -78.3808 71° מזרח 350 649 11,000 -908 Descending Washington Center
Mon 15:27:26 38.8047 -78.3436 22° צפון-מזרח 270 501 10,100 -1,100 Descending Washington Center
Mon 15:28:26 38.8583 -78.2789 43° צפון-מזרח 265 491 8,800 -1,500 Descending Washington Center
Mon 15:29:26 38.8958 -78.1869 62° צפון-מזרח 271 502 7,100 -1,550 Descending Washington Center
Mon 15:30:26 38.9311 -78.0975 63° צפון-מזרח 276 512 5,700 -1,289 Descending Washington Center
Mon 15:31:27 38.9475 -78.0097 76° מזרח 269 499 4,500 -850 Descending Washington Center
Mon 15:32:26 38.9533 -77.9192 85° מזרח 256 475 4,000 -252 Descending Washington Center
Mon 15:33:26 38.9611 -77.8394 83° מזרח 219 406 4,000 -300 Level Washington Center
Mon 15:34:26 38.9667 -77.7756 84° מזרח 189 349 3,400 -523 Descending Washington Center
Mon 15:36:18 38.9833 -77.6500 80° מזרח 188 348 2,500 -488 Descending Potomac TRACON
Mon 15:37:18 38.9667 -77.5833 108° מזרח 175 323 2,000 -600 Descending Potomac TRACON
Mon 15:38:18 38.9500 -77.5333 113° דרום-מזרח 129 238 1,300 -694 Descending Potomac TRACON
Mon 15:39:19 38.9500 -77.5000 90° מזרח 117 217 600 -689 Descending Potomac TRACON
Mon 15:41:00 38.9474 -77.4599 159° דרום  Level Estimated
Mon 15:48:00 38.9474 -77.4599 159° דרום  Level Estimated
Mon 15:49:00 38.9474 -77.4599 159° דרום  Level Estimated
Mon 15:50:00 38.9474 -77.4599 159° דרום  Level Estimated
Mon 15:51:00 38.9474 -77.4599 159° דרום  Level Estimated

כניסה לאתר

עדיין אין לך חשבון? הירשם כעת (ללא תשלום) כדי ליהנות מתכונות מותאמות-אישית, מהתראות טיסה ועוד!