יומן מעקב טיסה - קישורים רלוונטיים

זמנים ואזורי זמן

All times are in EDT time to prevent confusion due to time zone crossing. See the TF-LLX flight status page for this flight to view local times or setup timezone preferences in your user account.


זמן מיקום כיוון מהירות קרקעית רום טיסה גורם מדווח
EDT קו רוחב קו אורך כיוון כיוון קשר km/h רגל מהירות מיקום/סוג
Mon 03:58:02 63.9570 -22.3480 105° מזרח 253 468 5,500  Level FlightAware ADS-B
Mon 03:58:32 63.9470 -22.2680 106° מזרח 257 476 7,000 3,100 Climbing FlightAware ADS-B
Mon 03:59:02 63.9370 -22.1890 106° מזרח 259 480 8,600 2,836 Climbing FlightAware ADS-B
Mon 03:59:27 63.9300 -22.1250 104° מזרח 266 492 9,600 2,215 Climbing FlightAware ADS-B
Mon 04:00:07 63.9160 -22.0120 106° מזרח 301 557 11,000 2,047 Climbing FlightAware ADS-B
Mon 04:00:52 63.8980 -21.8620 105° מזרח 344 637 12,500 2,541 Climbing FlightAware ADS-B
Mon 04:01:32 63.8790 -21.7170 107° מזרח 357 661 14,600 2,824 Climbing FlightAware ADS-B
Mon 04:02:17 63.8660 -21.5510 100° מזרח 375 695 16,500 2,894 Climbing FlightAware ADS-B
Mon 04:02:57 63.8580 -21.3930 96° מזרח 376 697 18,700 3,000 Climbing FlightAware ADS-B
Mon 04:03:37 63.8510 -21.2360 96° מזרח 381 705 20,500 2,612 Climbing FlightAware ADS-B
Mon 04:04:22 63.8420 -21.0520 96° מזרח 387 716 22,400 2,400 Climbing FlightAware ADS-B
Mon 04:05:02 63.8330 -20.8900 97° מזרח 395 732 23,900 2,118 Climbing FlightAware ADS-B
Mon 04:05:47 63.8230 -20.7070 97° מזרח 401 742 25,400 1,835 Climbing FlightAware ADS-B
Mon 04:06:27 63.8150 -20.5430 96° מזרח 413 764 26,500 1,575 Climbing FlightAware ADS-B
Mon 04:07:07 63.8050 -20.3640 97° מזרח 424 785 27,500 1,412 Climbing FlightAware ADS-B
Mon 04:07:52 63.7930 -20.1580 97° מזרח 440 814 28,500 1,412 Climbing FlightAware ADS-B
Mon 04:08:32 63.7820 -19.9730 98° מזרח 451 835 29,500 1,412 Climbing FlightAware ADS-B
Mon 04:09:17 63.7690 -19.7660 98° מזרח 460 851 30,500 1,624 Climbing FlightAware ADS-B
Mon 04:09:57 63.7580 -19.5760 97° מזרח 457 847 31,800 2,025 Climbing FlightAware ADS-B
Mon 04:10:37 63.7460 -19.3900 98° מזרח 452 837 33,200 1,976 Climbing FlightAware ADS-B
Mon 04:11:22 63.7320 -19.1770 98° מזרח 446 826 34,600 1,694 Climbing FlightAware ADS-B
Mon 04:12:02 63.7200 -18.9930 98° מזרח 447 827 35,600 1,412 Climbing FlightAware ADS-B
Mon 04:12:47 63.7060 -18.7860 99° מזרח 448 830 36,600 1,129 Climbing FlightAware ADS-B
Mon 04:13:27 63.6940 -18.6060 98° מזרח 451 835 37,200 918 Climbing FlightAware ADS-B
Mon 04:14:12 63.6790 -18.3970 99° מזרח 452 837 37,900 988 Climbing FlightAware ADS-B
Mon 04:14:52 63.6660 -18.2110 99° מזרח 452 837 38,600 750 Climbing FlightAware ADS-B
Mon 04:15:32 63.6520 -18.0260 100° מזרח 452 837 38,900 212 Climbing FlightAware ADS-B
Mon 04:16:17 63.6360 -17.8130 100° מזרח 451 835 38,900  Level FlightAware ADS-B
Mon 04:16:57 63.6220 -17.6290 100° מזרח 450 834 38,900  Level FlightAware ADS-B
Mon 04:17:37 63.6080 -17.4450 100° מזרח 451 835 38,900  Level FlightAware ADS-B
Mon 04:18:22 63.5920 -17.2470 100° מזרח 451 835 38,900  Level FlightAware ADS-B
Mon 04:19:02 63.5770 -17.0580 100° מזרח 452 837 38,900  Level FlightAware ADS-B
Mon 04:19:47 63.5600 -16.8500 100° מזרח 453 838 38,900  Level FlightAware ADS-B
Mon 04:20:27 63.5450 -16.6610 100° מזרח 454 840 38,900  Level FlightAware ADS-B
Mon 04:21:07 63.5290 -16.4720 101° מזרח 455 843 38,900  Level FlightAware ADS-B
Mon 04:21:52 63.5120 -16.2730 101° מזרח 456 845 38,900  Level FlightAware ADS-B
Mon 04:22:37 63.4930 -16.0600 101° מזרח 457 847 38,900  Level FlightAware ADS-B
Mon 04:23:17 63.4760 -15.8750 102° מזרח 458 848 38,900  Level FlightAware ADS-B
Mon 04:23:57 63.4600 -15.6890 101° מזרח 459 850 38,900  Level FlightAware ADS-B
Mon 04:24:42 63.4420 -15.4950 102° מזרח 459 850 38,900  Level FlightAware ADS-B
Mon 04:25:22 63.4250 -15.3090 101° מזרח 459 850 38,900  Level FlightAware ADS-B
Mon 04:26:07 63.4040 -15.0960 102° מזרח 460 851 38,900  Level FlightAware ADS-B
Mon 04:26:47 63.3860 -14.9020 102° מזרח 460 851 38,900  Level FlightAware ADS-B
Mon 04:27:27 63.3680 -14.7170 102° מזרח 460 851 38,900  Level FlightAware ADS-B
Mon 04:28:07 63.3490 -14.5310 103° מזרח 461 855 38,900  Level FlightAware ADS-B
Mon 04:28:52 63.3290 -14.3280 102° מזרח 461 855 38,900  Level FlightAware ADS-B
Mon 04:29:32 63.3090 -14.1390 103° מזרח 460 851 38,900  Level FlightAware ADS-B
Mon 04:30:17 63.2880 -13.9360 103° מזרח 461 855 38,900  Level FlightAware ADS-B
Mon 04:31:02 63.2660 -13.7240 103° מזרח 461 855 38,900  Level FlightAware ADS-B
Mon 04:31:42 63.2460 -13.5410 104° מזרח 461 855 38,900  Level FlightAware ADS-B
Mon 04:32:22 63.2260 -13.3570 103° מזרח 460 851 38,900  Level FlightAware ADS-B
Mon 04:33:07 63.2040 -13.1560 104° מזרח 460 851 38,900  Level FlightAware ADS-B
Mon 04:33:47 63.1840 -12.9690 103° מזרח 458 848 38,900  Level FlightAware ADS-B
Mon 04:34:32 63.1610 -12.7700 104° מזרח 457 847 38,900  Level FlightAware ADS-B
Mon 04:35:12 63.1400 -12.5840 104° מזרח 458 848 38,900  Level FlightAware ADS-B
Mon 04:35:52 63.1200 -12.4120 104° מזרח 457 847 38,900  Level FlightAware ADS-B
Mon 04:36:37 63.0950 -12.2050 105° מזרח 456 845 38,900  Level FlightAware ADS-B
Mon 04:37:17 63.0740 -12.0260 104° מזרח 455 843 38,900  Level FlightAware ADS-B
Mon 04:38:02 63.0500 -11.8240 105° מזרח 454 840 38,900  Level FlightAware ADS-B
Mon 04:38:42 63.0280 -11.6460 105° מזרח 454 840 38,900  Level FlightAware ADS-B
Mon 04:39:27 63.0030 -11.4410 105° מזרח 455 843 38,900  Level FlightAware ADS-B
Mon 04:40:07 62.9810 -11.2630 105° מזרח 454 840 38,900  Level FlightAware ADS-B
Mon 04:40:47 62.9580 -11.0860 106° מזרח 454 840 38,900  Level FlightAware ADS-B
Mon 04:41:32 62.9330 -10.8900 106° מזרח 453 838 38,900  Level FlightAware ADS-B
Mon 04:42:12 62.9100 -10.7140 106° מזרח 454 840 38,900  Level FlightAware ADS-B
Mon 04:42:52 62.8860 -10.5330 106° מזרח 453 838 38,900  Level FlightAware ADS-B
Mon 04:43:37 62.8610 -10.3390 106° מזרח 455 843 38,900  Level FlightAware ADS-B
Mon 04:44:17 62.8370 -10.1630 107° מזרח 455 843 38,900  Level FlightAware ADS-B
Mon 04:44:57 62.8130 -9.9860 106° מזרח 455 843 38,900  Level FlightAware ADS-B
Mon 04:45:42 62.7850 -9.7840 107° מזרח 456 845 38,900  Level FlightAware ADS-B
Mon 04:46:22 62.7620 -9.6170 107° מזרח 457 847 38,900  Level FlightAware ADS-B
Mon 04:47:07 62.7330 -9.4090 107° מזרח 458 848 38,900  Level FlightAware ADS-B
Mon 04:47:42 62.7110 -9.2560 107° מזרח 458 848 38,900  Level FlightAware ADS-B
Mon 04:48:22 62.6890 -9.0960 107° מזרח 458 848 38,900  Level FlightAware ADS-B
Mon 04:49:12 62.6620 -8.9080 107° מזרח 458 848 38,900  Level FlightAware ADS-B
Mon 04:49:52 62.6410 -8.7580 107° מזרח 458 848 38,900  Level FlightAware ADS-B
Mon 04:50:32 62.6200 -8.6080 107° מזרח 458 848 38,900  Level FlightAware ADS-B
Mon 04:51:12 62.5990 -8.4590 107° מזרח 458 848 38,900  Level FlightAware ADS-B
Mon 04:51:52 62.5780 -8.3090 107° מזרח 458 848 38,900  Level FlightAware ADS-B
Mon 04:52:42 62.5510 -8.1220 107° מזרח 458 848 38,900  Level FlightAware ADS-B
Mon 04:53:22 62.4920 -7.7820 110° מזרח 460 851 38,900  Level FlightAware ADS-B
Mon 04:54:07 62.4620 -7.5860 108° מזרח 461 855 38,900  Level FlightAware ADS-B
Mon 04:54:47 62.4320 -7.4020 109° מזרח 461 855 38,900  Level FlightAware ADS-B
Mon 04:55:27 62.4040 -7.2290 109° מזרח 462 856 38,900  Level FlightAware ADS-B
Mon 04:56:12 62.3720 -7.0290 109° מזרח 462 856 38,900  Level FlightAware ADS-B
Mon 04:56:52 62.3480 -6.8780 109° מזרח 462 856 38,900  Level FlightAware ADS-B
Mon 04:57:27 62.3220 -6.7170 109° מזרח 463 858 38,900  Level FlightAware ADS-B
Mon 04:58:17 62.2840 -6.4930 110° מזרח 461 855 38,900  Level FlightAware ADS-B
Mon 04:59:02 62.2520 -6.3030 110° מזרח 461 855 38,900  Level FlightAware ADS-B
Mon 04:59:42 62.2220 -6.1230 110° מזרח 460 851 38,900  Level FlightAware ADS-B
Mon 05:00:22 62.1920 -5.9480 110° מזרח 460 851 38,900  Level FlightAware ADS-B
Mon 05:01:02 62.1670 -5.8020 110° מזרח 460 851 38,900  Level FlightAware ADS-B
Mon 05:01:42 62.1420 -5.6560 110° מזרח 460 851 38,900  Level FlightAware ADS-B
Mon 05:02:32 62.1000 -5.4210 111° דרום-מזרח 462 856 38,900  Level FlightAware ADS-B
Mon 05:04:07 62.0260 -5.0090 111° דרום-מזרח 462 856 38,900  Level FlightAware ADS-B
Mon 05:05:17 61.9720 -4.7100 111° דרום-מזרח 463 858 38,900  Level FlightAware ADS-B
Mon 05:06:32 61.9130 -4.3920 111° דרום-מזרח 462 856 38,900  Level FlightAware ADS-B
Mon 05:07:42 61.8580 -4.0960 111° דרום-מזרח 463 858 38,900  Level FlightAware ADS-B
Mon 05:08:57 61.7980 -3.7790 112° דרום-מזרח 467 864 38,900  Level FlightAware ADS-B
Mon 05:10:07 61.7400 -3.4850 113° דרום-מזרח 465 861 38,900  Level FlightAware ADS-B
Mon 05:11:17 61.6820 -3.1870 112° דרום-מזרח 465 861 38,900  Level FlightAware ADS-B
Mon 05:12:32 61.6230 -2.8880 112° דרום-מזרח 463 858 38,900  Level FlightAware ADS-B
Mon 05:13:12 61.5960 -2.7460 112° דרום-מזרח 463 858 38,900  Level FlightAware ADS-B
Mon 05:14:22 61.5310 -2.4400 114° דרום-מזרח 461 855 38,900  Level FlightAware ADS-B
Mon 05:15:02 61.5030 -2.3000 113° דרום-מזרח 461 855 38,900  Level FlightAware ADS-B
Mon 05:15:42 61.4750 -2.1600 113° דרום-מזרח 461 855 38,900  Level FlightAware ADS-B
Mon 05:16:52 61.4020 -1.8230 114° דרום-מזרח 458 848 38,900  Level FlightAware ADS-B
Mon 05:17:37 61.3640 -1.6390 113° דרום-מזרח 458 848 38,900  Level FlightAware ADS-B
Mon 05:18:17 61.3360 -1.5010 113° דרום-מזרח 458 848 38,900  Level FlightAware ADS-B
Mon 05:18:57 61.3080 -1.3630 113° דרום-מזרח 458 848 38,900  Level FlightAware ADS-B
Mon 05:19:47 61.2730 -1.1900 113° דרום-מזרח 458 848 38,900  Level FlightAware ADS-B
Mon 05:20:27 61.2450 -1.0520 113° דרום-מזרח 458 848 38,900  Level FlightAware ADS-B
Mon 05:21:07 61.2160 -0.9140 114° דרום-מזרח 458 848 38,900  Level FlightAware ADS-B
Mon 05:21:42 61.1440 -0.6340 118° דרום-מזרח 462 856 38,900  Level FlightAware ADS-B
Mon 05:22:32 61.1060 -0.4640 115° דרום-מזרח 463 858 38,900  Level FlightAware ADS-B
Mon 05:23:12 61.0750 -0.3280 115° דרום-מזרח 463 858 38,900  Level FlightAware ADS-B
Mon 05:25:00 60.9671 0.0128 123° דרום-מזרח  Level Estimated
Mon 05:25:52 60.8920 0.3050 123° דרום-מזרח 447 827 38,900  Level FlightAware ADS-B
Mon 05:26:32 60.8410 0.4460 127° דרום-מזרח 448 830 38,900  Level FlightAware ADS-B
Mon 05:27:12 60.7920 0.5800 127° דרום-מזרח 448 830 38,900  Level FlightAware ADS-B
Mon 05:27:57 60.7350 0.7380 126° דרום-מזרח 447 827 38,900  Level FlightAware ADS-B
Mon 05:28:37 60.6860 0.8710 127° דרום-מזרח 446 826 38,900  Level FlightAware ADS-B
Mon 05:29:17 60.6350 1.0100 127° דרום-מזרח 450 834 38,900  Level FlightAware ADS-B
Mon 05:29:57 60.5860 1.1420 127° דרום-מזרח 449 832 38,900  Level FlightAware ADS-B
Mon 05:30:42 60.5300 1.2930 127° דרום-מזרח 449 832 38,900  Level FlightAware ADS-B
Mon 05:33:00 60.3872 1.7142 124° דרום-מזרח  Level Estimated
Mon 05:33:02 60.3540 1.7600 124° דרום-מזרח 449 832 38,900  Level FlightAware ADS-B
Mon 05:35:00 60.2310 2.1172 125° דרום-מזרח  Level Estimated
Mon 05:35:28 60.1632 2.2578 125° דרום-מזרח 458 848 37,400  Level FlightAware UK
Mon 05:36:07 60.1200 2.3650 125° דרום-מזרח 447 827 38,900  Climbing FlightAware ADS-B
Mon 05:36:22 60.0933 2.4347 125° דרום-מזרח 458 848 37,400 -2,727 Descending FlightAware UK
Mon 05:36:40 60.0706 2.4933 128° דרום-מזרח 458 848 37,400  Level FlightAware UK
Mon 05:36:58 60.0473 2.5515 129° דרום-מזרח 458 848 37,400  Level FlightAware UK
Mon 05:37:22 60.0163 2.6290 129° דרום-מזרח 458 848 37,400  Level FlightAware UK
Mon 05:38:04 59.9618 2.7645 129° דרום-מזרח 456 845 37,400 1,385 Level FlightAware UK
Mon 05:38:27 59.9410 2.8170 129° דרום-מזרח 445 824 38,900  Climbing FlightAware ADS-B
Mon 05:38:46 59.9087 2.8994 129° דרום-מזרח 456 845 37,400 -2,432 Descending FlightAware UK
Mon 05:39:04 59.8866 2.9566 128° דרום-מזרח 458 848 37,400  Level FlightAware UK
Mon 05:39:28 59.8558 3.0335 129° דרום-מזרח 458 848 37,400  Level FlightAware UK
Mon 05:39:52 59.8253 3.1097 128° דרום-מזרח 460 851 37,400  Level FlightAware UK
Mon 05:40:10 59.8012 3.1660 130° דרום-מזרח 456 845 37,400  Level FlightAware UK
Mon 05:40:34 59.7706 3.2429 128° דרום-מזרח 456 845 37,400  Level FlightAware UK
Mon 05:40:58 59.7390 3.3184 130° דרום-מזרח 454 840 37,400  Level FlightAware UK
Mon 05:41:22 59.7078 3.3940 129° דרום-מזרח 454 840 37,400  Level FlightAware UK
Mon 05:42:05 59.6534 3.5272 129° דרום-מזרח 450 834 37,400  Level FlightAware UK
Mon 05:42:29 59.6231 3.6032 128° דרום-מזרח 454 840 37,400  Level FlightAware UK
Mon 05:42:53 59.5915 3.6780 130° דרום-מזרח 450 834 37,400  Level FlightAware UK
Mon 05:43:17 59.5601 3.7531 130° דרום-מזרח 454 840 37,400  Level FlightAware UK
Mon 05:43:35 59.5362 3.8091 130° דרום-מזרח 454 840 37,400  Level FlightAware UK
Mon 05:44:05 59.4983 3.9040 128° דרום-מזרח 452 837 37,400  Level FlightAware UK
Mon 05:44:23 59.4750 3.9604 129° דרום-מזרח 454 840 37,400 978 Level FlightAware UK
Mon 05:45:37 59.3830 4.1760 129° דרום-מזרח 449 832 38,900  Climbing FlightAware ADS-B
Mon 05:47:41 59.2128 4.5781 129° דרום-מזרח 460 851 37,400 -584 Descending FlightAware UK
Mon 05:48:11 59.1727 4.6710 130° דרום-מזרח 470 871 37,400  Level FlightAware UK
Mon 05:48:47 59.1259 4.7834 129° דרום-מזרח 466 863 37,400 2,500 Level FlightAware UK
Mon 05:48:47 59.1320 4.7620 129° דרום-מזרח 446 826 38,900  Climbing FlightAware ADS-B
Mon 05:49:05 59.1018 4.8381 129° דרום-מזרח 464 859 37,400  Descending FlightAware UK
Mon 05:49:37 59.0590 4.9290 129° דרום-מזרח 444 822 38,900 1,250 Climbing FlightAware ADS-B
Mon 05:50:17 59.0050 5.0510 131° דרום-מזרח 444 822 38,900  Level FlightAware ADS-B
Mon 05:51:02 58.9470 5.1860 130° דרום-מזרח 443 821 38,900 -1,500 Level FlightAware ADS-B
Mon 05:51:17 58.9250 5.2366 130° דרום-מזרח 458 848 37,400  Descending FlightAware UK
Mon 05:51:42 58.8930 5.3070 130° דרום-מזרח 442 819 38,900 1,286 Climbing FlightAware ADS-B
Mon 05:52:27 58.8340 5.4380 131° דרום-מזרח 441 816 38,900 -1,268 Level FlightAware ADS-B
Mon 05:52:53 58.7967 5.5230 131° דרום-מזרח 458 848 37,400  Descending FlightAware UK
Mon 05:53:07 58.7810 5.5570 131° דרום-מזרח 440 814 38,900 1,667 Climbing FlightAware ADS-B
Mon 05:53:47 58.7290 5.6720 131° דרום-מזרח 439 813 38,900  Level FlightAware ADS-B
Mon 05:54:32 58.6670 5.8100 131° דרום-מזרח 438 811 38,900  Level FlightAware ADS-B
Mon 05:55:12 58.6140 5.9270 131° דרום-מזרח 439 813 38,900  Level FlightAware ADS-B
Mon 05:55:57 58.5550 6.0560 131° דרום-מזרח 438 811 38,900  Level FlightAware ADS-B
Mon 05:56:37 58.5020 6.1720 131° דרום-מזרח 439 813 38,900  Level FlightAware ADS-B
Mon 05:57:17 58.4490 6.2850 132° דרום-מזרח 438 811 38,900  Level FlightAware ADS-B
Mon 05:58:02 58.3870 6.4180 132° דרום-מזרח 437 810 38,900  Level FlightAware ADS-B
Mon 05:58:42 58.3330 6.5330 132° דרום-מזרח 439 813 38,900  Level FlightAware ADS-B
Mon 05:59:22 58.2780 6.6510 132° דרום-מזרח 439 813 38,900  Level FlightAware ADS-B
Mon 06:00:07 58.2200 6.7740 132° דרום-מזרח 438 811 38,900  Level FlightAware ADS-B
Mon 06:00:47 58.1640 6.8910 132° דרום-מזרח 437 810 38,900  Level FlightAware ADS-B
Mon 06:01:32 58.1040 7.0190 132° דרום-מזרח 436 808 38,900  Level FlightAware ADS-B
Mon 06:02:12 58.0490 7.1340 132° דרום-מזרח 434 803 38,900  Level FlightAware ADS-B
Mon 06:02:57 57.9880 7.2570 133° דרום-מזרח 433 801 38,900  Level FlightAware ADS-B
Mon 06:03:37 57.9360 7.3650 132° דרום-מזרח 432 800 38,900  Level FlightAware ADS-B
Mon 06:04:12 57.8910 7.4600 132° דרום-מזרח 431 798 38,900  Level FlightAware ADS-B
Mon 06:05:02 57.8230 7.6000 132° דרום-מזרח 428 793 38,900  Level FlightAware ADS-B
Mon 06:05:32 57.7820 7.6840 132° דרום-מזרח 426 789 38,900  Level FlightAware ADS-B
Mon 06:06:27 57.7060 7.8350 133° דרום-מזרח 423 784 38,900  Level FlightAware ADS-B
Mon 06:07:07 57.6550 7.9370 133° דרום-מזרח 423 784 38,900  Level FlightAware ADS-B
Mon 06:07:47 57.6020 8.0460 132° דרום-מזרח 423 784 38,900  Level FlightAware ADS-B
Mon 06:08:32 57.5400 8.1690 133° דרום-מזרח 421 779 38,900  Level FlightAware ADS-B
Mon 06:09:12 57.4870 8.2740 133° דרום-מזרח 421 779 38,900  Level FlightAware ADS-B
Mon 06:09:52 57.4350 8.3770 133° דרום-מזרח 421 779 38,900  Level FlightAware ADS-B
Mon 06:10:37 57.3730 8.4980 134° דרום-מזרח 422 782 38,900  Level FlightAware ADS-B
Mon 06:11:17 57.3200 8.6030 133° דרום-מזרח 423 784 38,900  Level FlightAware ADS-B
Mon 06:12:02 57.2620 8.7150 134° דרום-מזרח 421 779 38,900  Level FlightAware ADS-B
Mon 06:12:42 57.2070 8.8210 134° דרום-מזרח 420 777 38,900  Level FlightAware ADS-B
Mon 06:13:22 57.1530 8.9270 133° דרום-מזרח 418 774 38,900  Level FlightAware ADS-B
Mon 06:14:07 57.0940 9.0400 134° דרום-מזרח 417 772 38,900  Level FlightAware ADS-B
Mon 06:14:47 57.0410 9.1420 134° דרום-מזרח 418 774 38,900  Level FlightAware ADS-B
Mon 06:15:27 56.9850 9.2470 134° דרום-מזרח 417 772 38,900 -353 Level FlightAware ADS-B
Mon 06:16:12 56.9250 9.3610 134° דרום-מזרח 418 774 38,400 -1,733 Descending FlightAware ADS-B
Mon 06:16:57 56.8630 9.4770 134° דרום-מזרח 432 800 36,300 -2,329 Descending FlightAware ADS-B
Mon 06:17:37 56.8080 9.5810 134° דרום-מזרח 423 784 35,100 -2,047 Descending FlightAware ADS-B
Mon 06:18:22 56.7470 9.6940 135° דרום-מזרח 431 798 33,400 -1,906 Descending FlightAware ADS-B
Mon 06:19:02 56.6920 9.7970 134° דרום-מזרח 432 800 32,400 -1,482 Descending FlightAware ADS-B
Mon 06:19:47 56.6290 9.9120 135° דרום-מזרח 440 814 31,300 -1,482 Descending FlightAware ADS-B
Mon 06:20:27 56.5720 10.0300 131° דרום-מזרח 460 851 30,300 -1,500 Descending FlightAware ADS-B
Mon 06:21:07 56.5280 10.1660 120° דרום-מזרח 474 877 29,300 -1,482 Descending FlightAware ADS-B
Mon 06:21:52 56.4860 10.3240 116° דרום-מזרח 464 859 28,200 -1,412 Descending FlightAware ADS-B
Mon 06:22:32 56.4480 10.4580 117° דרום-מזרח 456 845 27,300 -1,425 Descending FlightAware ADS-B
Mon 06:23:12 56.4100 10.5960 116° דרום-מזרח 447 827 26,300 -1,482 Descending FlightAware ADS-B
Mon 06:23:57 56.3700 10.7410 116° דרום-מזרח 438 811 25,200 -1,553 Descending FlightAware ADS-B
Mon 06:24:37 56.3330 10.8740 117° דרום-מזרח 431 798 24,100 -1,553 Descending FlightAware ADS-B
Mon 06:25:22 56.2920 11.0170 117° דרום-מזרח 426 789 23,000 -1,412 Descending FlightAware ADS-B
Mon 06:26:02 56.2590 11.1360 116° דרום-מזרח 423 784 22,100 -1,725 Descending FlightAware ADS-B
Mon 06:26:42 56.2210 11.2700 117° דרום-מזרח 416 771 20,700 -2,047 Descending FlightAware ADS-B
Mon 06:27:27 56.1830 11.4040 117° דרום-מזרח 406 752 19,200 -2,259 Descending FlightAware ADS-B
Mon 06:28:07 56.1510 11.5100 118° דרום-מזרח 415 769 17,500 -2,329 Descending FlightAware ADS-B
Mon 06:28:52 56.1100 11.6540 117° דרום-מזרח 400 740 15,900 -1,976 Descending FlightAware ADS-B
Mon 06:29:32 56.0760 11.7700 118° דרום-מזרח 386 715 14,700 -2,250 Descending FlightAware ADS-B
Mon 06:30:12 56.0450 11.8770 117° דרום-מזרח 387 716 12,900 -2,471 Descending FlightAware ADS-B
Mon 06:30:57 56.0080 12.0010 118° דרום-מזרח 377 698 11,200 -2,259 Descending FlightAware ADS-B
Mon 06:31:37 55.9760 12.1100 118° דרום-מזרח 364 674 9,700 -2,400 Descending FlightAware ADS-B
Mon 06:32:02 55.9560 12.1770 118° דרום-מזרח 366 678 8,600 -2,400 Descending FlightAware ADS-B
Mon 06:32:22 55.9400 12.2330 117° דרום-מזרח 363 673 7,900 -1,600 Descending FlightAware ADS-B
Mon 06:32:47 55.9220 12.2920 119° דרום-מזרח 356 660 7,400 -900 Descending FlightAware ADS-B
Mon 06:33:02 55.9100 12.3340 117° דרום-מזרח 323 599 7,300 -300 Descending FlightAware ADS-B
Mon 06:33:27 55.8930 12.3920 118° דרום-מזרח 285 528 7,200 -655 Descending FlightAware ADS-B
Mon 06:33:57 55.8740 12.4530 119° דרום-מזרח 272 504 6,700 -1,200 Descending FlightAware ADS-B
Mon 06:34:22 55.8600 12.5010 117° דרום-מזרח 260 481 6,100 -1,200 Descending FlightAware ADS-B
Mon 06:34:52 55.8430 12.5560 119° דרום-מזרח 242 447 5,600 -1,300 Descending FlightAware ADS-B
Mon 06:35:22 55.8270 12.6080 119° דרום-מזרח 236 438 4,800 -1,636 Descending FlightAware ADS-B
Mon 06:35:47 55.8150 12.6510 116° דרום-מזרח 228 422 4,100 -1,650 Descending FlightAware ADS-B
Mon 06:36:02 55.8070 12.6740 122° דרום-מזרח 225 417 3,700 -1,733 Descending FlightAware ADS-B
Mon 06:36:32 55.7920 12.7240 118° דרום-מזרח 217 402 2,800 -1,600 Descending FlightAware ADS-B
Mon 06:37:02 55.7780 12.7700 118° דרום-מזרח 212 393 2,100 -1,091 Descending FlightAware ADS-B
Mon 06:37:27 55.7650 12.8050 123° דרום-מזרח 187 346 1,800 -450 Descending FlightAware ADS-B
Mon 06:37:42 55.7540 12.8120 160° דרום 164 304 1,800  Level FlightAware ADS-B
Mon 06:38:02 55.7370 12.8080 188° דרום 165 306 1,800  Level FlightAware ADS-B
Mon 06:38:22 55.7230 12.8040 189° דרום 165 306 1,800  Level FlightAware ADS-B
Mon 06:38:37 55.7120 12.8000 192° דרום 158 293 1,800 200 Level FlightAware ADS-B
Mon 06:38:52 55.7030 12.7890 215° דרום-מערב 150 278 1,900  Climbing FlightAware ADS-B
Mon 06:39:07 55.6960 12.7780 222° דרום-מערב 136 253 1,800 -750 Descending FlightAware ADS-B
Mon 06:39:32 55.6830 12.7580 221° דרום-מערב 133 246 1,400 -764 Descending FlightAware ADS-B
Mon 06:40:02 55.6700 12.7370 222° דרום-מערב 108 200 1,100 -533 Descending FlightAware ADS-B
Mon 06:40:17 55.6650 12.7290 222° דרום-מערב 104 193 1,000 -533 Descending FlightAware ADS-B
Mon 06:40:47 55.6550 12.7130 222° דרום-מערב 108 200 700 -655 Descending FlightAware ADS-B
Mon 06:41:12 55.6440 12.6960 221° דרום-מערב 106 196 400 -655 Descending FlightAware ADS-B
Mon 06:41:42 55.6310 12.6770 220° דרום-מערב 126 233 100 -600 Descending FlightAware ADS-B
Mon 06:42:17 55.6160 12.6540 221° דרום-מערב 131 243 -171 Descending FlightAware ADS-B

כניסה לאתר

עדיין אין לך חשבון? הירשם כעת (ללא תשלום) כדי ליהנות מתכונות מותאמות-אישית, מהתראות טיסה ועוד!