יומן מעקב טיסה - קישורים רלוונטיים

זמנים ואזורי זמן

All times are in EDT time to prevent confusion due to time zone crossing. See the SWA2975 flight status page for this flight to view local times or setup timezone preferences in your user account.


זמן מיקום כיוון מהירות קרקעית רום טיסה גורם מדווח
EDT קו רוחב קו אורך כיוון כיוון קשר km/h רגל מהירות מיקום/סוג
Sun 18:38:49 40.8060 -111.9790 33° צפון-מזרח  Level FlightAware ADS-B
Sun 18:39:59 40.8070 -111.9790 360° צפון 22 40 1,710 Level FlightAware ADS-B
Sun 18:40:15 40.8070 -111.9780 90° מזרח 25 47 2,741 Level FlightAware ADS-B
Sun 18:40:43 40.8070 -111.9740 90° מזרח 25 47 3,180 Level FlightAware ADS-B
Sun 18:40:57 40.8050 -111.9770 229° דרום-מערב 42 77 4,417 Level FlightAware ADS-B
Sun 18:41:23 40.8010 -111.9760 169° דרום 42 77 5,483 Level FlightAware ADS-B
Sun 18:41:55 40.7660 -111.9730 176° דרום 178 330 5,300 5,531 Climbing FlightAware ADS-B
Sun 18:42:27 40.7450 -111.9950 218° דרום-מערב 230 426 5,900 1,600 Climbing FlightAware ADS-B
Sun 18:42:55 40.7480 -112.0390 275° מערב 261 483 6,900 2,308 Climbing FlightAware ADS-B
Sun 18:43:19 40.7610 -112.0740 296° מערב 287 531 7,900 2,625 Climbing FlightAware ADS-B
Sun 18:43:27 40.7690 -112.0840 317° צפון-מערב 290 538 8,300 3,000 Climbing FlightAware ADS-B
Sun 18:43:41 40.7860 -112.0960 332° צפון-מערב 294 544 9,000 3,000 Climbing FlightAware ADS-B
Sun 18:44:07 40.8190 -112.0850 14° צפון 290 538 10,300 2,864 Climbing FlightAware ADS-B
Sun 18:44:25 40.8360 -112.0620 46° צפון-מזרח 291 539 11,100 1,794 Climbing FlightAware ADS-B
Sun 18:45:44 40.8750 -111.9560 64° צפון-מזרח 324 600 13,200 2,293 Climbing FlightAware ADS-B
Sun 18:46:28 40.8680 -111.8400 95° מזרח 329 610 15,800 2,831 Climbing FlightAware ADS-B
Sun 18:47:13 40.8430 -111.7540 111° דרום-מזרח 342 634 17,400 2,259 Climbing FlightAware ADS-B
Sun 18:47:53 40.8130 -111.6790 118° דרום-מזרח 349 647 19,000 2,447 Climbing FlightAware ADS-B
Sun 18:48:29 40.7890 -111.6090 114° דרום-מזרח 357 661 20,500 2,000 Climbing FlightAware ADS-B
Sun 18:49:11 40.7820 -111.5150 96° מזרח 377 698 21,600 1,333 Climbing FlightAware ADS-B
Sun 18:49:50 40.7930 -111.4260 81° מזרח 400 740 22,300 846 Climbing FlightAware ADS-B
Sun 18:50:29 40.8100 -111.3290 77° מזרח 432 800 22,700 1,111 Climbing FlightAware ADS-B
Sun 18:51:11 40.8300 -111.2190 76° מזרח 442 819 23,800 835 Climbing FlightAware ADS-B
Sun 18:51:48 40.8450 -111.1370 76° מזרח 442 819 23,800  Level FlightAware ADS-B
Sun 18:52:34 40.8640 -111.0340 76° מזרח 442 819 23,800  Level FlightAware ADS-B
Sun 18:53:10 40.8800 -110.9540 75° מזרח 442 819 23,800  Level FlightAware ADS-B
Sun 18:53:59 40.9000 -110.8440 76° מזרח 442 819 23,800 3,634 Level FlightAware ADS-B
Sun 18:54:21 40.8420 -110.7030 118° דרום-מזרח 469 869 28,100 3,571 Climbing FlightAware ADS-B
Sun 18:55:23 40.8210 -110.5460 100° מזרח 474 877 28,800 429 Climbing FlightAware ADS-B
Sun 18:55:59 40.8100 -110.4590 99° מזרח 474 877 28,800  Level FlightAware ADS-B
Sun 18:56:47 40.7940 -110.3430 100° מזרח 474 877 28,800  Level FlightAware ADS-B
Sun 18:57:22 40.7830 -110.2580 100° מזרח 474 877 28,800 4,111 Level FlightAware ADS-B
Sun 18:57:41 40.8380 -110.1210 62° צפון-מזרח 481 892 32,500 4,313 Climbing FlightAware ADS-B
Sun 18:58:26 40.8490 -109.9880 84° מזרח 482 893 33,400 1,200 Climbing FlightAware ADS-B
Sun 18:59:06 40.8620 -109.8700 82° מזרח 483 895 34,200 1,184 Climbing FlightAware ADS-B
Sun 18:59:42 40.8820 -109.7700 75° מזרח 481 892 34,900 632 Climbing FlightAware ADS-B
Sun 19:00:22 40.9040 -109.6560 76° מזרח 482 893 35,000 71 Climbing FlightAware ADS-B
Sun 19:01:06 40.9280 -109.5300 76° מזרח 484 896 35,000  Level FlightAware ADS-B
Sun 19:01:46 40.9500 -109.4130 76° מזרח 487 901 35,000 71 Level FlightAware ADS-B
Sun 19:02:30 40.9730 -109.2860 76° מזרח 498 922 35,100 434 Climbing FlightAware ADS-B
Sun 19:03:09 40.9940 -109.1740 76° מזרח 500 925 35,600 643 Climbing FlightAware ADS-B
Sun 19:03:54 41.0190 -109.0370 76° מזרח 507 938 36,000 640 Climbing FlightAware ADS-B
Sun 19:04:24 41.0360 -108.9470 76° מזרח 508 941 36,400 769 Climbing FlightAware ADS-B
Sun 19:05:12 41.0620 -108.8040 76° מזרח 499 924 37,000 429 Climbing FlightAware ADS-B
Sun 19:05:48 41.0810 -108.6960 77° מזרח 495 917 37,000  Level FlightAware ADS-B
Sun 19:06:34 41.1050 -108.5630 76° מזרח 492 911 37,000  Level FlightAware ADS-B
Sun 19:07:16 41.1280 -108.4380 76° מזרח 489 906 37,000  Level FlightAware ADS-B
Sun 19:07:56 41.1480 -108.3240 77° מזרח 485 898 37,000  Level FlightAware ADS-B
Sun 19:08:38 41.1700 -108.2000 77° מזרח 483 895 37,000  Level FlightAware ADS-B
Sun 19:09:19 41.1900 -108.0840 77° מזרח 484 896 37,000  Level FlightAware ADS-B
Sun 19:09:53 41.2070 -107.9850 77° מזרח 486 900 37,000  Level FlightAware ADS-B
Sun 19:10:39 41.2300 -107.8520 77° מזרח 489 906 37,000  Level FlightAware ADS-B
Sun 19:11:28 41.2490 -107.7440 77° מזרח 489 906 37,000  Level FlightAware ADS-B
Sun 19:12:11 41.2770 -107.5810 77° מזרח 494 914 37,000  Level FlightAware ADS-B
Sun 19:12:52 41.2970 -107.4600 78° מזרח 493 912 37,000  Level FlightAware ADS-B
Sun 19:13:33 41.3180 -107.3380 77° מזרח 495 917 37,000  Level FlightAware ADS-B
Sun 19:14:18 41.3400 -107.2050 78° מזרח 497 921 37,000  Level FlightAware ADS-B
Sun 19:14:59 41.3570 -107.0810 80° מזרח 498 922 37,000  Level FlightAware ADS-B
Sun 19:15:36 41.3640 -106.9690 85° מזרח 499 924 37,000  Level FlightAware ADS-B
Sun 19:16:18 41.3720 -106.8410 85° מזרח 501 929 37,000  Level FlightAware ADS-B
Sun 19:16:59 41.3800 -106.7140 85° מזרח 504 933 37,000  Level FlightAware ADS-B
Sun 19:17:38 41.3870 -106.5950 85° מזרח 500 925 37,000  Level FlightAware ADS-B
Sun 19:18:19 41.3950 -106.4680 85° מזרח 503 932 37,000  Level FlightAware ADS-B
Sun 19:18:53 41.4010 -106.3630 86° מזרח 503 932 37,000  Level FlightAware ADS-B
Sun 19:19:37 41.4090 -106.2260 86° מזרח 503 932 37,000  Level FlightAware ADS-B
Sun 19:20:19 41.4160 -106.0970 86° מזרח 502 930 37,000  Level FlightAware ADS-B
Sun 19:21:01 41.4360 -105.9700 78° מזרח 506 937 37,000  Level FlightAware ADS-B
Sun 19:21:43 41.4670 -105.8500 71° מזרח 504 933 37,000  Level FlightAware ADS-B
Sun 19:22:27 41.4940 -105.7160 75° מזרח 504 933 37,000  Level FlightAware ADS-B
Sun 19:23:03 41.5150 -105.6080 75° מזרח 503 932 37,000  Level FlightAware ADS-B
Sun 19:23:43 41.5360 -105.4910 76° מזרח 502 930 37,000  Level FlightAware ADS-B
Sun 19:24:19 41.5570 -105.3790 76° מזרח 501 929 37,000  Level FlightAware ADS-B
Sun 19:25:06 41.5840 -105.2410 75° מזרח 495 917 37,000  Level FlightAware ADS-B
Sun 19:25:38 41.6010 -105.1500 76° מזרח 493 912 37,000  Level FlightAware ADS-B
Sun 19:26:22 41.6270 -105.0190 75° מזרח 491 909 37,000  Level FlightAware ADS-B
Sun 19:27:08 41.6530 -104.8810 76° מזרח 496 919 37,000  Level FlightAware ADS-B
Sun 19:27:47 41.6770 -104.7640 75° מזרח 497 921 37,000  Level FlightAware ADS-B
Sun 19:28:32 41.7030 -104.6330 75° מזרח 497 921 37,000  Level FlightAware ADS-B
Sun 19:29:11 41.7260 -104.5150 75° מזרח 499 924 37,000  Level FlightAware ADS-B
Sun 19:29:56 41.7540 -104.3830 74° מזרח 500 925 37,000  Level FlightAware ADS-B
Sun 19:30:30 41.7750 -104.2800 75° מזרח 504 933 37,000  Level FlightAware ADS-B
Sun 19:31:07 41.7980 -104.1670 75° מזרח 505 935 37,000  Level FlightAware ADS-B
Sun 19:31:52 41.8260 -104.0340 74° מזרח 507 938 37,000  Level FlightAware ADS-B
Sun 19:32:28 41.8490 -103.9240 74° מזרח 510 945 37,000  Level FlightAware ADS-B
Sun 19:33:09 41.8760 -103.7980 74° מזרח 510 945 37,000  Level FlightAware ADS-B
Sun 19:33:50 41.9020 -103.6770 74° מזרח 511 946 37,000  Level FlightAware ADS-B
Sun 19:34:24 41.9250 -103.5730 73° מזרח 513 950 37,000  Level FlightAware ADS-B
Sun 19:35:16 41.9580 -103.4140 74° מזרח 513 950 37,000  Level FlightAware ADS-B
Sun 19:35:57 41.9830 -103.2870 75° מזרח 514 953 37,000  Level FlightAware ADS-B
Sun 19:36:38 42.0030 -103.1600 78° מזרח 510 945 37,000  Level FlightAware ADS-B
Sun 19:37:14 41.9980 -103.0500 93° מזרח 505 935 37,000  Level FlightAware ADS-B
Sun 19:37:58 41.9880 -102.9140 96° מזרח 504 933 37,000  Level FlightAware ADS-B
Sun 19:38:37 41.9810 -102.8100 95° מזרח 504 933 37,000  Level FlightAware ADS-B
Sun 19:39:14 41.9750 -102.7120 95° מזרח 504 933 37,000  Level FlightAware ADS-B
Sun 19:39:50 41.9690 -102.6170 95° מזרח 504 933 37,000  Level FlightAware ADS-B
Sun 19:40:38 41.9600 -102.4890 95° מזרח 504 933 37,000  Level FlightAware ADS-B
Sun 19:41:15 41.9540 -102.3910 95° מזרח 504 933 37,000  Level FlightAware ADS-B
Sun 19:42:03 41.9460 -102.2630 95° מזרח 504 933 37,000  Level FlightAware ADS-B
Sun 19:42:44 41.8780 -102.0340 112° דרום-מזרח 503 932 37,000  Level FlightAware ADS-B
Sun 19:43:25 41.8560 -101.9210 105° מזרח 502 930 37,000  Level FlightAware ADS-B
Sun 19:44:11 41.8340 -101.8030 104° מזרח 502 930 37,000  Level FlightAware ADS-B
Sun 19:44:47 41.8170 -101.7100 104° מזרח 502 930 37,000  Level FlightAware ADS-B
Sun 19:45:45 41.7900 -101.5610 104° מזרח 502 930 37,000  Level FlightAware ADS-B
Sun 19:46:22 41.7720 -101.4660 104° מזרח 502 930 37,000  Level FlightAware ADS-B
Sun 19:47:10 41.7490 -101.3430 104° מזרח 502 930 37,000  Level FlightAware ADS-B
Sun 19:47:45 41.7320 -101.2530 104° מזרח 502 930 37,000  Level FlightAware ADS-B
Sun 19:48:50 41.5670 -101.0340 135° דרום-מזרח 485 898 37,000  Level FlightAware ADS-B
Sun 19:49:26 41.5450 -100.9470 109° מזרח 485 898 37,000  Level FlightAware ADS-B
Sun 19:50:12 41.5160 -100.8360 109° מזרח 485 898 37,000  Level FlightAware ADS-B
Sun 19:50:48 41.4940 -100.7490 109° מזרח 485 898 37,000  Level FlightAware ADS-B
Sun 19:51:36 41.4640 -100.6340 109° מזרח 485 898 37,000  Level FlightAware ADS-B
Sun 19:52:24 41.4340 -100.5180 109° מזרח 485 898 37,000  Level FlightAware ADS-B
Sun 19:53:01 41.4110 -100.4290 109° מזרח 485 898 37,000  Level FlightAware ADS-B
Sun 19:53:39 41.3880 -100.3380 109° מזרח 485 898 37,000  Level FlightAware ADS-B
Sun 19:54:26 41.3590 -100.2250 109° מזרח 485 898 37,000  Level FlightAware ADS-B
Sun 19:55:02 41.3360 -100.1390 110° מזרח 485 898 37,000  Level FlightAware ADS-B
Sun 19:55:39 41.3130 -100.0500 109° מזרח 485 898 37,000  Level FlightAware ADS-B
Sun 19:56:16 41.2900 -99.9610 109° מזרח 485 898 37,000  Level FlightAware ADS-B
Sun 19:57:04 41.2610 -99.8460 109° מזרח 485 898 37,000  Level FlightAware ADS-B
Sun 19:57:40 41.2380 -99.7590 109° מזרח 485 898 37,000  Level FlightAware ADS-B
Sun 20:01:37 41.5370 -98.6960 69° מזרח 491 909 37,000  Level FlightAware ADS-B
Sun 20:02:16 41.5370 -98.5800 90° מזרח 491 909 37,000  Level FlightAware ADS-B
Sun 20:03:02 41.5360 -98.4430 91° מזרח 490 908 37,000  Level FlightAware ADS-B
Sun 20:03:41 41.5360 -98.3130 90° מזרח 489 906 37,000  Level FlightAware ADS-B
Sun 20:04:21 41.5350 -98.1920 91° מזרח 489 906 37,000  Level FlightAware ADS-B
Sun 20:05:09 41.5340 -98.0470 90° מזרח 490 908 37,000  Level FlightAware ADS-B
Sun 20:05:43 41.5330 -97.9450 91° מזרח 491 909 37,000  Level FlightAware ADS-B
Sun 20:06:21 41.5320 -97.8300 91° מזרח 491 909 37,000  Level FlightAware ADS-B
Sun 20:07:09 41.5310 -97.6820 90° מזרח 491 909 37,000  Level FlightAware ADS-B
Sun 20:07:41 41.5300 -97.5860 91° מזרח 492 911 37,000  Level FlightAware ADS-B
Sun 20:08:23 41.5280 -97.4600 91° מזרח 493 912 37,000  Level FlightAware ADS-B
Sun 20:09:07 41.5270 -97.3310 91° מזרח 493 912 37,000  Level FlightAware ADS-B
Sun 20:09:47 41.5250 -97.2060 91° מזרח 492 911 37,000  Level FlightAware ADS-B
Sun 20:10:31 41.5230 -97.0730 91° מזרח 485 898 37,000  Level FlightAware ADS-B
Sun 20:11:27 41.5200 -96.9200 91° מזרח 478 885 37,000  Level FlightAware ADS-B
Sun 20:12:09 41.5180 -96.7840 91° מזרח 480 888 37,000  Level FlightAware ADS-B
Sun 20:12:40 41.5160 -96.6960 92° מזרח 480 888 37,000  Level FlightAware ADS-B
Sun 20:13:27 41.5110 -96.5540 93° מזרח 479 887 37,000  Level FlightAware ADS-B
Sun 20:14:07 41.4870 -96.4420 106° מזרח 477 884 37,000  Level FlightAware ADS-B
Sun 20:14:43 41.4500 -96.3480 118° דרום-מזרח 476 882 37,000  Level FlightAware ADS-B
Sun 20:15:50 41.3920 -96.2020 118° דרום-מזרח 476 882 37,000  Level FlightAware ADS-B
Sun 20:16:29 41.3400 -96.0740 118° דרום-מזרח 477 884 37,000  Level FlightAware ADS-B
Sun 20:17:15 41.2930 -95.9570 118° דרום-מזרח 479 887 37,000  Level FlightAware ADS-B
Sun 20:17:59 41.2460 -95.8400 118° דרום-מזרח 481 892 37,000  Level FlightAware ADS-B
Sun 20:18:39 41.2050 -95.7380 118° דרום-מזרח 483 895 37,000  Level FlightAware ADS-B
Sun 20:19:19 41.1630 -95.6330 118° דרום-מזרח 484 896 37,000  Level FlightAware ADS-B
Sun 20:19:55 41.1260 -95.5410 118° דרום-מזרח 485 898 37,000  Level FlightAware ADS-B
Sun 20:20:41 41.0760 -95.4170 118° דרום-מזרח 484 896 37,000  Level FlightAware ADS-B
Sun 20:21:16 41.0400 -95.3270 118° דרום-מזרח 482 893 37,000  Level FlightAware ADS-B
Sun 20:21:55 40.9990 -95.2250 118° דרום-מזרח 481 892 37,000  Level FlightAware ADS-B
Sun 20:22:48 40.9520 -95.1070 118° דרום-מזרח 481 892 37,000  Level FlightAware ADS-B
Sun 20:23:48 40.9290 -94.9210 99° מזרח 476 882 37,000  Level FlightAware ADS-B
Sun 20:24:40 40.9420 -94.7930 82° מזרח 476 882 37,000  Level FlightAware ADS-B
Sun 20:25:15 40.9480 -94.6660 86° מזרח 475 880 37,000  Level FlightAware ADS-B
Sun 20:26:04 40.9560 -94.5450 85° מזרח 475 880 37,000  Level FlightAware ADS-B
Sun 20:26:43 40.9630 -94.4150 86° מזרח 466 863 37,000  Level FlightAware ADS-B
Sun 20:27:28 40.9700 -94.2990 85° מזרח 466 863 37,000  Level FlightAware ADS-B
Sun 20:28:08 40.9780 -94.1720 85° מזרח 471 872 37,000  Level FlightAware ADS-B
Sun 20:28:53 40.9850 -94.0590 85° מזרח 476 882 37,000  Level FlightAware ADS-B
Sun 20:29:33 40.9920 -93.9380 86° מזרח 485 898 37,000  Level FlightAware ADS-B
Sun 20:30:20 40.9990 -93.8200 85° מזרח 485 898 37,000  Level FlightAware ADS-B
Sun 20:31:01 41.0070 -93.6670 86° מזרח 487 901 37,000  Level FlightAware ADS-B
Sun 20:31:43 41.0140 -93.5400 86° מזרח 488 904 37,000  Level FlightAware ADS-B
Sun 20:32:23 41.0200 -93.4260 86° מזרח 488 904 37,000  Level FlightAware ADS-B
Sun 20:33:07 41.0270 -93.2910 86° מזרח 487 901 37,000  Level FlightAware ADS-B
Sun 20:33:58 41.0340 -93.1380 86° מזרח 486 900 37,000 -433 Level FlightAware ADS-B
Sun 20:34:44 41.0410 -93.0040 86° מזרח 484 896 36,300 -933 Descending FlightAware ADS-B
Sun 20:35:28 41.0480 -92.8740 86° מזרח 479 887 35,600 -1,000 Descending FlightAware ADS-B
Sun 20:36:08 41.0530 -92.7560 87° מזרח 481 892 34,900 -990 Descending FlightAware ADS-B
Sun 20:37:05 41.0610 -92.5910 86° מזרח 477 884 34,000 -1,021 Descending FlightAware ADS-B
Sun 20:37:42 41.0660 -92.4830 86° מזרח 468 867 33,300 -789 Descending FlightAware ADS-B
Sun 20:38:21 41.0710 -92.3740 86° מזרח 463 858 33,000 -225 Descending FlightAware ADS-B
Sun 20:39:02 41.0760 -92.2580 87° מזרח 463 858 33,000  Level FlightAware ADS-B
Sun 20:39:48 41.0810 -92.1270 87° מזרח 466 863 33,000 -471 Level FlightAware ADS-B
Sun 20:40:44 41.0880 -91.9640 87° מזרח 476 882 32,200 -2,357 Descending FlightAware ADS-B
Sun 20:41:40 41.0950 -91.7970 87° מזרח 495 917 28,600 -3,649 Descending FlightAware ADS-B
Sun 20:42:21 41.0990 -91.6780 87° מזרח 494 914 26,300 -3,293 Descending FlightAware ADS-B
Sun 20:43:02 41.1040 -91.5480 87° מזרח 488 904 24,100 -1,624 Descending FlightAware ADS-B
Sun 20:43:46 41.1080 -91.4230 88° מזרח 463 858 24,000 -60 Descending FlightAware ADS-B
Sun 20:44:42 41.1140 -91.2640 87° מזרח 462 856 24,000  Level FlightAware ADS-B
Sun 20:45:20 41.1180 -91.1560 87° מזרח 461 855 24,000  Level FlightAware ADS-B
Sun 20:46:03 41.1220 -91.0380 87° מזרח 461 855 24,000 -212 Level FlightAware ADS-B
Sun 20:46:45 41.1260 -90.9200 87° מזרח 422 782 23,700 -690 Descending FlightAware ADS-B
Sun 20:47:30 41.1290 -90.8090 88° מזרח 408 756 23,000 -519 Descending FlightAware ADS-B
Sun 20:48:06 41.1320 -90.7190 87° מזרח 406 752 23,000  Level FlightAware ADS-B
Sun 20:48:52 41.1350 -90.6090 88° מזרח 404 748 23,000  Level FlightAware ADS-B
Sun 20:49:24 41.1370 -90.5300 88° מזרח 404 748 23,000  Level FlightAware ADS-B
Sun 20:50:10 41.1400 -90.4140 88° מזרח 404 748 23,000  Level FlightAware ADS-B
Sun 20:50:48 41.1430 -90.3150 88° מזרח 425 787 23,000  Level FlightAware ADS-B
Sun 20:51:28 41.1460 -90.2090 88° מזרח 433 801 23,000 -450 Level FlightAware ADS-B
Sun 20:52:08 41.1480 -90.1040 89° מזרח 426 789 22,400 -1,538 Descending FlightAware ADS-B
Sun 20:52:46 41.1510 -90.0060 88° מזרח 419 776 21,000 -2,175 Descending FlightAware ADS-B
Sun 20:53:28 41.1530 -89.8990 89° מזרח 410 760 19,500 -2,122 Descending FlightAware ADS-B
Sun 20:54:08 41.1560 -89.8000 88° מזרח 400 740 18,100 -2,175 Descending FlightAware ADS-B
Sun 20:54:48 41.1570 -89.7060 89° מזרח 394 729 16,600 -1,714 Descending FlightAware ADS-B
Sun 20:55:32 41.1590 -89.6020 89° מזרח 378 700 15,700 -1,091 Descending FlightAware ADS-B
Sun 20:56:16 41.1740 -89.5050 78° מזרח 344 637 15,000 -857 Descending FlightAware ADS-B
Sun 20:56:56 41.1980 -89.4300 67° מזרח 317 587 14,500 -825 Descending FlightAware ADS-B
Sun 20:57:36 41.2210 -89.3610 66° מזרח 312 578 13,900 -975 Descending FlightAware ADS-B
Sun 20:58:16 41.2430 -89.2890 68° מזרח 308 570 13,200 -1,050 Descending FlightAware ADS-B
Sun 20:58:56 41.2650 -89.2210 67° מזרח 306 566 12,500 -1,244 Descending FlightAware ADS-B
Sun 20:59:38 41.2880 -89.1490 67° מזרח 300 555 11,500 -1,425 Descending FlightAware ADS-B
Sun 21:00:16 41.3080 -89.0850 67° מזרח 297 550 10,600 -1,214 Descending FlightAware ADS-B
Sun 21:01:02 41.3320 -89.0070 68° מזרח 283 525 9,800 -1,135 Descending FlightAware ADS-B
Sun 21:01:30 41.3460 -88.9650 66° מזרח 281 520 9,200 -1,393 Descending FlightAware ADS-B
Sun 21:01:58 41.3610 -88.9180 67° מזרח 280 518 8,500 -1,393 Descending FlightAware ADS-B
Sun 21:02:26 41.3740 -88.8740 68° מזרח 279 517 7,900 -1,286 Descending FlightAware ADS-B
Sun 21:02:54 41.3880 -88.8300 67° מזרח 278 515 7,300 -1,333 Descending FlightAware ADS-B
Sun 21:03:20 41.4010 -88.7890 67° מזרח 277 513 6,700 -1,393 Descending FlightAware ADS-B
Sun 21:03:50 41.4150 -88.7420 68° מזרח 276 512 6,000 -1,000 Descending FlightAware ADS-B
Sun 21:04:02 41.4210 -88.7230 67° מזרח 275 509 6,000  Level FlightAware ADS-B
Sun 21:04:30 41.4350 -88.6780 67° מזרח 283 525 6,000  Level FlightAware ADS-B
Sun 21:04:47 41.4440 -88.6510 66° מזרח 286 529 6,000  Level FlightAware ADS-B
Sun 21:05:14 41.4570 -88.6080 68° מזרח 285 528 6,000  Level FlightAware ADS-B
Sun 21:05:42 41.4720 -88.5610 67° מזרח 285 528 6,000  Level FlightAware ADS-B
Sun 21:06:08 41.4840 -88.5200 69° מזרח 285 528 6,000  Level FlightAware ADS-B
Sun 21:06:36 41.4990 -88.4740 66° מזרח 283 525 6,000 -529 Level FlightAware ADS-B
Sun 21:07:16 41.5180 -88.4110 68° מזרח 288 533 5,400 -857 Descending FlightAware ADS-B
Sun 21:07:46 41.5340 -88.3600 67° מזרח 289 536 5,000 -545 Descending FlightAware ADS-B
Sun 21:08:00 41.5410 -88.3370 68° מזרח 289 536 5,000  Level FlightAware ADS-B
Sun 21:08:16 41.5450 -88.3070 80° מזרח 287 531 5,000  Level FlightAware ADS-B
Sun 21:08:25 41.5460 -88.2970 82° מזרח 287 531 5,000  Level FlightAware ADS-B
Sun 21:08:55 41.5460 -88.2420 90° מזרח 286 529 5,000  Level FlightAware ADS-B
Sun 21:09:24 41.5480 -88.1920 87° מזרח 289 536 5,000  Level FlightAware ADS-B
Sun 21:09:51 41.5500 -88.1420 87° מזרח 288 533 5,000  Level FlightAware ADS-B
Sun 21:10:22 41.5520 -88.0890 87° מזרח 288 533 5,000  Level FlightAware ADS-B
Sun 21:10:49 41.5540 -88.0420 87° מזרח 265 491 5,000  Level FlightAware ADS-B
Sun 21:11:01 41.5550 -88.0220 86° מזרח 255 472 5,000  Level FlightAware ADS-B
Sun 21:11:32 41.5570 -87.9740 87° מזרח 249 462 5,000  Level FlightAware ADS-B
Sun 21:11:56 41.5580 -87.9380 88° מזרח 249 462 5,000  Level FlightAware ADS-B
Sun 21:12:23 41.5600 -87.8980 86° מזרח 249 462 5,000  Level FlightAware ADS-B
Sun 21:12:55 41.5620 -87.8470 87° מזרח 249 462 5,000  Level FlightAware ADS-B
Sun 21:13:21 41.5630 -87.8090 88° מזרח 225 417 5,000 -105 Level FlightAware ADS-B
Sun 21:13:52 41.5650 -87.7670 86° מזרח 205 380 4,900 -556 Descending FlightAware ADS-B
Sun 21:14:15 41.5660 -87.7390 87° מזרח 203 377 4,500 -1,000 Descending FlightAware ADS-B
Sun 21:14:40 41.5680 -87.7090 85° מזרח 201 372 4,100 -941 Descending FlightAware ADS-B
Sun 21:15:06 41.5700 -87.6750 85° מזרח 199 369 3,700 -1,019 Descending FlightAware ADS-B
Sun 21:15:33 41.5720 -87.6440 85° מזרח 198 367 3,200 -792 Descending FlightAware ADS-B
Sun 21:15:59 41.5800 -87.6150 70° מזרח 201 372 3,000 -286 Descending FlightAware ADS-B
Sun 21:16:15 41.5910 -87.5990 47° צפון-מזרח 202 373 3,000  Level FlightAware ADS-B
Sun 21:16:46 41.6100 -87.5710 48° צפון-מזרח 201 372 3,000  Level FlightAware ADS-B
Sun 21:17:01 41.6200 -87.5590 42° צפון-מזרח 199 369 3,000  Level FlightAware ADS-B
Sun 21:17:13 41.6300 -87.5550 17° צפון 193 357 3,000  Level FlightAware ADS-B
Sun 21:17:29 41.6450 -87.5600 346° צפון 189 349 3,000  Level FlightAware ADS-B
Sun 21:17:43 41.6560 -87.5660 338° צפון-מערב 183 340 3,000  Level FlightAware ADS-B
Sun 21:17:55 41.6620 -87.5770 306° מערב 175 323 3,000  Level FlightAware ADS-B
Sun 21:18:24 41.6780 -87.6020 311° מערב 179 332 3,000 -105 Level FlightAware ADS-B
Sun 21:18:52 41.6940 -87.6250 313° מערב 181 335 2,900 -566 Descending FlightAware ADS-B
Sun 21:19:17 41.7080 -87.6440 315° מערב 181 335 2,500 -840 Descending FlightAware ADS-B
Sun 21:19:42 41.7220 -87.6640 313° מערב 179 332 2,200 -612 Descending FlightAware ADS-B
Sun 21:20:06 41.7380 -87.6820 320° צפון-מערב 184 341 2,000 -529 Descending FlightAware ADS-B
Sun 21:20:16 41.7470 -87.6840 351° צפון 189 349 1,900 -400 Descending FlightAware ADS-B
Sun 21:20:36 41.7640 -87.6830 צפון 185 343 1,800  Descending FlightAware ADS-B
Sun 21:21:04 41.7850 -87.6800 צפון 159 295 1,900  Climbing FlightAware ADS-B
Sun 21:21:30 41.8060 -87.6790 צפון 161 298 1,800 -316 Descending FlightAware ADS-B
Sun 21:22:01 41.8240 -87.6900 336° צפון-מערב 151 280 1,600 -439 Descending FlightAware ADS-B
Sun 21:22:11 41.8250 -87.6970 281° מערב 142 262 1,500 -474 Descending FlightAware ADS-B
Sun 21:22:39 41.8140 -87.7150 231° דרום-מערב 133 246 1,300 -417 Descending FlightAware ADS-B
Sun 21:23:23 41.7960 -87.7380 224° דרום-מערב 132 245 1,000 -409 Descending FlightAware ADS-B

כניסה לאתר

עדיין אין לך חשבון? הירשם כעת (ללא תשלום) כדי ליהנות מתכונות מותאמות-אישית, מהתראות טיסה ועוד!