יומן מעקב טיסה - קישורים רלוונטיים

זמנים ואזורי זמן

All times are in EDT time to prevent confusion due to time zone crossing. See the SWA286 flight status page for this flight to view local times or setup timezone preferences in your user account.


זמן מיקום כיוון מהירות קרקעית רום טיסה גורם מדווח
EDT קו רוחב קו אורך כיוון כיוון קשר km/h רגל מהירות מיקום/סוג
Tue 16:43:32 36.1000 -86.6833 238° דרום-מערב 165 306 1,500  Level Nashville TRACON
Tue 16:44:02 36.0833 -86.7167 238° דרום-מערב 176 327 2,400 1,667 Climbing Nashville TRACON
Tue 16:45:02 36.1000 -86.7833 287° מערב 230 426 4,000 1,227 Climbing Nashville TRACON
Tue 16:46:14 36.1167 -86.8833 282° מערב 234 433 5,100 2,295 Climbing Nashville TRACON
Tue 16:48:05 36.1636 -87.0150 294° מערב 253 468 11,000 2,632 Climbing Memphis Center
Tue 16:49:05 36.1931 -87.1114 291° מערב 283 525 12,600 2,450 Climbing Memphis Center
Tue 16:50:05 36.2272 -87.2233 291° מערב 335 621 15,900 3,100 Climbing Memphis Center
Tue 16:51:05 36.2575 -87.3508 286° מערב 352 652 18,800 2,800 Climbing Memphis Center
Tue 16:52:05 36.2836 -87.4761 285° מערב 365 676 21,500 2,450 Climbing Memphis Center
Tue 16:53:05 36.3008 -87.6017 280° מערב 376 697 23,700 2,150 Climbing Memphis Center
Tue 16:54:05 36.2936 -87.7383 266° מערב 389 721 25,800 2,400 Climbing Memphis Center
Tue 16:55:05 36.2922 -87.8775 269° מערב 406 752 28,500 2,350 Climbing Memphis Center
Tue 16:56:05 36.2947 -88.0111 271° מערב 401 742 30,500 1,850 Climbing Memphis Center
Tue 16:57:05 36.2950 -88.1322 270° מערב 401 742 32,200 1,950 Climbing Memphis Center
Tue 16:58:05 36.2950 -88.2583 270° מערב 390 723 34,400 1,250 Climbing Memphis Center
Tue 16:59:05 36.2972 -88.3922 271° מערב 390 723 34,700 650 Climbing Memphis Center
Tue 17:00:05 36.2972 -88.5339 270° מערב 397 735 35,700 1,250 Climbing Memphis Center
Tue 17:01:05 36.2992 -88.6728 271° מערב 404 748 37,200 1,150 Climbing Memphis Center
Tue 17:02:05 36.3322 -88.8036 287° מערב 404 748 38,000 400 Climbing Memphis Center
Tue 17:03:05 36.3631 -88.9344 286° מערב 399 739 38,000  Level Memphis Center
Tue 17:04:05 36.3956 -89.0603 288° מערב 394 729 38,000  Level Memphis Center
Tue 17:05:05 36.4303 -89.1911 288° מערב 394 729 38,000  Level Memphis Center
Tue 17:06:05 36.4608 -89.3275 286° מערב 404 748 38,000  Level Memphis Center
Tue 17:07:05 36.4972 -89.4767 287° מערב 410 760 38,000  Level Memphis Center
Tue 17:08:05 36.5253 -89.6028 286° מערב 405 750 38,000  Level Memphis Center
Tue 17:09:05 36.5553 -89.7292 286° מערב 395 732 38,000  Level Memphis Center
Tue 17:10:05 36.5869 -89.8633 286° מערב 395 732 38,000  Level Memphis Center
Tue 17:11:05 36.6167 -89.9925 286° מערב 395 732 38,000  Level Memphis Center
Tue 17:12:05 36.6483 -90.1242 287° מערב 395 732 38,000  Level Memphis Center
Tue 17:13:05 36.6797 -90.2561 287° מערב 395 732 38,000  Level Memphis Center
Tue 17:14:05 36.7089 -90.3881 285° מערב 395 732 38,000  Level Memphis Center
Tue 17:15:05 36.7381 -90.5175 286° מערב 395 732 38,000  Level Memphis Center
Tue 17:16:05 36.7711 -90.6497 287° מערב 395 732 38,000  Level Memphis Center
Tue 17:17:05 36.8000 -90.7819 285° מערב 395 732 38,000  Level Memphis Center
Tue 17:19:13 36.8617 -91.0497 286° מערב 401 742 38,000  Level Kansas City Center
Tue 17:20:13 36.8950 -91.1914 286° מערב 401 742 38,000  Level Kansas City Center
Tue 17:21:17 36.9253 -91.3256 286° מערב 400 740 38,000  Level Kansas City Center
Tue 17:22:18 36.9547 -91.4617 285° מערב 402 745 38,000  Level Kansas City Center
Tue 17:23:19 36.9842 -91.5975 285° מערב 403 747 38,000  Level Kansas City Center
Tue 17:24:23 37.0139 -91.7325 285° מערב 402 745 38,000  Level Kansas City Center
Tue 17:25:26 37.0444 -91.8681 286° מערב 402 745 38,000  Level Kansas City Center
Tue 17:26:27 37.0806 -92.0306 286° מערב 402 745 38,000  Level Kansas City Center
Tue 17:27:28 37.1100 -92.1675 285° מערב 403 747 38,000  Level Kansas City Center
Tue 17:28:32 37.1394 -92.3044 285° מערב 404 748 38,000  Level Kansas City Center
Tue 17:29:32 37.1697 -92.4428 285° מערב 407 753 38,000  Level Kansas City Center
Tue 17:30:36 37.1981 -92.5822 284° מערב 409 758 38,000  Level Kansas City Center
Tue 17:31:37 37.2281 -92.7214 285° מערב 410 760 38,000  Level Kansas City Center
Tue 17:32:40 37.2589 -92.8622 285° מערב 412 763 38,000  Level Kansas City Center
Tue 17:33:41 37.2864 -93.0028 284° מערב 413 764 38,000  Level Kansas City Center
Tue 17:34:42 37.3208 -93.1658 285° מערב 405 750 38,000  Level Kansas City Center
Tue 17:35:46 37.3500 -93.3053 285° מערב 406 752 38,000  Level Kansas City Center
Tue 17:36:48 37.3842 -93.4397 288° מערב 404 748 38,000  Level Kansas City Center
Tue 17:37:48 37.4231 -93.5744 290° מערב 405 750 38,000  Level Kansas City Center
Tue 17:38:52 37.4619 -93.7097 290° מערב 408 756 38,000  Level Kansas City Center
Tue 17:39:52 37.4994 -93.8453 289° מערב 409 758 38,000  Level Kansas City Center
Tue 17:40:56 37.5364 -93.9800 289° מערב 407 753 38,000  Level Kansas City Center
Tue 17:41:58 37.5789 -94.1369 289° מערב 405 750 38,000  Level Kansas City Center
Tue 17:42:59 37.6158 -94.2725 289° מערב 407 753 38,000  Level Kansas City Center
Tue 17:44:00 37.6508 -94.4053 288° מערב 403 747 38,000  Level Kansas City Center
Tue 17:45:05 37.6900 -94.5472 289° מערב 407 753 38,000  Level Kansas City Center
Tue 17:46:06 37.7253 -94.6769 289° מערב 408 756 38,000  Level Kansas City Center
Tue 17:47:08 37.7656 -94.8286 289° מערב 408 756 38,000  Level Kansas City Center
Tue 17:48:09 37.8003 -94.9600 289° מערב 410 760 38,000  Level Kansas City Center
Tue 17:49:12 37.8397 -95.1131 288° מערב 410 760 38,000  Level Kansas City Center
Tue 17:50:13 37.8750 -95.2478 288° מערב 408 756 38,000  Level Kansas City Center
Tue 17:51:16 37.9108 -95.3833 289° מערב 406 752 38,000  Level Kansas City Center
Tue 17:52:17 37.9481 -95.5269 288° מערב 410 760 38,000  Level Kansas City Center
Tue 17:53:20 37.9878 -95.6794 288° מערב 406 752 38,000  Level Kansas City Center
Tue 17:54:21 38.0217 -95.8089 288° מערב 404 748 38,000  Level Kansas City Center
Tue 17:55:22 38.0544 -95.9375 288° מערב 402 745 38,000  Level Kansas City Center
Tue 17:56:27 38.0931 -96.0897 288° מערב 405 750 38,000  Level Kansas City Center
Tue 17:57:28 38.1261 -96.2250 287° מערב 407 753 38,000  Level Kansas City Center
Tue 17:58:29 38.1608 -96.3617 288° מערב 408 756 38,000  Level Kansas City Center
Tue 17:59:33 38.1942 -96.4975 287° מערב 405 750 38,000  Level Kansas City Center
Tue 18:00:35 38.2289 -96.6325 288° מערב 403 747 38,000  Level Kansas City Center
Tue 18:01:35 38.2692 -96.7956 288° מערב 403 747 38,000  Level Kansas City Center
Tue 18:02:39 38.3014 -96.9294 287° מערב 399 739 38,000  Level Kansas City Center
Tue 18:03:41 38.3347 -97.0636 288° מערב 399 739 38,000 290 Level Kansas City Center
Tue 18:04:43 38.3669 -97.1978 287° מערב 398 737 38,600 581 Climbing Kansas City Center
Tue 18:05:45 38.3997 -97.3333 287° מערב 402 745 39,200 639 Climbing Kansas City Center
Tue 18:06:45 38.4400 -97.5011 287° מערב 413 764 39,900 390 Climbing Kansas City Center
Tue 18:07:48 38.4733 -97.6428 287° מערב 419 776 40,000 48 Climbing Kansas City Center
Tue 18:08:50 38.5067 -97.7825 287° מערב 415 769 40,000  Level Kansas City Center
Tue 18:09:51 38.5400 -97.9236 287° מערב 417 772 40,000  Level Kansas City Center
Tue 18:10:56 38.5722 -98.0642 286° מערב 416 771 40,000  Level Kansas City Center
Tue 18:11:57 38.6122 -98.2347 287° מערב 419 776 40,000  Level Kansas City Center
Tue 18:12:57 38.6453 -98.3772 287° מערב 420 777 40,000  Level Kansas City Center
Tue 18:14:02 38.6781 -98.5183 287° מערב 417 772 40,000  Level Kansas City Center
Tue 18:15:04 38.7100 -98.6589 286° מערב 413 764 40,000  Level Kansas City Center
Tue 18:16:06 38.7414 -98.7972 286° מערב 407 753 40,000  Level Kansas City Center
Tue 18:17:08 38.7714 -98.9333 286° מערב 400 740 40,000  Level Kansas City Center
Tue 18:18:11 38.8081 -99.0956 286° מערב 397 735 40,000  Level Kansas City Center
Tue 18:19:10 38.8381 -99.2317 286° מערב 396 734 40,000  Level Kansas City Center
Tue 18:20:14 38.8494 -99.3694 276° מערב 392 726 40,000  Level Kansas City Center
Tue 18:21:15 38.8506 -99.5083 271° מערב 390 723 40,000  Level Kansas City Center
Tue 18:22:18 38.8517 -99.6717 271° מערב 392 726 40,000  Level Kansas City Center
Tue 18:23:19 38.8519 -99.8056 270° מערב 393 727 40,000  Level Kansas City Center
Tue 18:24:20 38.8542 -99.9403 271° מערב 395 732 40,000  Level Kansas City Center
Tue 18:25:24 38.8544 -100.0981 270° מערב 401 742 40,000  Level Denver Center
Tue 18:26:26 38.8544 -100.2561 270° מערב 399 739 40,000  Level Denver Center
Tue 18:27:28 38.8550 -100.3939 270° מערב 403 747 40,000  Level Denver Center
Tue 18:28:30 38.8556 -100.5525 270° מערב 402 745 40,000  Level Denver Center
Tue 18:29:31 38.8553 -100.6892 270° מערב 401 742 40,000  Level Denver Center
Tue 18:30:33 38.8544 -100.8494 270° מערב 404 748 40,000  Level Denver Center
Tue 18:31:35 38.8542 -100.9628 270° מערב 403 747 40,000  Level Denver Center
Tue 18:32:37 38.8539 -101.1228 270° מערב 403 747 40,000 -532 Level Denver Center
Tue 18:33:39 38.8531 -101.2806 270° מערב 400 740 38,900 -968 Descending Denver Center
Tue 18:34:41 38.8525 -101.4133 270° מערב 393 727 38,000 -871 Descending Denver Center
Tue 18:35:43 38.8508 -101.5689 269° מערב 393 727 37,100 -871 Descending Denver Center
Tue 18:36:45 38.8500 -101.6986 270° מערב 384 711 36,200 -1,024 Descending Denver Center
Tue 18:37:46 38.8483 -101.8436 269° מערב 369 684 35,000 -1,073 Descending Denver Center
Tue 18:38:48 38.8469 -101.9650 269° מערב 361 668 34,000 -1,016 Descending Denver Center
Tue 18:39:50 38.8453 -102.1044 269° מערב 351 650 32,900 -919 Descending Denver Center
Tue 18:40:52 38.8467 -102.2261 271° מערב 357 661 32,100 -919 Descending Denver Center
Tue 18:41:54 38.8886 -102.3728 290° מערב 390 723 31,000 -1,016 Descending Denver Center
Tue 18:42:56 38.9253 -102.4933 291° מערב 381 705 30,000 -488 Descending Denver Center
Tue 18:43:57 38.9692 -102.6314 292° מערב 377 698 30,000  Level Denver Center
Tue 18:44:59 39.0133 -102.7583 294° מערב 381 705 30,000  Level Denver Center
Tue 18:46:01 39.0547 -102.8872 293° מערב 388 719 30,000  Level Denver Center
Tue 18:47:03 39.0989 -103.0164 294° מערב 390 723 30,000  Level Denver Center
Tue 18:48:04 39.1339 -103.1250 293° מערב 392 726 30,000  Level Denver Center
Tue 18:49:07 39.1839 -103.2786 293° מערב 396 734 30,000 -97 Level Denver Center
Tue 18:50:08 39.2264 -103.4075 293° מערב 386 715 29,800 -1,073 Descending Denver Center
Tue 18:51:10 39.2644 -103.5264 292° מערב 359 665 27,800 -1,839 Descending Denver Center
Tue 18:52:12 39.3019 -103.6439 292° מערב 354 655 26,000 -1,790 Descending Denver Center
Tue 18:53:14 39.3431 -103.7717 293° מערב 329 610 24,100 -1,707 Descending Denver Center
Tue 18:54:15 39.3753 -103.8719 293° מערב 304 563 22,500 -1,512 Descending Denver Center
Tue 18:55:17 39.4128 -103.9719 296° מערב 316 586 21,000 -1,500 Descending Denver Center
Tue 18:56:19 39.4694 -104.0583 310° מערב 316 586 19,400 -1,645 Descending Denver Center
Tue 18:57:21 39.5244 -104.1550 306° מערב 311 576 17,600 -1,161 Descending Denver Center
Tue 18:58:23 39.5772 -104.2389 309° מערב 305 565 17,000 -537 Descending Denver Center
Tue 18:59:24 39.6297 -104.3283 307° מערב 311 576 16,500 -1,073 Descending Denver Center
Tue 19:00:26 39.6861 -104.4222 308° מערב 307 568 14,800 -1,548 Descending Denver Center
Tue 19:01:28 39.7381 -104.5064 309° מערב 300 555 13,300 -1,452 Descending Denver Center
Tue 19:02:30 39.8278 -104.5233 352° צפון 331 613 11,800 -1,122 Descending Denver Center
Tue 19:03:31 39.9056 -104.5222 צפון 333 616 11,000 -867 Descending Denver Center
Tue 19:03:53 39.9667 -104.5167 צפון 308 570 10,600 -1,317 Descending Denver TRACON
Tue 19:04:53 40.0333 -104.5500 339° צפון 267 494 9,200 -1,789 Descending Denver TRACON
Tue 19:05:47 40.0500 -104.6167 288° מערב 229 425 7,200 -1,269 Descending Denver TRACON
Tue 19:06:37 40.0267 -104.6711 241° דרום-מערב 216 401 7,000 -162 Descending Denver Center
Tue 19:07:38 39.9761 -104.6858 193° דרום 188 348 6,900 -488 Descending Denver Center
Tue 19:08:40 39.9267 -104.6872 181° דרום 165 306 6,000 -774 Descending Denver Center
Tue 19:09:42 39.8814 -104.6875 180° דרום 156 290 5,300 -677 Descending Denver Center
Tue 19:11:00 39.8617 -104.6732 צפון  Level Estimated

כניסה לאתר

עדיין אין לך חשבון? הירשם כעת (ללא תשלום) כדי ליהנות מתכונות מותאמות-אישית, מהתראות טיסה ועוד!