יומן מעקב טיסה - קישורים רלוונטיים

זמנים ואזורי זמן

All times are in EDT time to prevent confusion due to time zone crossing. See the SWA1969 flight status page for this flight to view local times or setup timezone preferences in your user account.


זמן מיקום כיוון מהירות קרקעית רום טיסה גורם מדווח
EDT קו רוחב קו אורך כיוון כיוון קשר km/h רגל מהירות מיקום/סוג
Mon 11:25:07 41.7783 -87.7792 79° מזרח 131 243 2,300  Level Chicago Center
Mon 11:26:09 41.8267 -87.7631 14° צפון 275 509 3,000 829 Climbing Chicago Center
Mon 11:27:10 41.8156 -87.6503 97° מזרח 259 480 4,000 2,000 Climbing Chicago Center
Mon 11:28:12 41.8064 -87.5383 96° מזרח 280 518 7,100 3,610 Climbing Chicago Center
Mon 11:29:13 41.7947 -87.4189 97° מזרח 321 594 11,400 3,707 Climbing Chicago Center
Mon 11:30:00 41.9170 -86.8126 79° מזרח  Level Estimated
Mon 11:30:15 41.7853 -87.2933 96° מזרח 332 615 14,700  Level Chicago Center
Mon 11:31:16 41.7858 -87.1508 90° מזרח 371 687 18,200 3,171 Climbing Chicago Center
Mon 11:32:18 41.7981 -87.0050 84° מזרח 389 721 21,200 2,613 Climbing Chicago Center
Mon 11:33:20 41.8117 -86.8494 83° מזרח 411 761 23,600 2,537 Climbing Chicago Center
Mon 11:34:21 41.8261 -86.6758 84° מזרח 442 819 26,400 2,488 Climbing Chicago Center
Mon 11:35:23 41.8386 -86.5064 84° מזרח 454 840 28,700 2,098 Climbing Chicago Center
Mon 11:36:24 41.8528 -86.3322 84° מזרח 466 863 30,700 2,049 Climbing Chicago Center
Mon 11:37:26 41.8703 -86.1147 84° מזרח 485 898 32,900 1,935 Climbing Chicago Center
Mon 11:38:28 41.8844 -85.9317 84° מזרח 491 909 34,700 1,463 Climbing Chicago Center
Mon 11:39:29 41.9000 -85.7456 84° מזרח 496 919 35,900 1,366 Climbing Chicago Center
Mon 11:40:31 41.9133 -85.5528 85° מזרח 508 941 37,500 1,597 Climbing Chicago Center
Mon 11:41:33 41.9272 -85.3642 84° מזרח 505 935 39,200 976 Climbing Chicago Center
Mon 11:42:34 41.9408 -85.1750 84° מזרח 505 935 39,500 878 Climbing Chicago Center
Mon 11:43:36 41.9525 -84.9828 85° מזרח 512 948 41,000 726 Climbing Chicago Center
Mon 11:44:38 41.9639 -84.7989 85° מזרח 500 925 41,000  Level Chicago Center
Mon 11:45:40 41.9811 -84.6094 83° מזרח 490 908 41,000  Level Chicago Center
Mon 11:46:42 42.0047 -84.4286 80° מזרח 493 912 41,000  Level Chicago Center
Mon 11:47:44 42.0253 -84.2464 81° מזרח 494 914 41,000  Level Chicago Center
Mon 11:48:44 42.0450 -84.0506 82° מזרח 489 906 41,000 -350 Level Cleveland Center
Mon 11:49:44 42.0650 -83.8725 81° מזרח 484 896 40,300 -850 Descending Cleveland Center
Mon 11:50:44 42.0847 -83.6861 82° מזרח 484 896 39,300 -650 Descending Cleveland Center
Mon 11:51:44 42.1089 -83.4828 81° מזרח 494 914 39,000 -150 Descending Cleveland Center
Mon 11:52:44 42.1278 -83.3017 82° מזרח 494 914 39,000  Level Cleveland Center
Mon 11:53:44 42.1467 -83.1122 82° מזרח 499 924 39,000  Level Cleveland Center
Mon 11:54:44 42.1653 -82.9308 82° מזרח 499 924 39,000  Level Cleveland Center
Mon 11:55:44 42.1856 -82.7494 81° מזרח 499 924 39,000  Level Cleveland Center
Mon 11:56:44 42.2056 -82.5650 82° מזרח 499 924 39,000  Level Cleveland Center
Mon 11:57:44 42.2231 -82.3806 83° מזרח 499 924 39,000  Level Cleveland Center
Mon 11:58:44 42.2425 -82.1958 82° מזרח 499 924 39,000  Level Cleveland Center
Mon 11:59:44 42.2594 -82.0281 82° מזרח 499 924 39,000  Level Cleveland Center
Mon 12:00:44 42.2739 -81.8486 84° מזרח 492 911 39,000  Level Cleveland Center
Mon 12:01:44 42.2928 -81.6469 83° מזרח 492 911 39,000  Level Cleveland Center
Mon 12:02:44 42.3131 -81.4619 82° מזרח 498 922 39,000  Level Cleveland Center
Mon 12:03:44 42.3289 -81.2825 83° מזרח 498 922 39,000  Level Cleveland Center
Mon 12:04:44 42.3444 -81.1000 83° מזרח 488 904 39,000  Level Cleveland Center
Mon 12:05:44 42.3597 -80.9119 84° מזרח 488 904 39,000  Level Cleveland Center
Mon 12:06:44 42.3767 -80.7350 83° מזרח 482 893 39,000  Level Cleveland Center
Mon 12:07:44 42.3894 -80.5550 84° מזרח 482 893 39,000  Level Cleveland Center
Mon 12:08:44 42.4039 -80.3947 83° מזרח 477 884 39,000  Level Cleveland Center
Mon 12:09:44 42.4181 -80.2147 84° מזרח 482 893 39,000  Level Cleveland Center
Mon 12:10:44 42.4339 -80.0375 83° מזרח 476 882 39,000  Level Cleveland Center
Mon 12:11:44 42.4456 -79.8600 85° מזרח 476 882 39,000  Level Cleveland Center
Mon 12:12:44 42.4589 -79.6825 84° מזרח 481 892 39,000  Level Cleveland Center
Mon 12:13:44 42.4739 -79.5022 84° מזרח 481 892 39,000  Level Cleveland Center
Mon 12:14:44 42.4867 -79.3247 84° מזרח 481 892 39,000  Level Cleveland Center
Mon 12:15:44 42.4992 -79.1469 84° מזרח 481 892 39,000  Level Cleveland Center
Mon 12:16:44 42.5114 -78.9664 85° מזרח 481 892 39,000  Level Cleveland Center
Mon 12:17:44 42.5233 -78.7858 85° מזרח 481 892 39,000  Level Cleveland Center
Mon 12:18:44 42.5350 -78.6050 85° מזרח 481 892 39,000  Level Cleveland Center
Mon 12:19:44 42.5483 -78.4214 84° מזרח 481 892 39,000  Level Cleveland Center
Mon 12:20:44 42.5594 -78.2406 85° מזרח 481 892 39,000  Level Cleveland Center
Mon 12:21:44 42.5703 -78.0569 85° מזרח 481 892 39,000  Level Cleveland Center
Mon 12:24:00 42.5958 -77.6478 85° מזרח 497 921 39,000  Level Boston Center
Mon 12:25:00 42.6050 -77.4425 86° מזרח 490 908 39,000  Level Boston Center
Mon 12:26:01 42.6150 -77.2569 86° מזרח 490 908 39,000  Level Boston Center
Mon 12:26:58 42.6250 -77.0714 86° מזרח 490 908 39,000  Level Boston Center
Mon 12:27:59 42.6344 -76.8858 86° מזרח 490 908 39,000  Level Boston Center
Mon 12:28:58 42.6439 -76.6944 86° מזרח 495 917 39,000  Level Boston Center
Mon 12:29:59 42.6525 -76.5114 86° מזרח 495 917 39,000  Level Boston Center
Mon 12:31:00 42.6611 -76.3256 86° מזרח 490 908 39,000  Level Boston Center
Mon 12:32:00 42.6686 -76.1650 86° מזרח 490 908 39,000  Level Boston Center
Mon 12:33:00 42.6769 -75.9733 87° מזרח 490 908 39,000 -356 Level Boston Center
Mon 12:33:58 42.6847 -75.7844 87° מזרח 495 917 38,300 -807 Descending Boston Center
Mon 12:34:59 42.6919 -75.6042 87° מזרח 495 917 37,400 -900 Descending Boston Center
Mon 12:35:58 42.6989 -75.4208 87° מזרח 489 906 36,500 -958 Descending Boston Center
Mon 12:36:58 42.6847 -75.2419 96° מזרח 484 896 35,500 -950 Descending Boston Center
Mon 12:37:58 42.6725 -75.0581 95° מזרח 479 887 34,600 -1,041 Descending Boston Center
Mon 12:38:59 42.6875 -74.8494 84° מזרח 485 898 33,400 -1,083 Descending Boston Center
Mon 12:40:11 42.6983 -74.6294 86° מזרח 485 898 32,200 -1,038 Descending Boston Center
Mon 12:41:12 42.6847 -74.4511 96° מזרח 485 898 31,100 -1,041 Descending Boston Center
Mon 12:42:12 42.6606 -74.2753 101° מזרח 480 888 30,100 -1,220 Descending Boston Center
Mon 12:43:10 42.6383 -74.0997 100° מזרח 475 880 28,700 -1,525 Descending Boston Center
Mon 12:44:10 42.6178 -73.9325 99° מזרח 470 871 27,100 -1,600 Descending Boston Center
Mon 12:45:10 42.6008 -73.7800 99° מזרח 438 811 25,500 -1,488 Descending Boston Center
Mon 12:46:11 42.5961 -73.6386 93° מזרח 419 776 24,100 -1,190 Descending Boston Center
Mon 12:47:11 42.6206 -73.4897 77° מזרח 403 747 23,100 -1,041 Descending Boston Center
Mon 12:48:12 42.6428 -73.3406 79° מזרח 403 747 22,000 -1,041 Descending Boston Center
Mon 12:49:12 42.6667 -73.1967 77° מזרח 403 747 21,000 -1,068 Descending Boston Center
Mon 12:50:10 42.6883 -73.0503 79° מזרח 398 737 19,900 -1,008 Descending Boston Center
Mon 12:51:11 42.7078 -72.9119 79° מזרח 384 711 19,000 -836 Descending Boston Center
Mon 12:52:12 42.7272 -72.7708 79° מזרח 373 690 18,200 -893 Descending Boston Center
Mon 12:53:12 42.7483 -72.6211 79° מזרח 368 681 17,200 -1,017 Descending Boston Center
Mon 12:54:10 42.7672 -72.4881 79° מזרח 368 681 16,200 -1,412 Descending Boston Center
Mon 12:55:11 42.7881 -72.3553 78° מזרח 368 681 14,400 -1,770 Descending Boston Center
Mon 12:56:12 42.7983 -72.2278 84° מזרח 347 642 12,600 -1,686 Descending Boston Center
Mon 12:57:12 42.7981 -72.1119 90° מזרח 342 634 11,000 -1,412 Descending Boston Center
Mon 12:58:11 42.7872 -71.9789 96° מזרח 330 612 9,800 -1,311 Descending Boston Center
Mon 12:59:11 42.7803 -71.8772 95° מזרח 307 568 8,400 -1,636 Descending Boston Center
Mon 13:00:12 42.7694 -71.7556 97° מזרח 297 550 6,500 -1,714 Descending Boston Center
Mon 13:01:10 42.7603 -71.6625 98° מזרח 285 528 5,000 -1,613 Descending Boston Center
Mon 13:02:11 42.7678 -71.5519 85° מזרח 262 486 3,300 -984 Descending Boston Center
Mon 13:03:12 42.7944 -71.4781 64° צפון-מזרח 241 446 3,000 -403 Descending Boston Center
Mon 13:04:10 42.8147 -71.4097 68° מזרח 219 406 2,500 -504 Descending Boston Center
Mon 13:05:11 42.8539 -71.3864 24° צפון-מזרח 140 259 2,000 -744 Descending Boston Center
Mon 13:06:11 42.8897 -71.4086 336° צפון-מערב 124 230 1,000 -843 Descending Boston Center
Mon 13:07:12 42.9169 -71.4253 336° צפון-מערב 124 230 300 3,967 Descending Boston Center
Mon 13:08:12 42.9525 -71.4472 336° צפון-מערב 124 230 9,000 4,424 Climbing Boston Center
Mon 13:09:10 42.9839 -71.4694 333° צפון-מערב 124 230 9,000  Level Boston Center
Mon 13:10:12 43.0153 -71.4889 336° צפון-מערב 124 230 9,000  Level Boston Center

כניסה לאתר

עדיין אין לך חשבון? הירשם כעת (ללא תשלום) כדי ליהנות מתכונות מותאמות-אישית, מהתראות טיסה ועוד!