יומן מעקב טיסה - קישורים רלוונטיים

זמנים ואזורי זמן

All times are in EDT time to prevent confusion due to time zone crossing. See the SWA1729 flight status page for this flight to view local times or setup timezone preferences in your user account.


זמן מיקום כיוון מהירות קרקעית רום טיסה גורם מדווח
EDT קו רוחב קו אורך כיוון כיוון קשר km/h רגל מהירות מיקום/סוג
Sun 22:08:17 29.6156 -95.3011 208° דרום-מערב 165 306 1,800  Level Houston Center
Sun 22:09:12 29.5656 -95.3289 206° דרום-מערב 249 462 3,600 2,330 Climbing Houston Center
Sun 22:10:00 29.5547 -95.3883 258° מערב 258 478 5,800 3,083 Climbing Houston Center
Sun 22:11:01 29.5592 -95.4731 273° מערב 276 512 9,200 2,754 Climbing Houston Center
Sun 22:12:02 29.6006 -95.5511 301° מערב 286 529 11,400 2,098 Climbing Houston Center
Sun 22:13:04 29.6481 -95.6439 301° מערב 327 605 13,500 2,098 Climbing Houston Center
Sun 22:14:05 29.6975 -95.7408 300° מערב 348 644 15,700 2,410 Climbing Houston Center
Sun 22:15:06 29.7511 -95.8439 301° מערב 373 690 18,400 2,410 Climbing Houston Center
Sun 22:16:07 29.8031 -95.9461 300° מערב 370 686 20,600 2,115 Climbing Houston Center
Sun 22:17:08 29.8619 -96.0625 300° מערב 383 710 22,700 1,869 Climbing Houston Center
Sun 22:18:09 29.9175 -96.1700 301° מערב 390 723 24,400 1,574 Climbing Houston Center
Sun 22:19:10 29.9408 -96.2936 282° מערב 402 745 25,900 1,475 Climbing Houston Center
Sun 22:20:11 29.9483 -96.4250 274° מערב 410 760 27,400 1,672 Climbing Houston Center
Sun 22:21:12 29.9556 -96.5564 274° מערב 412 763 29,300 1,869 Climbing Houston Center
Sun 22:22:13 29.9853 -96.7050 283° מערב 402 745 31,200 1,525 Climbing Houston Center
Sun 22:23:14 30.0117 -96.8283 284° מערב 399 739 32,400 1,230 Climbing Houston Center
Sun 22:24:15 30.0367 -96.9539 283° מערב 403 747 33,700 1,230 Climbing Houston Center
Sun 22:25:16 30.0628 -97.0764 284° מערב 399 739 34,900 1,122 Climbing Houston Center
Sun 22:26:18 30.0886 -97.1978 284° מערב 394 729 36,000 537 Climbing Houston Center
Sun 22:27:19 30.1136 -97.3247 283° מערב 395 732 36,000  Level Houston Center
Sun 22:28:20 30.1383 -97.4483 283° מערב 392 726 36,000  Level Houston Center
Sun 22:29:21 30.1644 -97.5725 284° מערב 394 729 36,000  Level Houston Center
Sun 22:30:22 30.1894 -97.6958 283° מערב 389 721 36,000  Level Houston Center
Sun 22:31:23 30.2136 -97.8214 283° מערב 393 727 36,000  Level Houston Center
Sun 22:32:24 30.2414 -97.9597 283° מערב 391 724 36,000  Level Houston Center
Sun 22:33:25 30.2661 -98.0833 283° מערב 394 729 36,000  Level Houston Center
Sun 22:34:26 30.2906 -98.2072 283° מערב 395 732 36,000  Level Houston Center
Sun 22:35:28 30.3128 -98.3242 282° מערב 401 742 36,000  Level Houston Center
Sun 22:36:29 30.3389 -98.4500 284° מערב 398 737 36,000  Level Houston Center
Sun 22:37:30 30.3628 -98.5781 282° מערב 401 742 36,000  Level Houston Center
Sun 22:38:31 30.3878 -98.7053 283° מערב 401 742 36,000  Level Houston Center
Sun 22:39:32 30.4128 -98.8336 283° מערב 405 750 36,000  Level Houston Center
Sun 22:40:33 30.4386 -98.9628 283° מערב 408 756 36,000  Level Houston Center
Sun 22:41:34 30.4661 -99.1144 282° מערב 409 758 36,000  Level Houston Center
Sun 22:42:35 30.4914 -99.2433 283° מערב 407 753 36,000  Level Houston Center
Sun 22:43:36 30.5161 -99.3717 283° מערב 409 758 36,000  Level Houston Center
Sun 22:44:37 30.5403 -99.5003 282° מערב 410 760 36,000  Level Houston Center
Sun 22:45:39 30.5647 -99.6294 282° מערב 411 761 36,000  Level Houston Center
Sun 22:46:40 30.5856 -99.7553 281° מערב 403 747 36,000  Level Houston Center
Sun 22:47:41 30.6103 -99.8800 283° מערב 399 739 36,000  Level Houston Center
Sun 22:48:42 30.6361 -100.0067 283° מערב 405 750 36,000  Level Houston Center
Sun 22:49:43 30.6628 -100.1300 284° מערב 398 737 36,000  Level Houston Center
Sun 22:50:44 30.6861 -100.2550 282° מערב 394 729 36,000  Level Houston Center
Sun 22:51:45 30.7158 -100.4050 283° מערב 398 737 36,000  Level Houston Center
Sun 22:52:46 30.7417 -100.5267 284° מערב 390 723 36,000  Level Houston Center
Sun 22:53:47 30.7661 -100.6517 283° מערב 393 727 36,000  Level Houston Center
Sun 22:54:48 30.7850 -100.7783 280° מערב 395 732 36,000  Level Houston Center
Sun 22:55:49 30.8139 -100.9025 285° מערב 397 735 36,000  Level Houston Center
Sun 22:56:50 30.8381 -101.0283 283° מערב 397 735 36,000  Level Houston Center
Sun 22:57:51 30.8628 -101.1558 283° מערב 400 740 36,000  Level Houston Center
Sun 22:58:52 30.8892 -101.2794 284° מערב 394 729 36,000  Level Houston Center
Sun 22:59:54 30.9133 -101.4072 282° מערב 400 740 36,000  Level Houston Center
Sun 23:00:55 30.9394 -101.5550 282° מערב 391 724 36,000 -49 Level Houston Center
Sun 23:01:56 30.9622 -101.6811 282° מערב 394 729 35,900  Descending Houston Center
Sun 23:02:57 30.9872 -101.8069 283° מערב 396 734 36,000 49 Climbing Houston Center
Sun 23:03:58 31.0111 -101.9331 282° מערב 398 737 36,000  Level Houston Center
Sun 23:04:59 31.0342 -102.0600 282° מערב 398 737 36,000  Level Houston Center
Sun 23:06:00 31.0578 -102.1881 282° מערב 401 742 36,000  Level Houston Center
Sun 23:07:00 31.0814 -102.3169 282° מערב 402 745 36,000  Level Houston Center
Sun 23:08:02 31.1036 -102.4444 282° מערב 398 737 36,000  Level Houston Center
Sun 23:09:03 31.1264 -102.5725 282° מערב 400 740 36,000  Level Houston Center
Sun 23:10:04 31.1508 -102.6975 283° מערב 395 732 36,000  Level Houston Center
Sun 23:11:15 31.1769 -102.8472 282° מערב 394 729 36,000  Level Albuquerque Center
Sun 23:12:17 31.1997 -102.9725 282° מערב 395 732 36,000  Level Albuquerque Center
Sun 23:13:18 31.2206 -103.0981 281° מערב 394 729 36,000  Level Albuquerque Center
Sun 23:14:20 31.2428 -103.2211 282° מערב 390 723 36,000  Level Albuquerque Center
Sun 23:15:21 31.2639 -103.3469 281° מערב 393 727 36,000  Level Albuquerque Center
Sun 23:16:22 31.2847 -103.4703 281° מערב 389 721 36,000  Level Albuquerque Center
Sun 23:17:24 31.3108 -103.6200 282° מערב 391 724 36,000  Level Albuquerque Center
Sun 23:18:25 31.3333 -103.7436 282° מערב 390 723 36,000  Level Albuquerque Center
Sun 23:19:27 31.3533 -103.8714 280° מערב 392 726 36,000  Level Albuquerque Center
Sun 23:20:28 31.3764 -103.9983 282° מערב 396 734 36,000  Level Albuquerque Center
Sun 23:21:29 31.3986 -104.1256 282° מערב 399 739 36,000  Level Albuquerque Center
Sun 23:22:31 31.4211 -104.2553 282° מערב 405 750 36,000  Level Albuquerque Center
Sun 23:23:32 31.4431 -104.3858 281° מערב 409 758 36,000  Level Albuquerque Center
Sun 23:24:34 31.4619 -104.5150 280° מערב 408 756 36,000  Level Albuquerque Center
Sun 23:25:35 31.4742 -104.6447 276° מערב 407 753 36,000 -541 Level Albuquerque Center
Sun 23:26:36 31.4906 -104.8019 277° מערב 407 753 34,900 -2,146 Descending Albuquerque Center
Sun 23:27:38 31.5028 -104.9294 276° מערב 404 748 31,600 -3,366 Descending Albuquerque Center
Sun 23:28:39 31.5153 -105.0567 277° מערב 399 739 28,000 -3,197 Descending Albuquerque Center
Sun 23:29:40 31.5292 -105.1864 277° מערב 403 747 25,100 -2,683 Descending Albuquerque Center
Sun 23:30:42 31.5408 -105.3097 276° מערב 392 726 22,500 -2,661 Descending Albuquerque Center
Sun 23:31:35 31.5497 -105.4325 275° מערב 361 668 20,000 -2,789 Descending Albuquerque Center
Sun 23:31:53 31.5542 -105.4664 279° מערב 356 660 19,200 -2,229 Descending Albuquerque Center
Sun 23:32:45 31.5633 -105.5431 278° מערב 355 658 17,400 -2,442 Descending Albuquerque Center
Sun 23:33:46 31.5767 -105.6769 277° מערב 347 642 14,600 -2,557 Descending Albuquerque Center
Sun 23:34:47 31.5869 -105.7850 276° מערב 336 623 12,200 -2,049 Descending Albuquerque Center
Sun 23:35:49 31.6269 -105.8794 296° מערב 326 604 10,400 -1,317 Descending Albuquerque Center
Sun 23:36:50 31.6675 -105.9592 301° מערב 281 520 9,500 -1,024 Descending Albuquerque Center
Sun 23:37:52 31.7031 -106.0303 300° מערב 254 470 8,300 -780 Descending Albuquerque Center
Sun 23:38:53 31.7344 -106.0939 300° מערב 228 422 7,900 -492 Descending Albuquerque Center
Sun 23:39:54 31.7567 -106.1597 292° מערב 218 404 7,300 -780 Descending Albuquerque Center
Sun 23:40:56 31.7783 -106.2228 292° מערב 211 391 6,300 -1,024 Descending Albuquerque Center
Sun 23:41:57 31.7967 -106.2842 289° מערב 162 299 5,200 -885 Descending Albuquerque Center
Sun 23:42:58 31.7983 -106.3233 273° מערב 125 232 4,500 -634 Descending Albuquerque Center
Sun 23:44:00 31.8019 -106.3664 276° מערב 126 233 3,900 -581 Descending Albuquerque Center
Sun 23:45:00 31.8000 -106.3667 270° מערב  Level FlightAware Approximate

כניסה לאתר

עדיין אין לך חשבון? הירשם כעת (ללא תשלום) כדי ליהנות מתכונות מותאמות-אישית, מהתראות טיסה ועוד!