יומן מעקב טיסה - קישורים רלוונטיים

זמנים ואזורי זמן

All times are in EDT time to prevent confusion due to time zone crossing. See the SWA1725 flight status page for this flight to view local times or setup timezone preferences in your user account.


זמן מיקום כיוון מהירות קרקעית רום טיסה גורם מדווח
EDT קו רוחב קו אורך כיוון כיוון קשר km/h רגל מהירות מיקום/סוג
Thu 17:43:13 38.7167 -121.6000 49° צפון-מזרח 144 267 1,300  Level Northern Cal TRACON
Thu 17:44:13 38.7500 -121.5500 49° צפון-מזרח 223 414 2,900 2,150 Climbing Northern Cal TRACON
Thu 17:45:13 38.7500 -121.4667 90° מזרח 268 496 5,600 2,756 Climbing Northern Cal TRACON
Thu 17:47:05 38.7444 -121.2889 92° מזרח 286 529 10,800 2,724 Climbing Oakland Center
Thu 17:48:07 38.7397 -121.1644 93° מזרח 344 637 13,500 2,780 Climbing Oakland Center
Thu 17:49:08 38.7344 -121.0372 93° מזרח 353 653 16,500 2,656 Climbing Oakland Center
Thu 17:50:09 38.7289 -120.9033 93° מזרח 369 684 18,900 2,244 Climbing Oakland Center
Thu 17:51:11 38.7222 -120.7617 93° מזרח 393 727 21,100 2,098 Climbing Oakland Center
Thu 17:52:12 38.7164 -120.6150 93° מזרח 409 758 23,200 2,164 Climbing Oakland Center
Thu 17:53:13 38.7072 -120.4319 94° מזרח 426 789 25,500 2,049 Climbing Oakland Center
Thu 17:54:15 38.6992 -120.2744 94° מזרח 441 816 27,400 1,707 Climbing Oakland Center
Thu 17:55:16 38.6919 -120.1150 93° מזרח 447 827 29,000 1,415 Climbing Oakland Center
Thu 17:56:18 38.6839 -119.9511 94° מזרח 458 848 30,300 1,366 Climbing Oakland Center
Thu 17:57:19 38.6753 -119.7744 94° מזרח 468 867 31,800 1,328 Climbing Oakland Center
Thu 17:58:20 38.6644 -119.6281 95° מזרח 472 874 33,000 1,366 Climbing Oakland Center
Thu 17:59:22 38.6531 -119.4275 94° מזרח 473 875 34,600 1,366 Climbing Oakland Center
Thu 18:00:23 38.6436 -119.2619 94° מזרח 471 872 35,800 1,171 Climbing Oakland Center
Thu 18:01:25 38.6342 -119.0958 94° מזרח 471 872 37,000 585 Climbing Oakland Center
Thu 18:02:26 38.6236 -118.9308 95° מזרח 470 871 37,000  Level Oakland Center
Thu 18:03:27 38.6133 -118.7628 94° מזרח 474 877 37,000  Level Oakland Center
Thu 18:04:29 38.6031 -118.5933 94° מזרח 481 892 37,000  Level Oakland Center
Thu 18:05:30 38.5928 -118.4236 94° מזרח 482 893 37,000  Level Oakland Center
Thu 18:06:32 38.6258 -118.2272 78° מזרח 472 874 37,000  Level Oakland Center
Thu 18:07:33 38.6600 -118.0664 75° מזרח 471 872 37,000  Level Oakland Center
Thu 18:08:34 38.6944 -117.9056 75° מזרח 472 874 37,000  Level Oakland Center
Thu 18:09:36 38.7300 -117.7389 75° מזרח 471 872 37,000  Level Oakland Center
Thu 18:10:37 38.7644 -117.5772 75° מזרח 468 867 37,000  Level Oakland Center
Thu 18:11:39 38.7983 -117.4175 75° מזרח 464 859 37,000  Level Oakland Center
Thu 18:12:36 38.8311 -117.2558 75° מזרח 465 861 37,000  Level Salt Lake Center
Thu 18:13:37 38.8656 -117.0936 75° מזרח 469 869 37,000  Level Salt Lake Center
Thu 18:14:43 38.9000 -116.9300 75° מזרח 472 874 37,000  Level Oakland Center
Thu 18:15:40 38.9342 -116.7656 75° מזרח 475 880 37,000  Level Salt Lake Center
Thu 18:16:42 38.9672 -116.6011 75° מזרח 474 877 37,000  Level Salt Lake Center
Thu 18:17:44 39.0011 -116.4364 75° מזרח 476 882 37,000  Level Salt Lake Center
Thu 18:18:45 39.0356 -116.2686 75° מזרח 483 895 37,000  Level Salt Lake Center
Thu 18:19:47 39.0678 -116.1011 76° מזרח 482 893 37,000  Level Salt Lake Center
Thu 18:20:48 39.1014 -115.9356 75° מזרח 478 885 37,000  Level Salt Lake Center
Thu 18:21:50 39.1375 -115.7528 76° מזרח 480 888 37,000  Level Salt Lake Center
Thu 18:22:52 39.1744 -115.5667 76° מזרח 481 892 37,000  Level Salt Lake Center
Thu 18:23:53 39.2044 -115.4086 76° מזרח 478 885 37,000  Level Salt Lake Center
Thu 18:24:55 39.2347 -115.2506 76° מזרח 476 882 37,000  Level Salt Lake Center
Thu 18:25:56 39.2708 -115.0658 76° מזרח 476 882 37,000  Level Salt Lake Center
Thu 18:26:58 39.2981 -114.9117 77° מזרח 467 864 37,000  Level Salt Lake Center
Thu 18:28:00 39.3344 -114.7250 76° מזרח 479 887 37,000  Level Salt Lake Center
Thu 18:29:01 39.3622 -114.5675 77° מזרח 472 874 37,000  Level Salt Lake Center
Thu 18:30:03 39.3969 -114.3822 76° מזרח 473 875 37,000  Level Salt Lake Center
Thu 18:31:04 39.4264 -114.2356 75° מזרח 482 893 37,000  Level Salt Lake Center
Thu 18:32:06 39.4611 -114.0389 77° מזרח 470 871 37,000  Level Salt Lake Center
Thu 18:33:08 39.4908 -113.8736 77° מזרח 470 871 37,000  Level Salt Lake Center
Thu 18:34:09 39.5197 -113.7100 77° מזרח 468 867 37,000  Level Salt Lake Center
Thu 18:35:11 39.5483 -113.5467 77° מזרח 465 861 37,000  Level Salt Lake Center
Thu 18:36:13 39.5753 -113.3847 78° מזרח 460 851 37,000  Level Salt Lake Center
Thu 18:37:14 39.6036 -113.2242 77° מזרח 458 848 37,000  Level Salt Lake Center
Thu 18:38:16 39.6314 -113.0622 77° מזרח 459 850 37,000  Level Salt Lake Center
Thu 18:39:18 39.6594 -112.9006 77° מזרח 459 850 37,000  Level Salt Lake Center
Thu 18:40:19 39.6919 -112.7058 78° מזרח 460 851 37,000  Level Salt Lake Center
Thu 18:41:21 39.7200 -112.5383 78° מזרח 463 858 37,000  Level Salt Lake Center
Thu 18:42:24 39.7469 -112.3767 78° מזרח 461 855 37,000  Level Salt Lake Center
Thu 18:43:24 39.7733 -112.2136 78° מזרח 463 858 37,000  Level Salt Lake Center
Thu 18:44:26 39.8008 -112.0506 78° מזרח 465 861 37,000  Level Salt Lake Center
Thu 18:45:27 39.8267 -111.8858 78° מזרח 466 863 37,000  Level Salt Lake Center
Thu 18:46:29 39.8528 -111.7200 78° מזרח 472 874 37,000  Level Salt Lake Center
Thu 18:47:31 39.8808 -111.5486 78° מזרח 467 864 37,000  Level Salt Lake Center
Thu 18:48:32 39.9081 -111.3619 79° מזרח 468 867 37,000  Level Salt Lake Center
Thu 18:49:34 39.9336 -111.2025 78° מזרח 469 869 37,000  Level Salt Lake Center
Thu 18:50:36 39.9614 -111.0189 79° מזרח 464 859 37,000  Level Salt Lake Center
Thu 18:51:37 39.9853 -110.8603 79° מזרח 465 861 37,000  Level Salt Lake Center
Thu 18:52:39 40.0131 -110.6753 79° מזרח 466 863 37,000  Level Salt Lake Center
Thu 18:53:41 40.0361 -110.5192 79° מזרח 461 855 37,000  Level Salt Lake Center
Thu 18:54:42 40.0594 -110.3611 79° מזרח 463 858 37,000  Level Salt Lake Center
Thu 18:55:44 40.0853 -110.1767 80° מזרח 463 858 37,000  Level Salt Lake Center
Thu 18:56:46 40.1072 -110.0183 80° מזרח 464 859 37,000  Level Salt Lake Center
Thu 18:57:47 40.1350 -109.8325 79° מזרח 466 863 37,000  Level Salt Lake Center
Thu 18:58:49 40.1558 -109.6722 80° מזרח 466 863 37,000  Level Salt Lake Center
Thu 18:59:51 40.1783 -109.5119 80° מזרח 467 864 37,000  Level Salt Lake Center
Thu 19:00:53 40.2042 -109.3222 80° מזרח 472 874 37,000  Level Salt Lake Center
Thu 19:01:54 40.2258 -109.1606 80° מזרח 471 872 37,000  Level Salt Lake Center
Thu 19:02:56 40.2517 -108.9717 80° מזרח 471 872 37,000  Level Salt Lake Center
Thu 19:03:58 40.2728 -108.8106 80° מזרח 467 864 37,000  Level Salt Lake Center
Thu 19:05:00 40.2953 -108.6386 80° מזרח 470 871 37,000  Level Salt Lake Center
Thu 19:06:08 40.3211 -108.4289 81° מזרח 471 872 37,000  Level Denver Center
Thu 19:07:10 40.3428 -108.2683 80° מזרח 467 864 37,000  Level Denver Center
Thu 19:08:11 40.3625 -108.1081 81° מזרח 464 859 37,000  Level Denver Center
Thu 19:09:13 40.3853 -107.9214 81° מזרח 465 861 37,000  Level Denver Center
Thu 19:10:15 40.4056 -107.7617 80° מזרח 464 859 37,000  Level Denver Center
Thu 19:11:17 40.4286 -107.5717 81° מזרח 470 871 37,000  Level Denver Center
Thu 19:12:18 40.4472 -107.4089 81° מזרח 471 872 37,000  Level Denver Center
Thu 19:13:20 40.4700 -107.2169 81° מזרח 474 877 37,000  Level Denver Center
Thu 19:14:22 40.4886 -107.0597 81° מזרח 479 887 37,000  Level Denver Center
Thu 19:15:24 40.5078 -106.8861 82° מזרח 478 885 37,000  Level Denver Center
Thu 19:16:26 40.5283 -106.7103 81° מזרח 482 893 37,000  Level Denver Center
Thu 19:17:27 40.5486 -106.5322 81° מזרח 487 901 37,000  Level Denver Center
Thu 19:18:29 40.5731 -106.3222 81° מזרח 490 908 37,000  Level Denver Center
Thu 19:19:31 40.5903 -106.1414 83° מזרח 498 922 37,000  Level Denver Center
Thu 19:20:33 40.6097 -105.9608 82° מזרח 495 917 37,000  Level Denver Center
Thu 19:21:35 40.6272 -105.7811 83° מזרח 491 909 37,000  Level Denver Center
Thu 19:22:36 40.6464 -105.5989 82° מזרח 496 919 37,000  Level Denver Center
Thu 19:23:38 40.6650 -105.4189 82° מזרח 491 909 37,000  Level Denver Center
Thu 19:24:40 40.6828 -105.2397 82° מזרח 489 906 37,000  Level Denver Center
Thu 19:25:42 40.7036 -105.0292 82° מזרח 490 908 37,000  Level Denver Center
Thu 19:26:44 40.7217 -104.8500 82° מזרח 488 904 37,000  Level Denver Center
Thu 19:27:46 40.7381 -104.6678 83° מזרח 492 911 37,000  Level Denver Center
Thu 19:28:48 40.7547 -104.4856 83° מזרח 494 914 37,000  Level Denver Center
Thu 19:29:50 40.7719 -104.3039 83° מזרח 495 917 37,000  Level Denver Center
Thu 19:30:51 40.7881 -104.1214 83° מזרח 495 917 37,000  Level Denver Center
Thu 19:31:53 40.8031 -103.9419 84° מזרח 488 904 37,000  Level Denver Center
Thu 19:32:55 40.8197 -103.7622 83° מזרח 488 904 37,000  Level Denver Center
Thu 19:33:57 40.8344 -103.5819 84° מזרח 488 904 37,000  Level Denver Center
Thu 19:34:59 40.8522 -103.3703 84° מזרח 493 912 37,000  Level Denver Center
Thu 19:36:01 40.8667 -103.1900 84° מזרח 491 909 37,000  Level Denver Center
Thu 19:37:03 40.8814 -103.0067 84° מזרח 495 917 37,000  Level Denver Center
Thu 19:38:05 40.8942 -102.8308 84° מזרח 500 925 37,000  Level Denver Center
Thu 19:39:07 40.9108 -102.6297 84° מזרח 495 917 37,000  Level Denver Center
Thu 19:40:09 40.9233 -102.4575 84° מזרח 493 912 37,000  Level Denver Center
Thu 19:41:23 40.9383 -102.2569 84° מזרח 492 911 37,000  Level Denver Center
Thu 19:42:26 40.9533 -102.0553 84° מזרח 492 911 37,000  Level Denver Center
Thu 19:43:28 40.9675 -101.8531 85° מזרח 492 911 37,000  Level Denver Center
Thu 19:44:30 40.9797 -101.6792 85° מזרח 495 917 37,000  Level Denver Center
Thu 19:45:32 40.9931 -101.4750 85° מזרח 499 924 37,000  Level Denver Center
Thu 19:46:34 41.0047 -101.2997 85° מזרח 499 924 37,000  Level Denver Center
Thu 19:47:36 41.0169 -101.0933 85° מזרח 501 929 37,000  Level Denver Center
Thu 19:48:38 41.0283 -100.9175 85° מזרח 497 921 37,000  Level Denver Center
Thu 19:49:40 41.0381 -100.7400 86° מזרח 497 921 37,000  Level Denver Center
Thu 19:50:42 41.0511 -100.5344 85° מזרח 495 917 37,000  Level Denver Center
Thu 19:51:44 41.0606 -100.3608 86° מזרח 492 911 37,000  Level Denver Center
Thu 19:52:46 41.0722 -100.1578 86° מזרח 493 912 37,000  Level Denver Center
Thu 19:53:48 41.0811 -99.9842 86° מזרח 493 912 37,000  Level Denver Center
Thu 19:54:50 41.0914 -99.7836 86° מזרח 490 908 37,000  Level Denver Center
Thu 19:55:52 41.1006 -99.6111 86° מזרח 489 906 37,000  Level Denver Center
Thu 19:56:54 41.1100 -99.4194 86° מזרח 492 911 37,000  Level Denver Center
Thu 19:57:56 41.1186 -99.2386 86° מזרח 492 911 37,000  Level Denver Center
Thu 19:58:58 41.1267 -99.0611 86° מזרח 495 917 37,000  Level Denver Center
Thu 20:00:00 41.1356 -98.8567 87° מזרח 496 919 37,000  Level Denver Center
Thu 20:00:27 41.1394 -98.7828 86° מזרח 496 919 37,000  Level Minneapolis Center
Thu 20:01:29 41.1461 -98.6003 87° מזרח 496 919 37,000  Level Minneapolis Center
Thu 20:02:31 41.1533 -98.4153 87° מזרח 497 921 37,000  Level Minneapolis Center
Thu 20:03:33 41.1606 -98.2292 87° מזרח 501 929 37,000  Level Minneapolis Center
Thu 20:04:35 41.1681 -98.0036 87° מזרח 506 937 37,000  Level Minneapolis Center
Thu 20:05:37 41.1744 -97.8139 87° מזרח 510 945 37,000  Level Minneapolis Center
Thu 20:06:38 41.1758 -97.6225 89° מזרח 515 954 37,000  Level Minneapolis Center
Thu 20:07:40 41.1269 -97.4517 111° דרום-מזרח 491 909 37,000  Level Minneapolis Center
Thu 20:08:42 41.0472 -97.3167 128° דרום-מזרח 476 882 37,000  Level Minneapolis Center
Thu 20:09:44 40.9628 -97.1811 129° דרום-מזרח 476 882 37,000  Level Minneapolis Center
Thu 20:10:46 40.8633 -97.0183 129° דרום-מזרח 476 882 37,000  Level Minneapolis Center
Thu 20:11:48 40.7817 -96.8858 129° דרום-מזרח 472 874 37,000  Level Minneapolis Center
Thu 20:12:49 40.6978 -96.7503 129° דרום-מזרח 475 880 37,000  Level Minneapolis Center
Thu 20:13:51 40.6289 -96.6033 122° דרום-מזרח 484 896 37,000  Level Minneapolis Center
Thu 20:14:53 40.6422 -96.4239 84° מזרח 496 919 37,000  Level Minneapolis Center
Thu 20:15:55 40.6619 -96.2433 82° מזרח 500 925 37,000  Level Minneapolis Center
Thu 20:16:57 40.6844 -96.0281 82° מזרח 498 922 37,000  Level Minneapolis Center
Thu 20:17:58 40.7011 -95.8492 83° מזרח 497 921 37,000  Level Minneapolis Center
Thu 20:19:00 40.7192 -95.6714 82° מזרח 495 917 37,000  Level Minneapolis Center
Thu 20:20:02 40.7367 -95.4933 83° מזרח 494 914 37,000  Level Minneapolis Center
Thu 20:21:04 40.7539 -95.3147 83° מזרח 494 914 37,000  Level Minneapolis Center
Thu 20:22:06 40.7717 -95.1369 82° מזרח 493 912 37,000  Level Minneapolis Center
Thu 20:23:07 40.7919 -94.9256 83° מזרח 490 908 37,000  Level Minneapolis Center
Thu 20:24:09 40.8078 -94.7494 83° מזרח 488 904 37,000  Level Minneapolis Center
Thu 20:25:11 40.8231 -94.5719 83° מזרח 488 904 37,000  Level Minneapolis Center
Thu 20:26:13 40.8369 -94.3997 84° מזרח 485 898 37,000  Level Minneapolis Center
Thu 20:27:14 40.8536 -94.2250 83° מזרח 484 896 37,000  Level Minneapolis Center
Thu 20:28:16 40.8694 -94.0458 83° מזרח 489 906 37,000  Level Minneapolis Center
Thu 20:29:18 40.8828 -93.8694 84° מזרח 488 904 37,000  Level Minneapolis Center
Thu 20:30:20 40.8989 -93.6575 84° מזרח 486 900 37,000 -290 Level Minneapolis Center
Thu 20:31:22 40.9153 -93.4800 83° מזרח 488 904 36,400 -780 Descending Minneapolis Center
Thu 20:32:23 40.9292 -93.3039 84° מזרח 486 900 35,400 -683 Descending Minneapolis Center
Thu 20:33:25 40.9419 -93.1317 84° מזרח 477 884 35,000 -194 Descending Minneapolis Center
Thu 20:34:27 40.9558 -92.9536 84° מזרח 481 892 35,000  Level Minneapolis Center
Thu 20:35:05 40.9650 -92.8425 84° מזרח 493 912 35,000  Level Chicago Center
Thu 20:36:07 40.9781 -92.6603 85° מזרח 497 921 35,000  Level Chicago Center
Thu 20:37:09 40.9936 -92.4444 84° מזרח 494 914 35,000  Level Chicago Center
Thu 20:38:11 41.0067 -92.2639 84° מזרח 494 914 35,000  Level Chicago Center
Thu 20:39:13 41.0194 -92.0783 85° מזרח 505 935 35,000  Level Chicago Center
Thu 20:40:15 41.0322 -91.8931 85° מזרח 508 941 35,000  Level Chicago Center
Thu 20:41:17 41.0428 -91.7044 86° מזרח 512 948 35,000 -48 Level Chicago Center
Thu 20:42:19 41.0569 -91.4931 85° מזרח 514 953 34,900 -1,306 Descending Chicago Center
Thu 20:43:21 41.0692 -91.3047 85° מזרח 513 950 32,300 -2,516 Descending Chicago Center
Thu 20:44:23 41.0797 -91.1222 86° מזרח 500 925 29,700 -2,419 Descending Chicago Center
Thu 20:45:25 41.0889 -90.9483 86° מזרח 474 877 27,300 -1,935 Descending Chicago Center
Thu 20:46:27 41.0997 -90.7806 85° מזרח 461 855 25,700 -1,597 Descending Chicago Center
Thu 20:47:29 41.1103 -90.5856 86° מזרח 443 821 24,000 -1,200 Descending Chicago Center
Thu 20:48:32 41.1186 -90.4278 86° מזרח 432 800 23,200 -1,296 Descending Chicago Center
Thu 20:49:34 41.1272 -90.2714 86° מזרח 425 787 21,300 -1,839 Descending Chicago Center
Thu 20:50:36 41.1336 -90.1203 87° מזרח 415 769 19,400 -1,984 Descending Chicago Center
Thu 20:51:38 41.1414 -89.9733 86° מזרח 403 747 17,200 -1,984 Descending Chicago Center
Thu 20:52:40 41.1492 -89.8336 86° מזרח 386 715 15,300 -1,016 Descending Chicago Center
Thu 20:53:42 41.1553 -89.6983 87° מזרח 378 700 15,100 -97 Descending Chicago Center
Thu 20:54:44 41.1628 -89.5458 86° מזרח 352 652 15,100  Level Chicago Center
Thu 20:55:46 41.1722 -89.4194 84° מזרח 343 636 15,100 -387 Level Chicago Center
Thu 20:56:48 41.1806 -89.2886 85° מזרח 352 652 14,300 -871 Descending Chicago Center
Thu 20:57:50 41.1886 -89.1636 85° מזרח 354 655 13,300 -968 Descending Chicago Center
Thu 20:58:52 41.2292 -89.0469 65° צפון-מזרח 349 647 12,300 -1,065 Descending Chicago Center
Thu 20:59:54 41.2861 -88.9144 60° צפון-מזרח 345 639 11,100 -1,113 Descending Chicago Center
Thu 21:00:56 41.3325 -88.8106 59° צפון-מזרח 330 612 10,000 -1,161 Descending Chicago Center
Thu 21:01:58 41.3753 -88.7092 61° צפון-מזרח 318 589 8,700 -1,210 Descending Chicago Center
Thu 21:03:00 41.4208 -88.6100 58° צפון-מזרח 314 581 7,500 -1,016 Descending Chicago Center
Thu 21:04:02 41.4597 -88.5144 61° צפון-מזרח 297 550 6,600 -726 Descending Chicago Center
Thu 21:05:04 41.4775 -88.4131 77° מזרח 282 523 6,000 -774 Descending Chicago Center
Thu 21:06:06 41.4989 -88.2906 77° מזרח 282 523 5,000 -484 Descending Chicago Center
Thu 21:07:08 41.5161 -88.1922 77° מזרח 273 505 5,000  Level Chicago Center
Thu 21:08:10 41.5336 -88.0922 77° מזרח 273 505 5,000  Level Chicago Center
Thu 21:09:12 41.5517 -87.9906 77° מזרח 276 512 5,000 -97 Level Chicago Center
Thu 21:10:14 41.5689 -87.8897 77° מזרח 277 513 4,800 -581 Descending Chicago Center
Thu 21:11:16 41.5856 -87.7894 77° מזרח 277 513 3,800 -726 Descending Chicago Center
Thu 21:12:18 41.5911 -87.6969 85° מזרח 263 488 3,300 -629 Descending Chicago Center
Thu 21:13:20 41.6356 -87.6233 51° צפון-מזרח 232 430 2,500 -387 Descending Chicago Center
Thu 21:14:22 41.6861 -87.6211 צפון 213 394 2,500  Level Chicago Center
Thu 21:14:46 41.7000 -87.6333 327° צפון-מערב 180 333 2,500 -429 Level Chicago TRACON
Thu 21:15:46 41.7333 -87.6833 312° מערב 172 319 1,900 -667 Descending Chicago TRACON
Thu 21:16:52 41.7667 -87.7333 312° מערב 136 253 1,100 -727 Descending Chicago TRACON

כניסה לאתר

עדיין אין לך חשבון? הירשם כעת (ללא תשלום) כדי ליהנות מתכונות מותאמות-אישית, מהתראות טיסה ועוד!