יומן מעקב טיסה - קישורים רלוונטיים

זמנים ואזורי זמן

All times are in EDT time to prevent confusion due to time zone crossing. See the N934PC flight status page for this flight to view local times or setup timezone preferences in your user account.


זמן מיקום כיוון מהירות קרקעית רום טיסה גורם מדווח
EDT קו רוחב קו אורך כיוון כיוון קשר km/h רגל מהירות מיקום/סוג
Sat 12:04:00 26.4060 -81.8021 355° צפון  Level FlightAware Approximate
Sat 12:05:00 26.4489 -81.8061 355° צפון  Level FlightAware Approximate
Sat 12:06:00 26.4918 -81.8100 355° צפון  Level FlightAware Approximate
Sat 12:07:00 26.5347 -81.8140 355° צפון  Level FlightAware Approximate
Sat 12:08:00 26.5776 -81.8180 355° צפון  Level FlightAware Approximate
Sat 12:09:00 26.6205 -81.8220 355° צפון  Level FlightAware Approximate
Sat 12:10:00 26.6633 -81.8260 355° צפון  Level FlightAware Approximate
Sat 12:11:00 26.7062 -81.8299 355° צפון  Level FlightAware Approximate
Sat 12:12:00 26.7491 -81.8339 355° צפון  Level FlightAware Approximate
Sat 12:12:47 26.6086 -81.8031 355° צפון 176 327 6,000  Level Miami Center
Sat 12:13:00 26.7920 -81.8379 355° צפון  Level FlightAware Approximate
Sat 12:13:47 26.6561 -81.8119 351° צפון 163 303 6,000  Level Miami Center
Sat 12:14:00 26.8349 -81.8419 355° צפון  Level FlightAware Approximate
Sat 12:14:47 26.7019 -81.8186 353° צפון 195 360 6,000  Level Miami Center
Sat 12:15:00 26.8778 -81.8459 355° צפון  Level FlightAware Approximate
Sat 12:15:47 26.7436 -81.8225 355° צפון 169 312 6,000  Level Miami Center
Sat 12:16:00 26.9207 -81.8499 355° צפון  Level FlightAware Approximate
Sat 12:16:47 26.7892 -81.8292 353° צפון 164 304 6,000  Level Miami Center
Sat 12:17:00 26.9635 -81.8539 355° צפון  Level FlightAware Approximate
Sat 12:17:47 26.8350 -81.8381 350° צפון 164 304 6,000  Level Miami Center
Sat 12:18:47 26.8806 -81.8447 353° צפון 177 328 6,000  Level Miami Center
Sat 12:19:47 26.9264 -81.8514 353° צפון 183 340 6,000  Level Miami Center
Sat 12:20:47 26.9700 -81.8578 353° צפון 174 322 6,000 100 Level Miami Center
Sat 12:21:47 27.0197 -81.8669 351° צפון 164 304 6,200 350 Climbing Miami Center
Sat 12:22:47 27.0592 -81.8708 355° צפון 151 280 6,700 400 Climbing Miami Center
Sat 12:23:47 27.0986 -81.8797 349° צפון 141 261 7,000 350 Climbing Miami Center
Sat 12:24:47 27.1358 -81.8861 351° צפון 141 261 7,400 400 Climbing Miami Center
Sat 12:25:47 27.1733 -81.8922 352° צפון 141 261 7,800 300 Climbing Miami Center
Sat 12:26:47 27.2125 -81.9008 349° צפון 141 261 8,000 100 Climbing Miami Center
Sat 12:27:47 27.2525 -81.8911 12° צפון 141 261 8,000  Level Miami Center
Sat 12:28:48 27.2967 -81.8814 11° צפון 141 261 8,000  Level Miami Center
Sat 12:29:47 27.3389 -81.8714 12° צפון 146 270 8,000  Level Miami Center
Sat 12:30:47 27.3850 -81.8617 11° צפון 146 270 8,000  Level Miami Center
Sat 12:31:47 27.4292 -81.8519 11° צפון 151 280 8,000  Level Miami Center
Sat 12:32:47 27.4733 -81.8422 11° צפון 156 290 8,000  Level Miami Center
Sat 12:33:47 27.5156 -81.8322 12° צפון 156 290 8,000  Level Miami Center
Sat 12:34:47 27.5575 -81.8225 12° צפון 156 290 8,000  Level Miami Center
Sat 12:35:47 27.5994 -81.8150 צפון 156 290 8,000  Level Miami Center
Sat 12:36:47 27.6436 -81.8050 11° צפון 156 290 8,000  Level Miami Center
Sat 12:37:47 27.6817 -81.7950 13° צפון 156 290 8,000  Level Miami Center
Sat 12:39:27 27.7500 -81.7833 צפון 157 291 8,000  Level Orlando TRACON
Sat 12:40:27 27.8000 -81.7667 16° צפון 156 290 8,000  Level Orlando TRACON
Sat 12:41:27 27.8500 -81.7667 360° צפון 157 291 8,000  Level Orlando TRACON
Sat 12:42:27 27.8833 -81.7500 24° צפון-מזרח 160 296 8,000  Level Orlando TRACON
Sat 12:43:28 27.9333 -81.7500 360° צפון 163 303 8,000  Level Orlando TRACON
Sat 12:44:28 27.9833 -81.7500 360° צפון 158 293 8,000  Level Orlando TRACON
Sat 12:45:28 28.0167 -81.7500 360° צפון 158 293 8,000  Level Orlando TRACON
Sat 12:46:28 28.0667 -81.7500 360° צפון 158 293 8,000  Level Orlando TRACON
Sat 12:47:29 28.1000 -81.7500 360° צפון 157 291 8,000 -50 Level Orlando TRACON
Sat 12:48:29 28.1500 -81.7500 360° צפון 156 290 7,900  Descending Orlando TRACON
Sat 12:49:29 28.2000 -81.7500 360° צפון 153 283 8,000 50 Climbing Orlando TRACON
Sat 12:50:29 28.2333 -81.7500 360° צפון 155 286 8,000 -50 Level Orlando TRACON
Sat 12:51:29 28.2833 -81.7500 360° צפון 154 285 7,900 -50 Descending Orlando TRACON
Sat 12:52:30 28.3167 -81.7833 319° צפון-מערב 159 295 7,900 50 Level Orlando TRACON
Sat 12:53:30 28.3667 -81.8000 344° צפון 150 278 8,000 50 Climbing Orlando TRACON
Sat 12:54:30 28.4000 -81.8167 336° צפון-מערב 147 272 8,000  Level Orlando TRACON
Sat 12:55:31 28.4333 -81.8333 336° צפון-מערב 149 275 8,000  Level Orlando TRACON
Sat 12:56:31 28.4667 -81.8667 319° צפון-מערב 147 272 8,000  Level Orlando TRACON
Sat 12:57:31 28.5000 -81.8833 336° צפון-מערב 144 267 8,000  Level Orlando TRACON
Sat 12:58:31 28.5333 -81.9167 319° צפון-מערב 145 269 8,000  Level Orlando TRACON
Sat 12:59:31 28.5667 -81.9333 336° צפון-מערב 147 272 8,000  Level Orlando TRACON
Sat 13:00:32 28.6167 -81.9500 344° צפון 146 270 8,000  Level Orlando TRACON
Sat 13:02:02 28.6644 -81.9936 321° צפון-מערב 150 278 8,000  Level Jacksonville Center
Sat 13:03:03 28.7019 -82.0167 332° צפון-מערב 151 280 8,000 -49 Level Jacksonville Center
Sat 13:04:05 28.7378 -82.0403 330° צפון-מערב 150 278 7,900  Descending Jacksonville Center
Sat 13:05:06 28.7775 -82.0539 343° צפון 158 293 8,000  Climbing Jacksonville Center
Sat 13:06:08 28.8214 -82.0631 350° צפון 153 283 7,900 -49 Descending Jacksonville Center
Sat 13:07:09 28.8611 -82.0769 343° צפון 155 286 7,900  Level Jacksonville Center
Sat 13:08:11 28.9069 -82.0861 350° צפון 154 285 7,900  Level Jacksonville Center
Sat 13:09:12 28.9489 -82.1000 344° צפון 154 285 7,900  Level Jacksonville Center
Sat 13:10:19 28.9950 -82.1139 345° צפון 151 280 7,900  Level Jacksonville Center
Sat 13:11:15 29.0325 -82.1231 348° צפון 151 280 7,900 51 Level Jacksonville Center
Sat 13:12:17 29.0722 -82.1347 346° צפון 149 275 8,000 49 Climbing Jacksonville Center
Sat 13:13:18 29.1142 -82.1486 344° צפון 150 278 8,000 -49 Level Jacksonville Center
Sat 13:14:20 29.1581 -82.1603 347° צפון 148 274 7,900  Descending Jacksonville Center
Sat 13:15:22 29.1978 -82.1719 346° צפון 148 274 8,000 47 Climbing Jacksonville Center
Sat 13:16:29 29.2436 -82.1833 348° צפון 149 275 8,000  Level Jacksonville Center
Sat 13:17:30 29.2833 -82.1950 346° צפון 150 278 8,000  Level Jacksonville Center
Sat 13:18:33 29.3272 -82.2089 345° צפון 150 278 8,000 -48 Level Jacksonville Center
Sat 13:19:34 29.3692 -82.2183 349° צפון 151 280 7,900 -51 Descending Jacksonville Center
Sat 13:20:30 29.4067 -82.2297 345° צפון 153 283 7,900 51 Level Jacksonville Center
Sat 13:21:31 29.4486 -82.2439 344° צפון 147 272 8,000  Climbing Jacksonville Center
Sat 13:22:33 29.4861 -82.2531 348° צפון 148 274 7,900  Descending Jacksonville Center
Sat 13:23:34 29.5281 -82.2672 344° צפון 149 275 8,000 47 Climbing Jacksonville Center
Sat 13:24:41 29.5761 -82.2789 348° צפון 156 290 8,000  Level Jacksonville Center
Sat 13:25:41 29.6178 -82.2906 346° צפון 156 290 8,000  Level Jacksonville Center
Sat 13:26:41 29.6575 -82.3022 346° צפון 156 290 8,000 -50 Level Jacksonville Center
Sat 13:27:41 29.6994 -82.3139 346° צפון 156 290 7,900 -50 Descending Jacksonville Center
Sat 13:28:41 29.7350 -82.3306 338° צפון-מערב 144 267 7,900 50 Level Jacksonville Center
Sat 13:29:41 29.7683 -82.3350 353° צפון 144 267 8,000 50 Climbing Jacksonville Center
Sat 13:30:41 29.8164 -82.3467 348° צפון 144 267 8,000  Level Jacksonville Center
Sat 13:31:41 29.8519 -82.3586 344° צפון 144 267 8,000 -50 Level Jacksonville Center
Sat 13:32:41 29.8939 -82.3703 346° צפון 144 267 7,900 -50 Descending Jacksonville Center
Sat 13:33:41 29.9336 -82.3819 346° צפון 144 267 7,900 50 Level Jacksonville Center
Sat 13:34:41 29.9733 -82.3914 348° צפון 144 267 8,000  Climbing Jacksonville Center
Sat 13:35:41 30.0108 -82.4056 342° צפון 144 267 7,900  Descending Jacksonville Center
Sat 13:36:41 30.0547 -82.4197 344° צפון 149 275 8,000  Climbing Jacksonville Center
Sat 13:37:41 30.0925 -82.4292 348° צפון 149 275 7,900 -50 Descending Jacksonville Center
Sat 13:38:41 30.1361 -82.4339 355° צפון 149 275 7,900 50 Level Jacksonville Center
Sat 13:39:41 30.1758 -82.4383 354° צפון 143 266 8,000 50 Climbing Jacksonville Center
Sat 13:40:41 30.2156 -82.4456 351° צפון 143 266 8,000 200 Level Jacksonville Center
Sat 13:41:41 30.2533 -82.4453 360° צפון 143 266 8,400 400 Climbing Jacksonville Center
Sat 13:42:41 30.2844 -82.4522 349° צפון 132 245 8,800 300 Climbing Jacksonville Center
Sat 13:43:41 30.3200 -82.4569 353° צפון 121 224 9,000 100 Climbing Jacksonville Center
Sat 13:44:41 30.3578 -82.4689 345° צפון 127 235 9,000 200 Level Jacksonville Center
Sat 13:45:41 30.3953 -82.4783 348° צפון 132 245 9,400 350 Climbing Jacksonville Center
Sat 13:46:41 30.4308 -82.4878 347° צפון 132 245 9,700 300 Climbing Jacksonville Center
Sat 13:47:41 30.4642 -82.4972 346° צפון 127 235 10,000 150 Climbing Jacksonville Center
Sat 13:48:41 30.4978 -82.5142 337° צפון-מערב 121 224 10,000 -50 Level Jacksonville Center
Sat 13:49:41 30.5333 -82.5356 333° צפון-מערב 134 248 9,900  Descending Jacksonville Center
Sat 13:50:41 30.5792 -82.5306 צפון 139 257 10,000  Climbing Jacksonville Center
Sat 13:51:41 30.6231 -82.5328 358° צפון 149 275 9,900  Descending Jacksonville Center
Sat 13:52:41 30.6669 -82.5328 360° צפון 154 285 10,000 50 Climbing Jacksonville Center
Sat 13:53:41 30.7086 -82.5325 360° צפון 154 285 10,000  Level Jacksonville Center
Sat 13:54:41 30.7525 -82.5325 360° צפון 154 285 10,000  Level Jacksonville Center
Sat 13:55:41 30.7964 -82.5347 358° צפון 159 295 10,000  Level Jacksonville Center
Sat 13:56:41 30.8381 -82.5394 354° צפון 159 295 10,000  Level Jacksonville Center
Sat 13:57:41 30.8800 -82.5392 360° צפון 159 295 10,000  Level Jacksonville Center
Sat 13:58:41 30.9236 -82.5414 357° צפון 159 295 10,000  Level Jacksonville Center
Sat 13:59:41 30.9675 -82.5436 358° צפון 159 295 10,000  Level Jacksonville Center
Sat 14:00:40 31.0114 -82.5458 358° צפון 159 295 10,000  Level Jacksonville Center
Sat 14:01:40 31.0575 -82.5481 358° צפון 159 295 10,000  Level Jacksonville Center
Sat 14:02:41 31.1011 -82.5481 360° צפון 159 295 10,000  Level Jacksonville Center
Sat 14:03:41 31.1472 -82.5528 355° צפון 159 295 10,000  Level Jacksonville Center
Sat 14:04:41 31.1931 -82.5525 360° צפון 159 295 10,000  Level Jacksonville Center
Sat 14:05:41 31.2369 -82.5525 360° צפון 159 295 10,000  Level Jacksonville Center
Sat 14:06:41 31.2808 -82.5594 352° צפון 159 295 10,000  Level Jacksonville Center
Sat 14:07:41 31.3247 -82.5667 352° צפון 159 295 10,000  Level Jacksonville Center
Sat 14:08:41 31.3706 -82.5739 352° צפון 159 295 10,000  Level Jacksonville Center
Sat 14:09:41 31.4083 -82.5883 342° צפון 159 295 10,000  Level Jacksonville Center
Sat 14:10:41 31.4542 -82.5906 358° צפון 159 295 10,000  Level Jacksonville Center
Sat 14:11:41 31.4961 -82.6003 349° צפון 152 282 10,000  Level Jacksonville Center
Sat 14:12:41 31.5336 -82.6097 348° צפון 147 272 10,000  Level Jacksonville Center
Sat 14:13:41 31.5775 -82.6194 349° צפון 147 272 10,000  Level Jacksonville Center
Sat 14:14:41 31.6172 -82.6267 351° צפון 147 272 10,000  Level Jacksonville Center
Sat 14:15:41 31.6589 -82.6339 352° צפון 147 272 10,000  Level Jacksonville Center
Sat 14:16:41 31.7028 -82.6458 347° צפון 147 272 10,000  Level Jacksonville Center
Sat 14:17:41 31.7467 -82.6531 352° צפון 147 272 10,000  Level Jacksonville Center
Sat 14:18:41 31.7864 -82.6628 348° צפון 147 272 10,000  Level Jacksonville Center
Sat 14:19:41 31.8261 -82.6700 351° צפון 147 272 10,000  Level Jacksonville Center
Sat 14:20:41 31.8678 -82.6772 352° צפון 147 272 10,000  Level Jacksonville Center
Sat 14:21:40 31.9033 -82.6869 347° צפון 142 262 10,000  Level Jacksonville Center
Sat 14:22:41 31.9431 -82.6942 351° צפון 142 262 10,000  Level Jacksonville Center
Sat 14:23:41 31.9806 -82.7014 351° צפון 142 262 10,000  Level Jacksonville Center
Sat 14:24:41 32.0181 -82.7136 345° צפון 142 262 10,000  Level Jacksonville Center
Sat 14:25:41 32.0578 -82.7186 354° צפון 142 262 10,000  Level Jacksonville Center
Sat 14:26:41 32.0975 -82.7283 348° צפון 142 262 10,000  Level Jacksonville Center
Sat 14:29:08 32.2000 -82.7500 350° צפון 145 269 10,000  Level Atlanta TRACON
Sat 14:30:08 32.2333 -82.7500 360° צפון 144 267 10,000  Level Atlanta TRACON
Sat 14:31:08 32.2833 -82.7667 344° צפון 148 274 10,000  Level Atlanta TRACON
Sat 14:32:08 32.3167 -82.7667 360° צפון 150 278 10,000  Level Atlanta TRACON
Sat 14:33:08 32.3667 -82.7833 344° צפון 151 280 10,000  Level Atlanta TRACON
Sat 14:34:08 32.4000 -82.7833 360° צפון 146 270 10,000  Level Atlanta TRACON
Sat 14:35:08 32.4500 -82.8000 344° צפון 149 275 10,000  Level Atlanta TRACON
Sat 14:36:08 32.4833 -82.8167 337° צפון-מערב 147 272 10,000  Level Atlanta TRACON
Sat 14:37:08 32.5167 -82.8167 360° צפון 147 272 10,000  Level Atlanta TRACON
Sat 14:38:08 32.5667 -82.8333 344° צפון 146 270 10,000  Level Atlanta TRACON
Sat 14:39:08 32.6000 -82.8500 337° צפון-מערב 140 259 10,000  Level Atlanta TRACON
Sat 14:40:08 32.6333 -82.8667 337° צפון-מערב 139 257 10,000  Level Atlanta TRACON
Sat 14:41:08 32.6667 -82.8667 360° צפון 143 266 10,000  Level Atlanta TRACON
Sat 14:42:08 32.7000 -82.8833 337° צפון-מערב 145 269 10,000  Level Atlanta TRACON
Sat 14:43:08 32.7500 -82.9000 344° צפון 146 270 10,000  Level Atlanta TRACON
Sat 14:44:08 32.7833 -82.9167 337° צפון-מערב 141 261 10,000  Level Atlanta TRACON
Sat 14:45:08 32.8167 -82.9333 337° צפון-מערב 141 261 10,000  Level Atlanta TRACON
Sat 14:46:14 32.8667 -82.9500 344° צפון 141 261 10,000  Level Atlanta TRACON
Sat 14:47:14 32.9000 -82.9667 337° צפון-מערב 138 256 10,000  Level Atlanta TRACON
Sat 14:48:14 32.9333 -82.9833 337° צפון-מערב 137 254 10,000  Level Atlanta TRACON
Sat 14:49:14 32.9667 -83.0000 337° צפון-מערב 144 267 10,000  Level Atlanta TRACON
Sat 14:50:14 33.0000 -83.0167 337° צפון-מערב 142 262 10,000  Level Atlanta TRACON
Sat 14:51:14 33.0333 -83.0333 337° צפון-מערב 141 261 10,000  Level Atlanta TRACON
Sat 14:52:20 33.0833 -83.0500 344° צפון 141 261 10,000  Level Atlanta TRACON
Sat 14:53:20 33.1167 -83.0667 337° צפון-מערב 141 261 10,000  Level Atlanta TRACON
Sat 14:54:20 33.1500 -83.0833 337° צפון-מערב 137 254 10,000  Level Atlanta TRACON
Sat 14:55:20 33.1833 -83.1000 337° צפון-מערב 136 253 10,000  Level Atlanta TRACON
Sat 14:56:26 33.2333 -83.1167 344° צפון 140 259 10,000  Level Atlanta TRACON
Sat 14:57:26 33.2667 -83.1333 337° צפון-מערב 137 254 10,000  Level Atlanta TRACON
Sat 14:58:26 33.3000 -83.1500 337° צפון-מערב 134 248 10,000  Level Atlanta TRACON
Sat 14:59:20 33.3333 -83.1667 337° צפון-מערב 137 254 10,000  Level Atlanta TRACON
Sat 15:00:20 33.3667 -83.1833 337° צפון-מערב 134 248 10,000  Level Atlanta TRACON
Sat 15:01:20 33.4000 -83.2000 337° צפון-מערב 136 253 10,000  Level Atlanta TRACON
Sat 15:02:20 33.4333 -83.2167 337° צפון-מערב 137 254 10,000  Level Atlanta TRACON
Sat 15:03:20 33.4667 -83.2333 337° צפון-מערב 133 246 10,000  Level Atlanta TRACON
Sat 15:04:20 33.5000 -83.2500 337° צפון-מערב 138 256 10,000  Level Atlanta TRACON
Sat 15:05:14 33.5333 -83.2667 337° צפון-מערב 135 249 10,000  Level Atlanta TRACON
Sat 15:06:20 33.5833 -83.2833 344° צפון 136 253 10,000  Level Atlanta TRACON
Sat 15:07:21 33.6167 -83.3000 337° צפון-מערב 132 245 10,000  Level Atlanta TRACON
Sat 15:08:21 33.6500 -83.3167 337° צפון-מערב 141 261 10,000  Level Atlanta TRACON
Sat 15:09:21 33.6833 -83.3333 337° צפון-מערב 136 253 10,000  Level Atlanta TRACON
Sat 15:10:21 33.7167 -83.3500 337° צפון-מערב 133 246 10,000  Level Atlanta TRACON
Sat 15:11:21 33.7500 -83.3667 337° צפון-מערב 134 248 10,000  Level Atlanta TRACON
Sat 15:12:15 33.7833 -83.3833 337° צפון-מערב 142 262 10,000  Level Atlanta TRACON
Sat 15:13:15 33.8167 -83.4000 337° צפון-מערב 142 262 10,000 -50 Level Atlanta TRACON
Sat 15:14:15 33.8500 -83.4167 337° צפון-מערב 139 257 9,900 -53 Descending Atlanta TRACON
Sat 15:15:09 33.8833 -83.4167 360° צפון 139 257 9,900  Level Atlanta TRACON
Sat 15:16:15 33.9333 -83.4500 331° צפון-מערב 142 262 9,900  Level Atlanta TRACON
Sat 15:17:15 33.9667 -83.4667 337° צפון-מערב 142 262 9,900 50 Level Atlanta TRACON
Sat 15:18:15 34.0039 -83.4775 346° צפון 142 262 10,000 50 Climbing Atlanta Center
Sat 15:19:15 34.0372 -83.4947 337° צפון-מערב 142 262 10,000  Level Atlanta Center
Sat 15:20:15 34.0686 -83.5097 338° צפון-מערב 142 262 10,000  Level Atlanta Center
Sat 15:21:15 34.1083 -83.5244 343° צפון 136 253 10,000  Level Atlanta Center
Sat 15:22:15 34.1439 -83.5419 338° צפון-מערב 136 253 10,000  Level Atlanta Center
Sat 15:23:15 34.1814 -83.5567 342° צפון 136 253 10,000  Level Atlanta Center
Sat 15:24:15 34.2150 -83.5742 337° צפון-מערב 129 238 10,000  Level Atlanta Center
Sat 15:25:15 34.2547 -83.5914 340° צפון 134 248 10,000  Level Atlanta Center
Sat 15:26:15 34.2922 -83.6089 339° צפון 134 248 10,000  Level Atlanta Center
Sat 15:27:15 34.3278 -83.6264 338° צפון-מערב 134 248 10,000  Level Atlanta Center
Sat 15:28:15 34.3675 -83.6436 340° צפון 134 248 10,000  Level Atlanta Center
Sat 15:29:15 34.4053 -83.6611 339° צפון 134 248 10,000  Level Atlanta Center
Sat 15:30:15 34.4428 -83.6786 339° צפון 134 248 10,000  Level Atlanta Center
Sat 15:31:15 34.4806 -83.6986 336° צפון-מערב 134 248 10,000  Level Atlanta Center
Sat 15:32:15 34.5181 -83.7111 345° צפון 139 257 10,000  Level Atlanta Center
Sat 15:33:15 34.5578 -83.7286 340° צפון 145 269 10,000  Level Atlanta Center
Sat 15:34:15 34.5975 -83.7511 335° צפון-מערב 150 278 10,000  Level Atlanta Center
Sat 15:35:15 34.6350 -83.7661 342° צפון 150 278 10,000  Level Atlanta Center
Sat 15:36:15 34.6728 -83.7861 336° צפון-מערב 150 278 10,000  Level Atlanta Center
Sat 15:37:15 34.7081 -83.8014 340° צפון 150 278 10,000  Level Atlanta Center
Sat 15:38:15 34.7458 -83.8189 339° צפון 150 278 10,000  Level Atlanta Center
Sat 15:39:15 34.7856 -83.8364 340° צפון 150 278 10,000  Level Atlanta Center
Sat 15:40:15 34.8231 -83.8542 339° צפון 150 278 10,000  Level Atlanta Center
Sat 15:41:15 34.8606 -83.8742 336° צפון-מערב 150 278 10,000 50 Level Atlanta Center
Sat 15:42:15 34.9003 -83.8944 337° צפון-מערב 150 278 10,100 50 Climbing Atlanta Center
Sat 15:43:15 34.9400 -83.9147 337° צפון-מערב 150 278 10,100  Level Atlanta Center
Sat 15:44:15 34.9817 -83.9222 352° צפון 150 278 10,100  Level Atlanta Center
Sat 15:45:15 35.0256 -83.9222 360° צפון 150 278 10,100  Level Atlanta Center
Sat 15:46:15 35.0672 -83.9272 354° צפון 150 278 10,100  Level Atlanta Center
Sat 15:47:15 35.1089 -83.9322 354° צפון 150 278 10,100  Level Atlanta Center
Sat 15:48:15 35.1508 -83.9372 354° צפון 150 278 10,100 -50 Level Atlanta Center
Sat 15:49:15 35.1944 -83.9422 355° צפון 150 278 10,000 -50 Descending Atlanta Center
Sat 15:50:15 35.2364 -83.9447 357° צפון 150 278 10,000  Level Atlanta Center
Sat 15:51:15 35.2800 -83.9497 355° צפון 150 278 10,000  Level Atlanta Center
Sat 15:52:15 35.3239 -83.9547 355° צפון 150 278 10,000  Level Atlanta Center
Sat 15:53:15 35.3678 -83.9597 355° צפון 155 286 10,000  Level Atlanta Center
Sat 15:54:15 35.4117 -83.9647 355° צפון 155 286 10,000  Level Atlanta Center
Sat 15:55:15 35.4511 -83.9672 357° צפון 155 286 10,000 -82 Level Atlanta Center
Sat 16:11:15 36.1564 -84.0414 351° צפון 172 319 8,600 -100 Descending Atlanta Center
Sat 16:12:00 36.1311 -83.9294 351° צפון  Level FlightAware Approximate
Sat 16:12:15 36.2022 -84.0464 355° צפון 172 319 8,300  Level Atlanta Center
Sat 16:13:00 36.1715 -83.9375 351° צפון  Level FlightAware Approximate
Sat 16:13:15 36.2481 -84.0492 357° צפון 172 319 8,000  Level Atlanta Center
Sat 16:14:00 36.2118 -83.9456 351° צפון  Level FlightAware Approximate
Sat 16:14:05 36.2950 -84.0500 359° צפון 169 312 8,100  Level Indianapolis Center
Sat 16:15:00 36.2522 -83.9537 351° צפון  Level FlightAware Approximate
Sat 16:15:07 36.3389 -84.0550 355° צפון 164 304 8,100  Level Indianapolis Center
Sat 16:16:09 36.3828 -84.0594 355° צפון 162 299 8,100  Level Indianapolis Center
Sat 16:17:11 36.4261 -84.0644 355° צפון 161 298 8,100  Level Indianapolis Center
Sat 16:18:13 36.4697 -84.0692 355° צפון 161 298 8,100  Level Indianapolis Center
Sat 16:19:15 36.5186 -84.0736 356° צפון 160 296 8,100 -145 Level Indianapolis Center
Sat 16:20:17 36.5633 -84.0761 357° צפון 160 296 7,800 -194 Descending Indianapolis Center
Sat 16:21:19 36.6083 -84.0814 355° צפון 160 296 7,700 -97 Descending Indianapolis Center
Sat 16:22:21 36.6533 -84.0878 354° צפון 160 296 7,600 -48 Descending Indianapolis Center
Sat 16:23:23 36.6978 -84.0925 355° צפון 161 298 7,600  Level Indianapolis Center
Sat 16:24:25 36.7481 -84.0992 354° צפון 160 296 7,600  Level Indianapolis Center
Sat 16:25:27 36.7922 -84.1050 354° צפון 157 291 7,600  Level Indianapolis Center
Sat 16:26:29 36.8342 -84.1114 353° צפון 157 291 7,600  Level Indianapolis Center
Sat 16:27:31 36.8775 -84.1150 356° צפון 156 290 7,600  Level Indianapolis Center
Sat 16:28:33 36.9200 -84.1217 353° צפון 156 290 7,600  Level Indianapolis Center
Sat 16:29:35 36.9639 -84.1275 354° צפון 155 286 7,600  Level Indianapolis Center
Sat 16:30:37 37.0139 -84.1336 354° צפון 156 290 7,600  Level Indianapolis Center
Sat 16:31:39 37.0569 -84.1389 354° צפון 156 290 7,600  Level Indianapolis Center
Sat 16:32:40 37.0994 -84.1450 353° צפון 155 286 7,600  Level Indianapolis Center
Sat 16:33:42 37.1425 -84.1503 354° צפון 155 286 7,600  Level Indianapolis Center
Sat 16:34:44 37.1861 -84.1553 355° צפון 155 286 7,600  Level Indianapolis Center
Sat 16:35:46 37.2283 -84.1617 353° צפון 155 286 7,600  Level Indianapolis Center
Sat 16:36:48 37.2786 -84.1683 354° צפון 155 286 7,600 -48 Level Indianapolis Center
Sat 16:37:50 37.3211 -84.1742 354° צפון 155 286 7,500 -48 Descending Indianapolis Center
Sat 16:38:52 37.3642 -84.1800 354° צפון 155 286 7,500  Level Indianapolis Center
Sat 16:39:53 37.4078 -84.1850 355° צפון 155 286 7,500  Level Indianapolis Center
Sat 16:40:55 37.4503 -84.1908 354° צפון 155 286 7,500  Level Indianapolis Center
Sat 16:41:57 37.4931 -84.1958 355° צפון 155 286 7,500  Level Indianapolis Center
Sat 16:42:59 37.5425 -84.2025 354° צפון 154 285 7,500  Level Indianapolis Center
Sat 16:44:01 37.5858 -84.2094 353° צפון 154 285 7,500  Level Indianapolis Center
Sat 16:45:02 37.6278 -84.2144 355° צפון 154 285 7,500  Level Indianapolis Center
Sat 16:46:04 37.6706 -84.2203 354° צפון 154 285 7,500  Level Indianapolis Center
Sat 16:47:06 37.7128 -84.2250 355° צפון 154 285 7,500  Level Indianapolis Center
Sat 16:48:08 37.7550 -84.2308 354° צפון 153 283 7,500  Level Indianapolis Center
Sat 16:49:09 37.7978 -84.2369 354° צפון 154 285 7,500  Level Indianapolis Center
Sat 16:50:11 37.8475 -84.2433 354° צפון 153 283 7,500  Level Indianapolis Center
Sat 16:51:13 37.8897 -84.2489 354° צפון 153 283 7,500  Level Indianapolis Center
Sat 16:52:15 37.9319 -84.2556 353° צפון 153 283 7,500  Level Indianapolis Center
Sat 16:53:17 37.9744 -84.2617 354° צפון 153 283 7,500  Level Indianapolis Center
Sat 16:54:18 38.0183 -84.2664 355° צפון 153 283 7,500  Level Indianapolis Center
Sat 16:55:20 38.0619 -84.2719 354° צפון 154 285 7,500 -194 Level Indianapolis Center
Sat 16:56:22 38.1133 -84.2797 353° צפון 155 286 7,100 -293 Descending Indianapolis Center
Sat 16:57:23 38.1600 -84.2853 355° צפון 160 296 6,900 -244 Descending Indianapolis Center
Sat 16:58:25 38.2083 -84.2933 353° צפון 168 311 6,600 -290 Descending Indianapolis Center
Sat 16:59:27 38.2544 -84.2983 355° צפון 168 311 6,300 -290 Descending Indianapolis Center
Sat 17:00:29 38.2997 -84.3036 355° צפון 168 311 6,000 -293 Descending Indianapolis Center
Sat 17:01:30 38.3469 -84.3100 354° צפון 168 311 5,700 -293 Descending Indianapolis Center
Sat 17:02:32 38.3931 -84.3167 354° צפון 168 311 5,400 -290 Descending Indianapolis Center
Sat 17:03:34 38.4467 -84.3242 354° צפון 168 311 5,100 -244 Descending Indianapolis Center
Sat 17:04:35 38.4947 -84.3303 354° צפון 168 311 4,900 -244 Descending Indianapolis Center
Sat 17:05:37 38.5411 -84.3358 355° צפון 168 311 4,600 -242 Descending Indianapolis Center
Sat 17:06:39 38.5872 -84.3419 354° צפון 168 311 4,400 -49 Descending Indianapolis Center
Sat 17:07:40 38.6328 -84.3494 353° צפון 168 311 4,500  Climbing Indianapolis Center
Sat 17:08:42 38.6756 -84.3575 352° צפון 163 303 4,400  Descending Indianapolis Center
Sat 17:09:45 38.7186 -84.3628 355° צפון 161 298 4,500 48 Climbing Indianapolis Center
Sat 17:10:46 38.7606 -84.3675 355° צפון 155 286 4,500  Level Indianapolis Center
Sat 17:11:48 38.8133 -84.3753 353° צפון 155 286 4,500 -98 Level Indianapolis Center
Sat 17:12:49 38.8581 -84.3814 354° צפון 155 286 4,300 -244 Descending Indianapolis Center
Sat 17:13:51 38.9031 -84.3869 355° צפון 157 291 4,000 -290 Descending Indianapolis Center
Sat 17:14:53 38.9433 -84.3942 352° צפון 159 295 3,700 -578 Descending Indianapolis Center
Sat 17:16:37 39.0167 -84.4333 337° צפון-מערב 136 253 2,400 -768 Descending Cincinnati TRACON
Sat 17:17:37 39.0500 -84.4333 360° צפון 135 249 1,600 -800 Descending Cincinnati TRACON
Sat 17:19:00 39.1000 -84.4167 349° צפון  Level FlightAware Approximate

כניסה לאתר

עדיין אין לך חשבון? הירשם כעת (ללא תשלום) כדי ליהנות מתכונות מותאמות-אישית, מהתראות טיסה ועוד!