יומן מעקב טיסה - קישורים רלוונטיים

זמנים ואזורי זמן

All times are in EDT time to prevent confusion due to time zone crossing. See the N789EX flight status page for this flight to view local times or setup timezone preferences in your user account.


זמן מיקום כיוון מהירות קרקעית רום טיסה גורם מדווח
EDT קו רוחב קו אורך כיוון כיוון קשר km/h רגל מהירות מיקום/סוג
Thu 14:01:26 47.4660 -122.2480 149° דרום-מזרח 245 454 3,100  Level FlightAware ADS-B
Thu 14:01:46 47.4470 -122.2290 146° דרום-מזרח 251 465 4,100 3,176 Climbing FlightAware ADS-B
Thu 14:02:00 47.4380 -122.2080 122° דרום-מזרח 250 463 4,900 3,097 Climbing FlightAware ADS-B
Thu 14:02:17 47.4350 -122.1810 99° מזרח 254 470 5,700 3,000 Climbing FlightAware ADS-B
Thu 14:02:44 47.4340 -122.1330 92° מזרח 261 483 7,100 2,533 Climbing FlightAware ADS-B
Thu 14:03:02 47.4330 -122.1020 93° מזרח 266 492 7,600 1,800 Climbing FlightAware ADS-B
Thu 14:03:24 47.4330 -122.0610 90° מזרח 265 491 8,300 1,579 Climbing FlightAware ADS-B
Thu 14:03:40 47.4330 -122.0320 90° מזרח 266 492 8,600 1,463 Climbing FlightAware ADS-B
Thu 14:04:05 47.4320 -121.9860 92° מזרח 269 499 9,300 1,800 Climbing FlightAware ADS-B
Thu 14:04:40 47.4320 -121.9200 90° מזרח 273 505 10,400 1,183 Climbing FlightAware ADS-B
Thu 14:05:16 47.4310 -121.8520 91° מזרח 278 515 10,700 909 Climbing FlightAware ADS-B
Thu 14:05:46 47.4300 -121.7970 92° מזרח 275 509 11,400 1,750 Climbing FlightAware ADS-B
Thu 14:06:28 47.4300 -121.7190 90° מזרח 279 517 12,800 2,108 Climbing FlightAware ADS-B
Thu 14:07:00 47.4290 -121.6550 91° מזרח 282 523 14,000 1,781 Climbing FlightAware ADS-B
Thu 14:07:32 47.4280 -121.5960 91° מזרח 288 533 14,700 618 Climbing FlightAware ADS-B
Thu 14:08:08 47.4270 -121.5230 91° מזרח 289 536 14,700  Level FlightAware ADS-B
Thu 14:08:46 47.4260 -121.4480 91° מזרח 288 533 14,700  Level FlightAware ADS-B
Thu 14:09:16 47.4250 -121.3880 91° מזרח 288 533 14,700  Level FlightAware ADS-B
Thu 14:09:56 47.4230 -121.3110 92° מזרח 287 531 14,700  Level FlightAware ADS-B
Thu 14:10:32 47.4220 -121.2400 91° מזרח 287 531 14,700  Level FlightAware ADS-B
Thu 14:11:08 47.4210 -121.1690 91° מזרח 287 531 14,700  Level FlightAware ADS-B
Thu 14:11:37 47.4200 -121.1140 92° מזרח 287 531 14,700 -86 Level FlightAware ADS-B
Thu 14:12:18 47.4150 -121.0320 95° מזרח 285 528 14,600  Descending FlightAware ADS-B
Thu 14:12:50 47.4110 -120.9750 96° מזרח 252 467 14,700 88 Climbing FlightAware ADS-B
Thu 14:13:26 47.4070 -120.9190 96° מזרח 214 396 14,700 -86 Level FlightAware ADS-B
Thu 14:14:00 47.4040 -120.8720 95° מזרח 197 365 14,600  Descending FlightAware ADS-B
Thu 14:14:34 47.4030 -120.8260 92° מזרח 197 365 14,700 343 Climbing FlightAware ADS-B
Thu 14:15:10 47.4010 -120.7810 94° מזרח 175 323 15,000 171 Climbing FlightAware ADS-B
Thu 14:15:44 47.3990 -120.7420 94° מזרח 167 309 14,900 -343 Descending FlightAware ADS-B
Thu 14:16:20 47.3970 -120.7020 94° מזרח 163 303 14,600 -500 Descending FlightAware ADS-B
Thu 14:16:56 47.3950 -120.6610 94° מזרח 163 303 14,300 -577 Descending FlightAware ADS-B
Thu 14:17:12 47.3940 -120.6450 95° מזרח 172 319 14,100 -857 Descending FlightAware ADS-B
Thu 14:17:24 47.3890 -120.6310 118° דרום-מזרח 188 348 13,900 -1,200 Descending FlightAware ADS-B
Thu 14:17:32 47.3830 -120.6240 142° דרום-מזרח 202 373 13,700 -1,333 Descending FlightAware ADS-B
Thu 14:17:42 47.3740 -120.6210 167° דרום 212 393 13,500 -750 Descending FlightAware ADS-B
Thu 14:18:04 47.3590 -120.6350 212° דרום-מערב 203 377 13,300 -649 Descending FlightAware ADS-B
Thu 14:18:19 47.3480 -120.6550 231° דרום-מערב 221 409 13,100 -500 Descending FlightAware ADS-B
Thu 14:18:28 47.3390 -120.6580 193° דרום 241 446 13,100 -207 Level FlightAware ADS-B
Thu 14:18:48 47.3240 -120.6420 144° דרום-מזרח 227 420 13,000 -222 Descending FlightAware ADS-B
Thu 14:18:55 47.3230 -120.6290 96° מזרח 213 394 13,000 -273 Level FlightAware ADS-B
Thu 14:19:32 47.3210 -120.5740 93° מזרח 203 377 12,800 -696 Descending FlightAware ADS-B
Thu 14:20:04 47.3210 -120.5330 90° מזרח 190 352 12,200 -1,161 Descending FlightAware ADS-B
Thu 14:20:34 47.3220 -120.4940 88° מזרח 183 340 11,600 -987 Descending FlightAware ADS-B
Thu 14:21:23 47.3270 -120.4370 83° מזרח 189 349 10,900 -1,727 Descending FlightAware ADS-B
Thu 14:21:40 47.3310 -120.4110 77° מזרח 186 344 9,700 -2,850 Descending FlightAware ADS-B
Thu 14:22:03 47.3350 -120.3840 78° מזרח 179 332 9,000 -840 Descending FlightAware ADS-B
Thu 14:22:30 47.3400 -120.3570 75° מזרח 179 332 9,000  Level FlightAware ADS-B
Thu 14:22:56 47.3440 -120.3310 77° מזרח 179 332 9,000  Level FlightAware ADS-B
Thu 14:23:19 47.3480 -120.3070 76° מזרח 179 332 9,000 2,951 Level FlightAware ADS-B
Thu 14:23:57 47.3530 -120.2730 78° מזרח 114 211 12,000 3,211 Climbing FlightAware ADS-B
Thu 14:24:30 47.3580 -120.2460 75° מזרח 113 209 12,800 1,317 Climbing FlightAware ADS-B
Thu 14:24:38 47.3580 -120.2400 90° מזרח 124 230 12,900 750 Climbing FlightAware ADS-B
Thu 14:25:02 47.3460 -120.2240 138° דרום-מזרח 175 323 13,200 955 Climbing FlightAware ADS-B
Thu 14:25:22 47.3340 -120.2350 212° דרום-מערב 167 309 13,600 346 Climbing FlightAware ADS-B
Thu 14:25:54 47.3150 -120.2690 231° דרום-מערב 205 380 13,500 -250 Descending FlightAware ADS-B
Thu 14:26:10 47.3040 -120.2800 214° דרום-מערב 210 389 13,400 -750 Descending FlightAware ADS-B
Thu 14:26:18 47.2950 -120.2840 197° דרום 213 394 13,200 -947 Descending FlightAware ADS-B
Thu 14:26:29 47.2840 -120.2860 187° דרום 216 401 13,100 -1,200 Descending FlightAware ADS-B
Thu 14:26:58 47.2570 -120.2820 174° דרום 207 383 12,400 -1,692 Descending FlightAware ADS-B
Thu 14:27:08 47.2480 -120.2750 152° דרום-מזרח 201 372 12,000 -2,211 Descending FlightAware ADS-B
Thu 14:27:17 47.2410 -120.2670 142° דרום-מזרח 197 365 11,700 -2,250 Descending FlightAware ADS-B
Thu 14:27:32 47.2340 -120.2510 123° דרום-מזרח 184 341 11,100 -2,276 Descending FlightAware ADS-B
Thu 14:27:46 47.2310 -120.2360 106° מזרח 174 322 10,600 -2,167 Descending FlightAware ADS-B
Thu 14:28:08 47.2300 -120.2110 93° מזרח 169 312 9,800 -980 Descending FlightAware ADS-B
Thu 14:28:35 47.2290 -120.1850 93° מזרח 169 312 9,800  Level FlightAware ADS-B
Thu 14:29:00 47.2280 -120.1600 93° מזרח 169 312 9,800  Level FlightAware ADS-B
Thu 14:29:15 47.2280 -120.1460 90° מזרח 169 312 9,800 2,426 Level FlightAware ADS-B
Thu 14:29:47 47.2330 -120.1070 79° מזרח 134 248 11,700 2,647 Climbing FlightAware ADS-B
Thu 14:30:23 47.2340 -120.0790 87° מזרח 113 209 12,800 1,333 Climbing FlightAware ADS-B
Thu 14:30:59 47.2360 -120.0500 84° מזרח 114 211 13,300 900 Climbing FlightAware ADS-B
Thu 14:31:03 47.2370 -120.0470 64° צפון-מזרח 111 206 13,400 706 Climbing FlightAware ADS-B
Thu 14:31:16 47.2410 -120.0430 34° צפון-מזרח 105 195 13,500 686 Climbing FlightAware ADS-B
Thu 14:31:38 47.2460 -120.0580 296° מערב 146 270 13,800 1,000 Climbing FlightAware ADS-B
Thu 14:31:46 47.2440 -120.0650 247° מערב 152 282 14,000 933 Climbing FlightAware ADS-B
Thu 14:32:23 47.2310 -120.0980 240° דרום-מערב 180 333 14,500 875 Climbing FlightAware ADS-B
Thu 14:32:34 47.2220 -120.1110 224° דרום-מערב 205 380 14,700 667 Climbing FlightAware ADS-B
Thu 14:32:41 47.2160 -120.1130 193° דרום 214 396 14,700 -1,161 Level FlightAware ADS-B
Thu 14:33:05 47.1960 -120.0960 150° דרום-מזרח 200 370 14,100 -1,286 Descending FlightAware ADS-B
Thu 14:33:37 47.1740 -120.0690 140° דרום-מזרח 173 320 13,500 -1,164 Descending FlightAware ADS-B
Thu 14:34:12 47.1550 -120.0450 139° דרום-מזרח 154 285 12,800 -1,478 Descending FlightAware ADS-B
Thu 14:34:46 47.1380 -120.0200 135° דרום-מזרח 145 269 11,800 -1,437 Descending FlightAware ADS-B
Thu 14:35:23 47.1190 -119.9880 131° דרום-מזרח 180 333 11,100 -590 Descending FlightAware ADS-B
Thu 14:35:47 47.1060 -119.9640 129° דרום-מזרח 186 344 11,200 857 Climbing FlightAware ADS-B
Thu 14:35:58 47.1040 -119.9510 103° מזרח 175 323 11,600 2,634 Climbing FlightAware ADS-B
Thu 14:36:28 47.1000 -119.9180 100° מזרח 168 311 13,000 2,488 Climbing FlightAware ADS-B
Thu 14:36:39 47.0950 -119.9070 124° דרום-מזרח 186 344 13,300 1,875 Climbing FlightAware ADS-B
Thu 14:37:16 47.0710 -119.8730 136° דרום-מזרח 196 364 14,500 1,075 Climbing FlightAware ADS-B
Thu 14:37:46 47.0510 -119.8450 136° דרום-מזרח 199 369 14,500 -609 Level FlightAware ADS-B
Thu 14:38:25 47.0250 -119.8090 137° דרום-מזרח 191 354 13,800 -947 Descending FlightAware ADS-B
Thu 14:39:02 47.0030 -119.7810 139° דרום-מזרח 158 293 13,300 -1,108 Descending FlightAware ADS-B
Thu 14:39:30 46.9880 -119.7600 136° דרום-מזרח 145 269 12,600 -1,667 Descending FlightAware ADS-B
Thu 14:39:56 46.9790 -119.7400 123° דרום-מזרח 152 282 11,800 -957 Descending FlightAware ADS-B
Thu 14:40:39 46.9590 -119.7140 138° דרום-מזרח 150 278 11,500 -225 Descending FlightAware ADS-B
Thu 14:41:16 46.9420 -119.6930 140° דרום-מזרח 150 278 11,500 179 Level FlightAware ADS-B
Thu 14:41:46 46.9130 -119.6440 131° דרום-מזרח 215 398 11,700 1,875 Climbing FlightAware ADS-B
Thu 14:42:20 46.8900 -119.6130 137° דרום-מזרח 199 369 13,500 2,384 Climbing FlightAware ADS-B
Thu 14:42:59 46.8610 -119.5750 138° דרום-מזרח 216 401 14,600 486 Climbing FlightAware ADS-B
Thu 14:43:34 46.8350 -119.5410 138° דרום-מזרח 211 391 14,100 -609 Descending FlightAware ADS-B
Thu 14:44:08 46.8130 -119.5130 139° דרום-מזרח 169 312 13,900 -943 Descending FlightAware ADS-B
Thu 14:44:44 46.7930 -119.4880 139° דרום-מזרח 159 295 13,000 -1,594 Descending FlightAware ADS-B
Thu 14:45:12 46.7810 -119.4640 126° דרום-מזרח 159 295 12,200 -1,091 Descending FlightAware ADS-B
Thu 14:46:01 46.7570 -119.4280 134° דרום-מזרח 164 304 11,600 -424 Descending FlightAware ADS-B
Thu 14:46:37 46.7410 -119.4030 133° דרום-מזרח 164 304 11,600 545 Level FlightAware ADS-B
Thu 14:46:56 46.7250 -119.3570 117° דרום-מזרח 242 447 12,100 2,357 Climbing FlightAware ADS-B
Thu 14:47:05 46.7270 -119.3400 80° מזרח 232 430 12,700 3,300 Climbing FlightAware ADS-B
Thu 14:47:16 46.7320 -119.3260 62° צפון-מזרח 232 430 13,200 1,953 Climbing FlightAware ADS-B
Thu 14:47:48 46.7480 -119.2820 62° צפון-מזרח 211 391 14,100 385 Climbing FlightAware ADS-B
Thu 14:48:34 46.7670 -119.2310 61° צפון-מזרח 214 396 13,700 -293 Descending FlightAware ADS-B
Thu 14:49:10 46.7820 -119.1930 60° צפון-מזרח 214 396 13,700  Level FlightAware ADS-B
Thu 14:49:46 46.7970 -119.1540 61° צפון-מזרח 214 396 13,700 -184 Level FlightAware ADS-B
Thu 14:50:48 46.8353 -119.1017 61° צפון-מזרח 211 391 13,400 488 Descending Seattle Center
Thu 14:51:49 46.8706 -119.0344 52° צפון-מזרח 213 394 14,700 738 Climbing Seattle Center
Thu 14:52:50 46.9047 -118.9606 56° צפון-מזרח 219 406 14,900  Climbing Seattle Center
Thu 14:53:51 46.9478 -118.8964 45° צפון-מזרח 220 407 14,700 -541 Descending Seattle Center
Thu 14:54:52 47.0078 -118.8431 31° צפון-מזרח 210 389 13,800 -829 Descending Seattle Center
Thu 14:55:54 47.0486 -118.8111 28° צפון-מזרח 172 319 13,000 -1,024 Descending Seattle Center
Thu 14:56:55 47.0944 -118.7817 24° צפון-מזרח 180 333 11,700 836 Descending Seattle Center
Thu 14:57:56 47.1497 -118.7486 22° צפון-מזרח 209 388 14,700 1,279 Climbing Seattle Center
Thu 14:58:57 47.2042 -118.7186 21° צפון 209 388 14,300 -339 Descending Seattle Center
Thu 15:00:00 47.2533 -118.6956 18° צפון 186 344 14,000 -823 Descending Seattle Center
Thu 15:01:01 47.2967 -118.6817 12° צפון 163 303 12,600 -1,279 Descending Seattle Center
Thu 15:02:02 47.3431 -118.6597 18° צפון 173 320 11,400 443 Descending Seattle Center
Thu 15:03:03 47.3875 -118.6944 332° צפון-מערב 207 383 13,500 1,230 Climbing Seattle Center
Thu 15:04:04 47.4419 -118.7711 316° צפון-מערב 221 409 13,900 -195 Climbing Seattle Center
Thu 15:05:06 47.4731 -118.8242 311° מערב 176 327 13,100 -976 Descending Seattle Center
Thu 15:06:07 47.5069 -118.8753 314° מערב 173 320 11,900 738 Descending Seattle Center
Thu 15:07:08 47.5492 -118.9408 314° מערב 216 401 14,600 1,279 Climbing Seattle Center
Thu 15:08:09 47.5839 -118.9986 312° מערב 190 352 14,500 -393 Descending Seattle Center
Thu 15:09:10 47.6128 -119.0469 312° מערב 160 296 13,800 -1,033 Descending Seattle Center
Thu 15:10:11 47.6331 -119.0858 308° מערב 123 229 12,400 -1,512 Descending Seattle Center
Thu 15:11:13 47.6533 -119.1258 307° מערב 122 225 10,700 -49 Descending Seattle Center
Thu 15:12:14 47.6756 -119.1856 299° מערב 179 332 12,300 1,820 Climbing Seattle Center
Thu 15:13:15 47.6692 -119.2664 263° מערב 175 323 14,400 492 Climbing Seattle Center
Thu 15:14:16 47.6617 -119.3381 261° מערב 164 304 13,300 -1,328 Descending Seattle Center
Thu 15:15:17 47.6528 -119.3894 256° מערב 133 246 11,700 -341 Descending Seattle Center
Thu 15:16:19 47.6450 -119.4542 260° מערב 157 291 12,600 1,512 Climbing Seattle Center
Thu 15:17:20 47.6389 -119.5228 262° מערב 168 311 14,800 443 Climbing Seattle Center
Thu 15:18:21 47.6281 -119.5989 258° מערב 174 322 13,500 -1,279 Descending Seattle Center
Thu 15:19:22 47.6200 -119.6542 258° מערב 140 259 12,200 -1,426 Descending Seattle Center
Thu 15:20:23 47.6119 -119.7036 256° מערב 128 237 10,600 -738 Descending Seattle Center
Thu 15:21:24 47.6008 -119.7639 255° מערב 151 280 10,700 1,171 Climbing Seattle Center
Thu 15:22:26 47.5867 -119.8478 256° מערב 192 356 13,000 2,098 Climbing Seattle Center
Thu 15:23:27 47.5725 -119.9425 258° מערב 230 426 15,000 934 Climbing Seattle Center
Thu 15:24:28 47.6167 -119.9617 344° צפון 223 414 14,900 344 Descending Seattle Center
Thu 15:25:29 47.6464 -119.8656 65° צפון-מזרח 236 438 15,700 492 Climbing Seattle Center
Thu 15:26:30 47.6561 -119.7664 82° מזרח 243 451 15,900 98 Climbing Seattle Center
Thu 15:27:31 47.6536 -119.6664 92° מזרח 244 452 15,900 49 Level Seattle Center
Thu 15:28:33 47.6275 -119.5694 112° דרום-מזרח 255 472 16,000 98 Climbing Seattle Center
Thu 15:29:34 47.5922 -119.4742 119° דרום-מזרח 264 489 16,100 49 Climbing Seattle Center
Thu 15:30:35 47.5547 -119.3725 119° דרום-מזרח 260 481 16,100 -295 Level Seattle Center
Thu 15:31:36 47.5239 -119.2789 116° דרום-מזרח 254 470 15,500 -1,180 Descending Seattle Center
Thu 15:32:37 47.5022 -119.2089 115° דרום-מזרח 218 404 13,700 -443 Descending Seattle Center
Thu 15:33:38 47.4767 -119.1111 111° דרום-מזרח 253 468 14,600 829 Climbing Seattle Center
Thu 15:34:40 47.4450 -119.0239 118° דרום-מזרח 242 447 15,400 585 Climbing Seattle Center
Thu 15:35:41 47.3792 -118.9556 145° דרום-מזרח 277 513 15,800 -393 Climbing Seattle Center
Thu 15:36:42 47.3167 -119.0106 211° דרום-מערב 263 488 14,600 -1,475 Descending Seattle Center
Thu 15:37:43 47.2600 -119.0625 212° דרום-מערב 233 431 12,800 -244 Descending Seattle Center
Thu 15:38:45 47.2253 -119.1356 235° דרום-מערב 232 430 14,100 1,561 Climbing Seattle Center
Thu 15:39:46 47.2808 -119.1419 356° צפון 201 372 16,000 541 Climbing Seattle Center
Thu 15:40:47 47.3311 -119.1303 צפון 203 377 15,200 -1,574 Descending Seattle Center
Thu 15:41:48 47.3811 -119.1242 צפון 175 323 12,800 -927 Descending Seattle Center
Thu 15:42:50 47.4406 -119.1261 359° צפון 210 389 13,300 1,561 Climbing Seattle Center
Thu 15:43:51 47.4797 -119.1906 312° מערב 221 409 16,000 590 Climbing Seattle Center
Thu 15:44:52 47.4939 -119.2939 282° מערב 222 410 14,500 -1,512 Descending Seattle Center
Thu 15:45:54 47.5069 -119.3917 281° מערב 242 447 12,900 244 Descending Seattle Center
Thu 15:46:55 47.5203 -119.4936 281° מערב 253 468 15,000 590 Climbing Seattle Center
Thu 15:47:56 47.5381 -119.5903 285° מערב 247 457 14,100 -443 Descending Seattle Center
Thu 15:48:57 47.5519 -119.6886 282° מערב 230 426 14,100 780 Level Seattle Center
Thu 15:49:59 47.5622 -119.7731 280° מערב 214 396 15,700 390 Climbing Seattle Center
Thu 15:51:00 47.5667 -119.8611 274° מערב 238 441 14,900 -492 Descending Seattle Center
Thu 15:52:01 47.5233 -119.8531 173° דרום 272 504 14,700 -197 Descending Seattle Center
Thu 15:53:02 47.5508 -119.7642 65° צפון-מזרח 220 407 14,500 -1,220 Descending Seattle Center
Thu 15:54:04 47.5725 -119.6889 67° מזרח 198 367 12,200 -829 Descending Seattle Center
Thu 15:55:05 47.5969 -119.5869 70° מזרח 253 468 12,800 1,033 Climbing Seattle Center
Thu 15:56:06 47.6183 -119.5031 69° מזרח 224 415 14,300 1,131 Climbing Seattle Center
Thu 15:57:07 47.6406 -119.4111 70° מזרח 219 406 15,100 393 Climbing Seattle Center
Thu 15:58:08 47.6147 -119.3156 112° דרום-מזרח 253 468 15,100 195 Level Seattle Center
Thu 15:59:10 47.5547 -119.3283 188° דרום 270 501 15,500 488 Climbing Seattle Center
Thu 16:00:11 47.5736 -119.4247 286° מערב 252 467 16,100 28 Climbing Seattle Center
Thu 16:06:21 47.7060 -120.1340 286° מערב 297 550 15,700 -59 Descending FlightAware ADS-B
Thu 16:06:57 47.7170 -120.2080 282° מערב 299 554 15,700  Level FlightAware ADS-B
Thu 16:07:28 47.7260 -120.2710 282° מערב 298 552 15,700  Level FlightAware ADS-B
Thu 16:08:05 47.7360 -120.3440 282° מערב 298 552 15,700  Level FlightAware ADS-B
Thu 16:08:40 47.7460 -120.4150 282° מערב 298 552 15,700  Level FlightAware ADS-B
Thu 16:09:10 47.7550 -120.4750 283° מערב 298 552 15,700  Level FlightAware ADS-B
Thu 16:09:50 47.7660 -120.5550 282° מערב 301 557 15,700  Level FlightAware ADS-B
Thu 16:10:26 47.7770 -120.6290 282° מערב 304 563 15,700  Level FlightAware ADS-B
Thu 16:11:02 47.7870 -120.7030 281° מערב 304 563 15,700  Level FlightAware ADS-B
Thu 16:11:34 47.7960 -120.7650 282° מערב 304 563 15,700 -261 Level FlightAware ADS-B
Thu 16:12:11 47.8070 -120.8440 282° מערב 303 562 15,400 -771 Descending FlightAware ADS-B
Thu 16:12:44 47.8150 -120.9090 280° מערב 299 554 14,800 -1,235 Descending FlightAware ADS-B
Thu 16:13:19 47.8250 -120.9800 282° מערב 294 544 14,000 -1,268 Descending FlightAware ADS-B
Thu 16:13:55 47.8350 -121.0520 282° מערב 294 544 13,300 -1,167 Descending FlightAware ADS-B
Thu 16:14:31 47.8450 -121.1220 282° מערב 293 542 12,600 -1,164 Descending FlightAware ADS-B
Thu 16:15:02 47.8530 -121.1830 281° מערב 293 542 12,000 -1,182 Descending FlightAware ADS-B
Thu 16:15:37 47.8580 -121.2530 276° מערב 279 517 11,300 -1,068 Descending FlightAware ADS-B
Thu 16:16:15 47.8630 -121.3250 276° מערב 274 507 10,700 -545 Descending FlightAware ADS-B
Thu 16:16:43 47.8660 -121.3760 275° מערב 271 502 10,700  Level FlightAware ADS-B
Thu 16:17:19 47.8700 -121.4440 275° מערב 271 502 10,700  Level FlightAware ADS-B
Thu 16:17:55 47.8750 -121.5100 276° מערב 273 505 10,700  Level FlightAware ADS-B
Thu 16:18:27 47.8780 -121.5700 274° מערב 273 505 10,700  Level FlightAware ADS-B
Thu 16:19:03 47.8830 -121.6390 276° מערב 275 509 10,700 -730 Level FlightAware ADS-B
Thu 16:19:41 47.8780 -121.7080 264° מערב 279 517 9,800 -1,440 Descending FlightAware ADS-B
Thu 16:19:53 47.8690 -121.7270 235° דרום-מערב 282 523 9,500 -1,846 Descending FlightAware ADS-B
Thu 16:20:07 47.8550 -121.7460 222° דרום-מערב 286 529 9,000 -1,571 Descending FlightAware ADS-B
Thu 16:20:35 47.8290 -121.7820 223° דרום-מערב 282 523 8,400 -1,250 Descending FlightAware ADS-B
Thu 16:20:55 47.8100 -121.8080 223° דרום-מערב 273 505 8,000 -1,350 Descending FlightAware ADS-B
Thu 16:21:15 47.7920 -121.8350 225° דרום-מערב 264 489 7,500 -1,714 Descending FlightAware ADS-B
Thu 16:21:23 47.7880 -121.8480 245° דרום-מערב 260 481 7,200 -1,875 Descending FlightAware ADS-B
Thu 16:21:31 47.7860 -121.8630 259° מערב 258 478 7,000 -1,714 Descending FlightAware ADS-B
Thu 16:21:51 47.7830 -121.8970 263° מערב 259 480 6,400 -2,000 Descending FlightAware ADS-B
Thu 16:22:07 47.7810 -121.9270 264° מערב 261 483 5,800 -1,800 Descending FlightAware ADS-B
Thu 16:22:31 47.7780 -121.9690 264° מערב 261 483 5,200 -1,826 Descending FlightAware ADS-B
Thu 16:22:53 47.7760 -122.0070 266° מערב 255 472 4,400 -2,143 Descending FlightAware ADS-B
Thu 16:23:13 47.7750 -122.0400 267° מערב 252 467 3,700 -1,833 Descending FlightAware ADS-B
Thu 16:23:29 47.7740 -122.0710 267° מערב 247 457 3,300 -1,313 Descending FlightAware ADS-B
Thu 16:23:45 47.7730 -122.0960 267° מערב 242 447 3,000 -1,059 Descending FlightAware ADS-B
Thu 16:24:03 47.7720 -122.1260 267° מערב 234 433 2,700 -750 Descending FlightAware ADS-B
Thu 16:24:25 47.7690 -122.1590 262° מערב 219 406 2,500 -714 Descending FlightAware ADS-B
Thu 16:24:45 47.7620 -122.1870 250° מערב 214 396 2,200 -900 Descending FlightAware ADS-B
Thu 16:25:05 47.7540 -122.2140 246° מערב 206 381 1,900 -409 Descending FlightAware ADS-B
Thu 16:25:29 47.7440 -122.2450 244° דרום-מערב 200 370 1,900  Level FlightAware ADS-B
Thu 16:25:49 47.7370 -122.2680 246° מערב 186 344 1,900  Level FlightAware ADS-B
Thu 16:26:09 47.7290 -122.2900 242° דרום-מערב 182 336 1,900  Level FlightAware ADS-B
Thu 16:26:33 47.7200 -122.3180 244° דרום-מערב 182 336 1,900  Level FlightAware ADS-B
Thu 16:26:53 47.7130 -122.3390 244° דרום-מערב 184 341 1,900  Level FlightAware ADS-B
Thu 16:27:13 47.7050 -122.3610 242° דרום-מערב 185 343 1,900  Level FlightAware ADS-B
Thu 16:27:33 47.6970 -122.3830 242° דרום-מערב 185 343 1,900  Level FlightAware ADS-B
Thu 16:27:42 47.6920 -122.3910 227° דרום-מערב 189 349 1,900  Level FlightAware ADS-B
Thu 16:27:49 47.6850 -122.3970 210° דרום-מערב 192 356 1,900  Level FlightAware ADS-B
Thu 16:27:53 47.6810 -122.3980 190° דרום 194 359 1,900  Level FlightAware ADS-B
Thu 16:28:01 47.6740 -122.3990 185° דרום 196 364 1,900  Level FlightAware ADS-B
Thu 16:28:21 47.6560 -122.3970 176° דרום 197 365 1,900  Level FlightAware ADS-B
Thu 16:28:37 47.6410 -122.3950 175° דרום 197 365 1,900  Level FlightAware ADS-B
Thu 16:28:45 47.6350 -122.3910 156° דרום 196 364 1,900 -643 Level FlightAware ADS-B
Thu 16:29:05 47.6200 -122.3780 150° דרום-מזרח 185 343 1,600 -1,105 Descending FlightAware ADS-B
Thu 16:29:23 47.6070 -122.3670 150° דרום-מזרח 168 311 1,200 -955 Descending FlightAware ADS-B
Thu 16:29:49 47.5910 -122.3540 151° דרום-מזרח 149 275 900 -783 Descending FlightAware ADS-B
Thu 16:30:09 47.5790 -122.3440 151° דרום-מזרח 144 267 600 -750 Descending FlightAware ADS-B
Thu 16:30:37 47.5630 -122.3300 149° דרום-מזרח 145 269 300 -455 Descending FlightAware ADS-B
Thu 16:31:15 47.5440 -122.3140 150° דרום-מזרח 144 267 100  Descending FlightAware ADS-B
Thu 16:31:45 47.5303 -122.3022 150° דרום-מזרח 145 269 300 400 Climbing Seattle Center
Thu 16:33:00 47.5300 -122.3020 173° דרום  Level Estimated

כניסה לאתר

עדיין אין לך חשבון? הירשם כעת (ללא תשלום) כדי ליהנות מתכונות מותאמות-אישית, מהתראות טיסה ועוד!