יומן מעקב טיסה - קישורים רלוונטיים

זמנים ואזורי זמן

All times are in EST time to prevent confusion due to time zone crossing. See the N75ZM flight status page for this flight to view local times or setup timezone preferences in your user account.


זמן מיקום כיוון מהירות קרקעית רום טיסה גורם מדווח
EST קו רוחב קו אורך כיוון כיוון קשר km/h רגל מהירות מיקום/סוג
Wed 11:49:52 30.3364 -81.5136 צפון 83 154 400  Level Jacksonville Center
Wed 11:50:59 30.3697 -81.5106 צפון 123 229 1,500 938 Climbing Jacksonville Center
Wed 11:52:00 30.4053 -81.5150 354° צפון 133 246 2,400 787 Climbing Jacksonville Center
Wed 11:53:01 30.4450 -81.5192 355° צפון 151 280 3,100 689 Climbing Jacksonville Center
Wed 11:54:02 30.4828 -81.5428 332° צפון-מערב 147 272 3,800 590 Climbing Jacksonville Center
Wed 11:55:03 30.5206 -81.5686 330° צפון-מערב 154 285 4,300 492 Climbing Jacksonville Center
Wed 11:56:04 30.5583 -81.5900 334° צפון-מערב 151 280 4,800 492 Climbing Jacksonville Center
Wed 11:57:05 30.5961 -81.6136 332° צפון-מערב 151 280 5,300 492 Climbing Jacksonville Center
Wed 11:58:06 30.6361 -81.6372 333° צפון-מערב 153 283 5,800 492 Climbing Jacksonville Center
Wed 11:59:07 30.6761 -81.6583 336° צפון-מערב 153 283 6,300 469 Climbing Jacksonville Center
Wed 12:00:14 30.7139 -81.6819 332° צפון-מערב 148 274 6,800 316 Climbing Jacksonville Center
Wed 12:01:01 30.7411 -81.6986 332° צפון-מערב 149 275 6,900 109 Climbing Jacksonville Center
Wed 12:01:09 30.7475 -81.7033 328° צפון-מערב 150 278 6,900  Level Jacksonville Center
Wed 12:02:01 30.7811 -81.7272 329° צפון-מערב 163 303 6,900  Level Jacksonville Center
Wed 12:02:04 30.7853 -81.7269 צפון 166 307 6,900  Level Jacksonville Center
Wed 12:03:11 30.8314 -81.7556 332° צפון-מערב 167 309 6,900  Level Jacksonville Center
Wed 12:04:01 30.8608 -81.7769 328° צפון-מערב 163 303 6,900  Level Jacksonville Center
Wed 12:05:01 30.8986 -81.8008 332° צפון-מערב 173 320 6,900  Level Jacksonville Center
Wed 12:06:01 30.9386 -81.8219 336° צפון-מערב 167 309 6,900  Level Jacksonville Center
Wed 12:07:01 30.9764 -81.8458 332° צפון-מערב 162 299 6,900  Level Jacksonville Center
Wed 12:08:01 31.0183 -81.8719 332° צפון-מערב 162 299 6,900  Level Jacksonville Center
Wed 12:09:01 31.0561 -81.8958 332° צפון-מערב 162 299 6,900  Level Jacksonville Center
Wed 12:10:01 31.1022 -81.9219 334° צפון-מערב 168 311 6,900  Level Jacksonville Center
Wed 12:11:01 31.1442 -81.9458 334° צפון-מערב 168 311 6,900  Level Jacksonville Center
Wed 12:12:01 31.1839 -81.9697 333° צפון-מערב 163 303 6,900 -150 Level Jacksonville Center
Wed 12:13:01 31.2217 -81.9936 332° צפון-מערב 163 303 6,600 -350 Descending Jacksonville Center
Wed 12:14:01 31.2678 -82.0225 332° צפון-מערב 168 311 6,200 -350 Descending Jacksonville Center
Wed 12:15:01 31.3119 -82.0511 331° צפון-מערב 168 311 5,900 -150 Descending Jacksonville Center
Wed 12:16:01 31.3517 -82.0775 330° צפון-מערב 168 311 5,900  Level Jacksonville Center
Wed 12:17:01 31.3917 -82.1017 333° צפון-מערב 158 293 5,900  Level Jacksonville Center
Wed 12:18:01 31.4292 -82.1208 336° צפון-מערב 158 293 5,900  Level Jacksonville Center
Wed 12:19:01 31.4692 -82.1447 333° צפון-מערב 158 293 5,900  Level Jacksonville Center
Wed 12:20:01 31.5131 -82.1736 331° צפון-מערב 158 293 5,900  Level Jacksonville Center
Wed 12:21:01 31.5508 -82.1978 331° צפון-מערב 164 304 5,900  Level Jacksonville Center
Wed 12:22:01 31.5906 -82.2219 333° צפון-מערב 164 304 5,900  Level Jacksonville Center
Wed 12:23:01 31.6283 -82.2436 334° צפון-מערב 164 304 5,900  Level Jacksonville Center
Wed 12:24:01 31.6681 -82.2700 331° צפון-מערב 164 304 5,900  Level Jacksonville Center
Wed 12:25:01 31.7100 -82.2942 334° צפון-מערב 164 304 5,900  Level Jacksonville Center
Wed 12:26:01 31.7519 -82.3208 332° צפון-מערב 164 304 5,900  Level Jacksonville Center
Wed 12:27:01 31.7875 -82.3450 330° צפון-מערב 164 304 5,900  Level Jacksonville Center
Wed 12:28:01 31.8294 -82.3717 332° צפון-מערב 164 304 5,900  Level Jacksonville Center
Wed 12:29:01 31.8650 -82.3936 332° צפון-מערב 164 304 5,900  Level Jacksonville Center
Wed 12:30:01 31.9047 -82.4178 333° צפון-מערב 164 304 5,900  Level Jacksonville Center
Wed 12:31:01 31.9444 -82.4444 330° צפון-מערב 164 304 5,900  Level Jacksonville Center
Wed 12:32:01 31.9864 -82.4689 334° צפון-מערב 164 304 5,900  Level Jacksonville Center
Wed 12:33:01 32.0219 -82.4931 330° צפון-מערב 164 304 5,900  Level Jacksonville Center
Wed 12:34:01 32.0617 -82.5175 332° צפון-מערב 159 295 5,900  Level Jacksonville Center
Wed 12:35:01 32.0992 -82.5419 331° צפון-מערב 159 295 5,900  Level Jacksonville Center
Wed 12:36:01 32.1389 -82.5664 332° צפון-מערב 159 295 5,900 50 Level Jacksonville Center
Wed 12:37:01 32.1767 -82.5906 332° צפון-מערב 164 304 6,000 50 Climbing Jacksonville Center
Wed 12:38:01 32.2164 -82.6150 332° צפון-מערב 164 304 6,000  Level Jacksonville Center
Wed 12:39:41 32.2833 -82.6500 336° צפון-מערב 160 296 6,000  Level Atlanta TRACON
Wed 12:40:47 32.3333 -82.6833 331° צפון-מערב 161 298 6,000  Level Atlanta TRACON
Wed 12:41:41 32.3667 -82.7000 337° צפון-מערב 159 295 6,000  Level Atlanta TRACON
Wed 12:42:41 32.4000 -82.7333 320° צפון-מערב 157 291 6,000  Level Atlanta TRACON
Wed 12:43:41 32.4333 -82.7667 320° צפון-מערב 160 296 6,000  Level Atlanta TRACON
Wed 12:44:41 32.4667 -82.8000 320° צפון-מערב 165 306 6,000  Level Atlanta TRACON
Wed 12:45:47 32.5000 -82.8333 320° צפון-מערב 161 298 6,000  Level Atlanta TRACON
Wed 12:46:41 32.5333 -82.8667 320° צפון-מערב 163 303 6,000  Level Atlanta TRACON
Wed 12:47:41 32.5833 -82.9000 331° צפון-מערב 164 304 6,000  Level Atlanta TRACON
Wed 12:48:41 32.6167 -82.9333 320° צפון-מערב 166 307 6,000  Level Atlanta TRACON
Wed 12:49:41 32.6500 -82.9667 320° צפון-מערב 166 307 6,000  Level Atlanta TRACON
Wed 12:50:41 32.6833 -83.0000 320° צפון-מערב 168 311 6,000 -50 Level Atlanta TRACON
Wed 12:51:41 32.7167 -83.0333 320° צפון-מערב 164 304 5,900 -53 Descending Atlanta TRACON
Wed 12:52:35 32.7500 -83.0667 320° צפון-מערב 166 307 5,900  Level Atlanta TRACON
Wed 12:53:41 32.8000 -83.1000 331° צפון-מערב 165 306 5,900  Level Atlanta TRACON
Wed 12:54:41 32.8333 -83.1333 320° צפון-מערב 167 309 5,900  Level Atlanta TRACON
Wed 12:55:41 32.8667 -83.1667 320° צפון-מערב 166 307 5,900  Level Atlanta TRACON
Wed 12:56:41 32.9000 -83.2000 320° צפון-מערב 167 309 5,900  Level Atlanta TRACON
Wed 12:57:36 32.9333 -83.2333 320° צפון-מערב 164 304 5,900  Level Atlanta TRACON
Wed 12:58:36 32.9667 -83.2667 320° צפון-מערב 164 304 5,900  Level Atlanta TRACON
Wed 12:59:36 33.0167 -83.3000 331° צפון-מערב 163 303 5,900  Level Atlanta TRACON
Wed 13:00:36 33.0500 -83.3333 320° צפון-מערב 164 304 5,900  Level Atlanta TRACON
Wed 13:01:36 33.0833 -83.3667 320° צפון-מערב 162 299 5,900  Level Atlanta TRACON
Wed 13:02:36 33.1167 -83.4000 320° צפון-מערב 162 299 5,900  Level Atlanta TRACON
Wed 13:03:36 33.1500 -83.4333 320° צפון-מערב 159 295 5,900  Level Atlanta TRACON
Wed 13:04:36 33.1833 -83.4667 320° צפון-מערב 171 317 5,900  Level Atlanta TRACON
Wed 13:05:36 33.2167 -83.5000 320° צפון-מערב 161 298 5,900  Level Atlanta TRACON
Wed 13:06:36 33.2500 -83.5333 320° צפון-מערב 166 307 5,900  Level Atlanta TRACON
Wed 13:07:36 33.2833 -83.5667 320° צפון-מערב 162 299 5,900  Level Atlanta TRACON
Wed 13:08:35 33.3333 -83.6000 331° צפון-מערב 163 303 5,900  Level Atlanta TRACON
Wed 13:09:35 33.3667 -83.6333 320° צפון-מערב 162 299 5,900  Level Atlanta TRACON
Wed 13:10:35 33.4000 -83.6667 320° צפון-מערב 162 299 5,900  Level Atlanta TRACON
Wed 13:11:35 33.4333 -83.7000 320° צפון-מערב 167 309 5,900 -248 Level Atlanta TRACON
Wed 13:12:36 33.4667 -83.7333 320° צפון-מערב 188 348 5,400 -496 Descending Atlanta TRACON
Wed 13:13:36 33.5167 -83.7667 331° צפון-מערב 194 359 4,900 -500 Descending Atlanta TRACON
Wed 13:14:36 33.5667 -83.8000 331° צפון-מערב 196 364 4,400 -500 Descending Atlanta TRACON
Wed 13:15:36 33.6167 -83.8167 344° צפון 194 359 3,900 -250 Descending Atlanta TRACON
Wed 13:16:36 33.6667 -83.8333 344° צפון 182 336 3,900  Level Atlanta TRACON
Wed 13:17:36 33.7167 -83.8333 360° צפון 181 335 3,900  Level Atlanta TRACON
Wed 13:18:42 33.7667 -83.8500 345° צפון 181 335 3,900  Level Atlanta TRACON
Wed 13:19:42 33.8000 -83.9000 309° מערב 168 311 3,900  Level Atlanta TRACON
Wed 13:20:42 33.7833 -83.9500 248° מערב 161 298 3,900  Level Atlanta TRACON
Wed 13:21:36 33.7833 -84.0000 270° מערב 159 295 3,900  Level Atlanta TRACON
Wed 13:22:36 33.7667 -84.0500 248° מערב 158 293 3,900 -300 Level Atlanta TRACON
Wed 13:23:36 33.7667 -84.1000 270° מערב 177 328 3,300 -500 Descending Atlanta TRACON
Wed 13:24:36 33.7833 -84.1500 292° מערב 176 327 2,900 -450 Descending Atlanta TRACON
Wed 13:25:36 33.8000 -84.2167 287° מערב 184 341 2,400 -350 Descending Atlanta TRACON
Wed 13:26:36 33.8333 -84.2500 320° צפון-מערב 138 256 2,200 -250 Descending Atlanta TRACON
Wed 13:27:36 33.8333 -84.2833 270° מערב 118 219 1,900 -300 Descending Atlanta TRACON
Wed 13:29:00 33.8667 -84.3000 287° מערב  Level FlightAware Approximate

כניסה לאתר

עדיין אין לך חשבון? הירשם כעת (ללא תשלום) כדי ליהנות מתכונות מותאמות-אישית, מהתראות טיסה ועוד!