יומן מעקב טיסה - קישורים רלוונטיים

זמנים ואזורי זמן

All times are in EDT time to prevent confusion due to time zone crossing. See the N6ZQ flight status page for this flight to view local times or setup timezone preferences in your user account.

זמן מיקום כיוון מהירות קרקעית רום טיסה גורם מדווח
EDT קו רוחב קו אורך כיוון כיוון קשר km/h רגל מהירות מיקום/סוג
11:01 17.1000 -62.5333 307° מערב 180 333 12,000  Level San Juan Center
11:02 17.0444 -63.3758 307° מערב  Level Estimated
11:02 17.1333 -62.5667 316° צפון-מערב 190 352 12,000  Level San Juan Center
11:03 17.0752 -63.4192 307° מערב  Level Estimated
11:03 17.1833 -62.6000 328° צפון-מערב 200 370 12,000  Level San Juan Center
11:04 17.1061 -63.4626 307° מערב  Level Estimated
11:04 17.2000 -62.6500 289° מערב 210 389 12,000  Level San Juan Center
11:05 17.1369 -63.5060 307° מערב  Level Estimated
11:05 17.2333 -62.7000 305° מערב 190 352 12,000  Level San Juan Center
11:06 17.1677 -63.5495 307° מערב  Level Estimated
11:06 17.2500 -62.7500 289° מערב 180 333 12,000  Level San Juan Center
11:07 17.2667 -62.8167 285° מערב 190 352 12,000  Level San Juan Center
11:08 17.2833 -62.8667 289° מערב 190 352 12,000  Level San Juan Center
11:09 17.3000 -62.9167 289° מערב 190 352 12,000  Level San Juan Center
11:11 17.3500 -63.0167 298° מערב 190 352 12,000  Level San Juan Center
11:12 17.3500 -63.0667 270° מערב 190 352 12,000  Level San Juan Center
11:13 17.3667 -63.1167 289° מערב 190 352 12,000  Level San Juan Center
11:14 17.3833 -63.1833 285° מערב 190 352 12,000  Level San Juan Center
11:15 17.4000 -63.2333 289° מערב 190 352 12,000  Level San Juan Center
11:16 17.4000 -63.2833 270° מערב 190 352 12,000  Level San Juan Center
11:17 17.4167 -63.3333 289° מערב 190 352 12,000  Level San Juan Center
11:18 17.4333 -63.3833 289° מערב 180 333 12,000  Level San Juan Center
11:19 17.4333 -63.4500 270° מערב 190 352 12,000  Level San Juan Center
11:20 17.4500 -63.5000 289° מערב 190 352 12,000  Level San Juan Center
11:21 17.4667 -63.5500 289° מערב 190 352 12,000  Level San Juan Center
11:22 17.4833 -63.6000 289° מערב 190 352 12,000  Level San Juan Center
11:23 17.5000 -63.6500 289° מערב 190 352 12,000  Level San Juan Center
11:24 17.5167 -63.7000 289° מערב 190 352 12,000  Level San Juan Center
11:25 17.5333 -63.7500 289° מערב 190 352 12,000  Level San Juan Center
11:26 17.5500 -63.8000 289° מערב 190 352 12,000  Level San Juan Center
11:28 17.5833 -63.9167 287° מערב 190 352 12,000  Level San Juan Center
11:29 17.6000 -63.9667 289° מערב 190 352 12,000  Level San Juan Center
11:30 17.6167 -64.0167 289° מערב 180 333 12,000  Level San Juan Center
11:31 17.6167 -64.0667 270° מערב 190 352 12,000  Level San Juan Center
11:32 17.6333 -64.1167 289° מערב 190 352 12,000  Level San Juan Center
11:33 17.6500 -64.1667 289° מערב 190 352 12,000  Level San Juan Center
11:34 17.6667 -64.2167 289° מערב 190 352 12,000  Level San Juan Center
11:35 17.6833 -64.2667 289° מערב 180 333 12,000  Level San Juan Center
11:36 17.7000 -64.3167 289° מערב 190 352 12,000  Level San Juan Center
11:37 17.7167 -64.3833 285° מערב 180 333 12,000  Level San Juan Center
11:38 17.7333 -64.4333 289° מערב 190 352 12,000  Level San Juan Center
11:39 17.7500 -64.4833 289° מערב 180 333 12,000  Level San Juan Center
11:40 17.7667 -64.5333 289° מערב 190 352 12,000  Level San Juan Center
11:41 17.7833 -64.5833 289° מערב 180 333 12,000  Level San Juan Center
11:42 17.8000 -64.6333 289° מערב 180 333 12,000  Level San Juan Center
11:43 17.8000 -64.6833 270° מערב 180 333 12,000  Level San Juan Center
11:44 17.8167 -64.7333 289° מערב 180 333 12,000  Level San Juan Center
11:45 17.8333 -64.7833 289° מערב 180 333 12,000  Level San Juan Center
11:46 17.8500 -64.8333 289° מערב 180 333 12,000  Level San Juan Center
11:47 17.8667 -64.9000 285° מערב 180 333 12,000  Level San Juan Center
11:48 17.8833 -64.9500 289° מערב 190 352 12,000  Level San Juan Center
11:49 17.9000 -65.0000 289° מערב 190 352 12,000  Level San Juan Center
11:50 17.9167 -65.0500 289° מערב 190 352 12,000  Level San Juan Center
11:51 17.9333 -65.1000 289° מערב 180 333 12,000  Level San Juan Center
11:52 17.9500 -65.1500 289° מערב 190 352 12,000  Level San Juan Center
11:53 17.9667 -65.2167 285° מערב 190 352 12,000  Level San Juan Center
11:54 17.9667 -65.2667 270° מערב 190 352 12,000  Level San Juan Center
11:55 17.9833 -65.3167 289° מערב 190 352 12,000  Level San Juan Center
11:56 18.0000 -65.3667 289° מערב 190 352 12,000  Level San Juan Center
11:57 18.0167 -65.4167 289° מערב 190 352 12,000  Level San Juan Center
11:58 18.0333 -65.4667 289° מערב 190 352 12,000  Level San Juan Center
11:59 18.0500 -65.5333 285° מערב 190 352 12,000  Level San Juan Center
12:00 18.0667 -65.5833 289° מערב 180 333 12,000  Level San Juan Center
12:01 18.0833 -65.6333 289° מערב 190 352 12,000  Level San Juan Center
12:02 18.1000 -65.6833 289° מערב 190 352 12,000  Level San Juan Center
12:03 18.1000 -65.7333 270° מערב 190 352 12,000  Level San Juan Center
12:04 18.1167 -65.7833 289° מערב 190 352 12,000  Level San Juan Center
12:05 18.1333 -65.8333 289° מערב 190 352 12,000  Level San Juan Center
12:06 18.1500 -65.9000 285° מערב 190 352 12,000  Level San Juan Center
12:07 18.1667 -65.9500 289° מערב 190 352 12,000  Level San Juan Center
12:08 18.1833 -66.0000 289° מערב 190 352 12,000  Level San Juan Center
12:09 18.2000 -66.0500 289° מערב 190 352 12,000  Level San Juan Center
12:10 18.2167 -66.1000 289° מערב 190 352 12,000  Level San Juan Center
12:11 18.2333 -66.1667 285° מערב 190 352 12,000  Level San Juan Center
12:12 18.2500 -66.2167 289° מערב 190 352 12,000  Level San Juan Center
12:13 18.2667 -66.2667 289° מערב 190 352 12,000  Level San Juan Center
12:14 18.2833 -66.3333 285° מערב 190 352 12,000  Level San Juan Center
12:15 18.2833 -66.3833 270° מערב 190 352 12,000  Level San Juan Center
12:16 18.3000 -66.4333 289° מערב 190 352 12,000  Level San Juan Center
12:17 18.3167 -66.4833 289° מערב 190 352 12,000  Level San Juan Center
12:18 18.3333 -66.5333 289° מערב 190 352 12,000  Level San Juan Center
12:19 18.3500 -66.6000 285° מערב 190 352 12,000  Level San Juan Center
12:20 18.3667 -66.6500 289° מערב 200 370 12,000  Level San Juan Center
12:21 18.3833 -66.7000 289° מערב 190 352 12,000  Level San Juan Center
12:22 18.4000 -66.7500 289° מערב 190 352 12,000  Level San Juan Center
12:23 18.4167 -66.8167 285° מערב 190 352 12,000  Level San Juan Center
12:24 18.4333 -66.8667 289° מערב 200 370 12,000  Level San Juan Center
12:25 18.4333 -66.9167 270° מערב 200 370 12,000  Level San Juan Center
12:26 18.4500 -66.9667 289° מערב 200 370 12,000  Level San Juan Center
12:27 18.4667 -67.0333 285° מערב 180 333 12,000  Level San Juan Center
12:28 18.4833 -67.0833 289° מערב 200 370 12,000  Level San Juan Center
12:29 18.5167 -67.1333 305° מערב 200 370 12,000  Level San Juan Center
12:30 18.5667 -67.1833 317° צפון-מערב 190 352 12,000  Level San Juan Center
12:31 18.6000 -67.2167 317° צפון-מערב 200 370 12,000  Level San Juan Center
12:32 18.6333 -67.2667 305° מערב 190 352 12,000  Level San Juan Center
12:33 18.6667 -67.3000 317° צפון-מערב 190 352 12,000  Level San Juan Center
12:34 18.7167 -67.3500 317° צפון-מערב 190 352 12,000  Level San Juan Center
12:35 18.7500 -67.3833 317° צפון-מערב 190 352 12,000  Level San Juan Center
12:36 18.7833 -67.4333 305° מערב 200 370 12,000  Level San Juan Center
12:37 18.8333 -67.4833 317° צפון-מערב 200 370 12,000  Level San Juan Center
12:38 18.8500 -67.5167 298° מערב 200 370 12,000  Level San Juan Center
12:39 18.9000 -67.5500 328° צפון-מערב 200 370 12,000  Level San Juan Center
12:40 18.9333 -67.6000 305° מערב 200 370 12,000  Level San Juan Center
12:41 18.9667 -67.6500 305° מערב 200 370 12,000  Level San Juan Center
12:42 19.0167 -67.6833 328° צפון-מערב 200 370 12,000  Level San Juan Center
12:43 19.0500 -67.7333 305° מערב 200 370 12,000  Level San Juan Center
12:44 19.0833 -67.7667 317° צפון-מערב 200 370 12,000  Level San Juan Center
12:45 19.1333 -67.8167 317° צפון-מערב 200 370 12,000  Level San Juan Center
12:46 19.1667 -67.8500 317° צפון-מערב 190 352 12,000  Level San Juan Center
12:47 19.2000 -67.9000 305° מערב 200 370 12,000  Level San Juan Center
12:48 19.2333 -67.9500 305° מערב 200 370 12,000  Level San Juan Center
12:49 19.2667 -67.9833 317° צפון-מערב 200 370 12,000  Level San Juan Center
12:50 19.3167 -68.0333 317° צפון-מערב 210 389 12,000  Level San Juan Center
12:51 19.3500 -68.0667 317° צפון-מערב 200 370 12,000  Level San Juan Center
12:52 19.3833 -68.1167 305° מערב 200 370 12,000  Level San Juan Center
12:53 19.4333 -68.1500 328° צפון-מערב 200 370 12,000  Level San Juan Center
12:54 19.4667 -68.2000 305° מערב 190 352 12,000  Level San Juan Center
12:55 19.5000 -68.2500 305° מערב 200 370 12,000  Level San Juan Center
12:56 19.5333 -68.2833 317° צפון-מערב 200 370 12,000 -50 Level San Juan Center
12:57 19.5833 -68.3333 317° צפון-מערב 200 370 11,900 -50 Descending San Juan Center
12:58 19.6167 -68.3667 317° צפון-מערב 190 352 11,900  Level San Juan Center
12:59 19.6500 -68.4167 305° מערב 190 352 11,900 50 Level San Juan Center
13:00 19.6833 -68.4500 317° צפון-מערב 200 370 12,000  Climbing San Juan Center
13:01 19.7167 -68.4833 317° צפון-מערב 190 352 11,900 -50 Descending San Juan Center
13:02 19.7500 -68.5333 305° מערב 190 352 11,900  Level San Juan Center
13:03 19.8000 -68.5833 317° צפון-מערב 190 352 11,900  Level San Juan Center
13:04 19.8333 -68.6167 317° צפון-מערב 190 352 11,900  Level San Juan Center
13:05 19.8667 -68.6667 305° מערב 190 352 11,900  Level San Juan Center
13:06 19.9000 -68.7167 305° מערב 190 352 11,900 18 Level San Juan Center
13:10 20.0600 -68.9256 309° מערב 201 372 12,000 18 Climbing Miami Center
13:11 20.0914 -68.9722 306° מערב 201 372 12,000  Level Miami Center
13:12 20.1233 -69.0256 303° מערב 196 364 12,000  Level Miami Center
13:13 20.1544 -69.0658 309° מערב 196 364 12,000  Level Miami Center
13:14 20.1839 -69.1147 303° מערב 201 372 12,000  Level Miami Center
13:15 20.2156 -69.1639 304° מערב 201 372 12,000  Level Miami Center
13:16 20.2450 -69.2106 304° מערב 201 372 12,000  Level Miami Center
13:17 20.2767 -69.2619 303° מערב 201 372 12,000  Level Miami Center
13:18 20.3058 -69.3089 304° מערב 206 381 12,000  Level Miami Center
13:19 20.3353 -69.3581 303° מערב 206 381 12,000  Level Miami Center
13:20 20.3689 -69.4047 308° מערב 206 381 12,000  Level Miami Center
13:21 20.4003 -69.4561 303° מערב 206 381 12,000  Level Miami Center
13:22 20.4297 -69.5031 304° מערב 206 381 12,000  Level Miami Center
13:23 20.4611 -69.5522 304° מערב 206 381 12,000  Level Miami Center
13:24 20.4928 -69.6014 305° מערב 206 381 12,000  Level Miami Center
13:25 20.5242 -69.6506 304° מערב 206 381 12,000  Level Miami Center
13:26 20.5533 -69.6978 303° מערב 206 381 12,000  Level Miami Center
13:27 20.5828 -69.7492 301° מערב 206 381 12,000  Level Miami Center
13:28 20.6142 -69.7961 306° מערב 206 381 12,000  Level Miami Center
13:29 20.6394 -69.8481 297° מערב 200 370 12,000  Level Miami Center
13:30 20.6567 -69.9047 288° מערב 200 370 12,000 -50 Level Miami Center
13:31 20.6778 -69.9589 293° מערב 200 370 11,900  Descending Miami Center
13:32 20.6928 -70.0158 286° מערב 200 370 12,000 50 Climbing Miami Center
13:33 20.7117 -70.0703 290° מערב 200 370 12,000  Level Miami Center
13:34 20.7308 -70.1247 291° מערב 200 370 12,000  Level Miami Center
13:35 20.7478 -70.1814 288° מערב 200 370 12,000  Level Miami Center
13:36 20.7647 -70.2358 288° מערב 200 370 12,000  Level Miami Center
13:37 20.7839 -70.2903 291° מערב 200 370 12,000  Level Miami Center
13:38 20.8028 -70.3472 290° מערב 200 370 12,000  Level Miami Center
13:39 20.8219 -70.4039 290° מערב 200 370 12,000  Level Miami Center
13:40 20.8411 -70.4650 289° מערב 200 370 12,000  Level Miami Center
13:41 20.8581 -70.5197 288° מערב 200 370 12,000  Level Miami Center
13:42 20.8769 -70.5742 290° מערב 200 370 12,000  Level Miami Center
13:43 20.8936 -70.6289 288° מערב 200 370 12,000  Level Miami Center
13:44 20.9125 -70.6833 290° מערב 200 370 12,000  Level Miami Center
13:45 20.9314 -70.7403 290° מערב 200 370 12,000  Level Miami Center
13:46 20.9481 -70.7928 289° מערב 200 370 12,000  Level Miami Center
13:47 20.9647 -70.8453 289° מערב 200 370 12,000  Level Miami Center
13:48 20.9814 -70.8978 289° מערב 195 360 12,000  Level Miami Center
13:49 20.9981 -70.9525 288° מערב 195 360 12,000  Level Miami Center
13:50 21.0147 -71.0031 289° מערב 195 360 12,000  Level Miami Center
13:51 21.0356 -71.0575 292° מערב 190 352 12,000 -50 Level Miami Center
13:52 21.0500 -71.1125 286° מערב 190 352 11,900  Descending Miami Center
13:53 21.0686 -71.1650 291° מערב 190 352 12,000 50 Climbing Miami Center
13:54 21.0875 -71.2197 290° מערב 190 352 12,000  Level Miami Center
13:55 21.1061 -71.2744 290° מערב 190 352 12,000  Level Miami Center
13:56 21.1228 -71.3294 288° מערב 190 352 12,000  Level Miami Center
13:57 21.1392 -71.3822 288° מערב 190 352 12,000  Level Miami Center
13:58 21.1578 -71.4392 289° מערב 190 352 12,000  Level Miami Center
13:59 21.1764 -71.4894 292° מערב 190 352 12,000  Level Miami Center
14:00 21.1928 -71.5444 288° מערב 190 352 12,000  Level Miami Center
14:01 21.2092 -71.5994 288° מערב 195 360 12,000  Level Miami Center
14:02 21.2278 -71.6544 290° מערב 195 360 12,000  Level Miami Center
14:03 21.2442 -71.7028 290° מערב 195 360 12,000  Level Miami Center
14:04 21.2625 -71.7553 291° מערב 195 360 12,000  Level Miami Center
14:05 21.2831 -71.8081 293° מערב 195 360 12,000  Level Miami Center
14:06 21.3056 -71.8628 294° מערב 195 360 12,000  Level Miami Center
14:07 21.3303 -71.9131 298° מערב 195 360 12,000  Level Miami Center
14:08 21.3364 -71.9708 276° מערב 189 349 12,000  Level Miami Center
14:09 21.3400 -72.0264 274° מערב 189 349 12,000 -50 Level Miami Center
14:10 21.3461 -72.0861 276° מערב 196 364 11,900  Descending Miami Center
14:11 21.3500 -72.1417 274° מערב 196 364 12,000 50 Climbing Miami Center
14:12 21.3539 -72.2017 274° מערב 196 364 12,000  Level Miami Center
14:13 21.3597 -72.2594 276° מערב 196 364 12,000  Level Miami Center
14:14 21.3636 -72.3150 274° מערב 196 364 12,000  Level Miami Center
14:15 21.3694 -72.3750 276° מערב 196 364 12,000  Level Miami Center
14:17 21.3731 -72.4306 274° מערב 196 364 12,000  Level Miami Center
14:18 21.3794 -72.4994 276° מערב 196 364 12,000  Level Miami Center
14:19 21.3850 -72.5550 276° מערב 196 364 12,000  Level Miami Center
14:20 21.3908 -72.6103 276° מערב 196 364 12,000  Level Miami Center
14:21 21.4006 -72.6658 281° מערב 196 364 12,000  Level Miami Center
14:22 21.4208 -72.7186 292° מערב 196 364 12,000  Level Miami Center
14:23 21.4431 -72.7669 296° מערב 191 354 12,000  Level Miami Center
14:24 21.4653 -72.8153 296° מערב 191 354 12,000  Level Miami Center
14:25 21.4853 -72.8661 293° מערב 191 354 12,000  Level Miami Center
14:26 21.5033 -72.9144 292° מערב 191 354 12,000  Level Miami Center
14:27 21.5336 -72.9606 305° מערב 186 344 12,000  Level Miami Center
14:28 21.5456 -73.0136 284° מערב 186 344 12,000  Level Miami Center
14:29 21.5572 -73.0692 283° מערב 186 344 12,000  Level Miami Center
14:30 21.5608 -73.1247 274° מערב 191 354 12,000  Level Miami Center
14:31 21.5725 -73.1781 283° מערב 191 354 12,000  Level Miami Center
14:32 21.5800 -73.2314 279° מערב 191 354 12,000  Level Miami Center
14:33 21.5875 -73.2825 279° מערב 185 343 12,000  Level Miami Center
14:34 21.5972 -73.3447 280° מערב 178 330 12,000  Level Miami Center
14:35 21.6278 -73.3997 301° מערב 178 330 12,000 -50 Level Miami Center
14:36 21.6581 -73.4436 307° מערב 183 340 11,900  Descending Miami Center
14:37 21.6881 -73.4831 309° מערב 183 340 12,000 50 Climbing Miami Center
14:38 21.7161 -73.5292 303° מערב 183 340 12,000 -50 Level Miami Center
14:39 21.7506 -73.5753 309° מערב 188 348 11,900 -50 Descending Miami Center
14:40 21.7808 -73.6194 306° מערב 188 348 11,900 50 Level Miami Center
14:41 21.8131 -73.6633 308° מערב 193 357 12,000 50 Climbing Miami Center
14:42 21.8411 -73.7072 305° מערב 188 348 12,000  Level Miami Center
14:43 21.8778 -73.7625 306° מערב 193 357 12,000  Level Miami Center
14:44 21.9058 -73.8086 303° מערב 193 357 12,000  Level Miami Center
14:45 21.9319 -73.8597 299° מערב 193 357 12,000  Level Miami Center
14:46 21.9558 -73.9083 298° מערב 193 357 12,000 -50 Level Miami Center
14:47 21.9836 -73.9503 306° מערב 182 336 11,900  Descending Miami Center
14:48 22.0075 -73.9967 299° מערב 177 328 12,000  Climbing Miami Center
14:49 22.0397 -74.0364 311° מערב 177 328 11,900 -50 Descending Miami Center
14:50 22.0739 -74.0758 313° מערב 186 344 11,900  Level Miami Center
14:51 22.1181 -74.1042 329° צפון-מערב 186 344 11,900 50 Level Miami Center
14:52 22.1606 -74.1392 323° צפון-מערב 181 335 12,000 50 Climbing Miami Center
14:53 22.2050 -74.1694 328° צפון-מערב 186 344 12,000  Level Miami Center
14:54 22.2494 -74.2022 326° צפון-מערב 186 344 12,000  Level Miami Center
14:55 22.2897 -74.2397 319° צפון-מערב 192 356 12,000  Level Miami Center
14:56 22.3322 -74.2769 321° צפון-מערב 192 356 12,000 -50 Level Miami Center
14:57 22.3767 -74.3119 324° צפון-מערב 192 356 11,900  Descending Miami Center
14:58 22.4147 -74.3539 314° מערב 192 356 12,000  Climbing Miami Center
14:59 22.4531 -74.3958 315° מערב 187 346 11,900  Descending Miami Center
15:00 22.4933 -74.4333 319° צפון-מערב 192 356 12,000 50 Climbing Miami Center
15:01 22.5297 -74.4778 312° מערב 197 365 12,000 -50 Level Miami Center
15:02 22.5678 -74.5197 314° מערב 197 365 11,900 -50 Descending Miami Center
15:03 22.6061 -74.5594 316° צפון-מערב 191 354 11,900 50 Level Miami Center
15:04 22.6444 -74.6039 313° מערב 191 354 12,000 50 Climbing Miami Center
15:05 22.6847 -74.6458 316° צפון-מערב 196 364 12,000 -50 Level Miami Center
15:06 22.7228 -74.6881 314° מערב 196 364 11,900  Descending Miami Center
15:07 22.7633 -74.7325 315° מערב 201 372 12,000 50 Climbing Miami Center
15:08 22.8036 -74.7744 316° צפון-מערב 201 372 12,000 -50 Level Miami Center
15:09 22.8375 -74.8122 314° מערב 201 372 11,900  Descending Miami Center
15:10 22.8778 -74.8567 315° מערב 201 372 12,000  Climbing Miami Center
15:11 22.9181 -74.8989 316° צפון-מערב 201 372 11,900  Descending Miami Center
15:12 22.9561 -74.9414 314° מערב 201 372 12,000 50 Climbing Miami Center
15:13 22.9964 -74.9858 315° מערב 201 372 12,000  Level Miami Center
15:14 23.0367 -75.0281 316° צפון-מערב 201 372 12,000  Level Miami Center
15:15 23.0747 -75.0706 314° מערב 196 364 12,000  Level Miami Center
15:16 23.1150 -75.1128 316° צפון-מערב 196 364 12,000  Level Miami Center
15:17 23.1531 -75.1575 313° מערב 196 364 12,000  Level Miami Center
15:18 23.1933 -75.1978 317° צפון-מערב 196 364 12,000  Level Miami Center
15:19 23.2333 -75.2422 314° מערב 196 364 12,000  Level Miami Center
15:20 23.2714 -75.2847 314° מערב 196 364 12,000  Level Miami Center
15:21 23.3094 -75.3250 316° צפון-מערב 196 364 12,000  Level Miami Center
15:22 23.3475 -75.3700 313° מערב 196 364 12,000  Level Miami Center
15:23 23.3878 -75.4125 316° צפון-מערב 196 364 12,000 -50 Level Miami Center
15:24 23.4278 -75.4550 316° צפון-מערב 196 364 11,900 -50 Descending Miami Center
15:25 23.4658 -75.4953 316° צפון-מערב 196 364 11,900 50 Level Miami Center
15:26 23.5058 -75.5425 313° מערב 196 364 12,000  Climbing Miami Center
15:27 23.5417 -75.5853 312° מערב 196 364 11,900  Descending Miami Center
15:28 23.5819 -75.6347 312° מערב 196 364 12,000 50 Climbing Miami Center
15:29 23.6178 -75.6797 311° מערב 196 364 12,000  Level Miami Center
15:30 23.6517 -75.7225 311° מערב 191 354 12,000  Level Miami Center
15:31 23.6875 -75.7675 311° מערב 191 354 12,000  Level Miami Center
15:32 23.7233 -75.8103 312° מערב 191 354 12,000  Level Miami Center
15:33 23.7592 -75.8553 311° מערב 191 354 12,000  Level Miami Center
15:34 23.7950 -75.8983 312° מערב 191 354 12,000  Level Miami Center
15:35 23.8308 -75.9411 312° מערב 191 354 12,000  Level Miami Center
15:36 23.8686 -75.9842 314° מערב 191 354 12,000  Level Miami Center
15:37 23.9064 -76.0247 316° צפון-מערב 191 354 12,000  Level Miami Center
15:38 23.9442 -76.0675 314° מערב 191 354 12,000  Level Miami Center
15:39 23.9842 -76.1106 315° מערב 191 354 12,000  Level Miami Center
15:40 24.0283 -76.1603 314° מערב 191 354 12,000  Level Miami Center
15:41 24.0683 -76.2056 314° מערב 191 354 12,000  Level Miami Center
15:42 24.1061 -76.2486 314° מערב 196 364 12,000  Level Miami Center
15:43 24.1481 -76.2894 318° צפון-מערב 196 364 12,000  Level Miami Center
15:44 24.1858 -76.3350 312° מערב 196 364 12,000  Level Miami Center
15:45 24.2236 -76.3781 314° מערב 196 364 12,000  Level Miami Center
15:46 24.2614 -76.4211 314° מערב 196 364 12,000  Level Miami Center
15:47 24.3033 -76.4644 317° צפון-מערב 196 364 12,000  Level Miami Center
15:48 24.3411 -76.5075 314° מערב 201 372 12,000  Level Miami Center
15:49 24.3786 -76.5531 312° מערב 201 372 12,000  Level Miami Center
15:50 24.4186 -76.5942 317° צפון-מערב 201 372 12,000  Level Miami Center
15:51 24.4603 -76.6372 317° צפון-מערב 201 372 12,000  Level Miami Center
15:52 24.4939 -76.6831 309° מערב 196 364 12,000  Level Miami Center
15:53 24.5378 -76.7264 318° צפון-מערב 196 364 12,000  Level Miami Center
15:54 24.5756 -76.7719 312° מערב 196 364 12,000  Level Miami Center
15:55 24.6111 -76.8108 315° מערב 196 364 12,000  Level Miami Center
15:56 24.6486 -76.8542 314° מערב 196 364 12,000  Level Miami Center
15:57 24.6883 -76.9000 314° מערב 196 364 12,000  Level Miami Center
15:58 24.7258 -76.9433 314° מערב 196 364 12,000  Level Miami Center
15:59 24.7656 -76.9869 315° מערב 196 364 12,000  Level Miami Center
16:00 24.8053 -77.0306 315° מערב 196 364 12,000  Level Miami Center
16:01 24.8450 -77.0764 314° מערב 196 364 12,000  Level Miami Center
16:02 24.8847 -77.1200 315° מערב 196 364 12,000  Level Miami Center
16:03 24.9242 -77.1658 314° מערב 196 364 12,000  Level Miami Center
16:04 24.9658 -77.2094 317° צפון-מערב 196 364 12,000  Level Miami Center
16:05 25.0056 -77.2556 314° מערב 201 372 12,000  Level Miami Center
16:06 25.0450 -77.3014 314° מערב 201 372 12,000  Level Miami Center
16:07 25.0867 -77.3475 315° מערב 201 372 12,000  Level Miami Center
16:08 25.1264 -77.3936 314° מערב 201 372 12,000  Level Miami Center
16:09 25.1658 -77.4397 313° מערב 201 372 12,000  Level Miami Center
16:10 25.2117 -77.4906 315° מערב 206 381 12,000  Level Miami Center
16:11 25.2511 -77.5367 313° מערב 206 381 12,000  Level Miami Center
16:12 25.2906 -77.5828 313° מערב 211 391 12,000  Level Miami Center
16:13 25.3322 -77.6314 313° מערב 211 391 12,000  Level Miami Center
16:14 25.3717 -77.6775 313° מערב 211 391 12,000  Level Miami Center
16:15 25.4131 -77.7239 315° מערב 211 391 12,000  Level Miami Center
16:16 25.4547 -77.7725 314° מערב 211 391 12,000  Level Miami Center
16:17 25.4961 -77.8189 315° מערב 211 391 12,000  Level Miami Center
16:18 25.5250 -77.8814 297° מערב 218 404 12,000  Level Miami Center
16:19 25.5769 -77.9139 331° צפון-מערב 213 394 12,000  Level Miami Center
16:20 25.6186 -77.9606 315° מערב 213 394 12,000  Level Miami Center
16:21 25.6619 -78.0022 319° צפון-מערב 213 394 12,000  Level Miami Center
16:22 25.6992 -78.0533 309° מערב 213 394 12,000  Level Miami Center
16:23 25.7386 -78.1022 312° מערב 213 394 12,000  Level Miami Center
16:24 25.7819 -78.1467 317° צפון-מערב 213 394 12,000  Level Miami Center
16:25 25.8214 -78.1956 312° מערב 213 394 12,000  Level Miami Center
16:26 25.8628 -78.2419 315° מערב 213 394 12,000  Level Miami Center
16:27 25.9039 -78.2886 314° מערב 213 394 12,000  Level Miami Center
16:28 25.9453 -78.3331 316° צפון-מערב 213 394 12,000  Level Miami Center
16:29 25.9825 -78.3892 306° מערב 213 394 12,000  Level Miami Center
16:30 26.0258 -78.4358 316° צפון-מערב 213 394 12,000  Level Miami Center
16:31 26.0669 -78.4828 314° מערב 213 394 12,000  Level Miami Center
16:32 26.1083 -78.5294 315° מערב 213 394 12,000  Level Miami Center
16:33 26.1475 -78.5786 312° מערב 213 394 12,000  Level Miami Center
16:34 26.1886 -78.6278 313° מערב 213 394 12,000  Level Miami Center
16:35 26.2342 -78.6750 317° צפון-מערב 213 394 12,000  Level Miami Center
16:36 26.2731 -78.7242 311° מערב 213 394 12,000  Level Miami Center
16:37 26.3144 -78.7711 315° מערב 213 394 12,000  Level Miami Center
16:38 26.3575 -78.8206 314° מערב 213 394 12,000  Level Miami Center
16:39 26.3967 -78.8700 311° מערב 216 401 12,000 -50 Level Miami Center
16:40 26.4378 -78.9169 314° מערב 216 401 11,900 -300 Descending Miami Center
16:41 26.4808 -78.9664 314° מערב 216 401 11,400 -450 Descending Miami Center
16:42 26.5197 -79.0183 310° מערב 221 409 11,000 -400 Descending Miami Center
16:43 26.5753 -79.0797 315° מערב 233 431 10,600 -450 Descending Miami Center
16:44 26.6161 -79.1317 311° מערב 238 441 10,100 -300 Descending Miami Center
16:45 26.6633 -79.1861 314° מערב 238 441 10,000 -50 Descending Miami Center
16:46 26.7044 -79.2333 314° מערב 233 431 10,000  Level Miami Center
16:47 26.7475 -79.2853 313° מערב 233 431 10,000  Level Miami Center
16:48 26.7925 -79.3375 314° מערב 233 431 10,000  Level Miami Center
16:49 26.8314 -79.3850 313° מערב 222 410 10,000  Level Miami Center
16:50 26.8744 -79.4347 314° מערב 217 402 10,000 -300 Level Miami Center
16:51 26.9172 -79.4869 313° מערב 223 414 9,400 -700 Descending Miami Center
16:52 26.9603 -79.5367 314° מערב 229 425 8,600 -700 Descending Miami Center
16:53 27.0053 -79.5914 313° מערב 234 433 8,000 -800 Descending Miami Center
16:54 27.0561 -79.6533 313° מערב 241 446 7,000 -900 Descending Miami Center
16:55 27.1053 -79.7081 315° מערב 235 435 6,200 -800 Descending Miami Center
16:56 27.1481 -79.7628 311° מערב 240 444 5,400 -850 Descending Miami Center
16:57 27.1908 -79.8131 314° מערב 240 444 4,500 -700 Descending Miami Center
16:58 27.2378 -79.8703 313° מערב 240 444 4,000 -250 Descending Miami Center
16:59 27.2825 -79.9253 312° מערב 229 425 4,000  Level Miami Center
17:00 27.3147 -79.9797 304° מערב 219 406 4,000  Level Miami Center
17:01 27.3428 -80.0389 298° מערב 214 396 4,000  Level Miami Center
17:02 27.3667 -80.0911 297° מערב 214 396 4,000 -150 Level Miami Center
17:03 27.3986 -80.1575 298° מערב 214 396 3,700 -550 Descending Miami Center
17:04 27.4264 -80.2192 297° מערב 221 409 2,900 -900 Descending Miami Center
17:05 27.4522 -80.2783 296° מערב 221 409 1,900 -900 Descending Miami Center
17:06 27.4717 -80.3306 293° מערב 215 398 1,100 -300 Descending Miami Center
17:07 27.4725 -80.3819 271° מערב 189 349 1,300 -400 Climbing Miami Center
17:08 27.4953 -80.3919 339° צפון 80 148 300 -550 Descending Miami Center
17:09 27.5075 -80.4064 314° מערב 73 135 200 -100 Descending Miami Center

כניסה לאתר

עדיין אין לך חשבון? הירשם כעת (ללא תשלום) כדי ליהנות מתכונות מותאמות-אישית, מהתראות טיסה ועוד!