יומן מעקב טיסה - קישורים רלוונטיים

זמנים ואזורי זמן

All times are in EDT time to prevent confusion due to time zone crossing. See the N6ZQ flight status page for this flight to view local times or setup timezone preferences in your user account.


זמן מיקום כיוון מהירות קרקעית רום טיסה גורם מדווח
EDT קו רוחב קו אורך כיוון כיוון קשר km/h רגל מהירות מיקום/סוג
Sat 10:08:00 13.0295 -67.1114 90° מזרח  Level Estimated
Sat 10:09:00 13.0508 -67.0641 93° מזרח  Level Estimated
Sat 10:10:00 13.1015 -67.0633 צפון  Level FlightAware Approximate
Sat 10:11:00 13.1522 -67.0624 צפון  Level FlightAware Approximate
Sat 10:12:00 13.2029 -67.0615 צפון  Level FlightAware Approximate
Sat 10:13:00 13.2536 -67.0607 צפון  Level FlightAware Approximate
Sat 10:14:00 13.3043 -67.0598 צפון  Level FlightAware Approximate
Sat 10:15:00 13.3550 -67.0589 צפון  Level FlightAware Approximate
Sat 10:16:00 13.3741 -67.0106 94° מזרח  Level Estimated
Sat 10:17:00 13.4240 -67.0015 10° צפון  Level FlightAware Approximate
Sat 10:18:00 13.4739 -66.9923 10° צפון  Level FlightAware Approximate
Sat 10:19:00 13.5238 -66.9831 10° צפון  Level FlightAware Approximate
Sat 10:20:00 13.5737 -66.9740 10° צפון  Level FlightAware Approximate
Sat 10:21:00 13.6236 -66.9648 10° צפון  Level FlightAware Approximate
Sat 10:22:00 13.6736 -66.9556 10° צפון  Level FlightAware Approximate
Sat 10:23:00 13.7235 -66.9464 10° צפון  Level FlightAware Approximate
Sat 10:24:00 13.7734 -66.9372 10° צפון  Level FlightAware Approximate
Sat 10:25:00 13.7896 -66.8878 94° מזרח  Level Estimated
Sat 10:26:00 13.8370 -66.8691 21° צפון  Level FlightAware Approximate
Sat 10:27:00 13.8844 -66.8505 21° צפון  Level FlightAware Approximate
Sat 10:28:00 13.9318 -66.8319 21° צפון  Level FlightAware Approximate
Sat 10:29:00 13.9791 -66.8132 21° צפון  Level FlightAware Approximate
Sat 10:30:00 14.0265 -66.7946 21° צפון  Level FlightAware Approximate
Sat 10:31:00 14.0738 -66.7759 21° צפון  Level FlightAware Approximate
Sat 10:32:00 14.1212 -66.7572 21° צפון  Level FlightAware Approximate
Sat 10:33:00 14.1350 -66.7069 95° מזרח  Level Estimated
Sat 10:34:00 14.1754 -66.6753 37° צפון-מזרח  Level FlightAware Approximate
Sat 10:35:00 14.2158 -66.6437 37° צפון-מזרח  Level FlightAware Approximate
Sat 10:36:00 14.2561 -66.6120 37° צפון-מזרח  Level FlightAware Approximate
Sat 10:37:00 14.2965 -66.5804 37° צפון-מזרח  Level FlightAware Approximate
Sat 10:38:00 14.3369 -66.5487 37° צפון-מזרח  Level FlightAware Approximate
Sat 10:39:00 14.3772 -66.5170 37° צפון-מזרח  Level FlightAware Approximate
Sat 10:40:00 14.4176 -66.4853 37° צפון-מזרח  Level FlightAware Approximate
Sat 10:41:00 14.4579 -66.4536 37° צפון-מזרח  Level FlightAware Approximate
Sat 10:42:00 14.4983 -66.4219 37° צפון-מזרח  Level FlightAware Approximate
Sat 10:43:00 14.5386 -66.3902 37° צפון-מזרח  Level FlightAware Approximate
Sat 10:44:00 14.5789 -66.3584 37° צפון-מזרח  Level FlightAware Approximate
Sat 10:45:00 14.5894 -66.3071 91° מזרח  Level Estimated
Sat 10:45:07 15.8167 -67.3500 65° צפון-מזרח 160 296 11,000  Level San Juan Center
Sat 10:46:00 14.6109 -66.2597 65° צפון-מזרח  Level FlightAware Approximate
Sat 10:46:07 15.8167 -67.3000 90° מזרח 190 352 11,000  Level San Juan Center
Sat 10:47:00 14.6324 -66.2123 65° צפון-מזרח  Level FlightAware Approximate
Sat 10:47:07 15.8167 -67.2333 90° מזרח 200 370 11,000  Level San Juan Center
Sat 10:48:00 14.6539 -66.1648 65° צפון-מזרח  Level FlightAware Approximate
Sat 10:48:07 15.8167 -67.1833 90° מזרח 190 352 11,000  Level San Juan Center
Sat 10:49:00 14.6755 -66.1174 65° צפון-מזרח  Level FlightAware Approximate
Sat 10:49:08 15.8333 -67.1333 71° מזרח 190 352 11,000  Level San Juan Center
Sat 10:50:00 14.6970 -66.0699 65° צפון-מזרח  Level FlightAware Approximate
Sat 10:50:08 15.8333 -67.0833 90° מזרח 180 333 11,000  Level San Juan Center
Sat 10:51:08 15.8333 -67.0333 90° מזרח 190 352 11,000  Level San Juan Center
Sat 10:52:08 15.8500 -66.9667 75° מזרח 180 333 11,000  Level San Juan Center
Sat 10:53:08 15.8500 -66.9167 90° מזרח 190 352 11,000  Level San Juan Center
Sat 10:54:08 15.8500 -66.8667 90° מזרח 190 352 11,000  Level San Juan Center
Sat 10:55:08 15.8667 -66.8167 71° מזרח 190 352 11,000  Level San Juan Center
Sat 10:56:08 15.8667 -66.7500 90° מזרח 190 352 11,000  Level San Juan Center
Sat 10:57:09 15.8667 -66.7000 90° מזרח 190 352 11,000  Level San Juan Center
Sat 10:58:09 15.8833 -66.6500 71° מזרח 180 333 11,000  Level San Juan Center
Sat 10:59:09 15.8833 -66.6000 90° מזרח 180 333 11,000  Level San Juan Center
Sat 11:00:09 15.8833 -66.5500 90° מזרח 180 333 11,000  Level San Juan Center
Sat 11:01:09 15.9000 -66.5000 71° מזרח 180 333 11,000  Level San Juan Center
Sat 11:02:09 15.9000 -66.4333 90° מזרח 180 333 11,000  Level San Juan Center
Sat 11:03:10 15.9167 -66.3833 71° מזרח 190 352 11,000  Level San Juan Center
Sat 11:04:09 15.9167 -66.3333 90° מזרח 190 352 11,000  Level San Juan Center
Sat 11:05:10 15.9167 -66.2833 90° מזרח 170 315 11,000  Level San Juan Center
Sat 11:06:10 15.9333 -66.2333 71° מזרח 200 370 11,000  Level San Juan Center
Sat 11:07:10 15.9333 -66.1667 90° מזרח 190 352 11,000  Level San Juan Center
Sat 11:08:10 15.9333 -66.1167 90° מזרח 190 352 11,000  Level San Juan Center
Sat 11:09:10 15.9500 -66.0667 71° מזרח 190 352 11,000  Level San Juan Center
Sat 11:10:10 15.9500 -66.0167 90° מזרח 180 333 11,000  Level San Juan Center
Sat 11:11:11 15.9667 -65.9667 71° מזרח 190 352 11,000  Level San Juan Center
Sat 11:12:10 15.9667 -65.9000 90° מזרח 190 352 11,000  Level San Juan Center
Sat 11:13:11 15.9667 -65.8500 90° מזרח 190 352 11,000  Level San Juan Center
Sat 11:14:11 15.9833 -65.8000 71° מזרח 190 352 11,000  Level San Juan Center
Sat 11:15:11 15.9833 -65.7500 90° מזרח 190 352 11,000  Level San Juan Center
Sat 11:16:11 16.0000 -65.6833 75° מזרח 190 352 11,000  Level San Juan Center
Sat 11:17:11 16.0000 -65.6333 90° מזרח 190 352 11,000  Level San Juan Center
Sat 11:18:11 16.0000 -65.5833 90° מזרח 190 352 11,000  Level San Juan Center
Sat 11:19:11 16.0167 -65.5333 71° מזרח 190 352 11,000  Level San Juan Center
Sat 11:20:11 16.0167 -65.4833 90° מזרח 180 333 11,000  Level San Juan Center
Sat 11:21:11 16.0167 -65.4167 90° מזרח 180 333 11,000  Level San Juan Center
Sat 11:22:12 16.0333 -65.3667 71° מזרח 180 333 11,000  Level San Juan Center
Sat 11:23:12 16.0333 -65.3167 90° מזרח 190 352 11,000  Level San Juan Center
Sat 11:24:12 16.0500 -65.2500 75° מזרח 190 352 11,000  Level San Juan Center
Sat 11:25:12 16.0500 -65.2000 90° מזרח 180 333 11,000  Level San Juan Center
Sat 11:26:12 16.0500 -65.1500 90° מזרח 190 352 11,000  Level San Juan Center
Sat 11:27:13 16.0667 -65.1000 71° מזרח 160 296 11,000  Level San Juan Center
Sat 11:28:12 16.0667 -65.0500 90° מזרח 180 333 11,000  Level San Juan Center
Sat 11:29:13 16.0667 -65.0000 90° מזרח 180 333 11,000  Level San Juan Center
Sat 11:30:13 16.0833 -64.9500 71° מזרח 190 352 11,000  Level San Juan Center
Sat 11:31:13 16.0833 -64.8833 90° מזרח 190 352 11,000  Level San Juan Center
Sat 11:32:13 16.0833 -64.8333 90° מזרח 190 352 11,000  Level San Juan Center
Sat 11:33:13 16.1000 -64.7833 71° מזרח 190 352 11,000  Level San Juan Center
Sat 11:34:13 16.1000 -64.7333 90° מזרח 180 333 11,000  Level San Juan Center
Sat 11:35:14 16.1167 -64.6667 75° מזרח 180 333 11,000  Level San Juan Center
Sat 11:36:14 16.1167 -64.6167 90° מזרח 190 352 11,000  Level San Juan Center
Sat 11:37:14 16.1167 -64.5667 90° מזרח 190 352 11,000  Level San Juan Center
Sat 11:38:14 16.1333 -64.5167 71° מזרח 190 352 11,000  Level San Juan Center
Sat 11:39:14 16.1333 -64.4667 90° מזרח 170 315 11,000  Level San Juan Center
Sat 11:40:14 16.1333 -64.4000 90° מזרח 190 352 11,000  Level San Juan Center
Sat 11:41:14 16.1500 -64.3667 62° צפון-מזרח 180 333 11,000  Level San Juan Center
Sat 11:42:14 16.1500 -64.3000 90° מזרח 190 352 11,000  Level San Juan Center
Sat 11:43:15 16.1500 -64.2500 90° מזרח 180 333 11,000  Level San Juan Center
Sat 11:44:15 16.1667 -64.2000 71° מזרח 180 333 11,000  Level San Juan Center
Sat 11:45:15 16.1667 -64.1500 90° מזרח 180 333 11,000  Level San Juan Center
Sat 11:46:15 16.1667 -64.1000 90° מזרח 180 333 11,000  Level San Juan Center
Sat 11:47:15 16.1833 -64.0500 71° מזרח 180 333 11,000  Level San Juan Center
Sat 11:48:15 16.1833 -64.0000 90° מזרח 180 333 11,000  Level San Juan Center
Sat 11:49:15 16.1833 -63.9333 90° מזרח 180 333 11,000  Level San Juan Center
Sat 11:50:15 16.2000 -63.8833 71° מזרח 180 333 11,000  Level San Juan Center
Sat 11:51:16 16.2000 -63.8333 90° מזרח 190 352 11,000  Level San Juan Center
Sat 11:52:16 16.2167 -63.7833 71° מזרח 180 333 11,000  Level San Juan Center
Sat 11:53:16 16.2167 -63.7333 90° מזרח 180 333 11,000  Level San Juan Center
Sat 11:54:16 16.2167 -63.6833 90° מזרח 180 333 11,000  Level San Juan Center
Sat 11:56:16 16.2333 -63.5833 80° מזרח 180 333 11,000  Level San Juan Center
Sat 11:57:17 16.2333 -63.5333 90° מזרח 190 352 11,000  Level San Juan Center
Sat 11:58:17 16.2333 -63.4833 90° מזרח 180 333 11,000  Level San Juan Center
Sat 11:59:17 16.2500 -63.4167 75° מזרח 190 352 11,000  Level San Juan Center
Sat 12:00:17 16.2500 -63.3667 90° מזרח 190 352 11,000  Level San Juan Center
Sat 12:01:17 16.2667 -63.3167 71° מזרח 180 333 11,000  Level San Juan Center
Sat 12:02:17 16.2500 -63.2667 109° מזרח 170 315 11,000  Level San Juan Center
Sat 12:03:17 16.2667 -63.2167 71° מזרח 190 352 11,000  Level San Juan Center
Sat 12:04:17 16.2833 -63.1500 75° מזרח 220 407 11,000  Level San Juan Center
Sat 12:05:17 16.2833 -63.1000 90° מזרח 180 333 11,000  Level San Juan Center
Sat 12:06:18 16.2833 -63.0500 90° מזרח 200 370 11,000  Level San Juan Center
Sat 12:08:00 16.2855 -62.9829 132° דרום-מזרח  Level FlightAware Approximate
Sat 12:15:00 16.0492 -62.7053 132° דרום-מזרח  Level FlightAware Approximate
Sat 12:16:00 16.0154 -62.6657 132° דרום-מזרח  Level FlightAware Approximate
Sat 12:17:00 15.9816 -62.6261 132° דרום-מזרח  Level FlightAware Approximate
Sat 12:18:00 15.9478 -62.5866 132° דרום-מזרח  Level FlightAware Approximate
Sat 12:19:00 15.9140 -62.5470 132° דרום-מזרח  Level FlightAware Approximate
Sat 12:20:00 15.8802 -62.5074 132° דרום-מזרח  Level FlightAware Approximate
Sat 12:21:00 15.8463 -62.4679 132° דרום-מזרח  Level FlightAware Approximate
Sat 12:22:00 15.8125 -62.4284 132° דרום-מזרח  Level FlightAware Approximate
Sat 12:23:00 15.7787 -62.3889 132° דרום-מזרח  Level FlightAware Approximate
Sat 12:24:00 15.7448 -62.3493 132° דרום-מזרח  Level FlightAware Approximate
Sat 12:25:00 15.7110 -62.3099 132° דרום-מזרח  Level FlightAware Approximate
Sat 12:26:00 15.6771 -62.2704 132° דרום-מזרח  Level FlightAware Approximate
Sat 12:27:00 15.6432 -62.2309 132° דרום-מזרח  Level FlightAware Approximate
Sat 12:28:00 15.6088 -62.1921 136° דרום-מזרח  Level FlightAware Approximate
Sat 12:29:00 15.6000 -62.1431 90° מזרח  Level FlightAware Approximate
Sat 12:30:00 15.5957 -62.0905 96° מזרח  Level FlightAware Approximate
Sat 12:31:00 15.5905 -62.0379 96° מזרח  Level FlightAware Approximate
Sat 12:32:00 15.5852 -61.9854 96° מזרח  Level FlightAware Approximate
Sat 12:33:00 15.5803 -61.9328 95° מזרח  Level FlightAware Approximate
Sat 12:34:00 15.5755 -61.8802 95° מזרח  Level FlightAware Approximate
Sat 12:35:00 15.5708 -61.8276 95° מזרח  Level FlightAware Approximate
Sat 12:36:00 15.5660 -61.7750 95° מזרח  Level FlightAware Approximate
Sat 12:37:00 15.5612 -61.7224 95° מזרח  Level FlightAware Approximate
Sat 12:38:00 15.5564 -61.6698 95° מזרח  Level FlightAware Approximate
Sat 12:39:00 15.5516 -61.6172 95° מזרח  Level FlightAware Approximate
Sat 12:40:00 15.5471 -61.5645 95° מזרח  Level FlightAware Approximate
Sat 12:41:00 15.5427 -61.5119 95° מזרח  Level FlightAware Approximate
Sat 12:42:00 15.5383 -61.4593 95° מזרח  Level FlightAware Approximate
Sat 12:43:00 15.5339 -61.4066 95° מזרח  Level FlightAware Approximate
Sat 12:44:00 15.5243 -61.3548 102° מזרח  Level FlightAware Approximate
Sat 12:45:00 15.5167 -61.3167 102° מזרח  Level FlightAware Approximate
Sat 12:46:00 15.5470 -61.3000 102° מזרח  Level Estimated
Sat 12:47:00 15.5470 -61.3000 102° מזרח  Level Estimated
Sat 12:48:00 15.5470 -61.3000 102° מזרח  Level Estimated
Sat 12:49:00 15.5470 -61.3000 102° מזרח  Level Estimated
Sat 12:50:00 15.5470 -61.3000 102° מזרח  Level Estimated
Sat 12:51:00 15.5470 -61.3000 102° מזרח  Level Estimated
Sat 12:52:00 15.5470 -61.3000 102° מזרח  Level Estimated
Sat 12:53:00 15.5470 -61.3000 102° מזרח  Level Estimated
Sat 12:54:00 15.5470 -61.3000 102° מזרח  Level Estimated
Sat 12:55:00 15.5470 -61.3000 102° מזרח  Level Estimated
Sat 12:56:00 15.5470 -61.3000 102° מזרח  Level Estimated
Sat 12:57:00 15.5470 -61.3000 102° מזרח  Level Estimated
Sat 12:58:00 15.5470 -61.3000 102° מזרח  Level Estimated
Sat 12:59:00 15.5470 -61.3000 102° מזרח  Level Estimated
Sat 13:00:00 15.5470 -61.3000 102° מזרח  Level Estimated
Sat 13:01:00 15.5470 -61.3000 102° מזרח  Level Estimated
Sat 13:02:00 15.5470 -61.3000 102° מזרח  Level Estimated
Sat 13:03:00 15.5470 -61.3000 102° מזרח  Level Estimated
Sat 13:04:00 15.5470 -61.3000 102° מזרח  Level Estimated

כניסה לאתר

עדיין אין לך חשבון? הירשם כעת (ללא תשלום) כדי ליהנות מתכונות מותאמות-אישית, מהתראות טיסה ועוד!