יומן מעקב טיסה - קישורים רלוונטיים

זמנים ואזורי זמן

All times are in EDT time to prevent confusion due to time zone crossing. See the N5352K flight status page for this flight to view local times or setup timezone preferences in your user account.

זמן מיקום כיוון מהירות קרקעית רום טיסה גורם מדווח
EDT קו רוחב קו אורך כיוון כיוון קשר km/h רגל מהירות מיקום/סוג
13:00 25.9160 -80.2340 90° מזרח 72 134 1,400  Level FlightAware
13:01 25.9180 -80.2270 72° מזרח 77 143 1,600 600 Climbing FlightAware
13:01 25.9220 -80.2250 24° צפון-מזרח 82 151 1,700 581 Climbing FlightAware
13:01 25.9290 -80.2260 353° צפון 82 151 1,900 563 Climbing FlightAware
13:01 25.9340 -80.2270 350° צפון 85 158 2,000 632 Climbing FlightAware
13:01 25.9370 -80.2280 343° צפון 87 161 2,100 200 Climbing FlightAware
13:02 25.9460 -80.2340 329° צפון-מערב 96 177 2,100  Level FlightAware
13:02 25.9510 -80.2360 340° צפון 102 188 2,100 -182 Level FlightAware
13:02 25.9600 -80.2400 338° צפון-מערב 105 195 2,000 -115 Descending FlightAware
13:03 25.9740 -80.2450 342° צפון 104 193 2,000 118 Level FlightAware
13:03 25.9820 -80.2470 347° צפון 99 183 2,100 500 Climbing FlightAware
13:03 25.9900 -80.2490 347° צפון 86 159 2,300 667 Climbing FlightAware
13:04 25.9990 -80.2520 343° צפון 99 183 2,500 600 Climbing FlightAware
13:04 26.0030 -80.2540 336° צפון-מערב 96 177 2,600 632 Climbing FlightAware
13:04 26.0060 -80.2570 318° צפון-מערב 91 169 2,700 400 Climbing FlightAware
13:04 26.0060 -80.2590 270° מערב 92 171 2,700 324 Level FlightAware
13:05 26.0060 -80.2720 270° מערב 95 175 2,900 679 Climbing FlightAware
13:05 26.0060 -80.2850 270° מערב 96 177 3,300 913 Climbing FlightAware
13:05 26.0060 -80.2970 270° מערב 96 177 3,600 667 Climbing FlightAware
13:06 26.0060 -80.3070 270° מערב 91 169 3,800 581 Climbing FlightAware
13:06 26.0060 -80.3120 270° מערב 89 164 3,900 353 Climbing FlightAware
13:06 26.0050 -80.3230 264° מערב 91 169 4,000 133 Climbing FlightAware
13:07 26.0050 -80.3330 270° מערב 97 180 4,000 167 Level FlightAware
13:07 26.0050 -80.3410 270° מערב 101 187 4,100 118 Climbing FlightAware
13:08 26.0040 -80.3600 267° מערב 107 198 4,100  Level FlightAware
13:08 26.0020 -80.3730 260° מערב 102 188 4,100  Level FlightAware
13:08 26.0010 -80.3840 264° מערב 100 185 4,100  Level FlightAware
13:09 26.0000 -80.3960 265° מערב 105 195 4,100 -162 Level FlightAware
13:09 25.9990 -80.4040 262° מערב 105 195 4,000 -167 Descending FlightAware
13:09 25.9990 -80.4140 270° מערב 100 185 4,000  Level FlightAware
13:10 25.9980 -80.4220 262° מערב 99 183 4,000 324 Level FlightAware
13:10 25.9990 -80.4340 275° מערב 102 188 4,200 194 Climbing FlightAware
13:10 26.0000 -80.4390 283° מערב 112 208 4,100 -207 Descending FlightAware
13:10 26.0010 -80.4510 275° מערב 107 198 4,100  Level FlightAware
13:11 25.9990 -80.4660 262° מערב 101 187 4,100 -100 Level FlightAware
13:11 25.9960 -80.4820 258° מערב 104 193 4,000  Descending FlightAware
13:12 25.9960 -80.4890 270° מערב 97 180 4,100 286 Climbing FlightAware
13:12 25.9970 -80.4910 299° מערב 99 183 4,100 -231 Level FlightAware
13:12 26.0010 -80.5010 294° מערב 98 182 4,000 -200 Descending FlightAware
13:12 26.0030 -80.5060 294° מערב 102 188 4,000 250 Level FlightAware
13:12 26.0070 -80.5120 307° מערב 95 175 4,100  Climbing FlightAware
13:13 26.0110 -80.5180 307° מערב 99 183 4,000 -200 Descending FlightAware
13:13 26.0160 -80.5230 318° צפון-מערב 94 174 4,000  Level FlightAware
13:13 26.0230 -80.5310 314° מערב 94 174 4,000 143 Level FlightAware
13:14 26.0290 -80.5370 318° צפון-מערב 95 175 4,100 136 Climbing FlightAware
13:14 26.0380 -80.5470 315° מערב 98 182 4,100  Level FlightAware
13:14 26.0420 -80.5510 318° צפון-מערב 98 182 4,100  Level FlightAware
13:15 26.0470 -80.5560 318° צפון-מערב 101 187 4,100  Level FlightAware
13:15 26.0580 -80.5660 321° צפון-מערב 107 198 4,100  Level FlightAware
13:15 26.0650 -80.5720 322° צפון-מערב 101 187 4,100 -167 Level FlightAware
13:16 26.0700 -80.5780 313° מערב 106 196 4,000 -200 Descending FlightAware
13:16 26.0760 -80.5850 314° מערב 102 188 4,000 88 Level FlightAware
13:16 26.0830 -80.5930 314° מערב 104 193 113 Descending FlightAware
13:17 26.0930 -80.6060 311° מערב 102 188 4,100 4,033 Climbing FlightAware
13:17 26.1020 -80.6180 310° מערב 97 180 4,100  Level FlightAware
13:18 26.1090 -80.6250 318° צפון-מערב 96 177 4,100  Level FlightAware
13:18 26.1180 -80.6340 318° צפון-מערב 106 196 4,100  Level FlightAware
13:18 26.1280 -80.6430 321° צפון-מערב 105 195 4,100 -120 Level FlightAware
13:19 26.1370 -80.6520 318° צפון-מערב 99 183 4,000 -146 Descending FlightAware
13:19 26.1430 -80.6580 318° צפון-מערב 98 182 4,000  Level FlightAware
13:20 26.1530 -80.6690 315° מערב 97 180 4,000  Level FlightAware
13:20 26.1600 -80.6770 314° מערב 104 193 4,000 261 Level FlightAware
13:20 26.1670 -80.6860 311° מערב 88 163 4,200 585 Climbing FlightAware
13:21 26.1710 -80.6920 307° מערב 88 163 4,400 529 Climbing FlightAware
13:21 26.1770 -80.6990 314° מערב 86 159 4,500 450 Climbing FlightAware
13:21 26.1820 -80.7070 305° מערב 91 169 4,700 439 Climbing FlightAware
13:22 26.1870 -80.7150 305° מערב 92 171 4,800 450 Climbing FlightAware
13:22 26.1920 -80.7230 305° מערב 96 177 5,000 414 Climbing FlightAware
13:22 26.1940 -80.7270 299° מערב 94 174 5,000 414 Level FlightAware
13:22 26.1980 -80.7360 296° מערב 96 177 5,200 514 Climbing FlightAware
13:23 26.2020 -80.7430 302° מערב 97 180 5,300 293 Climbing FlightAware
13:23 26.2070 -80.7540 297° מערב 94 174 5,400 360 Climbing FlightAware
13:23 26.2120 -80.7650 297° מערב 93 172 5,600 439 Climbing FlightAware
13:24 26.2150 -80.7720 296° מערב 100 185 5,700 500 Climbing FlightAware
13:24 26.2200 -80.7800 305° מערב 97 180 5,900 474 Climbing FlightAware
13:24 26.2270 -80.7870 318° צפון-מערב 92 171 6,000 176 Climbing FlightAware
13:25 26.2310 -80.7920 312° מערב 100 185 6,000 146 Level FlightAware
13:25 26.2400 -80.8020 315° מערב 94 174 6,100 130 Climbing FlightAware
13:25 26.2470 -80.8090 318° צפון-מערב 97 180 6,100  Level FlightAware
13:26 26.2540 -80.8160 318° צפון-מערב 94 174 6,100  Level FlightAware
13:26 26.2590 -80.8210 318° צפון-מערב 99 183 6,100  Level FlightAware
13:26 26.2680 -80.8310 315° מערב 117 217 6,100  Level FlightAware
13:27 26.2740 -80.8370 318° צפון-מערב 110 204 6,100 -176 Level FlightAware
13:27 26.2810 -80.8440 318° צפון-מערב 109 201 6,000 -207 Descending FlightAware
13:27 26.2850 -80.8480 318° צפון-מערב 99 183 6,000  Level FlightAware
13:28 26.2940 -80.8570 318° צפון-מערב 98 182 6,000  Level FlightAware
13:28 26.3020 -80.8640 322° צפון-מערב 103 192 6,000  Level FlightAware
13:28 26.3090 -80.8710 318° צפון-מערב 98 182 6,000  Level FlightAware
13:28 26.3140 -80.8760 318° צפון-מערב 96 177 6,000  Level FlightAware
13:29 26.3210 -80.8830 318° צפון-מערב 92 171 6,000 -167 Level FlightAware
13:29 26.3270 -80.8880 323° צפון-מערב 104 193 5,900 -414 Descending FlightAware
13:29 26.3320 -80.8920 324° צפון-מערב 95 175 5,800 -706 Descending FlightAware
13:30 26.3400 -80.9000 318° צפון-מערב 105 195 5,500 -833 Descending FlightAware
13:30 26.3460 -80.9050 323° צפון-מערב 103 192 5,300 -833 Descending FlightAware
13:30 26.3540 -80.9110 326° צפון-מערב 105 195 5,000 -769 Descending FlightAware
13:31 26.3620 -80.9180 322° צפון-מערב 108 200 4,800 -900 Descending FlightAware
13:31 26.3700 -80.9250 322° צפון-מערב 108 200 4,400 -1,029 Descending FlightAware
13:31 26.3760 -80.9310 318° צפון-מערב 106 196 4,200 -514 Descending FlightAware
13:31 26.3830 -80.9380 318° צפון-מערב 97 180 4,100 -150 Descending FlightAware
13:32 26.3890 -80.9460 310° מערב 98 182 4,100  Level FlightAware
13:32 26.3990 -80.9580 313° מערב 104 193 4,100 -130 Level FlightAware
13:33 26.4040 -80.9640 313° מערב 101 187 4,000 -154 Descending FlightAware
13:33 26.4120 -80.9730 315° מערב 103 192 4,000  Level FlightAware
13:33 26.4170 -80.9790 313° מערב 95 175 4,000  Level FlightAware
13:34 26.4240 -80.9860 318° צפון-מערב 92 171 4,000 250 Level FlightAware
13:34 26.4260 -80.9880 318° צפון-מערב 101 187 4,100  Climbing FlightAware
13:34 26.4330 -80.9950 318° צפון-מערב 99 183 4,000 -171 Descending FlightAware
13:34 26.4380 -81.0000 318° צפון-מערב 99 183 4,000  Level FlightAware
13:35 26.4450 -81.0080 314° מערב 97 180 4,000  Level FlightAware
13:35 26.4510 -81.0140 318° צפון-מערב 95 175 4,000  Level FlightAware
13:35 26.4610 -81.0250 315° מערב 95 175 4,000  Level FlightAware
13:37 26.4930 -81.0560 319° צפון-מערב 4,100  Climbing FlightAware
13:38 26.5164 -81.0819 319° צפון-מערב 106 196 4,000 -48 Descending Miami Center
13:39 26.5344 -81.1058 310° מערב 106 196 4,000  Level Miami Center
13:40 26.5464 -81.1294 299° מערב 101 187 4,000 50 Level Miami Center
13:41 26.5644 -81.1533 310° מערב 101 187 4,100 50 Climbing Miami Center
13:42 26.5869 -81.1728 322° צפון-מערב 101 187 4,100  Level Miami Center
13:43 26.6092 -81.1944 319° צפון-מערב 101 187 4,100  Level Miami Center
13:44 26.6314 -81.2161 319° צפון-מערב 101 187 4,100  Level Miami Center
13:46 26.6620 -81.2437 321° צפון-מערב  Level FlightAware Approximate
13:53 26.8019 -81.3700 321° צפון-מערב  Level FlightAware Approximate
13:54 26.8134 -81.3903 242° דרום-מערב  Level FlightAware Approximate
13:55 26.8014 -81.4157 242° דרום-מערב  Level FlightAware Approximate
13:56 26.7894 -81.4411 242° דרום-מערב  Level FlightAware Approximate
13:57 26.7774 -81.4665 242° דרום-מערב  Level FlightAware Approximate
13:58 26.7654 -81.4919 242° דרום-מערב  Level FlightAware Approximate
13:59 26.7533 -81.5173 242° דרום-מערב  Level FlightAware Approximate
14:00 26.7413 -81.5427 242° דרום-מערב  Level FlightAware Approximate
14:01 26.7293 -81.5681 242° דרום-מערב  Level FlightAware Approximate
14:02 26.7173 -81.5935 242° דרום-מערב  Level FlightAware Approximate
14:03 26.7052 -81.6189 242° דרום-מערב  Level FlightAware Approximate
14:04 26.6932 -81.6442 242° דרום-מערב  Level FlightAware Approximate
14:05 26.6811 -81.6696 242° דרום-מערב  Level FlightAware Approximate
14:06 26.6691 -81.6949 242° דרום-מערב  Level FlightAware Approximate
14:07 26.6535 -81.7176 230° דרום-מערב  Level FlightAware Approximate
14:08 26.6370 -81.7396 230° דרום-מערב  Level FlightAware Approximate
14:09 26.6205 -81.7616 230° דרום-מערב  Level FlightAware Approximate
14:10 26.6086 -81.7868 246° מערב  Level FlightAware Approximate
14:11 26.5981 -81.8130 246° מערב  Level FlightAware Approximate
14:12 26.5876 -81.8392 246° מערב  Level FlightAware Approximate
14:13 26.5833 -81.8500 246° מערב  Level FlightAware Approximate
14:14 26.5866 -81.8633 246° מערב  Level Estimated
14:15 26.5866 -81.8633 246° מערב  Level Estimated
14:16 26.5866 -81.8633 246° מערב  Level Estimated
14:17 26.5866 -81.8633 246° מערב  Level Estimated
14:18 26.5866 -81.8633 246° מערב  Level Estimated
14:19 26.5866 -81.8633 246° מערב  Level Estimated
14:20 26.5866 -81.8633 246° מערב  Level Estimated
14:21 26.5866 -81.8633 246° מערב  Level Estimated
14:22 26.5866 -81.8633 246° מערב  Level Estimated
14:23 26.5866 -81.8633 246° מערב  Level Estimated
14:24 26.5866 -81.8633 246° מערב  Level Estimated
14:25 26.5866 -81.8633 246° מערב  Level Estimated
14:26 26.5866 -81.8633 246° מערב  Level Estimated

כניסה לאתר

עדיין אין לך חשבון? הירשם כעת (ללא תשלום) כדי ליהנות מתכונות מותאמות-אישית, מהתראות טיסה ועוד!