יומן מעקב טיסה - קישורים רלוונטיים

זמנים ואזורי זמן

All times are in EST time to prevent confusion due to time zone crossing. See the N474RL flight status page for this flight to view local times or setup timezone preferences in your user account.


זמן מיקום כיוון מהירות קרקעית רום טיסה גורם מדווח
EST קו רוחב קו אורך כיוון כיוון קשר km/h רגל מהירות מיקום/סוג
Sat 11:12:44 28.5493 -81.3225 68° מזרח 102 188 200  Level FlightAware ADS-B
Sat 11:13:05 28.5549 -81.3121 58° צפון-מזרח 120 222 500 878 Climbing FlightAware ADS-B
Sat 11:13:25 28.5643 -81.3027 41° צפון-מזרח 124 230 800 1,024 Climbing FlightAware ADS-B
Sat 11:13:46 28.5734 -81.2941 40° צפון-מזרח 122 225 1,200 732 Climbing FlightAware ADS-B
Sat 11:14:06 28.5843 -81.2872 29° צפון-מזרח 156 290 1,300 150 Climbing FlightAware ADS-B
Sat 11:14:26 28.5996 -81.2896 352° צפון 173 320 1,300  Level FlightAware ADS-B
Sat 11:14:47 28.6171 -81.2937 348° צפון 182 336 1,300  Level FlightAware ADS-B
Sat 11:15:07 28.6330 -81.2975 348° צפון 182 336 1,300 585 Level FlightAware ADS-B
Sat 11:15:28 28.6493 -81.3017 347° צפון 166 307 1,700 769 Climbing FlightAware ADS-B
Sat 11:15:46 28.6637 -81.3053 347° צפון 175 323 1,800 150 Climbing FlightAware ADS-B
Sat 11:16:08 28.6799 -81.3132 337° צפון-מערב 188 348 1,800 -143 Level FlightAware ADS-B
Sat 11:16:28 28.6962 -81.3224 333° צפון-מערב 190 352 1,700  Descending FlightAware ADS-B
Sat 11:16:33 28.7003 -81.3228 355° צפון 185 343 1,800 286 Climbing FlightAware ADS-B
Sat 11:16:49 28.7128 -81.3179 19° צפון 178 330 1,800  Level FlightAware ADS-B
Sat 11:17:08 28.7268 -81.3099 26° צפון-מזרח 178 330 1,800  Level FlightAware ADS-B
Sat 11:17:13 28.7305 -81.3079 26° צפון-מזרח 178 330 1,800  Level FlightAware ADS-B
Sat 11:17:28 28.7414 -81.3017 26° צפון-מזרח 178 330 1,800 529 Level FlightAware ADS-B
Sat 11:17:47 28.7541 -81.2948 26° צפון-מזרח 161 298 2,100 1,050 Climbing FlightAware ADS-B
Sat 11:18:08 28.7679 -81.2875 25° צפון-מזרח 149 275 2,500 1,000 Climbing FlightAware ADS-B
Sat 11:18:29 28.7811 -81.2808 24° צפון-מזרח 147 272 2,800 800 Climbing FlightAware ADS-B
Sat 11:18:38 28.7878 -81.2773 25° צפון-מזרח 148 274 2,900 800 Climbing FlightAware ADS-B
Sat 11:18:59 28.7987 -81.2717 24° צפון-מזרח 151 280 3,200 774 Climbing FlightAware ADS-B
Sat 11:19:09 28.8081 -81.2710 צפון 158 293 3,300 857 Climbing FlightAware ADS-B
Sat 11:19:27 28.8110 -81.2717 349° צפון 157 291 3,600 769 Climbing FlightAware ADS-B
Sat 11:19:48 28.8308 -81.2761 349° צפון 158 293 3,800 769 Climbing FlightAware ADS-B
Sat 11:20:06 28.8487 -81.2800 349° צפון 158 293 4,100 750 Climbing FlightAware ADS-B
Sat 11:20:28 28.8647 -81.2838 348° צפון 161 298 4,300 600 Climbing FlightAware ADS-B
Sat 11:20:46 28.8764 -81.2905 333° צפון-מערב 162 299 4,500 985 Climbing FlightAware ADS-B
Sat 11:21:35 28.9076 -81.3090 333° צפון-מערב 150 278 5,400 1,014 Climbing FlightAware ADS-B
Sat 11:21:57 28.9180 -81.3151 333° צפון-מערב 149 275 5,700 933 Climbing FlightAware ADS-B
Sat 11:22:20 28.9331 -81.3241 333° צפון-מערב 147 272 6,100 933 Climbing FlightAware ADS-B
Sat 11:22:42 28.9487 -81.3321 336° צפון-מערב 144 267 6,400 769 Climbing FlightAware ADS-B
Sat 11:22:59 28.9551 -81.3327 355° צפון 144 267 6,600 500 Climbing FlightAware ADS-B
Sat 11:23:18 28.9709 -81.3345 354° צפון 159 295 6,700 125 Climbing FlightAware ADS-B
Sat 11:23:47 28.9955 -81.3377 354° צפון 177 328 6,700  Level FlightAware ADS-B
Sat 11:24:07 29.0125 -81.3399 353° צפון 182 336 6,700  Level FlightAware ADS-B
Sat 11:24:27 29.0304 -81.3423 353° צפון 186 344 6,700  Level FlightAware ADS-B
Sat 11:24:51 29.0482 -81.3446 354° צפון 190 352 6,700  Level FlightAware ADS-B
Sat 11:25:11 29.0691 -81.3472 354° צפון 190 352 6,700  Level FlightAware ADS-B
Sat 11:26:53 29.1585 -81.3586 354° צפון 191 354 6,700  Level FlightAware ADS-B
Sat 11:27:11 29.1702 -81.3601 354° צפון 191 354 6,700  Level FlightAware ADS-B
Sat 11:27:31 29.1908 -81.3627 354° צפון 191 354 6,700  Level FlightAware ADS-B
Sat 11:28:13 29.2292 -81.3676 354° צפון 191 354 6,700  Level FlightAware ADS-B
Sat 11:28:33 29.2469 -81.3698 354° צפון 191 354 6,700  Level FlightAware ADS-B
Sat 11:28:54 29.2612 -81.3716 354° צפון 191 354 6,700  Level FlightAware ADS-B
Sat 11:30:16 29.3369 -81.3813 354° צפון 191 354 6,700  Level FlightAware ADS-B
Sat 11:30:31 29.3506 -81.3830 354° צפון 192 356 6,700  Level FlightAware ADS-B
Sat 11:30:56 29.3555 -81.3836 354° צפון 192 356 6,700 286 Level FlightAware ADS-B
Sat 11:31:34 29.3997 -81.3908 354° צפון 192 356 7,000 209 Climbing Jacksonville Center
Sat 11:32:22 29.4456 -81.3997 350° צפון 191 354 7,000  Level Jacksonville Center
Sat 11:33:29 29.5022 -81.4058 355° צפון 191 354 7,000  Level Jacksonville Center
Sat 11:34:30 29.5564 -81.4122 354° צפון 191 354 7,000  Level Jacksonville Center
Sat 11:34:44 29.5689 -81.4144 351° צפון 190 352 7,000  Level Jacksonville Center
Sat 11:35:39 29.6192 -81.4208 354° צפון 191 354 7,000  Level Jacksonville Center
Sat 11:36:27 29.6589 -81.4250 355° צפון 192 356 7,000  Level Jacksonville Center
Sat 11:37:34 29.7194 -81.4314 355° צפון 189 349 7,000  Level Jacksonville Center
Sat 11:38:29 29.7675 -81.4403 351° צפון 186 344 7,000  Level Jacksonville Center
Sat 11:39:31 29.8200 -81.4442 356° צפון 182 336 7,000  Level Jacksonville Center
Sat 11:40:31 29.8722 -81.4506 354° צפון 186 344 7,000  Level Jacksonville Center
Sat 11:41:32 29.9203 -81.4572 353° צפון 188 348 7,000  Level Jacksonville Center
Sat 11:42:33 29.9725 -81.4658 352° צפון 185 343 7,000  Level Jacksonville Center
Sat 11:43:34 30.0247 -81.4722 354° צפון 183 340 7,000  Level Jacksonville Center
Sat 11:44:41 30.0833 -81.4786 355° צפון 186 344 7,000  Level Jacksonville Center
Sat 11:45:36 30.1314 -81.4853 353° צפון 192 356 7,000  Level Jacksonville Center
Sat 11:46:43 30.1878 -81.4939 352° צפון 191 354 7,000  Level Jacksonville Center
Sat 11:47:38 30.2358 -81.4981 356° צפון 190 352 7,000  Level Jacksonville Center
Sat 11:48:45 30.2967 -81.5044 355° צפון 184 341 7,000  Level Jacksonville Center
Sat 11:49:45 30.3489 -81.5133 352° צפון 188 348 7,000  Level Jacksonville Center
Sat 11:50:47 30.4011 -81.5247 349° צפון 186 344 7,000  Level Jacksonville Center
Sat 11:51:47 30.4514 -81.5311 354° צפון 191 354 7,000  Level Jacksonville Center
Sat 11:52:49 30.5078 -81.5447 348° צפון 193 357 7,000  Level Jacksonville Center
Sat 11:53:50 30.5622 -81.5561 350° צפון 192 356 7,000  Level Jacksonville Center
Sat 11:54:51 30.6125 -81.5625 354° צפון 193 357 7,000  Level Jacksonville Center
Sat 11:55:51 30.6689 -81.5739 350° צפון 194 359 7,000  Level Jacksonville Center
Sat 11:56:55 30.7211 -81.5853 349° צפון 199 369 7,000  Level Jacksonville Center
Sat 11:57:55 30.7756 -81.5942 352° צפון 199 369 7,000 -50 Level Jacksonville Center
Sat 11:58:55 30.8278 -81.6031 352° צפון 199 369 6,900 -50 Descending Jacksonville Center
Sat 11:59:55 30.8803 -81.6144 349° צפון 199 369 6,900  Level Jacksonville Center
Sat 12:00:55 30.9347 -81.6233 352° צפון 199 369 6,900  Level Jacksonville Center
Sat 12:01:55 30.9828 -81.6325 351° צפון 193 357 6,900  Level Jacksonville Center
Sat 12:02:55 31.0331 -81.6439 349° צפון 183 340 6,900  Level Jacksonville Center
Sat 12:03:55 31.0853 -81.6531 351° צפון 183 340 6,900 50 Level Jacksonville Center
Sat 12:04:55 31.1375 -81.6619 352° צפון 177 328 7,000 50 Climbing Jacksonville Center
Sat 12:05:55 31.1897 -81.6733 349° צפון 182 336 7,000  Level Jacksonville Center
Sat 12:06:55 31.2358 -81.6803 353° צפון 182 336 7,000  Level Jacksonville Center
Sat 12:07:55 31.2861 -81.6892 351° צפון 183 340 7,000  Level Jacksonville Center
Sat 12:08:55 31.3425 -81.7006 350° צפון 183 340 7,000  Level Jacksonville Center
Sat 12:09:55 31.3947 -81.7097 351° צפון 183 340 7,000  Level Jacksonville Center
Sat 12:10:55 31.4469 -81.7211 349° צפון 183 340 7,000  Level Jacksonville Center
Sat 12:11:55 31.4931 -81.7303 350° צפון 183 340 7,000  Level Jacksonville Center
Sat 12:12:55 31.5475 -81.7394 352° צפון 183 340 7,000 -50 Level Jacksonville Center
Sat 12:13:55 31.6061 -81.7508 351° צפון 183 340 6,900 -50 Descending Jacksonville Center
Sat 12:14:55 31.6561 -81.7625 349° צפון 183 340 6,900  Level Jacksonville Center
Sat 12:15:55 31.7106 -81.7717 352° צפון 183 340 6,900 50 Level Jacksonville Center
Sat 12:16:55 31.7567 -81.7808 350° צפון 188 348 7,000 400 Climbing Jacksonville Center
Sat 12:17:55 31.8025 -81.7900 350° צפון 175 323 7,700 500 Climbing Jacksonville Center
Sat 12:18:55 31.8550 -81.7992 352° צפון 162 299 8,000 150 Climbing Jacksonville Center
Sat 12:19:55 31.9050 -81.8108 349° צפון 173 320 8,000  Level Jacksonville Center
Sat 12:21:19 31.9783 -81.8247 351° צפון 209 388 8,000 -42 Level Jacksonville Center
Sat 12:22:19 32.0328 -81.8339 352° צפון 212 393 7,900 -50 Descending Jacksonville Center
Sat 12:23:19 32.0850 -81.8456 349° צפון 196 364 7,900  Level Jacksonville Center
Sat 12:24:19 32.1331 -81.8547 351° צפון 196 364 7,900 50 Level Jacksonville Center
Sat 12:25:19 32.1875 -81.8639 352° צפון 191 354 8,000 39 Climbing Jacksonville Center
Sat 12:26:51 32.2661 -81.8797 348° צפון 198 367 8,000  Level Atlanta Center
Sat 12:27:00 32.2430 -81.8775 348° צפון  Level FlightAware Approximate
Sat 12:28:51 32.3708 -81.8969 352° צפון 198 367 8,000  Level Atlanta Center
Sat 12:29:51 32.4253 -81.9053 353° צפון 198 367 8,000  Level Atlanta Center
Sat 12:30:51 32.4756 -81.9189 347° צפון 193 357 8,000  Level Atlanta Center
Sat 12:31:51 32.5281 -81.9300 351° צפון 193 357 8,000  Level Atlanta Center
Sat 12:32:00 32.5321 -81.9298 351° צפון  Level FlightAware Approximate
Sat 12:32:51 32.5803 -81.9411 350° צפון 193 357 8,000  Level Atlanta Center
Sat 12:34:51 32.6831 -81.9608 351° צפון 181 335 8,000  Level Atlanta Center
Sat 12:35:51 32.7311 -81.9769 344° צפון 181 335 8,000  Level Atlanta Center
Sat 12:36:51 32.7856 -81.9781 359° צפון 181 335 8,000  Level Atlanta Center
Sat 12:37:51 32.8336 -81.9919 346° צפון 181 335 8,000  Level Atlanta Center
Sat 12:38:51 32.8861 -81.9981 354° צפון 181 335 8,000  Level Atlanta Center
Sat 12:39:51 32.9383 -82.0092 350° צפון 181 335 8,000  Level Atlanta Center
Sat 12:40:51 32.9867 -82.0206 349° צפון 181 335 8,000  Level Atlanta Center
Sat 12:41:51 33.0389 -82.0292 352° צפון 181 335 8,000  Level Atlanta Center
Sat 12:42:51 33.0914 -82.0403 350° צפון 181 335 8,000  Level Atlanta Center
Sat 12:44:00 33.1472 -82.0512 351° צפון  Level FlightAware Approximate
Sat 12:51:00 33.4872 -82.1181 351° צפון  Level FlightAware Approximate
Sat 12:52:00 33.5358 -82.1277 351° צפון  Level FlightAware Approximate
Sat 12:53:00 33.5843 -82.1373 351° צפון  Level FlightAware Approximate
Sat 12:54:00 33.6329 -82.1469 351° צפון  Level FlightAware Approximate
Sat 12:55:00 33.6814 -82.1566 351° צפון  Level FlightAware Approximate
Sat 12:56:00 33.7300 -82.1662 351° צפון  Level FlightAware Approximate
Sat 12:57:00 33.7785 -82.1758 351° צפון  Level FlightAware Approximate
Sat 12:58:00 33.8271 -82.1855 351° צפון  Level FlightAware Approximate
Sat 12:59:00 33.8757 -82.1952 351° צפון  Level FlightAware Approximate
Sat 13:00:00 33.9242 -82.2049 351° צפון  Level FlightAware Approximate
Sat 13:01:00 33.9728 -82.2146 351° צפון  Level FlightAware Approximate
Sat 13:02:00 34.0213 -82.2243 351° צפון  Level FlightAware Approximate
Sat 13:03:00 34.0699 -82.2340 351° צפון  Level FlightAware Approximate
Sat 13:04:00 34.1185 -82.2437 351° צפון  Level FlightAware Approximate
Sat 13:05:00 34.1670 -82.2534 351° צפון  Level FlightAware Approximate
Sat 13:06:00 34.2156 -82.2631 351° צפון  Level FlightAware Approximate
Sat 13:07:00 34.2641 -82.2728 351° צפון  Level FlightAware Approximate
Sat 13:08:00 34.3127 -82.2825 351° צפון  Level FlightAware Approximate
Sat 13:09:00 34.3618 -82.2833 צפון  Level FlightAware Approximate
Sat 13:10:00 34.4101 -82.2942 348° צפון  Level FlightAware Approximate
Sat 13:11:00 34.4583 -82.3062 348° צפון  Level FlightAware Approximate
Sat 13:12:00 34.5067 -82.3167 צפון  Level FlightAware Approximate
Sat 13:13:00 34.5551 -82.3263 348° צפון  Level FlightAware Approximate
Sat 13:14:00 34.6033 -82.3383 348° צפון  Level FlightAware Approximate
Sat 13:15:00 34.6515 -82.3503 348° צפון  Level FlightAware Approximate
Sat 13:16:00 34.6997 -82.3624 348° צפון  Level FlightAware Approximate
Sat 13:17:00 34.7486 -82.3667 צפון  Level FlightAware Approximate
Sat 13:18:00 34.7500 -82.3667 צפון  Level FlightAware Approximate

כניסה לאתר

עדיין אין לך חשבון? הירשם כעת (ללא תשלום) כדי ליהנות מתכונות מותאמות-אישית, מהתראות טיסה ועוד!