יומן מעקב טיסה - קישורים רלוונטיים

זמנים ואזורי זמן

All times are in EST time to prevent confusion due to time zone crossing. See the EJA142 flight status page for this flight to view local times or setup timezone preferences in your user account.

זמן מיקום כיוון מהירות קרקעית רום טיסה גורם מדווח
EST קו רוחב קו אורך כיוון כיוון קשר km/h רגל מהירות מיקום/סוג
06:35 60.2545 -21.3992 306° מערב  Level FlightAware Approximate
06:36 60.3083 -21.6188 296° מערב  Level FlightAware Approximate
06:37 60.3618 -21.8391 296° מערב  Level FlightAware Approximate
06:38 60.4149 -22.0600 296° מערב  Level FlightAware Approximate
06:39 60.4676 -22.2818 296° מערב  Level FlightAware Approximate
06:40 60.5200 -22.5042 296° מערב  Level FlightAware Approximate
06:41 60.5720 -22.7273 295° מערב  Level FlightAware Approximate
06:42 60.6236 -22.9512 295° מערב  Level FlightAware Approximate
06:43 60.6749 -23.1758 295° מערב  Level FlightAware Approximate
06:44 60.7258 -23.4011 295° מערב  Level FlightAware Approximate
06:45 60.7763 -23.6271 295° מערב  Level FlightAware Approximate
06:46 60.8264 -23.8538 294° מערב  Level FlightAware Approximate
06:47 60.8762 -24.0812 294° מערב  Level FlightAware Approximate
06:48 60.9255 -24.3094 294° מערב  Level FlightAware Approximate
06:49 60.9745 -24.5382 294° מערב  Level FlightAware Approximate
06:50 61.0231 -24.7678 294° מערב  Level FlightAware Approximate
06:51 61.0715 -24.9978 294° מערב  Level FlightAware Approximate
06:52 61.1197 -25.2284 293° מערב  Level FlightAware Approximate
06:53 61.1674 -25.4597 293° מערב  Level FlightAware Approximate
06:54 61.2148 -25.6917 293° מערב  Level FlightAware Approximate
06:55 61.2618 -25.9245 293° מערב  Level FlightAware Approximate
06:56 61.3083 -26.1579 293° מערב  Level FlightAware Approximate
06:57 61.3545 -26.3920 292° מערב  Level FlightAware Approximate
06:58 61.4003 -26.6268 292° מערב  Level FlightAware Approximate
06:59 61.4456 -26.8623 292° מערב  Level FlightAware Approximate
07:00 61.4906 -27.0984 292° מערב  Level FlightAware Approximate
07:01 61.5351 -27.3353 292° מערב  Level FlightAware Approximate
07:02 61.5793 -27.5728 291° מערב  Level FlightAware Approximate
07:03 61.6230 -27.8110 291° מערב  Level FlightAware Approximate
07:04 61.6663 -28.0499 291° מערב  Level FlightAware Approximate
07:05 61.7091 -28.2894 291° מערב  Level FlightAware Approximate
07:06 61.7516 -28.5296 291° מערב  Level FlightAware Approximate
07:07 61.7937 -28.7705 290° מערב  Level FlightAware Approximate
07:08 61.8353 -29.0120 290° מערב  Level FlightAware Approximate
07:09 61.8765 -29.2542 290° מערב  Level FlightAware Approximate
07:10 61.9172 -29.4970 290° מערב  Level FlightAware Approximate
07:11 61.9576 -29.7404 290° מערב  Level FlightAware Approximate
07:12 61.9975 -29.9845 289° מערב  Level FlightAware Approximate
07:13 62.0085 -30.2416 274° מערב  Level FlightAware Approximate
07:14 62.0172 -30.4998 274° מערב  Level FlightAware Approximate
07:15 62.0254 -30.7580 274° מערב  Level FlightAware Approximate
07:16 62.0331 -31.0164 274° מערב  Level FlightAware Approximate
07:17 62.0403 -31.2749 274° מערב  Level FlightAware Approximate
07:18 62.0470 -31.5335 273° מערב  Level FlightAware Approximate
07:19 62.0533 -31.7922 273° מערב  Level FlightAware Approximate
07:20 62.0590 -32.0511 273° מערב  Level FlightAware Approximate
07:21 62.0643 -32.3100 273° מערב  Level FlightAware Approximate
07:22 62.0691 -32.5690 272° מערב  Level FlightAware Approximate
07:23 62.0734 -32.8281 272° מערב  Level FlightAware Approximate
07:24 62.0772 -33.0873 272° מערב  Level FlightAware Approximate
07:25 62.0806 -33.3465 272° מערב  Level FlightAware Approximate
07:26 62.0834 -33.6058 271° מערב  Level FlightAware Approximate
07:27 62.0858 -33.8651 271° מערב  Level FlightAware Approximate
07:28 62.0877 -34.1245 271° מערב  Level FlightAware Approximate
07:29 62.0891 -34.3839 271° מערב  Level FlightAware Approximate
07:30 62.0900 -34.6433 271° מערב  Level FlightAware Approximate
07:31 62.0904 -34.9027 270° מערב  Level FlightAware Approximate
07:32 62.0904 -35.1621 270° מערב  Level FlightAware Approximate
07:33 62.0898 -35.4215 270° מערב  Level FlightAware Approximate
07:34 62.0888 -35.6809 270° מערב  Level FlightAware Approximate
07:35 62.0873 -35.9403 269° מערב  Level FlightAware Approximate
07:36 62.0853 -36.1997 269° מערב  Level FlightAware Approximate
07:36 62.0833 -36.2167 268° מערב 450 834 43,000  Level Gander Center
07:37 62.0828 -36.4590 269° מערב  Level FlightAware Approximate
07:37 62.0833 -36.4833 270° מערב 450 834 43,000  Level Gander Center
07:38 62.0798 -36.7183 269° מערב  Level FlightAware Approximate
07:38 62.0833 -36.7500 270° מערב 450 834 43,000  Level Gander Center
07:39 62.0763 -36.9775 268° מערב  Level FlightAware Approximate
07:39 62.0833 -37.0000 270° מערב 450 834 43,000  Level Gander Center
07:40 62.0724 -37.2366 268° מערב  Level FlightAware Approximate
07:40 62.0667 -37.2667 263° מערב 450 834 43,000  Level Gander Center
07:41 62.0680 -37.4957 268° מערב  Level FlightAware Approximate
07:41 62.0667 -37.5333 270° מערב 450 834 43,000  Level Gander Center
07:42 62.0630 -37.7547 268° מערב  Level FlightAware Approximate
07:42 62.0667 -37.8000 270° מערב 460 851 43,000  Level Gander Center
07:43 62.0500 -38.0667 263° מערב 450 834 43,000  Level Gander Center
07:44 62.0500 -38.3333 270° מערב 450 834 43,000  Level Gander Center
07:45 62.0333 -38.6000 263° מערב 450 834 43,000  Level Gander Center
07:46 62.0500 -38.8500 278° מערב 450 834 43,000  Level Gander Center
07:47 62.0333 -39.1167 263° מערב 450 834 43,000  Level Gander Center
07:48 62.0167 -39.3833 263° מערב 460 851 43,000  Level Gander Center
07:49 62.0167 -39.6500 270° מערב 460 851 43,000  Level Gander Center
07:50 62.0000 -39.9167 263° מערב 460 851 43,000  Level Gander Center
07:51 61.9833 -40.1833 263° מערב 450 834 43,000  Level Gander Center
07:52 61.9667 -40.4167 261° מערב 450 834 43,000  Level Gander Center
07:53 61.9500 -40.6833 263° מערב 450 834 43,000  Level Gander Center
07:54 61.9333 -40.9500 263° מערב 450 834 43,000  Level Gander Center
07:55 61.9167 -41.2167 263° מערב 450 834 43,000  Level Gander Center
07:56 61.9000 -41.4833 263° מערב 450 834 43,000  Level Gander Center
07:57 61.8667 -41.7167 253° מערב 450 834 43,000  Level Gander Center
07:58 61.8500 -41.9833 263° מערב 450 834 43,000  Level Gander Center
07:59 61.8333 -42.2500 263° מערב 450 834 43,000  Level Gander Center
08:00 61.8167 -42.5167 263° מערב 450 834 43,000  Level Gander Center
08:01 61.8000 -42.7833 263° מערב 450 834 43,000  Level Gander Center
08:02 61.7667 -43.0500 255° מערב 450 834 43,000  Level Gander Center
08:03 61.7500 -43.3167 263° מערב 450 834 43,000  Level Gander Center
08:04 61.7333 -43.5333 261° מערב 450 834 43,000  Level Gander Center
08:05 61.7167 -43.8000 263° מערב 460 851 43,000  Level Gander Center
08:06 61.6833 -44.0667 255° מערב 460 851 43,000  Level Gander Center
08:07 61.6667 -44.3333 263° מערב 460 851 43,000  Level Gander Center
08:08 61.6333 -44.5667 253° מערב 460 851 43,000  Level Gander Center
08:09 61.6167 -44.8167 262° מערב 460 851 43,000  Level Gander Center
08:10 61.5833 -45.0833 255° מערב 460 851 43,000  Level Gander Center
08:11 61.5667 -45.3500 263° מערב 460 851 43,000  Level Gander Center
08:12 61.5333 -45.6167 255° מערב 460 851 43,000  Level Gander Center
08:13 61.5000 -45.8833 255° מערב 460 851 43,000  Level Gander Center
08:14 61.4833 -46.1333 262° מערב 460 851 43,000  Level Gander Center
08:15 61.4500 -46.4000 255° מערב 460 851 43,000  Level Gander Center
08:16 61.4167 -46.6667 255° מערב 460 851 43,000  Level Gander Center
08:17 61.3833 -46.9167 255° מערב 460 851 43,000  Level Gander Center
08:18 61.3667 -47.1833 263° מערב 460 851 43,000  Level Gander Center
08:19 61.3167 -47.4333 247° מערב 460 851 43,000  Level Gander Center
08:20 61.3000 -47.7000 263° מערב 460 851 43,000  Level Gander Center
08:21 61.2667 -47.9500 255° מערב 460 851 43,000  Level Gander Center
08:22 61.2333 -48.2167 256° מערב 460 851 43,000  Level Gander Center
08:23 61.2000 -48.4333 252° מערב 460 851 43,000  Level Gander Center
08:24 61.1667 -48.7333 257° מערב 460 851 43,000  Level Gander Center
08:25 61.1500 -48.9833 262° מערב 460 851 43,000  Level Gander Center
08:26 61.1000 -49.2500 249° מערב 460 851 43,000  Level Gander Center
08:27 61.0667 -49.5000 255° מערב 470 871 43,000  Level Gander Center
08:28 61.0333 -49.7500 255° מערב 470 871 43,000  Level Gander Center
08:29 61.0000 -50.0000 255° מערב 470 871 43,000  Level Gander Center
08:30 60.9667 -50.2667 256° מערב 470 871 43,000  Level Gander Center
08:31 60.9167 -50.5167 248° מערב 470 871 43,000  Level Gander Center
08:32 60.8667 -50.7667 248° מערב 470 871 43,000  Level Gander Center
08:33 60.8333 -51.0167 255° מערב 470 871 43,000  Level Gander Center
08:34 60.8000 -51.2833 256° מערב 470 871 43,000  Level Gander Center
08:35 60.7667 -51.5333 255° מערב 470 871 43,000  Level Gander Center
08:36 60.7167 -51.7833 248° מערב 470 871 43,000  Level Gander Center
08:37 60.6833 -52.0333 255° מערב 470 871 43,000  Level Gander Center
08:38 60.6333 -52.2833 248° מערב 470 871 43,000  Level Gander Center
08:39 60.6000 -52.5333 255° מערב 470 871 43,000  Level Gander Center
08:40 60.5333 -52.7833 242° דרום-מערב 470 871 43,000  Level Gander Center
08:41 60.5000 -53.0333 255° מערב 470 871 43,000  Level Gander Center
08:42 60.4500 -53.2833 248° מערב 470 871 43,000  Level Gander Center
08:43 60.4000 -53.5333 248° מערב 470 871 43,000  Level Gander Center
08:44 60.3667 -53.7667 254° מערב 470 871 43,000  Level Gander Center
08:45 60.3167 -54.0167 248° מערב 470 871 43,000  Level Gander Center
08:46 60.2667 -54.2667 248° מערב 470 871 43,000  Level Gander Center
08:47 60.2167 -54.5167 248° מערב 470 871 43,000  Level Gander Center
08:48 60.1833 -54.7500 254° מערב 470 871 43,000  Level Gander Center
08:49 60.1167 -55.0000 242° דרום-מערב 470 871 43,000  Level Gander Center
08:50 60.0833 -55.2333 254° מערב 470 871 43,000  Level Gander Center
08:51 60.0333 -55.4833 248° מערב 470 871 43,000  Level Gander Center
08:52 59.9667 -55.7333 242° דרום-מערב 470 871 43,000  Level Gander Center
08:53 59.9333 -55.9333 252° מערב 480 888 43,000  Level Gander Center
08:54 59.8667 -56.1833 242° דרום-מערב 470 871 43,000  Level Gander Center
08:55 59.8333 -56.4167 254° מערב 470 871 43,000  Level Gander Center
08:56 59.7667 -56.6500 241° דרום-מערב 470 871 43,000  Level Gander Center
08:57 59.7333 -56.8833 254° מערב 470 871 43,000  Level Gander Center
08:58 59.6667 -57.1333 242° דרום-מערב 470 871 43,000  Level Gander Center
08:59 59.6000 -57.3333 237° דרום-מערב 460 851 43,000  Level Gander Center
09:00 59.5000 -57.4833 217° דרום-מערב 460 851 43,000  Level Gander Center
09:01 59.3833 -57.6167 210° דרום-מערב 460 851 43,000  Level Gander Center
09:02 59.2667 -57.7333 207° דרום-מערב 460 851 43,000  Level Gander Center
09:03 59.1667 -57.8667 214° דרום-מערב 460 851 43,000  Level Gander Center
09:04 59.0500 -58.0167 213° דרום-מערב 470 871 43,000  Level Gander Center
09:05 58.9500 -58.1167 207° דרום-מערב 460 851 43,000  Level Gander Center
09:06 58.8333 -58.2500 211° דרום-מערב 470 871 43,000  Level Gander Center
09:07 58.7167 -58.4000 214° דרום-מערב 470 871 43,000  Level Gander Center
09:08 58.6000 -58.5000 204° דרום-מערב 470 871 43,000  Level Gander Center
09:09 58.5000 -58.6333 215° דרום-מערב 460 851 43,000  Level Gander Center
09:10 58.3667 -58.7167 198° דרום 470 871 43,000  Level Montreal Center
09:11 58.2667 -58.8333 212° דרום-מערב 460 851 43,000  Level Montreal Center
09:12 58.1500 -58.9500 208° דרום-מערב 460 851 43,000  Level Montreal Center
09:13 58.0333 -59.0667 208° דרום-מערב 460 851 43,000  Level Montreal Center
09:14 57.9333 -59.1833 212° דרום-מערב 450 834 43,000  Level Montreal Center
09:15 57.8167 -59.3000 208° דרום-מערב 460 851 43,000  Level Montreal Center
09:16 57.7000 -59.4167 208° דרום-מערב 460 851 43,000  Level Montreal Center
09:17 57.6000 -59.5333 212° דרום-מערב 460 851 43,000  Level Montreal Center
09:18 57.4833 -59.6333 205° דרום-מערב 460 851 43,000  Level Montreal Center
09:19 57.3667 -59.7500 208° דרום-מערב 460 851 43,000  Level Montreal Center
09:20 57.2667 -59.9000 219° דרום-מערב 450 834 43,000  Level Montreal Center
09:21 57.1500 -60.0000 205° דרום-מערב 450 834 43,000  Level Montreal Center
09:22 57.0500 -60.0833 204° דרום-מערב 460 851 43,000  Level Montreal Center
09:23 56.9500 -60.2167 216° דרום-מערב 450 834 43,000  Level Montreal Center
09:24 56.8167 -60.3333 206° דרום-מערב 450 834 43,000  Level Montreal Center
09:25 56.7167 -60.4500 213° דרום-מערב 450 834 43,000  Level Montreal Center
09:26 56.6000 -60.5500 205° דרום-מערב 450 834 43,000  Level Montreal Center
09:27 56.4833 -60.6667 209° דרום-מערב 450 834 43,000  Level Montreal Center
09:28 56.3833 -60.7667 209° דרום-מערב 450 834 43,000  Level Montreal Center
09:29 56.2667 -60.8667 205° דרום-מערב 460 851 43,000  Level Montreal Center
09:30 56.1500 -60.9833 209° דרום-מערב 460 851 43,000  Level Montreal Center
09:31 56.0333 -61.0833 206° דרום-מערב 460 851 43,000  Level Montreal Center
09:33 55.9000 -61.2833 220° דרום-מערב 460 851 43,000  Level Gander Center
09:34 55.7667 -61.4000 206° דרום-מערב 460 851 43,000  Level Gander Center
09:35 55.6667 -61.4833 205° דרום-מערב 460 851 43,000  Level Gander Center
09:36 55.5500 -61.5833 206° דרום-מערב 460 851 43,000  Level Gander Center
09:37 55.4333 -61.7000 210° דרום-מערב 460 851 43,000  Level Gander Center
09:38 55.3333 -61.8167 214° דרום-מערב 460 851 43,000  Level Gander Center
09:39 55.2167 -61.9000 202° דרום-מערב 460 851 43,000  Level Gander Center
09:40 55.1000 -62.0167 210° דרום-מערב 460 851 43,000  Level Gander Center
09:41 54.9833 -62.1000 202° דרום-מערב 460 851 43,000  Level Gander Center
09:42 54.8833 -62.2167 214° דרום-מערב 460 851 43,000  Level Gander Center
09:43 54.7667 -62.3000 202° דרום-מערב 450 834 43,000  Level Gander Center
09:44 54.6500 -62.4000 206° דרום-מערב 450 834 43,000  Level Gander Center
09:45 54.5500 -62.5000 210° דרום-מערב 450 834 43,000  Level Gander Center
09:46 54.4333 -62.6000 207° דרום-מערב 460 851 43,000  Level Gander Center
09:47 54.3000 -62.6833 200° דרום 460 851 43,000  Level Gander Center
09:48 54.1833 -62.8000 210° דרום-מערב 460 851 43,000  Level Gander Center
09:49 54.0833 -62.9000 210° דרום-מערב 450 834 43,000  Level Gander Center
09:50 53.9667 -62.9833 203° דרום-מערב 450 834 43,000  Level Gander Center
09:51 53.8500 -63.1000 211° דרום-מערב 450 834 43,000  Level Gander Center
09:52 53.7500 -63.1833 206° דרום-מערב 450 834 43,000  Level Gander Center
09:53 53.6333 -63.2833 207° דרום-מערב 460 851 43,000  Level Gander Center
09:54 53.5333 -63.3667 206° דרום-מערב 460 851 43,000  Level Gander Center
09:55 53.4167 -63.4667 207° דרום-מערב 460 851 43,000  Level Gander Center
09:56 53.2833 -63.5500 200° דרום 450 834 43,000  Level Gander Center
09:57 53.1000 -63.6667 201° דרום-מערב 440 814 43,000  Level Montreal Center
09:58 53.0000 -63.7500 207° דרום-מערב 440 814 43,000  Level Montreal Center
09:59 52.8833 -63.8333 203° דרום-מערב 440 814 43,000  Level Montreal Center
10:00 52.7667 -63.9333 207° דרום-מערב 450 834 43,000  Level Montreal Center
10:01 52.6500 -64.0167 203° דרום-מערב 440 814 43,000  Level Montreal Center
10:02 52.5333 -64.1000 203° דרום-מערב 440 814 43,000  Level Montreal Center
10:03 52.4333 -64.2000 211° דרום-מערב 450 834 43,000  Level Montreal Center
10:04 52.3167 -64.2833 204° דרום-מערב 450 834 43,000  Level Montreal Center
10:05 52.2000 -64.3667 204° דרום-מערב 450 834 43,000  Level Montreal Center
10:06 52.0833 -64.4500 204° דרום-מערב 450 834 43,000  Level Montreal Center
10:07 51.9667 -64.5333 204° דרום-מערב 450 834 43,000  Level Montreal Center
10:08 51.8667 -64.6167 207° דרום-מערב 440 814 43,000  Level Montreal Center
10:09 51.7500 -64.7000 204° דרום-מערב 440 814 43,000  Level Montreal Center
10:10 51.6333 -64.7833 204° דרום-מערב 440 814 43,000  Level Montreal Center
10:11 51.5333 -64.8667 207° דרום-מערב 440 814 43,000  Level Montreal Center
10:12 51.4167 -64.9500 204° דרום-מערב 450 834 43,000  Level Montreal Center
10:13 51.2833 -65.0333 201° דרום-מערב 450 834 43,000  Level Montreal Center
10:14 51.1833 -65.1167 208° דרום-מערב 440 814 43,000  Level Montreal Center
10:15 51.0833 -65.2167 212° דרום-מערב 440 814 43,000  Level Montreal Center
10:16 50.9667 -65.3000 204° דרום-מערב 450 834 43,000  Level Montreal Center
10:17 50.8500 -65.3833 204° דרום-מערב 440 814 43,000  Level Montreal Center
10:18 50.7333 -65.4667 204° דרום-מערב 440 814 43,000  Level Montreal Center
10:19 50.6167 -65.5500 204° דרום-מערב 440 814 43,000  Level Montreal Center
10:20 50.5167 -65.6167 203° דרום-מערב 440 814 43,000  Level Montreal Center
10:21 50.4000 -65.7000 204° דרום-מערב 440 814 43,000  Level Montreal Center
10:22 50.2833 -65.7833 205° דרום-מערב 450 834 43,000  Level Montreal Center
10:23 50.1833 -65.8500 203° דרום-מערב 440 814 43,000  Level Montreal Center
10:24 50.0667 -65.9333 205° דרום-מערב 440 814 43,000  Level Montreal Center
10:25 49.9500 -66.0167 205° דרום-מערב 440 814 43,000  Level Montreal Center
10:26 49.8500 -66.0833 203° דרום-מערב 430 797 43,000  Level Montreal Center
10:27 49.7333 -66.1667 205° דרום-מערב 430 797 43,000  Level Montreal Center
10:28 49.6167 -66.2333 200° דרום 430 797 43,000  Level Montreal Center
10:29 49.5333 -66.3167 213° דרום-מערב 430 797 43,000  Level Montreal Center
10:30 49.4000 -66.3833 198° דרום 420 777 43,000  Level Montreal Center
10:31 49.3000 -66.4667 209° דרום-מערב 430 797 43,000  Level Montreal Center
10:32 49.1833 -66.5333 200° דרום 430 797 43,000  Level Montreal Center
10:33 49.0833 -66.6000 204° דרום-מערב 430 797 43,000  Level Montreal Center
10:34 48.9667 -66.6833 205° דרום-מערב 430 797 43,000  Level Montreal Center
10:35 48.8500 -66.7500 201° דרום-מערב 430 797 43,000  Level Montreal Center
10:36 48.7333 -66.8333 205° דרום-מערב 420 777 43,000  Level Montreal Center
10:42 48.1805 -67.2249 203° דרום-מערב 417 772 43,000  Level FlightAware ADS-B
10:42 48.1177 -67.2648 203° דרום-מערב 413 764 43,000  Level FlightAware ADS-B
10:43 48.0493 -67.3083 203° דרום-מערב 413 764 43,000  Level FlightAware ADS-B
10:44 47.9586 -67.3656 203° דרום-מערב 413 764 43,000  Level FlightAware ADS-B
10:45 47.7927 -67.4699 203° דרום-מערב 417 772 43,000  Level FlightAware ADS-B
10:46 47.7402 -67.5027 203° דרום-מערב 416 771 43,000  Level FlightAware ADS-B
10:46 47.6850 -67.5371 203° דרום-מערב 412 763 43,000  Level FlightAware ADS-B
10:47 47.5690 -67.6093 203° דרום-מערב 415 769 43,000  Level FlightAware ADS-B
10:48 47.5006 -67.6517 203° דרום-מערב 419 776 43,000  Level FlightAware ADS-B
10:48 47.4549 -67.6799 203° דרום-מערב 423 784 43,000  Level FlightAware ADS-B
10:49 47.3557 -67.7410 203° דרום-מערב 423 784 43,000  Level FlightAware ADS-B
10:50 47.3015 -67.7743 203° דרום-מערב 430 797 43,000  Level FlightAware ADS-B
10:50 47.2533 -67.8038 203° דרום-מערב 433 801 43,000  Level FlightAware ADS-B
10:51 47.1853 -67.8455 202° דרום-מערב 427 790 43,000  Level FlightAware ADS-B
10:51 47.1235 -67.8778 198° דרום 423 784 43,000  Level FlightAware ADS-B
10:52 47.0435 -67.9151 198° דרום 424 785 43,000  Level FlightAware ADS-B
10:53 46.9858 -67.9418 198° דרום 422 782 43,000  Level FlightAware ADS-B
10:53 46.9154 -67.9743 198° דרום 421 779 43,000  Level FlightAware ADS-B
10:54 46.8530 -68.0030 198° דרום 413 764 43,000  Level FlightAware ADS-B
10:54 46.8030 -68.0260 197° דרום 414 766 43,000  Level FlightAware ADS-B
10:55 46.7078 -68.0695 197° דרום 411 761 43,000  Level FlightAware ADS-B
10:56 46.6625 -68.0902 197° דרום 412 763 43,000  Level FlightAware ADS-B
10:56 46.5656 -68.1343 197° דרום 412 763 43,000  Level FlightAware ADS-B
10:57 46.4897 -68.1688 197° דרום 417 772 43,000  Level FlightAware ADS-B
10:58 46.4173 -68.2015 197° דרום 415 769 43,000  Level FlightAware ADS-B
10:58 46.3559 -68.2291 197° דרום 415 769 43,000  Level FlightAware ADS-B
10:59 46.3082 -68.2506 197° דרום 418 774 43,000  Level FlightAware ADS-B
10:59 46.2367 -68.2828 197° דרום 422 782 43,000  Level FlightAware ADS-B
11:00 46.1808 -68.3078 197° דרום 422 782 43,000  Level FlightAware ADS-B
11:01 46.1215 -68.3344 197° דרום 426 789 43,000  Level FlightAware ADS-B
11:01 46.0501 -68.3662 197° דרום 427 790 43,000  Level FlightAware ADS-B
11:02 45.9912 -68.3924 197° דרום 434 803 43,000  Level FlightAware ADS-B
11:02 45.9278 -68.4204 197° דרום 435 806 43,000  Level FlightAware ADS-B
11:03 45.8722 -68.4450 197° דרום 433 801 43,000  Level FlightAware ADS-B
11:03 45.8136 -68.4709 197° דרום 434 803 43,000  Level FlightAware ADS-B
11:04 45.7336 -68.5062 197° דרום 429 795 43,000  Level FlightAware ADS-B
11:04 45.6995 -68.5212 197° דרום 429 795 43,000  Level FlightAware ADS-B (YSBK / BWU)
11:05 45.6123 -68.5594 197° דרום 429 795 43,000  Level FlightAware ADS-B
11:06 45.5475 -68.5877 197° דרום 424 785 43,000  Level FlightAware ADS-B
11:06 45.4968 -68.6099 197° דרום 423 784 43,000  Level FlightAware ADS-B
11:07 45.4154 -68.6455 197° דרום 426 789 43,000  Level FlightAware ADS-B (YSBK / BWU)
11:07 45.3371 -68.6793 197° דרום 427 790 43,000  Level FlightAware ADS-B
11:08 45.2845 -68.7022 197° דרום 422 782 43,000  Level FlightAware ADS-B
11:08 45.2173 -68.7312 197° דרום 424 785 43,000  Level FlightAware ADS-B
11:09 45.1630 -68.7547 197° דרום 428 793 43,000  Level FlightAware ADS-B
11:09 45.1015 -68.7810 197° דרום 425 787 43,000  Level FlightAware ADS-B
11:10 45.0405 -68.8072 197° דרום 427 790 43,000  Level FlightAware ADS-B
11:11 44.9782 -68.8339 197° דרום 425 787 43,000  Level FlightAware ADS-B
11:11 44.9310 -68.8541 197° דרום 425 787 43,000  Level FlightAware ADS-B (YSBK / BWU)
11:12 44.8633 -68.8830 197° דרום 426 789 43,000  Level FlightAware ADS-B (YSBK / BWU)
11:12 44.8212 -68.9009 197° דרום 425 787 43,000  Level FlightAware ADS-B (YSBK / BWU)
11:13 44.7636 -68.9254 197° דרום 426 789 43,000  Level FlightAware ADS-B (YSBK / BWU)
11:13 44.6998 -68.9524 197° דרום 421 779 43,000  Level FlightAware ADS-B (YSBK / BWU)
11:14 44.6355 -68.9797 197° דרום 426 789 43,000  Level FlightAware ADS-B (YSBK / BWU)
11:14 44.5690 -69.0077 197° דרום 430 797 43,000  Level FlightAware ADS-B (YSBK / BWU)
11:15 44.5127 -69.0315 197° דרום 431 798 43,000  Level FlightAware ADS-B (YSBK / BWU)
11:15 44.4481 -69.0586 197° דרום 427 790 43,000  Level FlightAware ADS-B (YSBK / BWU)
11:16 44.3996 -69.0788 197° דרום 421 779 43,000  Level FlightAware ADS-B
11:16 44.3370 -69.1051 197° דרום 422 782 43,000  Level FlightAware ADS-B
11:17 44.2846 -69.1272 197° דרום 425 787 43,000  Level FlightAware ADS-B (YSBK / BWU)
11:17 44.2269 -69.1511 197° דרום 425 787 43,000  Level FlightAware ADS-B (YSBK / BWU)
11:18 44.1635 -69.1774 197° דרום 423 784 43,000  Level FlightAware ADS-B
11:18 44.1073 -69.2008 197° דרום 423 784 43,000  Level FlightAware ADS-B
11:19 44.0481 -69.2253 197° דרום 422 782 43,000  Level FlightAware ADS-B
11:19 44.0115 -69.2404 197° דרום 423 784 43,000  Level FlightAware ADS-B (YSBK / BWU)
11:20 43.9333 -69.2727 197° דרום 421 779 43,000  Level FlightAware ADS-B (YSBK / BWU)
11:20 43.8623 -69.3019 197° דרום 421 779 43,000 -269 Level FlightAware ADS-B
11:21 43.7999 -69.3276 197° דרום 422 782 42,700 -818 Descending FlightAware ADS-B
11:22 43.7913 -69.3311 197° דרום 427 790 42,100 -1,217 Descending FlightAware ADS-B (KBOS)
11:22 43.7775 -69.3368 197° דרום 430 797 41,300 -1,618 Descending FlightAware ADS-B (YSBK / BWU)
11:23 43.5845 -69.4155 197° דרום 430 797 39,700 -1,655 Descending FlightAware ADS-B
11:24 43.5139 -69.4442 197° דרום 416 771 38,900 -1,467 Descending FlightAware ADS-B (KBOS)
11:24 43.4779 -69.4589 197° דרום 402 745 38,600 -1,333 Descending FlightAware ADS-B
11:24 43.4240 -69.4807 196° דרום 383 710 37,900 -984 Descending FlightAware ADS-B
11:25 43.3768 -69.4999 197° דרום 373 690 37,600 -689 Descending FlightAware ADS-B (KBOS)
11:25 43.3221 -69.5222 197° דרום 368 681 37,200 -484 Descending FlightAware ADS-B
11:26 43.2716 -69.5425 196° דרום 373 690 37,100 -197 Descending FlightAware ADS-B (KBOS)
11:26 43.2210 -69.5628 197° דרום 366 678 37,000 -120 Descending FlightAware ADS-B
11:27 43.2037 -69.5698 196° דרום 375 695 37,000  Level FlightAware ADS-B
11:27 43.1375 -69.5963 197° דרום 371 687 37,000  Level FlightAware ADS-B
11:28 43.1080 -69.6081 196° דרום 377 698 37,000  Level FlightAware ADS-B
11:28 43.0782 -69.6200 196° דרום 377 698 37,000  Level FlightAware ADS-B
11:28 43.0253 -69.6412 196° דרום 378 700 37,000  Level FlightAware ADS-B
11:29 42.9637 -69.6657 196° דרום 380 703 37,000  Level FlightAware ADS-B (KBOS)
11:30 42.9058 -69.6888 196° דרום 379 702 37,000  Level FlightAware ADS-B
11:30 42.9014 -69.6906 197° דרום 371 687 37,000  Level FlightAware ADS-B
11:30 42.8855 -69.6968 197° דרום 373 690 37,000 -400 Level FlightAware ADS-B
11:30 42.8761 -69.7006 197° דרום 373 690 36,900 -1,125 Descending FlightAware ADS-B
11:30 42.8585 -69.7076 197° דרום 374 692 36,700 -1,814 Descending FlightAware ADS-B
11:31 42.8023 -69.7299 196° דרום 385 713 35,600 -2,123 Descending FlightAware ADS-B
11:31 42.7478 -69.7514 196° דרום 392 726 34,400 -2,377 Descending FlightAware ADS-B (KBOS)
11:31 42.7104 -69.7663 196° דרום 397 735 33,500 -2,353 Descending FlightAware ADS-B (KBOS)
11:32 42.6661 -69.7837 196° דרום 394 729 32,400 -2,361 Descending FlightAware ADS-B (KBOS)
11:32 42.6084 -69.8064 196° דרום 387 716 31,100 -2,066 Descending FlightAware ADS-B (KBOS)
11:33 42.5547 -69.8275 196° דרום 366 678 30,300 -1,770 Descending FlightAware ADS-B (KBOS)
11:33 42.5070 -69.8463 196° דרום 349 647 29,300 -2,164 Descending FlightAware ADS-B (KBOS)
11:34 42.4582 -69.8655 196° דרום 342 634 28,100 -2,262 Descending FlightAware ADS-B (KBOS)
11:34 42.4153 -69.8824 196° דרום 332 615 27,000 -2,361 Descending FlightAware ADS-B (KBOS)
11:35 42.3703 -69.8999 196° דרום 338 626 25,700 -2,492 Descending FlightAware ADS-B (KBOS)
11:36 42.3154 -69.9215 196° דרום 363 673 24,300 -2,400 Descending FlightAware ADS-B (KBOS)
11:36 42.2667 -69.9402 196° דרום 355 658 23,100 -2,344 Descending FlightAware ADS-B (KBOS)
11:37 42.2122 -69.9614 197° דרום 338 626 21,800 -2,063 Descending FlightAware ADS-B
11:37 42.1676 -69.9788 196° דרום 333 616 20,900 -1,742 Descending FlightAware ADS-B
11:38 42.1268 -69.9945 196° דרום 330 612 20,000 -1,800 Descending FlightAware ADS-B (KBOS)
11:38 42.0634 -70.0192 196° דרום 322 597 18,800 -1,831 Descending FlightAware ADS-B
11:39 42.0368 -70.0295 196° דרום 319 591 18,200 -1,846 Descending FlightAware ADS-B (KBOS)
11:39 42.0106 -70.0441 209° דרום-מערב 310 575 17,600 -1,680 Descending FlightAware ADS-B (ESTA / AGH)
11:39 42.0033 -70.0497 211° דרום-מערב 313 579 17,500 -1,756 Descending FlightAware ADS-B (KBOS)
11:40 41.9597 -70.0855 213° דרום-מערב 306 566 16,400 -1,787 Descending FlightAware ADS-B
11:40 41.9440 -70.0985 213° דרום-מערב 303 562 16,100 -1,149 Descending FlightAware ADS-B
11:40 41.9025 -70.1332 212° דרום-מערב 309 573 15,500 -1,091 Descending FlightAware ADS-B
11:41 41.8638 -70.1655 212° דרום-מערב 308 570 14,900 -1,167 Descending FlightAware ADS-B (ESTA / AGH)
11:42 41.8155 -70.2058 213° דרום-מערב 304 563 14,100 -1,138 Descending FlightAware ADS-B
11:42 41.7935 -70.2240 213° דרום-מערב 303 562 13,800 -1,200 Descending FlightAware ADS-B
11:42 41.7545 -70.2566 213° דרום-מערב 310 575 13,100 -1,258 Descending FlightAware ADS-B
11:43 41.7185 -70.2866 212° דרום-מערב 304 563 12,500 -1,200 Descending FlightAware ADS-B (ESTA / AGH)
11:43 41.6823 -70.3164 211° דרום-מערב 282 523 11,900 -1,233 Descending FlightAware ADS-B
11:44 41.6436 -70.3483 212° דרום-מערב 258 478 11,000 -1,241 Descending FlightAware ADS-B (ESTA / AGH)
11:45 41.5758 -70.4239 261° מערב 231 428 9,500 -1,151 Descending FlightAware ADS-B (ESTA / AGH)
11:47 41.5897 -70.5312 282° מערב 254 470 8,200 -986 Descending FlightAware ADS-B (ESTA / AGH)
11:48 41.6067 -70.6415 282° מערב 253 468 7,100 -838 Descending FlightAware ADS-B (ESTA / AGH)
11:49 41.6208 -70.7396 272° מערב 256 475 6,300 -629 Descending FlightAware ADS-B (ESTA / AGH)
11:50 41.6078 -70.8031 272° מערב 273 505 6,000 -333 Descending Boston Center
11:50 41.6094 -70.8044 328° צפון-מערב 262 486 6,000  Level Boston Center
11:51 41.5819 -70.9133 251° מערב 264 489 6,000  Level Boston Center
11:52 41.5628 -70.9853 250° מערב 263 488 6,000  Level Boston Center
11:52 41.5592 -71.0056 257° מערב 263 488 6,000 -492 Level Boston Center
11:53 41.5425 -71.0758 252° מערב 218 404 5,500 -787 Descending Boston Center
11:53 41.5406 -71.0878 258° מערב 232 430 5,200 -1,400 Descending Boston Center
11:54 41.5222 -71.1547 250° מערב 215 398 4,100 -1,279 Descending Boston Center
11:54 41.5228 -71.1647 274° מערב 219 406 3,900 -1,164 Descending Boston Center
11:55 41.5411 -71.2306 290° מערב 200 370 2,800 -1,180 Descending Boston Center
11:55 41.5483 -71.2367 328° צפון-מערב 199 369 2,700 -764 Descending Boston Center
11:56 41.5794 -71.2761 317° צפון-מערב 193 357 2,100 -700 Descending Boston Center
11:56 41.5897 -71.2858 325° צפון-מערב 196 364 2,000 -111 Descending Boston Center
11:57 41.6139 -71.3086 325° צפון-מערב 154 285 2,000  Level Boston Center
11:57 41.6247 -71.3192 324° צפון-מערב 158 293 2,000  Level Boston Center
11:58 41.6458 -71.3431 320° צפון-מערב 151 280 2,000 -197 Level Boston Center
11:58 41.6567 -71.3536 324° צפון-מערב 149 275 1,800 -689 Descending Boston Center
11:59 41.6742 -71.3736 320° צפון-מערב 121 224 1,300 -689 Descending Boston Center
11:59 41.6831 -71.3808 329° צפון-מערב 124 230 1,100 -700 Descending Boston Center
12:00 41.6989 -71.4000 318° צפון-מערב 112 208 600 -689 Descending Boston Center
12:00 41.7086 -71.4089 326° צפון-מערב 112 208 400 10,537 Descending Boston Center
12:01 41.7281 -71.4283 323° צפון-מערב 104 193 15,000 14,361 Climbing Boston Center

כניסה לאתר

עדיין אין לך חשבון? הירשם כעת (ללא תשלום) כדי ליהנות מתכונות מותאמות-אישית, מהתראות טיסה ועוד!