יומן מעקב טיסה - קישורים רלוונטיים

זמנים ואזורי זמן

All times are in EDT time to prevent confusion due to time zone crossing. See the DAL3974 flight status page for this flight to view local times or setup timezone preferences in your user account.


זמן מיקום כיוון מהירות קרקעית רום טיסה גורם מדווח
EDT קו רוחב קו אורך כיוון כיוון קשר km/h רגל מהירות מיקום/סוג
Tue 19:57:27 42.2036 -83.3556 78° מזרח 153 283 1,300  Level Cleveland Center
Tue 19:57:44 42.1950 -83.3519 163° דרום 155 286 2,100 2,053 Climbing FAA TRACON SMA TRACON (SMA)
Tue 19:58:05 42.1781 -83.3483 171° דרום 179 332 2,600 2,154 Climbing FAA TRACON SMA TRACON (SMA)
Tue 19:58:23 42.1625 -83.3447 170° דרום 187 346 3,500 2,923 Climbing FAA TRACON SMA TRACON (SMA)
Tue 19:58:44 42.1478 -83.3414 170° דרום 187 346 4,500 2,341 Climbing FAA TRACON SMA TRACON (SMA)
Tue 19:59:04 42.1283 -83.3369 170° דרום 202 373 5,100 1,650 Climbing FAA TRACON SMA TRACON (SMA)
Tue 19:59:24 42.1097 -83.3231 151° דרום-מזרח 261 483 5,600 2,400 Climbing FAA TRACON SMA TRACON (SMA)
Tue 19:59:44 42.0983 -83.2856 112° דרום-מזרח 292 541 6,700 2,927 Climbing FAA TRACON SMA TRACON (SMA)
Tue 20:00:00 42.2795 -82.9124 74° מזרח  Level FlightAware Approximate
Tue 20:00:05 42.0919 -83.2539 105° מזרח 288 533 7,600  Level FAA TRACON SMA TRACON (SMA)
Tue 20:00:24 42.0850 -83.2186 105° מזרח 291 539 8,700 2,850 Climbing FAA TRACON SMA TRACON (SMA)
Tue 20:00:45 42.0836 -83.1792 93° מזרח 301 557 9,500 2,250 Climbing FAA TRACON SMA TRACON (SMA)
Tue 20:01:00 42.3080 -82.7651 78° מזרח  Level FlightAware Approximate
Tue 20:01:04 42.0958 -83.1458 64° צפון-מזרח 311 576 10,200  Level FAA TRACON SMA TRACON (SMA)
Tue 20:01:24 42.1108 -83.1094 61° צפון-מזרח 336 623 10,800 1,692 Climbing FAA TRACON SMA TRACON (SMA)
Tue 20:01:43 42.1267 -83.0692 62° צפון-מזרח 343 636 11,300 1,500 Climbing FAA TRACON SMA TRACON (SMA)
Tue 20:02:00 42.3309 -82.6158 78° מזרח  Level FlightAware Approximate
Tue 20:02:04 42.1411 -83.0331 62° צפון-מזרח 352 652 11,800  Level FAA TRACON SMA TRACON (SMA)
Tue 20:02:24 42.1558 -82.9958 62° צפון-מזרח 361 668 12,200 1,317 Climbing FAA TRACON SMA TRACON (SMA)
Tue 20:02:45 42.1744 -82.9486 62° צפון-מזרח 368 681 12,700 1,463 Climbing FAA TRACON SMA TRACON (SMA)
Tue 20:03:05 42.1897 -82.9100 62° צפון-מזרח 374 692 13,200 1,500 Climbing FAA TRACON SMA TRACON (SMA)
Tue 20:03:25 42.2092 -82.8606 62° צפון-מזרח 383 710 13,700 1,350 Climbing FAA TRACON SMA TRACON (SMA)
Tue 20:03:45 42.2247 -82.8206 62° צפון-מזרח 386 715 14,100 1,350 Climbing FAA TRACON SMA TRACON (SMA)
Tue 20:04:05 42.2408 -82.7803 62° צפון-מזרח 393 727 14,600 1,500 Climbing FAA TRACON SMA TRACON (SMA)
Tue 20:04:25 42.2603 -82.7294 63° צפון-מזרח 396 734 15,100 1,350 Climbing FAA TRACON SMA TRACON (SMA)
Tue 20:04:45 42.2761 -82.6886 62° צפון-מזרח 399 739 15,500 1,350 Climbing FAA TRACON SMA TRACON (SMA)
Tue 20:05:05 42.2922 -82.6475 62° צפון-מזרח 400 740 16,000 1,500 Climbing FAA TRACON SMA TRACON (SMA)
Tue 20:05:25 42.3122 -82.5961 62° צפון-מזרח 402 745 16,500 1,500 Climbing FAA TRACON SMA TRACON (SMA)
Tue 20:05:45 42.3281 -82.5547 63° צפון-מזרח 403 747 17,000 1,350 Climbing FAA TRACON SMA TRACON (SMA)
Tue 20:06:05 42.3444 -82.5136 62° צפון-מזרח 404 748 17,400 1,200 Climbing FAA TRACON SMA TRACON (SMA)
Tue 20:06:25 42.3622 -82.4600 66° מזרח 411 761 17,800 1,231 Climbing FAA TRACON SMA TRACON (SMA)
Tue 20:06:44 42.3669 -82.4131 82° מזרח 412 763 18,200 1,077 Climbing FAA TRACON SMA TRACON (SMA)
Tue 20:07:04 42.3661 -82.3656 91° מזרח 412 763 18,500 1,050 Climbing FAA TRACON SMA TRACON (SMA)
Tue 20:07:24 42.3633 -82.3181 95° מזרח 414 766 18,900 1,171 Climbing FAA TRACON SMA TRACON (SMA)
Tue 20:07:45 42.3603 -82.2578 94° מזרח 416 771 19,300 1,171 Climbing FAA TRACON SMA TRACON (SMA)
Tue 20:08:05 42.3592 -82.2053 92° מזרח 417 772 19,700 750 Climbing FAA TRACON SMA TRACON (SMA)
Tue 20:08:25 42.3586 -82.1931 94° מזרח 418 774 19,800 150 Climbing FAA TRACON SMA TRACON (SMA)
Tue 20:08:45 42.3586 -82.1931 71° מזרח 418 774 19,800 1,180 Level FAA TRACON SMA TRACON (SMA)
Tue 20:09:26 42.3475 -81.9878 94° מזרח 419 776 21,000 713 Climbing Cleveland Center
Tue 20:10:26 42.3408 -81.8219 93° מזרח 436 808 21,000  Level Cleveland Center
Tue 20:11:26 42.3303 -81.6447 95° מזרח 462 856 21,000  Level Cleveland Center
Tue 20:12:26 42.3233 -81.4678 93° מזרח 471 872 21,000  Level Cleveland Center
Tue 20:13:26 42.3161 -81.3075 93° מזרח 478 885 21,000  Level Cleveland Center
Tue 20:14:26 42.3067 -81.1306 94° מזרח 478 885 21,000  Level Cleveland Center
Tue 20:15:26 42.2992 -80.9567 93° מזרח 478 885 21,000  Level Cleveland Center
Tue 20:16:26 42.2892 -80.7797 94° מזרח 473 875 21,000  Level Cleveland Center
Tue 20:17:26 42.2808 -80.6056 94° מזרח 473 875 21,000  Level Cleveland Center
Tue 20:18:26 42.2683 -80.4175 95° מזרח 459 850 21,000  Level Cleveland Center
Tue 20:19:26 42.2597 -80.2494 94° מזרח 459 850 21,000  Level Cleveland Center
Tue 20:20:26 42.2508 -80.0867 94° מזרח 447 827 21,000  Level Cleveland Center
Tue 20:21:26 42.2394 -79.9381 96° מזרח 441 816 21,000  Level Cleveland Center
Tue 20:22:26 42.2303 -79.7700 94° מזרח 446 826 21,000  Level Cleveland Center
Tue 20:23:26 42.2183 -79.5936 95° מזרח 452 837 21,000  Level Cleveland Center
Tue 20:24:26 42.2064 -79.4228 95° מזרח 457 847 21,000  Level Cleveland Center
Tue 20:25:26 42.1961 -79.2575 95° מזרח 457 847 21,000  Level Cleveland Center
Tue 20:26:26 42.1922 -79.0978 92° מזרח 445 824 21,000  Level Cleveland Center
Tue 20:27:26 42.2131 -78.9347 80° מזרח 439 813 21,000  Level Cleveland Center
Tue 20:28:26 42.2372 -78.7575 80° מזרח 439 813 21,000  Level Cleveland Center
Tue 20:29:26 42.2578 -78.5997 80° מזרח 428 793 21,000  Level Cleveland Center
Tue 20:30:26 42.2756 -78.4419 81° מזרח 428 793 21,000  Level Cleveland Center
Tue 20:31:26 42.2956 -78.2786 81° מזרח 428 793 21,000  Level Cleveland Center
Tue 20:32:26 42.3150 -78.1122 81° מזרח 434 803 21,000  Level Cleveland Center
Tue 20:34:15 42.3475 -77.8158 81° מזרח 447 827 21,000  Level New York Center
Tue 20:35:16 42.3675 -77.6550 80° מזרח 441 816 21,000  Level New York Center
Tue 20:36:16 42.3850 -77.4939 82° מזרח 441 816 21,000  Level New York Center
Tue 20:37:15 42.4042 -77.3358 81° מזרח 441 816 21,000  Level New York Center
Tue 20:38:04 42.4183 -77.2278 80° מזרח 440 814 21,000  Level Boston Center
Tue 20:39:04 42.4353 -77.0686 82° מזרח 440 814 21,000  Level Boston Center
Tue 20:40:04 42.4519 -76.9122 82° מזרח 429 795 21,000  Level Boston Center
Tue 20:41:04 42.4683 -76.7556 82° מזרח 423 784 21,000  Level Boston Center
Tue 20:42:04 42.4847 -76.5989 82° מזרח 423 784 21,000  Level Boston Center
Tue 20:43:04 42.5028 -76.4425 81° מזרח 423 784 21,000  Level Boston Center
Tue 20:44:04 42.5186 -76.2856 82° מזרח 423 784 21,000  Level Boston Center
Tue 20:45:04 42.5369 -76.1119 82° מזרח 423 784 21,000  Level Boston Center
Tue 20:46:04 42.5525 -75.9522 82° מזרח 423 784 21,000  Level Boston Center
Tue 20:47:04 42.5697 -75.7953 81° מזרח 423 784 21,000  Level Boston Center
Tue 20:48:04 42.5847 -75.6325 83° מזרח 423 784 21,000  Level Boston Center
Tue 20:49:04 42.5994 -75.4753 83° מזרח 423 784 21,000  Level Boston Center
Tue 20:50:04 42.6164 -75.3122 82° מזרח 423 784 21,000  Level Boston Center
Tue 20:51:04 42.6286 -75.1519 84° מזרח 423 784 21,000  Level Boston Center
Tue 20:52:04 42.6425 -75.0031 83° מזרח 431 798 21,000  Level Boston Center
Tue 20:53:04 42.6586 -74.8372 82° מזרח 436 808 21,000  Level Boston Center
Tue 20:54:04 42.6722 -74.6739 83° מזרח 436 808 21,000  Level Boston Center
Tue 20:55:04 42.6858 -74.5133 83° מזרח 436 808 21,000  Level Boston Center
Tue 20:56:04 42.7011 -74.3500 83° מזרח 441 816 21,000  Level Boston Center
Tue 20:57:04 42.7142 -74.1864 84° מזרח 441 816 21,000  Level Boston Center
Tue 20:58:04 42.7269 -74.0228 84° מזרח 441 816 21,000  Level Boston Center
Tue 20:59:04 42.7397 -73.8592 84° מזרח 441 816 21,000  Level Boston Center
Tue 21:00:04 42.7542 -73.6786 84° מזרח 441 816 21,000  Level Boston Center
Tue 21:01:04 42.7600 -73.5147 87° מזרח 441 816 21,000 -150 Level Boston Center
Tue 21:02:04 42.7636 -73.3478 88° מזרח 441 816 20,700 -850 Descending Boston Center
Tue 21:03:04 42.7711 -73.1894 86° מזרח 434 803 19,300 -850 Descending Boston Center
Tue 21:04:04 42.7719 -73.0311 90° מזרח 419 776 19,000 -200 Descending Boston Center
Tue 21:05:04 42.7789 -72.8900 86° מזרח 413 764 18,900 -700 Descending Boston Center
Tue 21:06:04 42.7836 -72.7372 88° מזרח 408 756 17,600 -1,600 Descending Boston Center
Tue 21:07:04 42.7881 -72.5814 88° מזרח 408 756 15,700 -1,950 Descending Boston Center
Tue 21:08:04 42.7922 -72.4317 88° מזרח 403 747 13,700 -2,000 Descending Boston Center
Tue 21:09:04 42.7983 -72.2758 87° מזרח 393 727 11,700 -1,750 Descending Boston Center
Tue 21:10:04 42.8147 -72.1600 79° מזרח 345 639 10,200 -1,350 Descending Boston Center
Tue 21:11:04 42.8311 -72.0608 77° מזרח 279 517 9,000 -1,200 Descending Boston Center
Tue 21:12:04 42.8286 -71.9561 92° מזרח 268 496 7,800 -1,750 Descending Boston Center
Tue 21:13:04 42.8219 -71.8597 95° מזרח 268 496 5,500 -1,750 Descending Boston Center
Tue 21:14:04 42.8153 -71.7664 96° מזרח 250 463 4,300 -750 Descending Boston Center
Tue 21:15:04 42.8086 -71.6986 98° מזרח 203 377 4,000 -850 Descending Boston Center
Tue 21:16:04 42.8019 -71.6308 98° מזרח 187 346 2,600 -1,000 Descending Boston Center
Tue 21:17:04 42.8264 -71.5767 58° צפון-מזרח 152 282 2,000 -250 Descending Boston Center
Tue 21:18:04 42.8575 -71.5367 43° צפון-מזרח 145 269 2,100 100 Climbing Boston Center

כניסה לאתר

עדיין אין לך חשבון? הירשם כעת (ללא תשלום) כדי ליהנות מתכונות מותאמות-אישית, מהתראות טיסה ועוד!