יומן מעקב טיסה - קישורים רלוונטיים

זמנים ואזורי זמן

All times are in EDT time to prevent confusion due to time zone crossing. See the DAL268 flight status page for this flight to view local times or setup timezone preferences in your user account.

זמן מיקום כיוון מהירות קרקעית רום טיסה גורם מדווח
EDT קו רוחב קו אורך כיוון כיוון קשר km/h רגל מהירות מיקום/סוג
23:38 40.6520 -73.7770 261° מערב 2 3  Level FlightAware
23:38 40.6530 -73.7770 360° צפון 2 3 24 Level FlightAware
23:40 40.6530 -73.7760 90° מזרח 2 3 25 Level FlightAware
23:41 40.6540 -73.7760 360° צפון 2 3 26 Level FlightAware
23:43 40.6550 -73.7760 360° צפון 2 3 27 Level FlightAware
23:46 40.9290 -73.5043 37° צפון-מזרח  Level FlightAware Approximate
23:46 40.6560 -73.7760 37° צפון-מזרח 2 3  Level FlightAware
23:48 40.8362 -73.5972 37° צפון-מזרח  Level FlightAware Approximate
23:48 40.6570 -73.7760 37° צפון-מזרח 2 3  Level FlightAware
23:49 40.6570 -73.7750 90° מזרח 13 24 35 Level FlightAware
23:50 40.6570 -73.7740 90° מזרח 2 3 36 Level FlightAware
23:53 40.9053 -73.5280 37° צפון-מזרח  Level FlightAware Approximate
23:54 41.0123 -73.4312 30° צפון-מזרח  Level FlightAware Approximate
23:54 40.6580 -73.7740 30° צפון-מזרח 2 3  Level FlightAware
23:56 40.8146 -73.6021 37° צפון-מזרח  Level FlightAware Approximate
23:56 40.6590 -73.7740 37° צפון-מזרח 2 3  Level FlightAware
23:59 40.9077 -73.5257 37° צפון-מזרח  Level FlightAware Approximate
23:59 40.6580 -73.7740 37° צפון-מזרח 19 35  Level FlightAware
23:59 40.6570 -73.7750 217° דרום-מערב 21 39 64 Level FlightAware
00:00 40.6540 -73.7770 207° דרום-מערב 30 56 66 Level FlightAware
00:01 40.6510 -73.7790 207° דרום-מערב 29 53 74 Level FlightAware
00:02 40.6500 -73.7800 217° דרום-מערב 2 3 79 Level FlightAware
00:03 40.6500 -73.7810 270° מערב 13 24 85 Level FlightAware
00:05 40.8295 -73.6000 צפון  Level FlightAware Approximate
00:05 40.6490 -73.7820 צפון 15 27  Level FlightAware
00:07 40.6480 -73.7830 37° צפון-מזרח 16 29 139 Level FlightAware
00:08 40.8628 -73.5705 37° צפון-מזרח  Level FlightAware Approximate
00:09 40.6480 -73.7820 90° מזרח 21 39  Level FlightAware
00:10 40.6490 -73.7810 37° צפון-מזרח 42 77 331 Level FlightAware
00:10 40.6540 -73.7770 31° צפון-מזרח 105 195 762 Level FlightAware
00:11 40.6840 -73.7540 30° צפון-מזרח 175 323 800 1,138 Climbing FlightAware
00:11 40.6908 -73.7455 43° צפון-מזרח 178 330 1,100 1,393 Climbing FlightAware ADS-B
00:12 40.6960 -73.6930 83° מזרח 222 410 2,100 1,135 Climbing FlightAware
00:12 40.6960 -73.6510 90° מזרח 245 454 2,500 769 Climbing FlightAware
00:13 40.6960 -73.6350 90° מזרח 257 476 2,600 1,286 Climbing FlightAware
00:13 40.6990 -73.5830 86° מזרח 274 507 3,400 1,625 Climbing FlightAware
00:13 40.7070 -73.5590 66° מזרח 276 512 3,900 2,000 Climbing FlightAware
00:14 40.7340 -73.5250 44° צפון-מזרח 284 526 4,900 1,962 Climbing FlightAware
00:14 40.7590 -73.5000 37° צפון-מזרח 291 539 5,600 1,846 Climbing FlightAware
00:15 40.7760 -73.4830 37° צפון-מזרח 295 546 6,100 1,902 Climbing FlightAware
00:15 40.8060 -73.4630 27° צפון-מזרח 300 555 6,900 1,959 Climbing FlightAware
00:15 40.8370 -73.4470 21° צפון 309 573 7,700 1,846 Climbing FlightAware
00:16 40.8760 -73.4260 22° צפון-מזרח 319 591 8,500 1,789 Climbing FlightAware
00:16 40.9170 -73.4040 22° צפון-מזרח 327 605 9,400 1,895 Climbing FlightAware
00:17 40.9580 -73.3850 19° צפון 334 618 10,300 1,417 Climbing FlightAware
00:17 41.0240 -73.3500 22° צפון-מזרח 363 673 11,100 1,116 Climbing FlightAware
00:18 41.0910 -73.3120 23° צפון-מזרח 393 727 11,900 1,518 Climbing FlightAware
00:19 41.1610 -73.2730 23° צפון-מזרח 407 753 13,200 1,435 Climbing FlightAware
00:20 41.2450 -73.2280 22° צפון-מזרח 413 764 14,100 2,069 Climbing FlightAware
00:20 41.3170 -73.1880 23° צפון-מזרח 427 790 16,200 1,658 Climbing FlightAware
00:21 41.3790 -73.1540 22° צפון-מזרח 427 790 16,200 1,313 Level FlightAware
00:22 41.4580 -73.0390 47° צפון-מזרח 442 819 18,300 1,950 Climbing FlightAware
00:23 41.5240 -72.8810 61° צפון-מזרח 453 838 20,100 1,981 Climbing FlightAware
00:24 41.5690 -72.7760 60° צפון-מזרח 471 872 21,700 1,412 Climbing FlightAware
00:24 41.5970 -72.7140 59° צפון-מזרח 471 872 21,700 815 Level FlightAware
00:25 41.6580 -72.5740 60° צפון-מזרח 487 901 22,800 660 Climbing FlightAware
00:26 41.7060 -72.4690 58° צפון-מזרח 487 901 22,800  Level FlightAware
00:26 41.7410 -72.3900 59° צפון-מזרח 487 901 22,800  Level FlightAware
00:27 41.7880 -72.2840 59° צפון-מזרח 487 901 22,800  Level FlightAware
00:28 41.8240 -72.2050 59° צפון-מזרח 487 901 22,800 2,907 Level FlightAware
00:29 42.0220 -72.1030 21° צפון 27,300 4,623 Climbing FlightAware
00:29 42.0500 -72.0760 36° צפון-מזרח 534 990 27,500 840 Climbing FlightAware
00:29 42.1240 -72.0060 35° צפון-מזרח 545 1009 28,000 776 Climbing FlightAware
00:30 42.2280 -71.8990 37° צפון-מזרח 552 1022 28,600 629 Climbing FlightAware
00:31 42.3320 -71.7930 37° צפון-מזרח 554 1027 29,100 300 Climbing FlightAware
00:32 42.4100 -71.7130 37° צפון-מזרח 554 1027 29,100 1,373 Level FlightAware
00:33 42.5160 -71.6050 37° צפון-מזרח 565 1046 31,000 1,390 Climbing FlightAware
00:33 42.6080 -71.5110 37° צפון-מזרח 564 1044 31,000  Level FlightAware
00:34 42.6930 -71.4220 38° צפון-מזרח 561 1040 31,000  Level FlightAware
00:35 42.7770 -71.3350 37° צפון-מזרח 560 1036 31,000  Level FlightAware
00:35 42.8670 -71.2400 38° צפון-מזרח 561 1040 31,000  Level FlightAware
00:36 42.9500 -71.1550 37° צפון-מזרח 561 1040 31,000  Level FlightAware
00:37 43.0420 -71.0580 38° צפון-מזרח 563 1043 31,000  Level FlightAware
00:37 43.1200 -70.9760 37° צפון-מזרח 563 1043 31,000  Level FlightAware
00:38 43.1970 -70.8950 37° צפון-מזרח 563 1043 31,000  Level FlightAware
00:39 43.2880 -70.7970 38° צפון-מזרח 563 1043 31,000  Level FlightAware
00:39 43.3690 -70.7100 38° צפון-מזרח 564 1044 31,000  Level FlightAware
00:40 43.4610 -70.6120 38° צפון-מזרח 565 1046 31,000  Level FlightAware
00:41 43.5440 -70.5230 38° צפון-מזרח 566 1048 31,000  Level FlightAware
00:42 43.6400 -70.4200 38° צפון-מזרח 568 1053 31,000  Level FlightAware
00:42 43.7220 -70.3310 38° צפון-מזרח 568 1053 31,000  Level FlightAware
00:43 43.8040 -70.2420 38° צפון-מזרח 564 1044 31,000  Level FlightAware
00:44 43.9070 -70.1330 37° צפון-מזרח 562 1041 31,000  Level FlightAware
00:45 43.9910 -70.0440 37° צפון-מזרח 562 1041 31,000  Level FlightAware
00:45 44.0760 -69.9470 39° צפון-מזרח 562 1041 31,000  Level FlightAware
00:46 44.1710 -69.8420 38° צפון-מזרח 563 1043 31,000  Level FlightAware
00:47 44.2550 -69.7500 38° צפון-מזרח 566 1048 31,000  Level FlightAware
00:47 44.3350 -69.6600 39° צפון-מזרח 566 1048 31,000  Level FlightAware
00:48 44.4390 -69.5450 38° צפון-מזרח 565 1046 31,000  Level FlightAware
00:49 44.5040 -69.4710 39° צפון-מזרח 566 1048 31,000  Level FlightAware
00:49 44.5990 -69.3650 38° צפון-מזרח 565 1046 31,000  Level FlightAware
00:50 44.7000 -69.2510 39° צפון-מזרח 564 1044 31,000  Level FlightAware
00:51 44.7810 -69.1580 39° צפון-מזרח 565 1046 31,000  Level FlightAware
00:52 44.8700 -69.0580 39° צפון-מזרח 567 1049 31,000  Level FlightAware
00:52 44.9530 -68.9630 39° צפון-מזרח 568 1053 31,000  Level FlightAware
00:53 45.0430 -68.8590 39° צפון-מזרח 567 1049 31,000  Level FlightAware
00:54 45.1160 -68.7750 39° צפון-מזרח 569 1054 31,000  Level FlightAware
00:54 45.1960 -68.6820 39° צפון-מזרח 569 1054 31,000  Level FlightAware
00:55 45.2740 -68.5910 39° צפון-מזרח 568 1053 31,000  Level FlightAware
00:56 45.3600 -68.4900 40° צפון-מזרח 570 1056 31,000  Level FlightAware
00:56 45.4330 -68.4050 39° צפון-מזרח 572 1059 31,000  Level FlightAware
00:57 45.5280 -68.2930 40° צפון-מזרח 575 1065 31,000  Level FlightAware
00:58 45.6090 -68.1990 39° צפון-מזרח 578 1070 31,000  Level FlightAware
00:58 45.6850 -68.1100 39° צפון-מזרח 573 1061 31,000  Level FlightAware
00:59 45.7820 -67.9950 40° צפון-מזרח 576 1067 31,000  Level FlightAware
01:00 45.8610 -67.9000 40° צפון-מזרח 584 1081 31,000  Level FlightAware
01:00 45.9440 -67.8010 40° צפון-מזרח 584 1081 31,000  Level FlightAware
01:01 46.0190 -67.7100 40° צפון-מזרח 586 1085 31,000  Level FlightAware
01:02 46.1120 -67.5990 40° צפון-מזרח 586 1085 31,000  Level FlightAware
01:03 46.2440 -67.4440 39° צפון-מזרח 585 1083 31,000  Level FlightAware
01:04 46.3100 -67.3660 39° צפון-מזרח 585 1083 31,000  Level FlightAware
01:04 46.3960 -67.2650 39° צפון-מזרח 585 1083 31,000  Level FlightAware
01:05 46.5170 -67.1130 41° צפון-מזרח 584 1081 31,000  Level FlightAware
01:06 46.6480 -66.9530 40° צפון-מזרח 584 1081 31,000  Level FlightAware
01:07 46.7220 -66.8600 41° צפון-מזרח 584 1081 31,000  Level FlightAware
01:07 46.8060 -66.7570 40° צפון-מזרח 584 1081 31,000  Level FlightAware
01:08 46.8900 -66.6530 40° צפון-מזרח 584 1081 31,000  Level FlightAware
01:09 46.9540 -66.5750 40° צפון-מזרח 584 1081 31,000  Level FlightAware
01:10 47.0590 -66.4460 40° צפון-מזרח 584 1081 31,000  Level FlightAware
01:11 47.1610 -66.3200 40° צפון-מזרח 584 1081 31,000  Level FlightAware
01:12 47.2460 -66.2150 40° צפון-מזרח 584 1081 31,000  Level FlightAware
01:12 47.3110 -66.1350 40° צפון-מזרח 584 1081 31,000  Level FlightAware
01:13 47.3760 -66.0540 40° צפון-מזרח 584 1081 31,000  Level FlightAware
01:14 47.4830 -65.9210 40° צפון-מזרח 584 1081 31,000  Level FlightAware
01:15 47.5680 -65.8160 40° צפון-מזרח 584 1081 31,000  Level FlightAware
01:15 47.6310 -65.7370 40° צפון-מזרח 584 1081 31,000  Level FlightAware
01:16 47.7170 -65.6300 40° צפון-מזרח 584 1081 31,000  Level FlightAware
01:17 47.9167 -65.2500 40° צפון-מזרח 590 1093 31,000  Level Gander Center
01:18 48.0333 -65.0833 44° צפון-מזרח 590 1093 31,000  Level Gander Center
01:19 48.1500 -64.9167 44° צפון-מזרח 590 1093 31,000  Level Gander Center
01:20 48.2500 -64.7167 53° צפון-מזרח 590 1093 31,000  Level Gander Center
01:21 48.3667 -64.5333 46° צפון-מזרח 590 1093 31,000  Level Gander Center
01:22 48.4500 -64.3333 58° צפון-מזרח 590 1093 31,000  Level Gander Center
01:23 48.5833 -64.1333 45° צפון-מזרח 590 1093 31,000  Level Gander Center
01:24 48.6667 -63.9333 58° צפון-מזרח 590 1093 31,000  Level Gander Center
01:25 48.7667 -63.7500 50° צפון-מזרח 590 1093 31,000  Level Gander Center
01:26 48.8833 -63.5500 48° צפון-מזרח 600 1110 31,000  Level Gander Center
01:27 48.9833 -63.3500 53° צפון-מזרח 590 1093 31,000  Level Gander Center
01:28 49.0833 -63.1500 53° צפון-מזרח 590 1093 31,000  Level Gander Center
01:29 49.1833 -62.9500 53° צפון-מזרח 590 1093 31,000  Level Gander Center
01:30 49.2833 -62.7500 52° צפון-מזרח 590 1093 31,000  Level Gander Center
01:31 49.3833 -62.5667 50° צפון-מזרח 590 1093 31,000  Level Gander Center
01:32 49.4833 -62.3667 52° צפון-מזרח 590 1093 31,000  Level Gander Center
01:33 49.5833 -62.1667 52° צפון-מזרח 590 1093 31,000  Level Gander Center
01:34 49.6833 -61.9500 54° צפון-מזרח 590 1093 31,000  Level Gander Center
01:35 49.7833 -61.7500 52° צפון-מזרח 590 1093 31,000  Level Gander Center
01:36 49.8833 -61.5667 50° צפון-מזרח 590 1093 31,000  Level Gander Center
01:37 49.9833 -61.3667 52° צפון-מזרח 590 1093 31,000  Level Gander Center
01:38 50.0833 -61.1500 54° צפון-מזרח 590 1093 31,000  Level Gander Center
01:39 50.1833 -60.9500 52° צפון-מזרח 590 1093 31,000  Level Gander Center
01:40 50.2833 -60.7333 54° צפון-מזרח 590 1093 31,000  Level Gander Center
01:41 50.3833 -60.5500 49° צפון-מזרח 590 1093 31,000  Level Gander Center
01:42 50.4833 -60.3167 56° צפון-מזרח 590 1093 31,000  Level Gander Center
01:43 50.5667 -60.1167 57° צפון-מזרח 590 1093 31,000  Level Gander Center
01:44 50.6833 -59.8833 52° צפון-מזרח 590 1093 31,000  Level Gander Center
01:45 50.7667 -59.7000 54° צפון-מזרח 600 1110 31,000 50 Level Gander Center
01:46 50.8667 -59.4833 54° צפון-מזרח 600 1110 31,100 650 Climbing Gander Center
01:47 50.9500 -59.2667 59° צפון-מזרח 600 1110 32,300 950 Climbing Gander Center
01:48 51.0500 -59.0500 54° צפון-מזרח 590 1093 33,000 350 Climbing Gander Center
01:49 51.1667 -58.8333 49° צפון-מזרח 600 1110 33,000  Level Gander Center
01:50 51.2667 -58.6167 54° צפון-מזרח 600 1110 33,000  Level Gander Center
01:51 51.3333 -58.3833 65° צפון-מזרח 590 1093 33,000  Level Gander Center
01:52 51.4333 -58.1667 53° צפון-מזרח 600 1110 33,000  Level Gander Center
01:53 51.5333 -57.9500 53° צפון-מזרח 590 1093 33,000  Level Gander Center
01:54 51.6167 -57.7333 58° צפון-מזרח 590 1093 33,000  Level Gander Center
01:55 51.7167 -57.5000 55° צפון-מזרח 600 1110 33,000  Level Gander Center
01:55 51.7167 -57.5000 55° צפון-מזרח 590 1093 33,000  Level Moncton Center
01:56 51.8167 -57.3000 51° צפון-מזרח 590 1093 33,000  Level Moncton Center
01:57 51.9000 -57.0667 60° צפון-מזרח 590 1093 33,000  Level Moncton Center
01:58 51.9833 -56.8333 60° צפון-מזרח 590 1093 33,000  Level Moncton Center
01:59 52.0833 -56.6000 55° צפון-מזרח 590 1093 33,000  Level Moncton Center
02:00 52.1667 -56.4000 56° צפון-מזרח 590 1093 33,000  Level Moncton Center
02:01 52.2667 -56.1667 55° צפון-מזרח 590 1093 33,000  Level Gander Center
02:02 52.3500 -55.9333 60° צפון-מזרח 590 1093 33,000  Level Gander Center
02:03 52.4333 -55.7333 56° צפון-מזרח 590 1093 33,000  Level Gander Center
02:04 52.5333 -55.4833 57° צפון-מזרח 590 1093 33,000  Level Gander Center
02:05 52.6167 -55.2667 58° צפון-מזרח 590 1093 33,000  Level Gander Center
02:06 52.7000 -55.0333 59° צפון-מזרח 590 1093 33,000  Level Gander Center
02:07 52.7833 -54.8000 59° צפון-מזרח 590 1093 33,000  Level Gander Center
02:08 52.8833 -54.6000 50° צפון-מזרח 590 1093 33,000  Level Gander Center
02:09 52.9500 -54.3667 65° צפון-מזרח 590 1093 33,000  Level Gander Center
02:10 53.0333 -54.1333 59° צפון-מזרח 590 1093 33,000  Level Gander Center
02:11 53.1000 -53.9000 64° צפון-מזרח 580 1073 33,000  Level Gander Center
02:12 53.1667 -53.6333 67° מזרח 580 1073 33,000  Level Gander Center
02:13 53.0667 -54.0667 67° מזרח 549 1017 33,000  Level ETMS Enhanced Traffic Management System
02:13 53.2167 -53.4000 70° מזרח 580 1073 33,000  Level Gander Center
02:14 53.2833 -53.1333 67° מזרח 580 1073 33,000  Level Gander Center
02:16 53.3742 -52.7606 68° מזרח  Level FlightAware Approximate
02:23 53.7326 -51.2242 68° מזרח  Level FlightAware Approximate
02:24 53.7822 -51.0026 69° מזרח  Level FlightAware Approximate
02:25 53.8313 -50.7805 69° מזרח  Level FlightAware Approximate
02:26 53.8801 -50.5579 70° מזרח  Level FlightAware Approximate
02:27 53.9285 -50.3347 70° מזרח  Level FlightAware Approximate
02:28 53.9764 -50.1110 70° מזרח  Level FlightAware Approximate
02:29 54.0000 -50.0000 76° מזרח 529 980 33,000  Level ETMS Enhanced Traffic Management System
02:29 54.0169 -49.8828 76° מזרח  Level FlightAware Approximate
02:30 54.0499 -49.6510 76° מזרח  Level FlightAware Approximate
02:31 54.0825 -49.4188 76° מזרח  Level FlightAware Approximate
02:32 54.1146 -49.1863 77° מזרח  Level FlightAware Approximate
02:33 54.1463 -48.9534 77° מזרח  Level FlightAware Approximate
02:34 54.1775 -48.7202 77° מזרח  Level FlightAware Approximate
02:35 54.2082 -48.4866 77° מזרח  Level FlightAware Approximate
02:36 54.3268 -47.5488 78° מזרח 529 980 33,000  Level FlightAware Transoceanic
02:37 54.3567 -47.3016 78° מזרח 529 980 33,000  Level FlightAware Transoceanic
02:38 54.3862 -47.0540 79° מזרח 529 980 33,000  Level FlightAware Transoceanic
02:39 54.4151 -46.8061 79° מזרח 529 980 33,000  Level FlightAware Transoceanic
02:40 54.4435 -46.5578 79° מזרח 529 980 33,000  Level FlightAware Transoceanic
02:41 54.4714 -46.3092 79° מזרח 529 980 33,000  Level FlightAware Transoceanic
02:42 54.4988 -46.0603 79° מזרח 529 980 33,000  Level FlightAware Transoceanic
02:43 54.5257 -45.8111 80° מזרח 529 980 33,000  Level FlightAware Transoceanic
02:44 54.5520 -45.5615 80° מזרח 529 980 33,000  Level FlightAware Transoceanic
02:45 54.5779 -45.3116 80° מזרח 529 980 33,000  Level FlightAware Transoceanic
02:46 54.6032 -45.0613 80° מזרח 529 980 33,000  Level FlightAware Transoceanic
02:47 54.6280 -44.8108 80° מזרח 529 980 33,000  Level FlightAware Transoceanic
02:48 54.6523 -44.5600 81° מזרח 529 980 33,000  Level FlightAware Transoceanic
02:49 54.6761 -44.3088 81° מזרח 529 980 33,000  Level FlightAware Transoceanic
02:50 54.6993 -44.0574 81° מזרח 529 980 33,000  Level FlightAware Transoceanic
02:51 54.7221 -43.8057 81° מזרח 529 980 33,000  Level FlightAware Transoceanic
02:52 54.7443 -43.5537 81° מזרח 529 980 33,000  Level FlightAware Transoceanic
02:53 54.7660 -43.3015 82° מזרח 529 980 33,000  Level FlightAware Transoceanic
02:54 54.7872 -43.0489 82° מזרח 529 980 33,000  Level FlightAware Transoceanic
02:55 54.8078 -42.7961 82° מזרח 529 980 33,000  Level FlightAware Transoceanic
02:56 54.8279 -42.5431 82° מזרח 529 980 33,000  Level FlightAware Transoceanic
02:57 54.8475 -42.2898 82° מזרח 529 980 33,000  Level FlightAware Transoceanic
02:58 54.8666 -42.0363 83° מזרח 529 980 33,000  Level FlightAware Transoceanic
02:59 54.8851 -41.7825 83° מזרח 529 980 33,000  Level FlightAware Transoceanic
03:00 54.9031 -41.5285 83° מזרח 529 980 33,000  Level FlightAware Transoceanic
03:01 54.9206 -41.2743 83° מזרח 529 980 33,000  Level FlightAware Transoceanic
03:02 54.9375 -41.0198 83° מזרח 529 980 33,000  Level FlightAware Transoceanic
03:03 54.9540 -40.7652 84° מזרח 529 980 33,000  Level FlightAware Transoceanic
03:04 54.9698 -40.5103 84° מזרח 529 980 33,000  Level FlightAware Transoceanic
03:05 54.9852 -40.2552 84° מזרח 529 980 33,000  Level FlightAware Transoceanic
03:06 54.9993 -40.0123 84° מזרח  Level FlightAware Approximate
03:07 55.0129 -39.7692 84° מזרח  Level FlightAware Approximate
03:08 55.0088 -39.7811 86° מזרח  Level FlightAware Approximate
03:09 55.0181 -39.5373 86° מזרח  Level FlightAware Approximate
03:10 55.0270 -39.2935 86° מזרח  Level FlightAware Approximate
03:11 55.0353 -39.0495 86° מזרח  Level FlightAware Approximate
03:12 55.0432 -38.8054 87° מזרח  Level FlightAware Approximate
03:13 55.0506 -38.5613 87° מזרח  Level FlightAware Approximate
03:14 55.0575 -38.3170 87° מזרח  Level FlightAware Approximate
03:15 55.0000 -40.0000 86° מזרח 515 954 33,000  Level ETMS Enhanced Traffic Management System
03:15 55.0639 -38.0727 87° מזרח  Level FlightAware Approximate
03:16 55.0698 -37.8283 87° מזרח  Level FlightAware Approximate
03:17 55.0752 -37.5838 88° מזרח  Level FlightAware Approximate
03:18 55.0801 -37.3393 88° מזרח  Level FlightAware Approximate
03:19 55.0846 -37.0947 88° מזרח  Level FlightAware Approximate
03:20 55.0885 -36.8500 88° מזרח  Level FlightAware Approximate
03:21 55.0961 -36.2520 89° מזרח 515 954 33,000  Level FlightAware Transoceanic
03:22 55.0985 -36.0016 89° מזרח 515 954 33,000  Level FlightAware Transoceanic
03:23 55.1003 -35.7513 89° מזרח 515 954 33,000  Level FlightAware Transoceanic
03:24 55.1015 -35.5009 90° מזרח 515 954 33,000  Level FlightAware Transoceanic
03:25 55.1023 -35.2504 90° מזרח 515 954 33,000  Level FlightAware Transoceanic
03:26 55.1026 -35.0000 90° מזרח 515 954 33,000  Level FlightAware Transoceanic
03:27 55.1023 -34.7496 90° מזרח 515 954 33,000  Level FlightAware Transoceanic
03:28 55.1015 -34.4991 90° מזרח 515 954 33,000  Level FlightAware Transoceanic
03:29 55.1003 -34.2487 91° מזרח 515 954 33,000  Level FlightAware Transoceanic
03:30 55.0985 -33.9984 91° מזרח 515 954 33,000  Level FlightAware Transoceanic
03:31 55.0961 -33.7480 91° מזרח 515 954 33,000  Level FlightAware Transoceanic
03:32 55.0933 -33.4977 91° מזרח 515 954 33,000  Level FlightAware Transoceanic
03:33 55.0900 -33.2474 91° מזרח 515 954 33,000  Level FlightAware Transoceanic
03:34 55.0861 -32.9971 92° מזרח 515 954 33,000  Level FlightAware Transoceanic
03:35 55.0818 -32.7469 92° מזרח 515 954 33,000  Level FlightAware Transoceanic
03:36 55.0769 -32.4968 92° מזרח 515 954 33,000  Level FlightAware Transoceanic
03:37 55.0715 -32.2467 92° מזרח 515 954 33,000  Level FlightAware Transoceanic
03:38 55.0656 -31.9967 92° מזרח 515 954 33,000  Level FlightAware Transoceanic
03:39 55.0592 -31.7468 93° מזרח 515 954 33,000  Level FlightAware Transoceanic
03:40 55.0523 -31.4970 93° מזרח 515 954 33,000  Level FlightAware Transoceanic
03:41 55.0448 -31.2472 93° מזרח 515 954 33,000  Level FlightAware Transoceanic
03:42 55.0369 -30.9975 93° מזרח 515 954 33,000  Level FlightAware Transoceanic
03:43 55.0284 -30.7480 93° מזרח 515 954 33,000  Level FlightAware Transoceanic
03:44 55.0195 -30.4985 94° מזרח 515 954 33,000  Level FlightAware Transoceanic
03:45 55.0100 -30.2492 94° מזרח 515 954 33,000  Level FlightAware Transoceanic
03:46 55.0003 -30.0060 94° מזרח  Level FlightAware Approximate
03:47 54.9898 -29.7629 94° מזרח  Level FlightAware Approximate
03:47 55.0000 -30.0000 96° מזרח 504 933 33,000  Level ETMS Enhanced Traffic Management System
03:48 54.9855 -29.7696 96° מזרח  Level FlightAware Approximate
03:49 54.9698 -29.5275 96° מזרח  Level FlightAware Approximate
03:50 54.9536 -29.2855 97° מזרח  Level FlightAware Approximate
03:51 54.9369 -29.0438 97° מזרח  Level FlightAware Approximate
03:52 54.9198 -28.8023 97° מזרח  Level FlightAware Approximate
03:53 54.9021 -28.5610 97° מזרח  Level FlightAware Approximate
03:54 54.8737 -28.0604 97° מזרח 504 933 33,000  Level FlightAware Transoceanic
03:55 54.8558 -27.8188 97° מזרח 504 933 33,000  Level FlightAware Transoceanic
03:56 54.8373 -27.5775 98° מזרח 504 933 33,000  Level FlightAware Transoceanic
03:57 54.8184 -27.3364 98° מזרח 504 933 33,000  Level FlightAware Transoceanic
03:58 54.7990 -27.0955 98° מזרח 504 933 33,000  Level FlightAware Transoceanic
03:59 54.7792 -26.8548 98° מזרח 504 933 33,000  Level FlightAware Transoceanic
04:00 54.7588 -26.6144 98° מזרח 504 933 33,000  Level FlightAware Transoceanic
04:01 54.7380 -26.3743 99° מזרח 504 933 33,000  Level FlightAware Transoceanic
04:02 54.7167 -26.1343 99° מזרח 504 933 33,000  Level FlightAware Transoceanic
04:03 54.6950 -25.8947 99° מזרח 504 933 33,000  Level FlightAware Transoceanic
04:04 54.6727 -25.6553 99° מזרח 504 933 33,000  Level FlightAware Transoceanic
04:05 54.6500 -25.4161 99° מזרח 504 933 33,000  Level FlightAware Transoceanic
04:06 54.6268 -25.1773 100° מזרח 504 933 33,000  Level FlightAware Transoceanic
04:07 54.6032 -24.9387 100° מזרח 504 933 33,000  Level FlightAware Transoceanic
04:08 54.5791 -24.7004 100° מזרח 504 933 33,000  Level FlightAware Transoceanic
04:09 54.5545 -24.4623 100° מזרח 504 933 33,000  Level FlightAware Transoceanic
04:10 54.5294 -24.2246 100° מזרח 504 933 33,000  Level FlightAware Transoceanic
04:11 54.5039 -23.9871 101° מזרח 504 933 33,000  Level FlightAware Transoceanic
04:12 54.4780 -23.7500 101° מזרח 504 933 33,000  Level FlightAware Transoceanic
04:13 54.4515 -23.5131 101° מזרח 504 933 33,000  Level FlightAware Transoceanic
04:14 54.4246 -23.2766 101° מזרח 504 933 33,000  Level FlightAware Transoceanic
04:15 54.3972 -23.0404 101° מזרח 504 933 33,000  Level FlightAware Transoceanic
04:16 54.3694 -22.8045 102° מזרח 504 933 33,000  Level FlightAware Transoceanic
04:17 54.3411 -22.5689 102° מזרח 504 933 33,000  Level FlightAware Transoceanic
04:18 54.3124 -22.3337 102° מזרח 504 933 33,000  Level FlightAware Transoceanic
04:19 54.2832 -22.0987 102° מזרח 504 933 33,000  Level FlightAware Transoceanic
04:20 54.2535 -21.8641 102° מזרח 504 933 33,000  Level FlightAware Transoceanic
04:21 54.2234 -21.6299 103° מזרח 504 933 33,000  Level FlightAware Transoceanic
04:22 54.1928 -21.3960 103° מזרח 504 933 33,000  Level FlightAware Transoceanic
04:23 54.1618 -21.1624 103° מזרח 504 933 33,000  Level FlightAware Transoceanic
04:24 54.1304 -20.9292 103° מזרח 504 933 33,000  Level FlightAware Transoceanic
04:25 54.0984 -20.6964 103° מזרח 504 933 33,000  Level FlightAware Transoceanic
04:26 54.0661 -20.4639 103° מזרח 504 933 33,000  Level FlightAware Transoceanic
04:27 54.0333 -20.2318 104° מזרח 504 933 33,000  Level FlightAware Transoceanic
04:28 53.9988 -19.9918 104° מזרח  Level FlightAware Approximate
04:29 53.9988 -19.9832 97° מזרח  Level FlightAware Approximate
04:30 53.9809 -19.7382 97° מזרח  Level FlightAware Approximate
04:31 53.9626 -19.4934 97° מזרח  Level FlightAware Approximate
04:32 53.9438 -19.2488 97° מזרח  Level FlightAware Approximate
04:33 53.9244 -19.0045 98° מזרח  Level FlightAware Approximate
04:34 53.9046 -18.7604 98° מזרח  Level FlightAware Approximate
04:35 53.8843 -18.5165 98° מזרח  Level FlightAware Approximate
04:36 53.8634 -18.2729 98° מזרח  Level FlightAware Approximate
04:37 53.8421 -18.0295 98° מזרח  Level FlightAware Approximate
04:38 53.8203 -17.7864 99° מזרח  Level FlightAware Approximate
04:39 53.7980 -17.5435 99° מזרח  Level FlightAware Approximate
04:40 53.7752 -17.3008 99° מזרח  Level FlightAware Approximate
04:41 53.7519 -17.0585 99° מזרח  Level FlightAware Approximate
04:42 53.7282 -16.8164 99° מזרח  Level FlightAware Approximate
04:43 53.7039 -16.5746 100° מזרח  Level FlightAware Approximate
04:44 53.6792 -16.3330 100° מזרח  Level FlightAware Approximate
04:45 53.6540 -16.0918 100° מזרח  Level FlightAware Approximate
04:46 53.6283 -15.8508 100° מזרח  Level FlightAware Approximate
04:47 53.6021 -15.6102 100° מזרח  Level FlightAware Approximate
04:48 53.5754 -15.3698 100° מזרח  Level FlightAware Approximate
04:49 53.5482 -15.1298 101° מזרח  Level FlightAware Approximate
04:50 53.5203 -14.8901 101° מזרח  Level FlightAware Approximate
04:50 53.9880 -14.3220 101° מזרח 507 938 33,000  Level FlightAware
04:51 53.4914 -14.6510 101° מזרח  Level FlightAware Approximate
04:51 53.9590 -14.1260 104° מזרח 506 937 33,000  Level FlightAware
04:51 53.9380 -13.9680 103° מזרח 506 937 33,000  Level FlightAware
04:52 53.9070 -13.7990 107° מזרח 505 935 33,000  Level FlightAware
04:53 53.8730 -13.6060 107° מזרח 502 930 33,000  Level FlightAware
04:53 53.8520 -13.4780 105° מזרח 502 930 33,000  Level FlightAware
04:54 53.8220 -13.3040 106° מזרח 501 929 33,000  Level FlightAware
04:55 53.7930 -13.1360 106° מזרח 501 929 33,000  Level FlightAware
04:56 53.7660 -12.9820 106° מזרח 502 930 33,000  Level FlightAware
04:56 53.7350 -12.8150 107° מזרח 499 924 33,000  Level FlightAware
04:57 53.6960 -12.6150 108° מזרח 498 922 33,000  Level FlightAware
04:58 53.6670 -12.4640 108° מזרח 497 921 33,000  Level FlightAware
04:59 53.6350 -12.2970 108° מזרח 501 929 33,000  Level FlightAware
04:59 53.6040 -12.1310 107° מזרח 500 925 33,000  Level FlightAware
05:00 53.5840 -12.0200 107° מזרח 499 924 33,000  Level FlightAware
05:01 53.5530 -11.8530 107° מזרח 503 932 33,000  Level FlightAware
05:01 53.5240 -11.7010 108° מזרח 504 933 33,000  Level FlightAware
05:02 53.5000 -11.5700 107° מזרח 504 933 33,000  Level FlightAware
05:03 53.4680 -11.3990 107° מזרח 505 935 33,000  Level FlightAware
05:03 53.4400 -11.2510 108° מזרח 504 933 33,000  Level FlightAware
05:04 53.4080 -11.0810 107° מזרח 503 932 33,000  Level FlightAware
05:05 53.3800 -10.9340 108° מזרח 500 925 33,000  Level FlightAware
05:05 53.3510 -10.7840 108° מזרח 498 922 33,000  Level FlightAware
05:06 53.3190 -10.6210 108° מזרח 499 924 33,000  Level FlightAware
05:07 53.2940 -10.4930 108° מזרח 499 924 33,000  Level FlightAware
05:07 53.2650 -10.3460 108° מזרח 500 925 33,000  Level FlightAware
05:08 53.2310 -10.1790 109° מזרח 503 932 33,000  Level FlightAware
05:09 53.2010 -10.0300 109° מזרח 502 930 33,000  Level FlightAware
05:10 53.1680 -9.8680 109° מזרח 503 932 33,000  Level FlightAware
05:10 53.1370 -9.7190 109° מזרח 503 932 33,000  Level FlightAware
05:11 53.1030 -9.5570 109° מזרח 502 930 33,000  Level FlightAware
05:12 53.0670 -9.3910 110° מזרח 498 922 33,000  Level FlightAware
05:12 53.0360 -9.2460 110° מזרח 499 924 33,000  Level FlightAware
05:13 53.0030 -9.0950 110° מזרח 498 922 33,000  Level FlightAware
05:14 52.9750 -8.9670 110° מזרח 497 921 33,000  Level FlightAware
05:14 52.9440 -8.8260 110° מזרח 498 922 33,000  Level FlightAware
05:15 52.8843 -8.7753 110° מזרח 504 933 33,000  Level FlightAware UK
05:15 52.9090 -8.6590 110° מזרח 499 924 33,000  Level FlightAware
05:16 52.8800 -8.5180 109° מזרח 498 922 33,000  Level FlightAware
05:17 52.8460 -8.3570 109° מזרח 497 921 33,000  Level FlightAware
05:17 52.7949 -8.3437 109° מזרח 506 937 33,000  Level FlightAware UK
05:17 52.8150 -8.2130 109° מזרח 492 911 33,000  Level FlightAware
05:18 52.7800 -8.0550 110° מזרח 490 908 33,000  Level FlightAware
05:19 52.7520 -7.9330 110° מזרח 490 908 33,000  Level FlightAware
05:19 52.7249 -8.0265 110° מזרח 504 933 33,000  Level FlightAware UK
05:19 52.7012 -7.9215 110° מזרח 502 930 33,000  Level FlightAware UK
05:19 52.7180 -7.7820 110° מזרח 493 912 33,000  Level FlightAware
05:20 52.6820 -7.6320 112° דרום-מזרח 492 911 33,000  Level FlightAware
05:21 52.6510 -7.5040 112° דרום-מזרח 490 908 33,000  Level FlightAware
05:21 52.6190 -7.3720 112° דרום-מזרח 489 906 33,000  Level FlightAware
05:22 52.5685 -7.3606 112° דרום-מזרח 502 930 33,000  Level FlightAware UK
05:22 52.5860 -7.2310 112° דרום-מזרח 488 904 33,000  Level FlightAware
05:23 52.5530 -7.0930 111° דרום-מזרח 487 901 33,000  Level FlightAware
05:23 52.5230 -6.9690 112° דרום-מזרח 488 904 33,000  Level FlightAware
05:24 52.4706 -6.9485 112° דרום-מזרח 502 930 33,000  Level FlightAware UK
05:24 52.4860 -6.8160 112° דרום-מזרח 487 901 33,000  Level FlightAware
05:25 52.4530 -6.6790 112° דרום-מזרח 487 901 33,000  Level FlightAware
05:25 52.4150 -6.5270 112° דרום-מזרח 486 900 33,000  Level FlightAware
05:25 52.3965 -6.6415 112° דרום-מזרח 502 930 33,000  Level FlightAware UK
05:26 52.3716 -6.5393 112° דרום-מזרח 502 930 33,000  Level FlightAware UK
05:26 52.3820 -6.3910 112° דרום-מזרח 486 900 33,000  Level FlightAware
05:27 52.3440 -6.2400 112° דרום-מזרח 486 900 33,000  Level FlightAware
05:27 52.2963 -6.2344 112° דרום-מזרח 502 930 33,000  Level FlightAware UK
05:27 52.3100 -6.1030 112° דרום-מזרח 484 896 33,000  Level FlightAware
05:28 52.2790 -5.9820 113° דרום-מזרח 483 895 33,000  Level FlightAware
05:29 52.2410 -5.8320 112° דרום-מזרח 484 896 33,000  Level FlightAware
05:29 52.2080 -5.7020 112° דרום-מזרח 484 896 33,000  Level FlightAware
05:30 52.1651 -5.7094 112° דרום-מזרח 502 930 33,000  Level FlightAware UK
05:30 52.1700 -5.5540 112° דרום-מזרח 484 896 33,000  Level FlightAware
05:31 52.1360 -5.4200 112° דרום-מזרח 484 896 33,000  Level FlightAware
05:31 52.0887 -5.4081 112° דרום-מזרח 500 925 33,000  Level FlightAware UK
05:31 52.0990 -5.2760 112° דרום-מזרח 484 896 33,000  Level FlightAware
05:32 52.0587 -5.2874 112° דרום-מזרח 500 925 33,000  Level FlightAware UK
05:32 52.0630 -5.1360 112° דרום-מזרח 485 898 33,000  Level FlightAware
05:33 52.0320 -5.0160 113° דרום-מזרח 485 898 33,000  Level FlightAware
05:33 52.0020 -4.8770 109° מזרח 486 900 33,000  Level FlightAware
05:34 51.9760 -4.7160 105° מזרח 488 904 33,000  Level FlightAware
05:35 51.9485 -4.7269 105° מזרח 500 925 33,000  Level FlightAware UK
05:35 51.9580 -4.6030 105° מזרח 488 904 33,000  Level FlightAware
05:35 51.9260 -4.4490 109° מזרח 490 908 33,000  Level FlightAware
05:36 51.8940 -4.3200 112° דרום-מזרח 491 909 33,000  Level FlightAware
05:37 51.8640 -4.1960 111° דרום-מזרח 491 909 33,000  Level FlightAware
05:37 51.8209 -4.1710 111° דרום-מזרח 502 930 33,000  Level FlightAware UK
05:37 51.8260 -4.0410 111° דרום-מזרח 492 911 33,000  Level FlightAware
05:38 51.7930 -3.9040 111° דרום-מזרח 493 912 33,000  Level FlightAware
05:39 51.7560 -3.7530 112° דרום-מזרח 493 912 33,000 385 Level FlightAware
05:39 51.7220 -3.7595 112° דרום-מזרח 502 930 33,500 947 Climbing FlightAware UK
05:40 51.7240 -3.6210 112° דרום-מזרח 496 919 33,600 1,440 Climbing FlightAware
05:40 51.6860 -3.4650 111° דרום-מזרח 494 914 34,700 977 Climbing FlightAware
05:41 51.6520 -3.3280 112° דרום-מזרח 496 919 35,000 225 Climbing FlightAware
05:42 51.6230 -3.1880 108° מזרח 493 912 35,000  Level FlightAware
05:42 51.6030 -3.0600 104° מזרח 491 909 35,000  Level FlightAware
05:43 51.5810 -2.9020 103° מזרח 492 911 35,000  Level FlightAware
05:44 51.5612 -2.8953 103° מזרח 496 919 35,000  Level FlightAware UK
05:44 51.5610 -2.7590 103° מזרח 493 912 35,000  Level FlightAware
05:44 51.5408 -2.7449 103° מזרח 496 919 35,000  Level FlightAware UK
05:44 51.5400 -2.6060 103° מזרח 494 914 35,000  Level FlightAware
05:45 51.5231 -2.6150 103° מזרח 496 919 35,000  Level FlightAware UK
05:45 51.5190 -2.4630 103° מזרח 496 919 35,000  Level FlightAware
05:46 51.4970 -2.3020 102° מזרח 497 921 35,000  Level FlightAware
05:46 51.4809 -2.3123 102° מזרח 498 922 35,000  Level FlightAware UK
05:46 51.4760 -2.1590 102° מזרח 497 921 35,000  Level FlightAware
05:47 51.4560 -2.0240 103° מזרח 497 921 35,000  Level FlightAware
05:48 51.4380 -1.8960 103° מזרח 497 921 35,000  Level FlightAware
05:48 51.4226 -1.9025 103° מזרח 496 919 35,000  Level FlightAware UK
05:48 51.4130 -1.7240 103° מזרח 497 921 35,000  Level FlightAware
05:49 51.3920 -1.5820 103° מזרח 496 919 35,000  Level FlightAware
05:50 51.3690 -1.4220 103° מזרח 497 921 35,000  Level FlightAware
05:50 51.3531 -1.4067 103° מזרח 494 914 35,000  Level FlightAware UK
05:51 51.3490 -1.2790 103° מזרח 498 922 35,000  Level FlightAware
05:51 51.3260 -1.1210 103° מזרח 498 922 35,000  Level FlightAware
05:52 51.3000 -0.9820 107° מזרח 501 929 35,000  Level FlightAware
05:53 51.2370 -0.8490 127° דרום-מזרח 507 938 35,000  Level FlightAware
05:53 51.1760 -0.7430 133° דרום-מזרח 508 941 35,000  Level FlightAware
05:54 51.1233 -0.7655 133° דרום-מזרח 496 919 35,000  Level FlightAware UK
05:54 51.1060 -0.6220 133° דרום-מזרח 509 943 35,000  Level FlightAware
05:55 51.0470 -0.5200 133° דרום-מזרח 509 943 35,000  Level FlightAware
05:55 50.9730 -0.3960 133° דרום-מזרח 511 946 35,000  Level FlightAware
05:56 50.9206 -0.4536 133° דרום-מזרח 496 919 35,000  Level FlightAware UK
05:56 50.9040 -0.3210 133° דרום-מזרח 513 950 35,000  Level FlightAware
05:57 50.8230 -0.2390 147° דרום-מזרח 513 950 35,000  Level FlightAware
05:57 50.7370 -0.1510 147° דרום-מזרח 513 950 35,000  Level FlightAware
05:58 50.6650 -0.0780 147° דרום-מזרח 514 953 35,000  Level FlightAware
05:59 50.6096 -0.1353 147° דרום-מזרח 496 919 35,000  Level FlightAware UK
05:59 50.5910 -0.0030 147° דרום-מזרח 514 953 35,000  Level FlightAware
05:59 50.4990 0.0900 147° דרום-מזרח 514 953 35,000  Level FlightAware
06:00 50.4140 0.1760 147° דרום-מזרח 515 954 35,000  Level FlightAware
06:00 50.4170 0.0608 147° דרום-מזרח 498 922 35,000  Level FlightAware UK
06:01 50.3330 0.1472 147° דרום-מזרח 498 922 35,000  Level FlightAware UK
06:01 50.3140 0.2780 147° דרום-מזרח 513 950 35,000  Level FlightAware
06:02 50.2240 0.3710 147° דרום-מזרח 513 950 35,000  Level FlightAware
06:02 50.1530 0.4520 144° דרום-מזרח 514 953 35,000  Level FlightAware
06:03 50.0890 0.5330 141° דרום-מזרח 514 953 35,000  Level FlightAware
06:04 50.0030 0.6390 142° דרום-מזרח 513 950 35,000  Level FlightAware
06:04 49.9336 0.6145 142° דרום-מזרח 498 922 35,000  Level FlightAware UK
06:04 49.9220 0.7360 142° דרום-מזרח 507 938 35,000  Level FlightAware
06:05 49.8380 0.8350 143° דרום-מזרח 507 938 35,000  Level FlightAware
06:06 49.7600 0.9270 143° דרום-מזרח 508 941 35,000  Level FlightAware
06:06 49.6850 1.0160 143° דרום-מזרח 510 945 35,000  Level FlightAware
06:07 49.6832 0.9105 143° דרום-מזרח 496 919 35,000  Level FlightAware UK
06:07 49.6080 1.1060 143° דרום-מזרח 511 946 35,000  Level FlightAware
06:08 49.5330 1.1940 143° דרום-מזרח 511 946 35,000  Level FlightAware
06:08 49.4590 1.2800 143° דרום-מזרח 510 945 35,000  Level FlightAware
06:09 49.3830 1.3680 143° דרום-מזרח 510 945 35,000  Level FlightAware
06:10 49.3090 1.4540 143° דרום-מזרח 509 943 35,000  Level FlightAware
06:10 49.2440 1.5290 143° דרום-מזרח 508 941 35,000  Level FlightAware
06:11 49.2247 1.4458 143° דרום-מזרח 498 922 35,000  Level FlightAware UK
06:11 49.1610 1.6230 143° דרום-מזרח 514 953 35,000  Level FlightAware
06:12 49.0940 1.7010 143° דרום-מזרח 512 948 35,000  Level FlightAware
06:12 49.0879 1.6036 143° דרום-מזרח 498 922 35,000  Level FlightAware UK
06:12 49.0196 1.6818 143° דרום-מזרח 496 919 35,000  Level FlightAware UK
06:12 49.0090 1.7980 143° דרום-מזרח 512 948 35,000  Level FlightAware
06:13 48.9398 1.7728 143° דרום-מזרח 498 922 35,000  Level FlightAware UK
06:13 48.9220 1.8970 143° דרום-מזרח 511 946 35,000  Level FlightAware
06:14 48.8540 1.9750 143° דרום-מזרח 509 943 35,000  Level FlightAware
06:15 48.7700 2.0700 143° דרום-מזרח 508 941 35,000  Level FlightAware
06:15 48.6860 2.1650 143° דרום-מזרח 508 941 35,000  Level FlightAware
06:16 48.6050 2.2560 143° דרום-מזרח 507 938 35,000  Level FlightAware
06:17 48.5340 2.3480 139° דרום-מזרח 509 943 35,000  Level FlightAware
06:17 48.4700 2.4420 136° דרום-מזרח 509 943 35,000  Level FlightAware
06:18 48.4010 2.5480 134° דרום-מזרח 509 943 35,000  Level FlightAware
06:19 48.3370 2.6420 136° דרום-מזרח 509 943 35,000  Level FlightAware
06:19 48.2660 2.7480 135° דרום-מזרח 509 943 35,000  Level FlightAware
06:20 48.1900 2.8600 135° דרום-מזרח 510 945 35,000  Level FlightAware
06:21 48.1250 2.9540 136° דרום-מזרח 509 943 35,000  Level FlightAware
06:21 48.0580 3.0540 135° דרום-מזרח 509 943 35,000  Level FlightAware
06:22 47.9910 3.1530 135° דרום-מזרח 509 943 35,000  Level FlightAware
06:23 47.9240 3.2480 136° דרום-מזרח 509 943 35,000  Level FlightAware
06:23 47.8400 3.3270 148° דרום-מזרח 506 937 35,000  Level FlightAware
06:24 47.7490 3.3830 158° דרום 506 937 35,000  Level FlightAware
06:25 47.6540 3.4390 158° דרום 506 937 35,000  Level FlightAware
06:26 47.5530 3.4990 158° דרום 505 935 35,000  Level FlightAware
06:26 47.4680 3.5500 158° דרום 506 937 35,000  Level FlightAware
06:27 47.3960 3.5930 158° דרום 506 937 35,000  Level FlightAware
06:28 47.2970 3.6660 153° דרום-מזרח 507 938 35,000  Level FlightAware
06:28 47.2370 3.7570 134° דרום-מזרח 507 938 35,000  Level FlightAware
06:29 47.1760 3.8710 128° דרום-מזרח 506 937 35,000  Level FlightAware
06:30 47.1240 3.9690 128° דרום-מזרח 507 938 35,000  Level FlightAware
06:30 47.0540 4.0990 128° דרום-מזרח 506 937 35,000  Level FlightAware
06:31 46.9940 4.2090 129° דרום-מזרח 507 938 35,000  Level FlightAware
06:32 46.9440 4.3000 129° דרום-מזרח 507 938 35,000  Level FlightAware
06:32 46.8860 4.4050 129° דרום-מזרח 507 938 35,000  Level FlightAware
06:33 46.8320 4.5040 129° דרום-מזרח 508 941 35,000  Level FlightAware
06:34 46.7430 4.6880 125° דרום-מזרח 507 938 35,000  Level FlightAware
06:35 46.7050 4.8130 114° דרום-מזרח 507 938 35,000  Level FlightAware
06:36 46.6510 5.0000 113° דרום-מזרח 507 938 35,000  Level FlightAware
06:36 46.6130 5.1270 113° דרום-מזרח 508 941 35,000  Level FlightAware
06:37 46.5740 5.2620 113° דרום-מזרח 508 941 35,000  Level FlightAware
06:38 46.5400 5.3790 113° דרום-מזרח 509 943 35,000  Level FlightAware
06:38 46.5050 5.4990 113° דרום-מזרח 509 943 35,000  Level FlightAware
06:39 46.4630 5.6390 113° דרום-מזרח 510 945 35,000  Level FlightAware
06:40 46.4260 5.7630 113° דרום-מזרח 510 945 35,000  Level FlightAware
06:40 46.3920 5.8750 114° דרום-מזרח 511 946 35,000  Level FlightAware
06:41 46.3490 6.0130 114° דרום-מזרח 510 945 35,000  Level FlightAware
06:42 46.2970 6.1820 114° דרום-מזרח 510 945 35,000  Level FlightAware
06:43 46.2570 6.3130 114° דרום-מזרח 510 945 35,000  Level FlightAware
06:43 46.2150 6.4460 114° דרום-מזרח 510 945 35,000  Level FlightAware
06:44 46.1750 6.5730 114° דרום-מזרח 509 943 35,000  Level FlightAware
06:45 46.1360 6.6970 114° דרום-מזרח 509 943 35,000  Level FlightAware
06:45 46.1030 6.8220 111° דרום-מזרח 509 943 35,000  Level FlightAware
06:46 46.0760 6.9510 107° מזרח 509 943 35,000  Level FlightAware
06:47 46.0490 7.0820 106° מזרח 510 945 35,000  Level FlightAware
06:47 46.0260 7.2000 106° מזרח 509 943 35,000  Level FlightAware
06:48 45.9970 7.3420 106° מזרח 509 943 35,000  Level FlightAware
06:49 45.9610 7.4680 112° דרום-מזרח 511 946 35,000  Level FlightAware
06:49 45.9110 7.6010 118° דרום-מזרח 511 946 35,000  Level FlightAware
06:50 45.8650 7.7250 118° דרום-מזרח 511 946 35,000  Level FlightAware
06:51 45.8150 7.8560 119° דרום-מזרח 509 943 35,000  Level FlightAware
06:51 45.7700 7.9730 119° דרום-מזרח 507 938 35,000  Level FlightAware
06:52 45.7220 8.0960 119° דרום-מזרח 506 937 35,000  Level FlightAware
06:53 45.6770 8.2120 119° דרום-מזרח 505 935 35,000  Level FlightAware
06:54 45.6260 8.3420 119° דרום-מזרח 505 935 35,000  Level FlightAware
06:54 45.5800 8.4620 119° דרום-מזרח 505 935 35,000  Level FlightAware
06:55 45.5320 8.5840 119° דרום-מזרח 506 937 35,000  Level FlightAware
06:56 45.4930 8.6820 120° דרום-מזרח 502 930 35,000  Level FlightAware
06:56 45.4460 8.8000 120° דרום-מזרח 508 941 35,000  Level FlightAware
06:57 45.4010 8.9100 120° דרום-מזרח 510 945 35,000  Level FlightAware
06:58 45.3340 9.0780 120° דרום-מזרח 512 948 35,000  Level FlightAware
06:58 45.2860 9.1960 120° דרום-מזרח 514 953 35,000  Level FlightAware
06:59 45.2410 9.3070 120° דרום-מזרח 515 954 35,000  Level FlightAware
07:00 45.1970 9.4160 120° דרום-מזרח 514 953 35,000  Level FlightAware
07:00 45.1430 9.5470 120° דרום-מזרח 515 954 35,000  Level FlightAware
07:01 45.0960 9.6620 120° דרום-מזרח 515 954 35,000  Level FlightAware
07:02 45.0480 9.7780 120° דרום-מזרח 515 954 35,000  Level FlightAware
07:03 44.9930 9.9110 120° דרום-מזרח 513 950 35,000  Level FlightAware
07:03 44.9450 10.0250 121° דרום-מזרח 513 950 35,000  Level FlightAware
07:04 44.8890 10.1580 121° דרום-מזרח 513 950 35,000  Level FlightAware
07:05 44.8420 10.2710 120° דרום-מזרח 511 946 35,000  Level FlightAware
07:05 44.7990 10.3710 121° דרום-מזרח 512 948 35,000  Level FlightAware
07:06 44.7500 10.4870 121° דרום-מזרח 513 950 35,000 225 Level FlightAware
07:07 44.7010 10.6030 121° דרום-מזרח 514 953 35,300 918 Climbing FlightAware
07:07 44.6330 10.7230 129° דרום-מזרח 516 956 36,300 1,200 Climbing FlightAware
07:08 44.5700 10.8140 134° דרום-מזרח 509 943 37,000 494 Climbing FlightAware
07:09 44.4920 10.9250 135° דרום-מזרח 507 938 37,000  Level FlightAware
07:09 44.4270 11.0180 134° דרום-מזרח 506 937 37,000  Level FlightAware
07:10 44.3520 11.1250 134° דרום-מזרח 509 943 37,000  Level FlightAware
07:11 44.2760 11.2320 135° דרום-מזרח 508 941 37,000  Level FlightAware
07:12 44.1860 11.3590 135° דרום-מזרח 510 945 37,000  Level FlightAware
07:12 44.1270 11.4430 134° דרום-מזרח 512 948 37,000  Level FlightAware
07:13 44.0540 11.5460 135° דרום-מזרח 508 941 37,000  Level FlightAware
07:14 43.9960 11.6270 135° דרום-מזרח 509 943 37,000  Level FlightAware
07:14 43.9280 11.7210 135° דרום-מזרח 511 946 37,000  Level FlightAware
07:15 43.8540 11.8230 135° דרום-מזרח 512 948 37,000  Level FlightAware
07:16 43.7770 11.9300 135° דרום-מזרח 519 961 37,000  Level FlightAware
07:17 43.7080 12.0260 135° דרום-מזרח 519 961 37,000  Level FlightAware
07:17 43.6320 12.1310 135° דרום-מזרח 519 961 37,000  Level FlightAware
07:18 43.5670 12.2200 135° דרום-מזרח 521 966 37,000  Level FlightAware
07:19 43.5000 12.3130 135° דרום-מזרח 521 966 37,000  Level FlightAware
07:19 43.4300 12.4080 135° דרום-מזרח 521 966 37,000  Level FlightAware
07:20 43.3480 12.5200 135° דרום-מזרח 37,000  Level FlightAware
07:21 43.2610 12.6380 135° דרום-מזרח 520 962 37,000  Level FlightAware
07:22 43.1950 12.7260 136° דרום-מזרח 520 962 37,000  Level FlightAware
07:22 43.1210 12.8280 135° דרום-מזרח 520 962 37,000  Level FlightAware
07:23 43.0590 12.9120 135° דרום-מזרח 521 966 37,000  Level FlightAware
07:24 42.9910 13.0030 136° דרום-מזרח 521 966 37,000  Level FlightAware
07:24 42.9220 13.0970 135° דרום-מזרח 521 966 37,000  Level FlightAware
07:25 42.8460 13.1980 136° דרום-מזרח 520 962 37,000  Level FlightAware
07:26 42.7900 13.2760 134° דרום-מזרח 520 962 37,000  Level FlightAware
07:27 42.6860 13.4390 131° דרום-מזרח 522 967 37,000  Level FlightAware
07:27 42.6190 13.5560 128° דרום-מזרח 522 967 37,000  Level FlightAware
07:28 42.5660 13.6510 127° דרום-מזרח 523 969 37,000  Level FlightAware
07:29 42.5020 13.7670 127° דרום-מזרח 523 969 37,000  Level FlightAware
07:29 42.4430 13.8730 127° דרום-מזרח 522 967 37,000  Level FlightAware
07:30 42.3850 13.9780 127° דרום-מזרח 523 969 37,000  Level FlightAware
07:31 42.3220 14.0900 127° דרום-מזרח 519 961 37,000  Level FlightAware
07:31 42.2650 14.1920 127° דרום-מזרח 518 959 37,000  Level FlightAware
07:32 42.1980 14.3090 128° דרום-מזרח 517 958 37,000  Level FlightAware
07:33 42.1470 14.3990 127° דרום-מזרח 516 956 37,000  Level FlightAware
07:33 42.0860 14.5050 128° דרום-מזרח 515 954 37,000  Level FlightAware
07:34 42.0280 14.6050 128° דרום-מזרח 516 956 37,000  Level FlightAware
07:35 41.9630 14.7190 127° דרום-מזרח 516 956 37,000  Level FlightAware
07:36 41.9050 14.8200 128° דרום-מזרח 518 959 37,000  Level FlightAware
07:36 41.8390 14.9340 128° דרום-מזרח 519 961 37,000  Level FlightAware
07:37 41.7730 15.0470 128° דרום-מזרח 521 966 37,000  Level FlightAware
07:38 41.7140 15.1480 128° דרום-מזרח 521 966 37,000  Level FlightAware
07:38 41.6490 15.2620 127° דרום-מזרח 521 966 37,000  Level FlightAware
07:39 41.5910 15.3640 127° דרום-מזרח 523 969 37,000  Level FlightAware
07:40 41.5360 15.4610 127° דרום-מזרח 523 969 37,000  Level FlightAware
07:40 41.4680 15.5770 128° דרום-מזרח 521 966 37,000  Level FlightAware
07:41 41.3960 15.6730 135° דרום-מזרח 515 954 37,000  Level FlightAware
07:42 41.3250 15.7600 137° דרום-מזרח 517 958 37,000  Level FlightAware
07:43 41.2490 15.8580 136° דרום-מזרח 522 967 37,000  Level FlightAware
07:43 41.1780 15.9520 135° דרום-מזרח 523 969 37,000  Level FlightAware
07:44 41.1030 16.0510 135° דרום-מזרח 525 972 37,000  Level FlightAware
07:45 41.0330 16.1420 136° דרום-מזרח 527 975 37,000  Level FlightAware
07:45 40.9590 16.2400 135° דרום-מזרח 528 978 37,000  Level FlightAware
07:46 40.8880 16.3340 135° דרום-מזרח 528 978 37,000  Level FlightAware
07:47 40.8210 16.4220 135° דרום-מזרח 531 983 37,000  Level FlightAware
07:47 40.7420 16.5270 135° דרום-מזרח 532 985 37,000  Level FlightAware
07:48 40.6710 16.6200 135° דרום-מזרח 532 985 37,000  Level FlightAware
07:49 40.5910 16.7240 135° דרום-מזרח 531 983 37,000  Level FlightAware
07:50 40.5160 16.8040 141° דרום-מזרח 526 974 37,000  Level FlightAware
07:50 40.4340 16.8730 147° דרום-מזרח 526 974 37,000  Level FlightAware
07:51 40.3470 16.9580 143° דרום-מזרח 538 996 37,000  Level FlightAware
07:52 40.2810 17.0560 131° דרום-מזרח 546 1011 37,000  Level FlightAware
07:52 40.2160 17.1840 124° דרום-מזרח 550 1019 37,000  Level FlightAware
07:53 40.1630 17.2940 122° דרום-מזרח 549 1017 37,000  Level FlightAware
07:54 40.1010 17.4190 123° דרום-מזרח 549 1017 37,000  Level FlightAware
07:54 40.0490 17.5260 122° דרום-מזרח 550 1019 37,000  Level FlightAware
07:55 39.9860 17.6500 124° דרום-מזרח 549 1017 37,000  Level FlightAware
07:56 39.9290 17.7640 123° דרום-מזרח 549 1017 37,000  Level FlightAware
07:57 39.8690 17.8840 123° דרום-מזרח 547 1012 37,000  Level FlightAware
07:57 39.8130 17.9950 123° דרום-מזרח 547 1012 37,000  Level FlightAware
07:58 39.7720 18.0760 123° דרום-מזרח 547 1012 37,000  Level FlightAware
07:59 39.7140 18.1920 123° דרום-מזרח 547 1012 37,000  Level FlightAware
07:59 39.6460 18.3270 123° דרום-מזרח 545 1009 37,000  Level FlightAware
08:00 39.5930 18.4310 123° דרום-מזרח 545 1009 37,000  Level FlightAware
08:01 39.5370 18.5420 123° דרום-מזרח 544 1007 37,000  Level FlightAware
08:01 39.4810 18.6520 123° דרום-מזרח 544 1007 37,000  Level FlightAware
08:02 39.4240 18.7610 124° דרום-מזרח 545 1009 37,000  Level FlightAware
08:03 39.3730 18.8620 123° דרום-מזרח 545 1009 37,000  Level FlightAware
08:03 39.3120 18.9790 124° דרום-מזרח 547 1012 37,000  Level FlightAware
08:04 39.2410 19.1020 127° דרום-מזרח 541 1003 37,000  Level FlightAware
08:05 39.1940 19.1810 127° דרום-מזרח 545 1009 37,000  Level FlightAware
08:05 39.1340 19.2870 126° דרום-מזרח 546 1011 37,000  Level FlightAware
08:06 39.0720 19.3980 126° דרום-מזרח 547 1012 37,000  Level FlightAware
08:07 39.0160 19.5000 125° דרום-מזרח 548 1015 37,000  Level FlightAware
08:08 38.9470 19.6270 125° דרום-מזרח 547 1012 37,000  Level FlightAware
08:08 38.8850 19.7400 125° דרום-מזרח 546 1011 37,000  Level FlightAware
08:09 38.8280 19.8420 126° דרום-מזרח 545 1009 37,000  Level FlightAware
08:10 38.7680 19.9500 125° דרום-מזרח 544 1007 37,000  Level FlightAware
08:10 38.7150 20.0440 126° דרום-מזרח 544 1007 37,000  Level FlightAware
08:11 38.6330 20.1890 126° דרום-מזרח 545 1009 37,000  Level FlightAware
08:12 38.5560 20.3250 126° דרום-מזרח 547 1012 37,000  Level FlightAware
08:13 38.4970 20.4290 126° דרום-מזרח 548 1015 37,000  Level FlightAware
08:13 38.4390 20.5310 126° דרום-מזרח 550 1019 37,000  Level FlightAware
08:14 38.3710 20.6480 127° דרום-מזרח 552 1022 37,000  Level FlightAware
08:15 38.3120 20.7520 126° דרום-מזרח 551 1020 37,000  Level FlightAware
08:15 38.2520 20.8570 126° דרום-מזרח 549 1017 37,000  Level FlightAware
08:16 38.1630 21.0120 126° דרום-מזרח 547 1012 37,000  Level FlightAware
08:17 38.1020 21.1180 126° דרום-מזרח 547 1012 37,000  Level FlightAware
08:18 38.0480 21.2100 127° דרום-מזרח 544 1007 37,000  Level FlightAware
08:18 37.9820 21.3230 127° דרום-מזרח 543 1006 37,000  Level FlightAware
08:19 37.9240 21.4230 126° דרום-מזרח 540 999 37,000  Level FlightAware
08:20 37.8640 21.5260 126° דרום-מזרח 539 998 37,000  Level FlightAware
08:20 37.8130 21.6130 127° דרום-מזרח 537 995 37,000  Level FlightAware
08:21 37.7540 21.7340 122° דרום-מזרח 545 1009 37,000  Level FlightAware
08:22 37.7110 21.8470 116° דרום-מזרח 552 1022 37,000  Level FlightAware
08:22 37.6740 21.9490 115° דרום-מזרח 550 1019 37,000  Level FlightAware
08:23 37.6320 22.0610 115° דרום-מזרח 549 1017 37,000  Level FlightAware
08:24 37.5840 22.1940 114° דרום-מזרח 546 1011 37,000  Level FlightAware
08:24 37.5420 22.3040 116° דרום-מזרח 545 1009 37,000  Level FlightAware
08:25 37.5040 22.4070 115° דרום-מזרח 544 1007 37,000  Level FlightAware
08:26 37.4540 22.5390 115° דרום-מזרח 547 1012 37,000  Level FlightAware
08:26 37.4100 22.6570 115° דרום-מזרח 549 1017 37,000  Level FlightAware
08:27 37.3660 22.7740 115° דרום-מזרח 551 1020 37,000  Level FlightAware
08:28 37.3050 22.9340 116° דרום-מזרח 551 1020 37,000  Level FlightAware
08:28 37.2620 23.0460 116° דרום-מזרח 551 1020 37,000  Level FlightAware
08:29 37.2140 23.1720 116° דרום-מזרח 549 1017 37,000  Level FlightAware
08:30 37.1690 23.2880 116° דרום-מזרח 549 1017 37,000  Level FlightAware
08:31 37.1230 23.4090 115° דרום-מזרח 549 1017 37,000  Level FlightAware
08:31 37.0850 23.5150 114° דרום-מזרח 553 1024 37,000  Level FlightAware
08:32 37.0530 23.6450 107° מזרח 559 1035 37,000  Level FlightAware
08:33 37.0320 23.7720 102° מזרח 560 1036 37,000  Level FlightAware
08:33 37.0120 23.8900 102° מזרח 558 1033 37,000  Level FlightAware
08:34 36.9920 24.0150 101° מזרח 557 1032 37,000  Level FlightAware
08:35 36.9690 24.1560 101° מזרח 557 1032 37,000  Level FlightAware
08:35 36.9470 24.2910 101° מזרח 556 1030 37,000  Level FlightAware
08:36 36.9260 24.4200 101° מזרח 556 1030 37,000  Level FlightAware
08:37 36.9070 24.5470 101° מזרח 553 1024 37,000  Level FlightAware
08:37 36.8860 24.6770 101° מזרח 552 1022 37,000  Level FlightAware
08:38 36.8680 24.7910 101° מזרח 551 1020 37,000  Level FlightAware
08:39 36.8470 24.9220 101° מזרח 550 1019 37,000  Level FlightAware
08:39 36.8240 25.0570 102° מזרח 550 1019 37,000  Level FlightAware
08:40 36.8040 25.1800 101° מזרח 549 1017 37,000  Level FlightAware
08:41 36.7800 25.3190 102° מזרח 549 1017 37,000  Level FlightAware
08:41 36.7610 25.4350 102° מזרח 548 1015 37,000  Level FlightAware
08:42 36.7290 25.5760 106° מזרח 540 999 37,000  Level FlightAware
08:43 36.6940 25.6890 111° דרום-מזרח 533 987 37,000  Level FlightAware
08:44 36.6520 25.8160 112° דרום-מזרח 533 987 37,000  Level FlightAware
08:44 36.6140 25.9310 112° דרום-מזרח 533 987 37,000  Level FlightAware
08:45 36.5770 26.0400 113° דרום-מזרח 531 983 37,000  Level FlightAware
08:46 36.5330 26.1720 112° דרום-מזרח 530 982 37,000  Level FlightAware
08:46 36.4960 26.2810 113° דרום-מזרח 528 978 37,000  Level FlightAware
08:47 36.4610 26.3840 113° דרום-מזרח 528 978 37,000  Level FlightAware
08:48 36.4190 26.5070 113° דרום-מזרח 529 980 37,000  Level FlightAware
08:48 36.3810 26.6170 113° דרום-מזרח 529 980 37,000  Level FlightAware
08:49 36.3390 26.7420 113° דרום-מזרח 529 980 37,000  Level FlightAware
08:50 36.3000 26.8520 114° דרום-מזרח 529 980 37,000  Level FlightAware
08:50 36.2610 26.9650 113° דרום-מזרח 529 980 37,000  Level FlightAware
08:51 36.2220 27.0800 113° דרום-מזרח 37,000  Level FlightAware
08:52 36.1860 27.1830 113° דרום-מזרח 528 978 37,000  Level FlightAware
08:52 36.1500 27.2880 113° דרום-מזרח 528 978 37,000  Level FlightAware
08:53 36.1040 27.4200 113° דרום-מזרח 527 975 37,000  Level FlightAware
08:54 36.0610 27.5440 113° דרום-מזרח 527 975 37,000  Level FlightAware
08:55 36.0310 27.6290 114° דרום-מזרח 527 975 37,000  Level FlightAware
08:55 35.9930 27.7420 113° דרום-מזרח 527 975 37,000  Level FlightAware
08:56 35.9650 27.8230 113° דרום-מזרח 527 975 37,000  Level FlightAware
08:57 35.9260 27.9360 113° דרום-מזרח 527 975 37,000  Level FlightAware
08:57 35.8970 28.0200 113° דרום-מזרח 527 975 37,000  Level FlightAware
08:58 35.8150 28.2430 114° דרום-מזרח 527 975 37,000  Level FlightAware
08:59 35.7820 28.3370 113° דרום-מזרח 526 974 37,000  Level FlightAware
08:59 35.7370 28.4610 114° דרום-מזרח 526 974 37,000  Level FlightAware
09:00 35.6970 28.5710 114° דרום-מזרח 526 974 37,000  Level FlightAware
09:01 35.6630 28.6650 114° דרום-מזרח 526 974 37,000  Level FlightAware
09:01 35.6200 28.7830 114° דרום-מזרח 525 972 37,000  Level FlightAware
09:02 35.5800 28.8930 114° דרום-מזרח 525 972 37,000  Level FlightAware
09:03 35.5380 29.0090 114° דרום-מזרח 525 972 37,000  Level FlightAware
09:03 35.4990 29.1140 114° דרום-מזרח 526 974 37,000  Level FlightAware
09:04 35.4630 29.2140 114° דרום-מזרח 523 969 37,000  Level FlightAware
09:05 35.4070 29.3700 114° דרום-מזרח 524 970 37,000  Level FlightAware
09:06 35.3690 29.4690 115° דרום-מזרח 522 967 37,000  Level FlightAware
09:06 35.3200 29.5970 115° דרום-מזרח 522 967 37,000  Level FlightAware
09:07 35.2800 29.7030 115° דרום-מזרח 522 967 37,000  Level FlightAware
09:08 35.2380 29.8160 114° דרום-מזרח 522 967 37,000  Level FlightAware
09:08 35.2010 29.9110 115° דרום-מזרח 522 967 37,000  Level FlightAware
09:09 35.1450 30.0520 116° דרום-מזרח 515 954 37,000  Level FlightAware
09:10 35.0900 30.1530 124° דרום-מזרח 515 954 37,000  Level FlightAware
09:11 34.9870 30.3270 126° דרום-מזרח 511 946 37,000  Level FlightAware
09:12 34.9220 30.4320 127° דרום-מזרח 510 945 37,000  Level FlightAware
09:13 34.8690 30.5190 127° דרום-מזרח 508 941 37,000  Level FlightAware
09:13 34.8180 30.6000 127° דרום-מזרח 508 941 37,000  Level FlightAware
09:14 34.7540 30.7020 127° דרום-מזרח 508 941 37,000  Level FlightAware
09:15 34.7040 30.7830 127° דרום-מזרח 508 941 37,000  Level FlightAware
09:15 34.6450 30.8760 128° דרום-מזרח 509 943 37,000  Level FlightAware
09:16 34.5880 30.9680 127° דרום-מזרח 508 941 37,000  Level FlightAware
09:17 34.5310 31.0580 128° דרום-מזרח 509 943 37,000  Level FlightAware
09:17 34.4700 31.1540 128° דרום-מזרח 508 941 37,000  Level FlightAware
09:18 34.4100 31.2490 127° דרום-מזרח 508 941 37,000  Level FlightAware
09:19 34.3450 31.3520 127° דרום-מזרח 508 941 37,000  Level FlightAware
09:19 34.2870 31.4430 128° דרום-מזרח 508 941 37,000  Level FlightAware
09:20 34.2370 31.5210 128° דרום-מזרח 508 941 37,000  Level FlightAware
09:21 34.1810 31.6090 128° דרום-מזרח 508 941 37,000  Level FlightAware
09:21 34.1140 31.7130 128° דרום-מזרח 504 933 37,000  Level FlightAware
09:22 34.0500 31.8120 128° דרום-מזרח 504 933 37,000  Level FlightAware
09:23 33.9920 31.9030 128° דרום-מזרח 504 933 37,000  Level FlightAware
09:23 33.9340 31.9910 128° דרום-מזרח 504 933 37,000  Level FlightAware
09:24 33.8750 32.0810 128° דרום-מזרח 504 933 37,000  Level FlightAware
09:25 33.8080 32.1830 128° דרום-מזרח 503 932 37,000  Level FlightAware
09:25 33.7570 32.2630 127° דרום-מזרח 502 930 37,000  Level FlightAware
09:26 33.6900 32.3630 129° דרום-מזרח 502 930 37,000  Level FlightAware
09:27 33.6240 32.4640 128° דרום-מזרח 501 929 37,000  Level FlightAware
09:28 33.5690 32.5470 128° דרום-מזרח 501 929 37,000 -847 Level FlightAware
09:28 33.5020 32.6470 129° דרום-מזרח 497 921 35,800 -1,899 Descending FlightAware
09:29 33.4520 32.7220 129° דרום-מזרח 496 919 34,500 -2,160 Descending FlightAware
09:30 33.3950 32.8070 129° דרום-מזרח 487 901 33,100 -2,148 Descending FlightAware
09:30 33.3390 32.8910 129° דרום-מזרח 468 867 31,600 -2,400 Descending FlightAware
09:31 33.2830 32.9730 129° דרום-מזרח 472 874 29,900 -2,026 Descending FlightAware
09:32 33.2340 33.0450 129° דרום-מזרח 487 901 29,000 -1,275 Descending FlightAware
09:32 33.1710 33.1370 129° דרום-מזרח 481 892 28,200 -1,373 Descending FlightAware
09:33 33.1140 33.2210 129° דרום-מזרח 469 869 27,100 -1,862 Descending FlightAware
09:34 33.0500 33.3140 129° דרום-מזרח 464 859 25,500 -1,953 Descending FlightAware
09:34 32.9960 33.3930 129° דרום-מזרח 447 827 24,300 -1,884 Descending FlightAware
09:35 32.9350 33.4820 129° דרום-מזרח 442 819 22,800 -2,000 Descending FlightAware
09:36 32.8900 33.5480 129° דרום-מזרח 434 803 21,600 -2,000 Descending FlightAware
09:37 32.8120 33.6600 130° דרום-מזרח 422 782 19,600 -1,224 Descending FlightAware
09:37 32.7730 33.7160 130° דרום-מזרח 422 782 19,600 -1,902 Level FlightAware
09:38 32.7130 33.8000 130° דרום-מזרח 404 748 17,000 -2,828 Descending FlightAware
09:39 32.6620 33.8750 129° דרום-מזרח 393 727 15,500 -1,807 Descending FlightAware
09:40 32.6180 33.9380 130° דרום-מזרח 377 698 14,500 -1,350 Descending FlightAware
09:40 32.5740 34.0010 130° דרום-מזרח 354 655 13,700 -1,125 Descending FlightAware
09:41 32.5320 34.0600 130° דרום-מזרח 335 621 13,000 -1,037 Descending FlightAware
09:42 32.4940 34.1140 130° דרום-מזרח 317 587 12,300 -1,259 Descending FlightAware
09:42 32.4540 34.1680 131° דרום-מזרח 314 581 11,300 -1,446 Descending FlightAware
09:43 32.4120 34.2200 134° דרום-מזרח 310 575 10,300 -1,352 Descending FlightAware
09:43 32.3830 34.2530 136° דרום-מזרח 308 570 9,700 -655 Descending FlightAware
09:44 32.3610 34.2790 135° דרום-מזרח 308 570 9,700  Level FlightAware
09:44 32.3400 34.3050 134° דרום-מזרח 308 570 9,700  Level FlightAware
09:45 32.3080 34.3420 136° דרום-מזרח 308 570 9,700  Level FlightAware
09:48 32.1008 34.7141 131° דרום-מזרח  Level Estimated
09:49 32.0223 34.8541 140° דרום-מזרח  Level Estimated
09:50 32.0000 34.8667 140° דרום-מזרח  Level FlightAware Approximate
09:51 32.0095 34.8769 140° דרום-מזרח  Level Estimated
09:52 32.0095 34.8769 140° דרום-מזרח  Level Estimated
09:53 32.0095 34.8769 140° דרום-מזרח  Level Estimated
09:54 32.0095 34.8769 140° דרום-מזרח  Level Estimated
09:55 32.0095 34.8769 140° דרום-מזרח  Level Estimated
09:56 32.0095 34.8769 140° דרום-מזרח  Level Estimated
09:57 32.0095 34.8769 140° דרום-מזרח  Level Estimated
09:58 32.0095 34.8769 140° דרום-מזרח  Level Estimated

כניסה לאתר

עדיין אין לך חשבון? הירשם כעת (ללא תשלום) כדי ליהנות מתכונות מותאמות-אישית, מהתראות טיסה ועוד!