יומן מעקב טיסה - קישורים רלוונטיים

זמנים ואזורי זמן

All times are in EDT time to prevent confusion due to time zone crossing. See the DAL2033 flight status page for this flight to view local times or setup timezone preferences in your user account.


זמן מיקום כיוון מהירות קרקעית רום טיסה גורם מדווח
EDT קו רוחב קו אורך כיוון כיוון קשר km/h רגל מהירות מיקום/סוג
Sat 15:36:05 33.6500 -84.4500 צפון 158 293 2,200  Level Atlanta TRACON
Sat 15:37:05 33.6667 -84.5167 287° מערב 240 444 3,300 2,050 Climbing Atlanta TRACON
Sat 15:38:00 33.8155 -84.1667 צפון  Level FlightAware Approximate
Sat 15:38:05 33.7167 -84.5833 312° מערב 270 501 6,300  Level Atlanta TRACON
Sat 15:39:00 33.9084 -84.2418 320° צפון-מערב  Level FlightAware Approximate
Sat 15:39:44 33.8350 -84.5539 12° צפון 290 538 10,400  Level Atlanta Center
Sat 15:40:00 34.0164 -84.2667 צפון  Level FlightAware Approximate
Sat 15:41:00 34.1318 -84.2667 צפון  Level FlightAware Approximate
Sat 15:41:44 34.0044 -84.4522 26° צפון-מזרח 340 629 12,900  Level Atlanta Center
Sat 15:42:44 34.1111 -84.3875 27° צפון-מזרח 380 703 15,300 2,150 Climbing Atlanta Center
Sat 15:43:44 34.2114 -84.3278 26° צפון-מזרח 422 782 17,200 2,250 Climbing Atlanta Center
Sat 15:44:44 34.3242 -84.2753 21° צפון 428 793 19,800 2,700 Climbing Atlanta Center
Sat 15:45:44 34.4431 -84.2453 12° צפון 412 763 22,600 2,300 Climbing Atlanta Center
Sat 15:46:44 34.5517 -84.2203 11° צפון 396 734 24,400 1,700 Climbing Atlanta Center
Sat 15:47:44 34.6561 -84.1953 11° צפון 384 711 26,000 1,100 Climbing Atlanta Center
Sat 15:48:44 34.7522 -84.1753 10° צפון 384 711 26,600 750 Climbing Atlanta Center
Sat 15:49:44 34.8647 -84.1475 11° צפון 397 735 27,500 1,150 Climbing Atlanta Center
Sat 15:50:44 34.9817 -84.1200 11° צפון 410 760 28,900 900 Climbing Atlanta Center
Sat 15:51:44 35.0964 -84.0922 11° צפון 410 760 29,300 800 Climbing Atlanta Center
Sat 15:52:44 35.2092 -84.0642 11° צפון 410 760 30,500 1,100 Climbing Atlanta Center
Sat 15:53:44 35.3219 -84.0361 11° צפון 410 760 31,500 1,050 Climbing Atlanta Center
Sat 15:54:44 35.4325 -84.0108 11° צפון 410 760 32,600 750 Climbing Atlanta Center
Sat 15:55:44 35.5408 -83.9825 12° צפון 410 760 33,000 200 Climbing Atlanta Center
Sat 15:56:44 35.6639 -83.9519 11° צפון 410 760 33,000  Level Atlanta Center
Sat 15:57:44 35.7744 -83.9261 11° צפון 410 760 33,000  Level Atlanta Center
Sat 15:58:44 35.8850 -83.9003 11° צפון 410 760 33,000  Level Atlanta Center
Sat 15:59:44 35.9892 -83.8411 25° צפון-מזרח 410 760 33,000  Level Atlanta Center
Sat 16:00:44 36.0914 -83.7767 27° צפון-מזרח 405 750 33,000  Level Atlanta Center
Sat 16:02:06 36.2169 -83.6950 28° צפון-מזרח 411 761 33,000  Level Indianapolis Center
Sat 16:03:08 36.3386 -83.6183 27° צפון-מזרח 410 760 33,000  Level Indianapolis Center
Sat 16:04:09 36.4400 -83.5525 28° צפון-מזרח 411 761 33,000  Level Indianapolis Center
Sat 16:05:11 36.5356 -83.4942 26° צפון-מזרח 406 752 33,000  Level Indianapolis Center
Sat 16:06:12 36.6356 -83.4272 28° צפון-מזרח 404 748 33,000  Level Indianapolis Center
Sat 16:07:14 36.7275 -83.3419 37° צפון-מזרח 408 756 33,000  Level Indianapolis Center
Sat 16:08:15 36.8206 -83.2550 37° צפון-מזרח 414 766 33,000  Level Indianapolis Center
Sat 16:09:17 36.9133 -83.1667 37° צפון-מזרח 414 766 33,000  Level Indianapolis Center
Sat 16:10:18 37.0228 -83.0656 36° צפון-מזרח 412 763 33,000  Level Indianapolis Center
Sat 16:11:20 37.1158 -82.9756 38° צפון-מזרח 415 769 33,000  Level Indianapolis Center
Sat 16:12:21 37.2072 -82.8869 38° צפון-מזרח 410 760 33,000  Level Indianapolis Center
Sat 16:13:22 37.2989 -82.7994 37° צפון-מזרח 410 760 33,000  Level Indianapolis Center
Sat 16:14:24 37.3914 -82.7131 37° צפון-מזרח 411 761 33,000  Level Indianapolis Center
Sat 16:15:25 37.4822 -82.6247 38° צפון-מזרח 410 760 33,000  Level Indianapolis Center
Sat 16:16:27 37.5736 -82.5356 38° צפון-מזרח 412 763 33,000  Level Indianapolis Center
Sat 16:17:28 37.6639 -82.4472 38° צפון-מזרח 410 760 33,000  Level Indianapolis Center
Sat 16:18:30 37.7556 -82.3583 37° צפון-מזרח 413 764 33,000  Level Indianapolis Center
Sat 16:19:31 37.8492 -82.2681 37° צפון-מזרח 419 776 33,000  Level Indianapolis Center
Sat 16:20:32 37.9439 -82.1733 38° צפון-מזרח 430 797 33,000  Level Indianapolis Center
Sat 16:21:34 38.0425 -82.0775 37° צפון-מזרח 435 806 33,000  Level Indianapolis Center
Sat 16:22:35 38.1369 -81.9825 38° צפון-מזרח 434 803 33,000  Level Indianapolis Center
Sat 16:23:37 38.2325 -81.8886 38° צפון-מזרח 434 803 33,000  Level Indianapolis Center
Sat 16:24:38 38.3469 -81.7725 38° צפון-מזרח 438 811 33,000  Level Indianapolis Center
Sat 16:25:40 38.4311 -81.6547 48° צפון-מזרח 448 830 33,000  Level Indianapolis Center
Sat 16:26:41 38.5122 -81.5381 48° צפון-מזרח 446 826 33,000  Level Indianapolis Center
Sat 16:27:42 38.5931 -81.4231 48° צפון-מזרח 444 822 33,000  Level Indianapolis Center
Sat 16:28:44 38.6722 -81.3086 48° צפון-מזרח 439 813 33,000  Level Indianapolis Center
Sat 16:29:45 38.7522 -81.1942 48° צפון-מזרח 436 808 33,000  Level Indianapolis Center
Sat 16:30:47 38.8475 -81.0553 49° צפון-מזרח 434 803 33,000  Level Indianapolis Center
Sat 16:31:48 38.9275 -80.9403 48° צפון-מזרח 433 801 33,000  Level Indianapolis Center
Sat 16:32:49 39.0072 -80.8217 49° צפון-מזרח 438 811 33,000  Level Indianapolis Center
Sat 16:33:51 39.0900 -80.7072 47° צפון-מזרח 435 806 33,000  Level Indianapolis Center
Sat 16:34:52 39.1722 -80.5922 47° צפון-מזרח 436 808 33,000  Level Indianapolis Center
Sat 16:35:54 39.2544 -80.4778 47° צפון-מזרח 436 808 33,000  Level Indianapolis Center
Sat 16:36:55 39.3356 -80.3633 47° צפון-מזרח 433 801 33,000  Level Indianapolis Center
Sat 16:37:57 39.4169 -80.2494 47° צפון-מזרח 430 797 33,000  Level Indianapolis Center
Sat 16:38:58 39.4964 -80.1356 48° צפון-מזרח 428 793 33,000  Level Indianapolis Center
Sat 16:40:00 39.5925 -79.9964 48° צפון-מזרח 431 798 33,000  Level Indianapolis Center
Sat 16:41:01 39.6719 -79.8794 49° צפון-מזרח 431 798 33,000  Level Indianapolis Center
Sat 16:42:02 39.7522 -79.7628 48° צפון-מזרח 433 801 33,000  Level Indianapolis Center
Sat 16:43:04 39.8319 -79.6442 49° צפון-מזרח 436 808 33,000  Level Indianapolis Center
Sat 16:44:00 39.9122 -79.5303 47° צפון-מזרח 427 790 33,000  Level Cleveland Center
Sat 16:45:00 39.9903 -79.4125 49° צפון-מזרח 427 790 33,000  Level Cleveland Center
Sat 16:46:00 40.0519 -79.3219 48° צפון-מזרח 427 790 33,000  Level Cleveland Center
Sat 16:47:00 40.1339 -79.1956 50° צפון-מזרח 422 782 33,000  Level Cleveland Center
Sat 16:48:00 40.2114 -79.0769 49° צפון-מזרח 417 772 33,000  Level Cleveland Center
Sat 16:49:00 40.2892 -78.9608 49° צפון-מזרח 417 772 33,000  Level Cleveland Center
Sat 16:50:00 40.3747 -78.8308 49° צפון-מזרח 417 772 33,000  Level Cleveland Center
Sat 16:51:00 40.4500 -78.7142 50° צפון-מזרח 412 763 33,000  Level Cleveland Center
Sat 16:52:00 40.5253 -78.5944 50° צפון-מזרח 412 763 33,000  Level Cleveland Center
Sat 16:53:42 40.6461 -78.4111 49° צפון-מזרח 416 771 33,000  Level New York Center
Sat 16:54:43 40.7244 -78.2939 49° צפון-מזרח 416 771 33,000  Level New York Center
Sat 16:55:41 40.7986 -78.1731 51° צפון-מזרח 422 782 33,000  Level New York Center
Sat 16:57:00 40.8878 -78.0220 51° צפון-מזרח  Level FlightAware Approximate
Sat 16:57:41 40.9533 -77.9289 51° צפון-מזרח 427 790 33,000  Level New York Center
Sat 16:58:41 41.0278 -77.8017 52° צפון-מזרח 427 790 33,000  Level New York Center
Sat 16:59:42 41.1017 -77.6772 52° צפון-מזרח 427 790 33,000  Level New York Center
Sat 17:00:42 41.1847 -77.5367 52° צפון-מזרח 427 790 33,000 -100 Level New York Center
Sat 17:01:42 41.2564 -77.4114 53° צפון-מזרח 432 800 32,800 -807 Descending New York Center
Sat 17:02:41 41.3278 -77.2886 52° צפון-מזרח 426 789 31,400 -1,377 Descending New York Center
Sat 17:03:44 41.3992 -77.1653 52° צפון-מזרח 426 789 30,000 -1,200 Descending New York Center
Sat 17:04:41 41.4589 -77.0631 52° צפון-מזרח 426 789 29,000 -508 Descending New York Center
Sat 17:05:42 41.5483 -76.9053 53° צפון-מזרח 431 798 29,000  Level New York Center
Sat 17:06:42 41.6217 -76.7731 53° צפון-מזרח 431 798 29,000  Level New York Center
Sat 17:07:42 41.6833 -76.6675 52° צפון-מזרח 436 808 29,000  Level New York Center
Sat 17:08:43 41.7631 -76.5244 53° צפון-מזרח 436 808 29,000  Level New York Center
Sat 17:10:41 41.9150 -76.2544 53° צפון-מזרח 446 826 29,000 -337 Level Boston Center
Sat 17:11:41 41.9883 -76.1217 53° צפון-מזרח 446 826 28,000 -1,400 Descending Boston Center
Sat 17:12:41 42.0458 -76.0189 53° צפון-מזרח 439 813 26,200 -2,000 Descending Boston Center
Sat 17:13:41 42.1342 -75.8586 53° צפון-מזרח 439 813 24,000 -1,100 Descending Boston Center
Sat 17:14:41 42.2069 -75.7225 54° צפון-מזרח 445 824 24,000  Level Boston Center
Sat 17:15:41 42.2775 -75.5914 54° צפון-מזרח 440 814 24,000 -500 Level Boston Center
Sat 17:16:41 42.3311 -75.4539 62° צפון-מזרח 427 790 23,000 -1,050 Descending Boston Center
Sat 17:17:41 42.3769 -75.2986 68° מזרח 421 779 21,900 -1,700 Descending Boston Center
Sat 17:18:41 42.4203 -75.1486 69° מזרח 426 789 19,600 -2,300 Descending Boston Center
Sat 17:19:41 42.4611 -75.0039 69° מזרח 426 789 17,300 -2,400 Descending Boston Center
Sat 17:20:41 42.5036 -74.8733 66° מזרח 403 747 14,800 -2,455 Descending Boston Center
Sat 17:21:09 42.5239 -74.8036 68° מזרח 371 687 13,700 -2,900 Descending Boston Center
Sat 17:21:41 42.5461 -74.7286 68° מזרח 376 697 11,900 -2,418 Descending Boston Center
Sat 17:22:16 42.5664 -74.6558 69° מזרח 362 671 11,000 -800 Descending Boston Center
Sat 17:22:41 42.5842 -74.6031 65° צפון-מזרח 369 684 11,100 -100 Climbing Boston Center
Sat 17:23:16 42.6042 -74.5331 69° מזרח 351 650 10,900  Descending Boston Center
Sat 17:23:41 42.5947 -74.4792 103° מזרח 346 641 11,100 -590 Climbing Boston Center
Sat 17:24:17 42.5853 -74.4169 102° מזרח 301 557 10,300 -917 Descending Boston Center
Sat 17:24:53 42.5800 -74.3717 99° מזרח 304 563 10,000 -1,279 Descending Boston Center
Sat 17:25:18 42.5664 -74.3119 107° מזרח 280 518 9,000 -2,000 Descending Boston Center
Sat 17:25:53 42.5528 -74.2467 106° מזרח 289 536 8,000 -1,800 Descending Boston Center
Sat 17:26:18 42.5450 -74.2097 106° מזרח 282 523 7,200 -1,333 Descending Boston Center
Sat 17:27:05 42.5314 -74.1558 109° מזרח 283 525 6,400 -1,881 Descending Boston Center
Sat 17:27:25 42.5197 -74.0936 104° מזרח 288 533 5,100 -2,300 Descending Boston Center
Sat 17:28:05 42.5144 -74.0286 96° מזרח 283 525 4,100 -1,100 Descending Boston Center
Sat 17:28:25 42.5150 -73.9892 89° מזרח 268 496 4,000 -1,100 Descending Boston Center
Sat 17:29:05 42.5178 -73.9189 87° מזרח 271 502 3,000 -1,091 Descending Boston Center
Sat 17:29:20 42.5161 -73.8964 96° מזרח 264 489 3,000 -300 Level Boston Center
Sat 17:30:05 42.5292 -73.8431 72° מזרח 249 462 2,700 -295 Descending Boston Center
Sat 17:30:21 42.5378 -73.8208 62° צפון-מזרח 204 378 2,700 -300 Level Boston Center
Sat 17:31:05 42.5672 -73.7989 29° צפון-מזרח 181 335 2,400 -409 Descending Boston Center

כניסה לאתר

עדיין אין לך חשבון? הירשם כעת (ללא תשלום) כדי ליהנות מתכונות מותאמות-אישית, מהתראות טיסה ועוד!