יומן מעקב טיסה - קישורים רלוונטיים

זמנים ואזורי זמן

All times are in EDT time to prevent confusion due to time zone crossing. See the AMF1324 flight status page for this flight to view local times or setup timezone preferences in your user account.

זמן מיקום כיוון מהירות קרקעית רום טיסה גורם מדווח
EDT קו רוחב קו אורך כיוון כיוון קשר km/h רגל מהירות מיקום/סוג
08:42 42.3669 -76.3022 91° מזרח 257 476 6,300  Level New York Center
08:43 42.3664 -76.2236 91° מזרח 257 476 4,700 -1,150 Descending New York Center
08:44 42.3586 -76.1247 96° מזרח 240 444 4,000 -694 Descending New York Center
08:45 42.3250 -76.0856 139° דרום-מזרח 182 336 3,300 -400 Descending New York Center
08:46 42.2950 -76.0578 146° דרום-מזרח 149 275 3,200 -151 Descending New York Center
08:47 42.2647 -76.0358 152° דרום-מזרח 135 249 3,000 -400 Descending New York Center
08:48 42.2428 -76.0117 141° דרום-מזרח 118 219 2,400 -400 Descending New York Center
08:49 42.2167 -75.9900 148° דרום-מזרח 118 219 2,200 3,300 Descending New York Center
08:50 42.1928 -75.9656 143° דרום-מזרח 118 219 9,000 3,400 Climbing New York Center
08:51 42.1667 -75.9439 148° דרום-מזרח 118 219 9,000 -14 Level New York Center
08:53 42.1667 -76.0014 270° מערב  Level FlightAware Approximate
09:00 42.2037 -76.2445 294° מערב  Level FlightAware Approximate
09:01 42.2149 -76.2780 294° מערב  Level FlightAware Approximate
09:02 42.2295 -76.3090 304° מערב  Level FlightAware Approximate
09:03 42.2448 -76.3394 304° מערב  Level FlightAware Approximate
09:04 42.2600 -76.3699 304° מערב  Level FlightAware Approximate
09:05 42.2752 -76.4004 304° מערב  Level FlightAware Approximate
09:06 42.2886 -76.4323 294° מערב  Level FlightAware Approximate
09:07 42.2998 -76.4659 294° מערב  Level FlightAware Approximate
09:08 42.3127 -76.4983 298° מערב  Level FlightAware Approximate
09:09 42.3256 -76.5307 298° מערב  Level FlightAware Approximate
09:10 42.3386 -76.5631 298° מערב  Level FlightAware Approximate
09:11 42.3516 -76.5955 298° מערב  Level FlightAware Approximate
09:12 42.3645 -76.6279 298° מערב  Level FlightAware Approximate
09:13 42.3769 -76.6607 297° מערב  Level FlightAware Approximate
09:14 42.3893 -76.6936 297° מערב  Level FlightAware Approximate
09:15 42.4016 -76.7264 297° מערב  Level FlightAware Approximate
09:16 42.4139 -76.7593 297° מערב  Level FlightAware Approximate
09:17 42.4273 -76.7914 300° מערב  Level FlightAware Approximate
09:18 42.4410 -76.8233 300° מערב  Level FlightAware Approximate
09:19 42.4547 -76.8552 300° מערב  Level FlightAware Approximate
09:20 42.4684 -76.8871 300° מערב  Level FlightAware Approximate
09:21 42.4821 -76.9190 300° מערב  Level FlightAware Approximate
09:22 42.4957 -76.9510 300° מערב  Level FlightAware Approximate
09:23 42.5094 -76.9829 300° מערב  Level FlightAware Approximate
09:24 42.5238 -77.0142 304° מערב  Level FlightAware Approximate
09:25 42.5391 -77.0448 304° מערב  Level FlightAware Approximate
09:26 42.5544 -77.0754 304° מערב  Level FlightAware Approximate
09:27 42.5697 -77.1060 304° מערב  Level FlightAware Approximate
09:28 42.5850 -77.1366 304° מערב  Level FlightAware Approximate
09:29 42.6002 -77.1673 289° מערב  Level FlightAware Approximate
09:30 42.6089 -77.2023 289° מערב  Level FlightAware Approximate
09:31 42.6183 -77.2369 302° מערב  Level FlightAware Approximate
09:32 42.6325 -77.2685 302° מערב  Level FlightAware Approximate
09:33 42.6468 -77.3000 302° מערב  Level FlightAware Approximate
09:34 42.6610 -77.3316 302° מערב  Level FlightAware Approximate
09:35 42.6752 -77.3632 301° מערב  Level FlightAware Approximate
09:36 42.6894 -77.3948 301° מערב  Level FlightAware Approximate
09:37 42.7036 -77.4264 301° מערב  Level FlightAware Approximate
09:38 42.7178 -77.4580 301° מערב  Level FlightAware Approximate
09:39 42.7320 -77.4896 301° מערב  Level FlightAware Approximate
09:40 42.7462 -77.5213 301° מערב  Level FlightAware Approximate
09:41 42.7603 -77.5530 301° מערב  Level FlightAware Approximate
09:42 42.7745 -77.5847 301° מערב  Level FlightAware Approximate
09:43 42.7887 -77.6164 301° מערב  Level FlightAware Approximate
09:44 42.8028 -77.6481 301° מערב  Level FlightAware Approximate
09:45 42.8169 -77.6798 301° מערב  Level FlightAware Approximate
09:46 42.8311 -77.7115 301° מערב  Level FlightAware Approximate
09:47 42.8359 -77.7476 276° מערב  Level FlightAware Approximate
09:48 42.8389 -77.7845 276° מערב  Level FlightAware Approximate
09:49 42.8419 -77.8214 276° מערב  Level FlightAware Approximate
09:50 42.1872 -76.0324 242° דרום-מערב  Level FlightAware Approximate
09:51 42.1659 -76.0852 241° דרום-מערב  Level FlightAware Approximate
09:52 42.1507 -76.1320 236° דרום-מערב  Level FlightAware Approximate
09:53 42.1742 -76.1818 304° מערב  Level FlightAware Approximate
09:54 42.1991 -76.2316 304° מערב  Level FlightAware Approximate
09:54 42.3908 -76.5444 292° מערב 162 299 8,100  Level Cleveland Center
09:55 42.2180 -76.2860 304° מערב  Level FlightAware Approximate
09:55 42.4067 -76.6047 290° מערב 168 311 8,100  Level Cleveland Center
09:56 42.2429 -76.3358 304° מערב  Level FlightAware Approximate
09:56 42.4228 -76.6678 289° מערב 173 320 8,000  Level Cleveland Center
09:57 42.2614 -76.3964 292° מערב  Level Estimated
09:57 42.4394 -76.7289 290° מערב 174 322 8,100  Level Cleveland Center
09:58 42.2798 -76.4570 292° מערב  Level Estimated
09:58 42.4547 -76.7881 289° מערב 172 319 8,100  Level Cleveland Center
09:59 42.2982 -76.5177 292° מערב  Level Estimated
09:59 42.4742 -76.8603 290° מערב 171 317 8,100  Level Cleveland Center
10:00 42.4897 -76.9225 289° מערב 172 319 8,100 48 Level Cleveland Center
10:01 42.5064 -76.9844 290° מערב 173 320 8,200  Climbing Cleveland Center
10:02 42.5217 -77.0461 289° מערב 174 322 8,100 -97 Descending Cleveland Center
10:03 42.5372 -77.1069 289° מערב 173 320 8,000 -48 Descending Cleveland Center
10:04 42.5531 -77.1658 290° מערב 168 311 8,000  Level Cleveland Center
10:05 42.5683 -77.2328 287° מערב 173 320 8,000  Level Cleveland Center
10:05 42.5714 -77.2383 307° מערב 168 311 8,000  Level Cleveland Center
10:06 42.5850 -77.2944 288° מערב 169 312 8,000  Level Cleveland Center
10:06 42.5867 -77.2994 294° מערב 168 311 8,000  Level Cleveland Center
10:07 42.6036 -77.3614 290° מערב 172 319 8,000  Level Cleveland Center
10:08 42.6167 -77.4175 288° מערב 174 322 8,000  Level Cleveland Center
10:08 42.6181 -77.4225 291° מערב 174 322 8,000  Level Cleveland Center
10:09 42.6325 -77.4847 288° מערב 171 317 8,000  Level Cleveland Center
10:09 42.6333 -77.4814 71° מזרח 171 317 8,000  Level Cleveland Center
10:10 42.6475 -77.5433 287° מערב 166 307 8,000  Level Cleveland Center
10:11 42.6522 -77.5533 303° מערב 170 315 8,000  Level Cleveland Center
10:12 42.6656 -77.6153 286° מערב 170 315 8,000  Level Cleveland Center
10:12 42.6789 -77.6667 289° מערב 175 323 8,000  Level Cleveland Center
10:13 42.6828 -77.6781 295° מערב 173 320 8,000  Level Cleveland Center
10:13 42.6975 -77.7292 291° מערב 177 328 8,000  Level Cleveland Center
10:14 42.6981 -77.7361 276° מערב 173 320 8,000  Level Cleveland Center
10:14 42.7114 -77.7933 288° מערב 177 328 8,000  Level Cleveland Center
10:15 42.7175 -77.8131 293° מערב 178 330 8,000  Level Cleveland Center
10:15 42.7275 -77.8581 287° מערב 181 335 8,000  Level Cleveland Center
10:16 42.7342 -77.8750 298° מערב 181 335 8,000 -197 Level Cleveland Center
10:16 42.7436 -77.9228 285° מערב 180 333 7,800 -387 Descending Cleveland Center
10:17 42.7494 -77.9428 292° מערב 180 333 7,600 -500 Descending Cleveland Center
10:17 42.7600 -77.9850 289° מערב 178 330 7,300 -387 Descending Cleveland Center
10:18 42.7667 -78.0083 291° מערב 180 333 7,200 -439 Descending Cleveland Center
10:19 42.7817 -78.0717 288° מערב 171 317 6,700 -488 Descending Cleveland Center
10:20 42.7981 -78.1358 289° מערב 172 319 6,200 -484 Descending Cleveland Center
10:21 42.8119 -78.1950 288° מערב 172 319 5,700 -484 Descending Cleveland Center
10:22 42.8272 -78.2569 289° מערב 167 309 5,200 -532 Descending Cleveland Center
10:23 42.8433 -78.3181 290° מערב 166 307 4,600 -532 Descending Cleveland Center
10:24 42.8764 -78.3672 313° מערב 175 323 4,100 -244 Descending Cleveland Center
10:25 42.9203 -78.4108 324° צפון-מערב 186 344 4,100 -244 Level Cleveland Center
10:26 42.9608 -78.4486 326° צפון-מערב 185 343 3,600 -484 Descending Cleveland Center
10:27 42.9997 -78.4869 324° צפון-מערב 185 343 3,100 -532 Descending Cleveland Center
10:28 43.0386 -78.5311 320° צפון-מערב 185 343 2,500 -339 Descending Cleveland Center
10:29 43.0364 -78.5950 267° מערב 161 298 2,400 -97 Descending Cleveland Center
10:30 43.0192 -78.6267 233° דרום-מערב 124 230 2,300 -59 Descending Cleveland Center
10:31 43.0000 -78.6500 222° דרום-מערב 117 217 2,300 -400 Level Buffalo TRACON
10:32 42.9833 -78.6833 236° דרום-מערב 89 164 1,600 -524 Descending Buffalo TRACON
10:33 42.9667 -78.7000 216° דרום-מערב 92 171 1,200 -400 Descending Buffalo TRACON
10:35 42.9333 -78.7167 233° דרום-מערב  Level FlightAware Approximate

כניסה לאתר

עדיין אין לך חשבון? הירשם כעת (ללא תשלום) כדי ליהנות מתכונות מותאמות-אישית, מהתראות טיסה ועוד!