+1-800-713-8570 Chat Icon

12:24 EST


 

מעקב/פרטי שדות תעופה


-או-


 

אודות FlightAwareAccount Types

הצטרף אלינו

אם תהפוך לחבר רשום ללא תשלום, FlightAware תעבוד בשבילך. FlightAware תעדכן אוטומטית את הדף כאשר אתה עוקב אחר טיסה, תזכור אחר אילו מטוסים/טיסות אתה עוקב בדרך כלל, ואפילו תאפשר לך להגדיר התראות טיסה שיישלחו לטלפון הנייד או לדוא"ל שלך. בדוק את היתרונות הטמונים בהפיכה לחבר רשום והירשם עכשיו! (זה ייקח רק מספר שניות!)

הצטרף ל-FlightAware